Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Určite všetci priaznivci folklóru, ale aj tí ostatní, zaregistrovali, že koncom minulého roka začala Slovenská televízia  vysielať už druhý ročník televíznej šou „Zem spieva“. Prezentujú sa v nej a súťažia   rôzne folklórne súbory, hudobné a spevácke  skupiny, ale aj jednotlivci zo západného, stredného a východného Slovenska, ale aj Slováci žijúci v cudzine.

Prebojovať sa a prejsť castingami v tejto prestížnej folklórnej súťaži určite nebolo  jednoduché. Jedným zo súťažiacich, ktorí túto šancu dostali, bola aj ľudová hudba DFS Prvosienka z Banskej Bystrice, ktorej členom je aj náš žiak Kristián Boháčik z III. E. Kristián hrá na basu a v televízii mal aj úlohu hovorcu. „Prvosienka“ nakoniec postúpila aj do semifinálového kola a v niekoľko tisícovom publiku mala naozaj veľa priaznivcov a fanúšikov. Pocit, ktorí títo mladí ľudia zažívali pri neutíchajúcom potlesku a „standing ovation“, musel byť veľkolepý. A práve na to sme sa Kristiána opýtali. Tak aký je to pocit vystupovať pred tak veľkým publikom?

„V minulosti sme vystupovali už na niekoľkých festivaloch, kde bolo tiež veľa ľudí, ale v televízii a pred kamerami  to bol úplne iný zážitok.  Energia, ktorá prichádzala z publika, bola obrovská a neopísateľná, tiež slová chvály z úst porotcov.  Už keď sme sa prihlásili, som vedel, že to bude nová skúsenosť. Verili sme, že postúpime,  už len kvôli našej vedúcej FS, ktorá odchádza do ČR, a teda už nebude s nami pracovať. Týmto spôsobom sme sa chceli s ňou aj rozlúčiť. Samozrejme sme chceli aj trochu zviditeľniť folklór Podpoľania.  Keď sme sa dozvedeli, že postupujeme, veľmi sme sa potešili. Pocit zodpovednosti, samozrejme, sprevádzala aj tréma. To, že sme postúpili aj do semifinále, bol pre nás bonus navyše. A navyše  sme získali aj poukaz na 1 000 € od COOP Jednota. Zažil som vystúpenie v TV, užil si televízne kamery a svetlá reflektorov. Tiež som sa stretol s mnohými mediálne známymi ľuďmi a to je  neopísateľný zážitok. A ak ste nám posielali svoje hlasy, srdečne vám ďakujem.“

Z úspechov nášho žiaka sa úprimne tešíme a veríme, že v súvislosti s jeho záľubou  budeme o ňom počuť ešte aj v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristián Boháčik, Bc. Vlasta Vilhanová

 

Aj v tomto školskom roku sa pred hodnotiacu komisiu školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti postavilo deväť žiakov druhého a tretieho ročníka, aby obhájili svoje projekty, s ktorými sa do súťaže prihlásili. Nakoľko všetkých šesť prezentovaných prác pripravili len žiaci študijných odborov pracovník marketingu a grafik digitálnych médií, súťažilo sa len v jednej kategórii.

V stredu,  28. 2. 2018, o 8,00 hod. v zborovni učiteľov súťažiacim poďakoval a veľa šťastia poprial riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh, ktorý zároveň súťaž aj slávnostne otvoril.

Pred hodnotiacu komisiu v zložení Mgr. Ján Hôrecký, ktorý bol zároveň aj jej predsedom, Ing. Monika  Maruškinová a Mgr. Lukáš Sihelský ako prví predstúpili žiaci II. E triedy, Martin Gombala a Mária Šipulová, so svojím podnikateľským plánom. Prezentovali svoju cvičnú firmu „PS, s. r. o.“, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom suvenírov s tematikou II. svetovej vojny. Slogan „P. S. – nezabudni na to, čo bolo“ hovoril snáď za všetko.

Ich starší spolužiaci z III. E, autor Tomáš Krjak a spoluautorky Lucia Laurová a Michaela Kováčiková, predstavili svoj „Manuál pre nezamestnaných“. V práci sa venovali otázke nezamestnanosti, ako postupovať pri hľadaní si zamestnania, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a nechýbali ani ukážky „ako áno“ a „ako nie“ na výberové konanie, žiadosti o prijatie do zamestnania, motivačné listy a životopisy.

Ema Kurucová, tiež z III. E, predstavila svoju prácu pod názvom „Vstupný proces do OSSR“. A prečo práve táto nevšedná téma? „Viem, že táto téma nie je až taká známa a práve preto by som chcela  touto prácou ľudí oboznámiť s postupmi a podmienkami vstupu do Ozbrojených síl SR a tiež s kariérnym rastom v NATO. Po skončení školy by som sa chcela stať profesionálnou vojačkou,“ reagovala na  položenú otázku Ema.

Nasledovali ďalšie dva podnikateľské plány. Miriam Peťková z III. E predstavila firmu Paperclip (z AJ spinka), ktorá sa bude zaoberať kúpou a predajom kancelárskych potrieb a jej spolužiačka Andrea Zemánková predstavila masážny salón Sofia.

Posledná predstúpila pred komisiu Silvia Jakubíková z III. A. Predstavila svoju prácu „Stoličky umenia“. „Chcela som vytvoriť niečo nevšedné a jedinečné a zostať pri pôvodnom zámere autora,“ začala svoju obhajobu.  Predstavila stoličku Matka – dielo od Mikuláša Galandu a Výkrik od Edvarda Muncha.

 Kvalitné projekty, ktoré žiaci prezentovali a  reakcie na otázky poroty všetkých jej členov postavili pred veľmi ťažkú úlohu. Vybrať tri najlepšie projekty nebolo vôbec jednoduché . Po zvážení všetkých aspektov  porota nakoniec dospela k rozhodnutiu. Z prvého miesta a nákupnej poukážky v hodnote 20 € v predajni Datart sa tešil Tomáš Krjak so svojimi spoluautorkami, druhé miesto a poukaz v hodnote 15 € patril Silvii Jakubíkovej a na tretej pozícii sa umiestnila Andrea Zemánková, ktorá získala nákupný poukaz v hodnote 10 €. Všetci ostatní sa umiestnili na čestnom štvrtom mieste.  „Prekvapila nás vysoká úroveň prezentovaných projektov. Veríme, že najlepší nás budú dobre reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční  6. apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1/1, 984 01 Lučenec.“ To sú už slová Mgr. Jána Hôreckého, koordinátora SOČ na našej škole.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

Po rozsiahlej reklamnej kampani a vianočnej podpore predaja fotoobrazu spoločnosti FaxCopy na ul. Janka Kráľa 3 v Banskej Bystrici, ktoré zrealizovali žiaci III. E triedy v rámci marketingovej komunikácie, ich čakala práca s verejnosťou. Public relations alebo vzťahy s verejnosťou znamenajú všetky aktivity podniku, ktoré vedú k zlepšeniu mena podniku (good will).

            A tak žiaci stáli pred ďalšou náročnou úlohou. Pripraviť program PR. Opäť poslúžil starý dobrý „brainstorming“  a nápady sa začali pomaly hromadiť. Nakoniec sa rozhodovali medzi anketou a  ruletou pre zákazníkov a návštevou detského domova. Svoje nápady opäť predložili manažérke,  Ing. Andrei Kalíškovej, ktorej sa tiež zapáčila návšteva v DD. Nakoľko sa podujatie konalo 13. 2. 2018, teda deň pred sviatkom sv. Valentína a Detský domov na Wolkerovej 26 v Banskej Bystrici, ktorý sme oslovili, sa volá Srdiečko,  vymyslieť názov podujatia „Valentín v srdiečku“ ani nebolo také ťažké. Zatiaľ čo si žiaci pripravovali program pre deti, ktorý pozostával z divadelného stvárnenia rozprávky o duchu Vianoc, zo súťaží Horúce kreslo, Inkognito, z PC hry „Vieš, z akej som rozprávky?“ a nakoniec aj z fotenia v ateliéri, Ing. Andrea Kalíšková, manažérka spoločnosti FaxCopy, pripravovala darčeky. Tie pozostávali zo školských pomôcok (zošitov, pier, farbičiek, rozvrhov hodín, pravítok, ceruziek, gúm, fixiek) a darčekového poukazu na tlač a väzbu školských prác. Nezaostali sme ani my a aj žiaci darovali deťom sladkosti, čelenky do vlasov, knihy a mnoho ďalších maličkostí, ktoré ich veľmi potešili. Deti z detského domova prekvapili svojím aktívnym prístupom a zapájaním sa do všetkých aktivít, ale tiež pózovaním v ateliéri. Celé podujatie bolo veľmi podnetné a čas prešiel veľmi rýchlo. Pri rozlúčke nás prekvapilo aj vedenie detského domova, ktoré nezabudlo ani na darčeky pre nás.

            Dobrý pocit na oboch stranách, možnosť vypracovať a zrealizovať program Public relations, prispieť k dobrému menu a vytváraniu imidžu spoločnosti FaxCopy vytvorili atmosféru, ktorá rezonovala v každom z nás ešte aj  po skončení tohto podujatia. Ostáva ešte napísať PR článok  a žiaci sa môžu pustiť do osobného predaja. So svojimi pocitmi sa s vami podelí aj žiačka III. E triedy  Andrea Zemánková: „Ja som nadšená, že sa nám podarila akcia v detskom domove. Od začiatku som bola za to, aby sme pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Na túto akciu som sa naozaj veľmi tešila. V deň D, keď sme sa pripravovali do detského domova, pani majsterka priniesla darčeky od spoločnosti FaxCopy. Sme vďační pani Ing. Andrei Kalíškovej, že s nami tak ochotne spolupracovala a myslela na darčeky pre detičky. Ale hlavne, že sme mohli toto podujatie zrealizovať v mene spoločnosti FaxCopy.  Z mojej strany veľká vďaka patrí aj pani majsterke Bc. Vlaste Vilhanovej za jej pomoc a vedenie k úspešnému dotiahnutiu projektu. A za toto zážitkové učenie.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

 

To je názov workshopu, ktorý absolvovali žiaci IV. E triedy v stredu 14. februára 2018. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Národného projektu NPC v Banskobystrickom kraji. Slovak Business Agency práve v týchto mesiacoch rozbieha Národné podnikateľské centrá a ich záujmom je, okrem iného, podporiť cieľovú skupinu ľudí, fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Témou pre workshop sú sociálne siete a ich vplyv na vlastné podnikanie. Ide o workshop realizovaný zaujímavou lektorkou, robený zážitkovou formou, pútavým rozprávaním prispôsobeným takej kategórii, akou študenti bezpochyby sú.

                Mgr. Iveta Medveďová, ktorá nás oslovila, spolu so svojimi kolegami predstavila aj lektorku Mgr. Stanislavu Vrbovú. Tá sa počas nasledujúcich štyroch hodín snažila žiakov naučiť vytvoriť a nastaviť si   Facebook stránku, reklamu na Facebooku, čo predstavuje správne zacielenie, čo zvyšuje návštevnosť, prepojenie Facebook stránky a web stránky a pod. Na úvod rozdelila žiakov do troch skupín a úlohou každej z nich bolo za 5 minút vytvoriť reklamnú kampaň na svoju firmu, resp. produkt. Za tento čas si museli určiť cieľového zákazníka, produktového manažéra a tiež definovať, kto je obchodník. Po piatich minútach nasledovala prezentácia a ako prvého sme si vypočuli Michala Klimčíka, ktorý prezentoval marketingovú spoločnosť Všechno pro Pepíka, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom jednorazových ponožko-sandál. Dozvedeli sme sa, že sú balené po dva kusy v cene 150,00 českých korún. Klientmi tejto spoločnosti sú starší ľudia a turisti od 40 do 60 rokov. Predaj budú uskutočňovať v stánku v Prahe na Václavskom námestí a tiež cez e-shop v Českej a Slovenskej republike počas letnej sezóny. Sympatická na Michalovi bola aj jeho čeština, ktorou sa snažil rozprávať a lektorka pochválila ich myšlienku a tiež lokalitu. Dominika Husaniková predstavila predaj športových kabeliek v rôznych farbách pre ženy od 15 do 30 rokov, ktoré majú rady voľný štýl. Ide o nový produkt a FB predaj nie je ohraničený lokalitou, a preto je stránka preložená aj do anglického jazyka. Rasťo Petro a jeho skupina predávali ručne šité detské vankúše a ich cieľovou skupinou boli matky s deťmi. Cena od 7 do 10 € bola zdôvodnená výrobou, ktorá je zároveň aj hobby výrobcu.

                Potom sa už venovali publikácii príspevkov na FB, obsahu, grafike a dozvedeli sa aj o grafickom programe Canva, ktorý je zatiaľ, na rozdiel  od Photoshopu, neplatený a dá sa použiť aj v e-shope a na web stránke. Samozrejme sa naučili s ním aj pracovať. Dozvedeli sa aj o tom, aké miesto v marketingu má psychológia – farby, obrázky, veľkosť, titulky, ktoré majú za úlohu predávať, videá, rôzne súťaže a ich vyhodnocovanie. Žiaci si prakticky vytvorili obrázkový príspevok a lektorka, Mgr. Stanislava Vrbová, ich zhodnotila takto: „Bola to príjemná skupina mladých ľudí. Aktívne spolupracovali a zapájali sa do jednotlivých aktivít.“ „Efektívny Facebook marketing na vašej škole bol jedným z prvých podujatí tohto druhu v regióne. Verím, že všetci účastníci si odniesli nielen príjemný zážitok, ale aj mnoho nových inšpirácií a podnetov, ako získané informácie využiť v praxi. Teším sa zo záujmu žiakov, vidieť, že sociálne siete sú vždy príťažlivou témou.“ To sú už slová Mgr. Ivety Medveďovej, manažérky Akceleračného programu Slovak Business Agency a prikladáme aj pocity Doroty Ruskovej, jednej z účastníčok podujatia zo IV. E: „Bola som milo prekvapená. Myslela som si, že nám nepovedia nič nové, keďže si myslíme, že o Facebooku vieme všetko. Zaujali ma praktické veci a určite ich využijem aj pri tvorbe svojho maturitného projektu. Verím, že takýchto podujatí bude na škole viac.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

 

utorok, 13 február 2018 13:20

Rozpis maturantov PČOZ

Ak sa Vám nenačítajú PDF zoznamy prosím refrešnite webstránku.

IV.A.:

IV.B.:

IV.C.:

IV.D.:

IV.E.:

piatok, 02 február 2018 08:27

Súťaž v spracovaní informácií na PC

Školské kolo súťaže žiakov 1. a 2. ročníka v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo v utorok 12. 12. 2017. Súťaž organizačne zabezpečili vyučujúci predmetov ADK, TEA, HOK, Mgr. Roman Hadžega a Ing. Mgr. Anna Samášová. Žiaci I. E sú počas prvého polroka približne v polovici prebratých písmen z alfanumerickej klávesnice, takže si zatiaľ vyskúšali jednoduchšie texty, ale žiaci II. E triedy sa postavili pred náročnú úlohu, a to napísať všetkými desiatimi prstami čo najrýchlejšie a s čo najmenším počtom chýb pripravený text. Súťažiaci písali odpisy textov

v časovom intervale, po ktorom sa vyhodnocovali vypracované texty. Najlepšie výsledky z II.E dosiahli žiaci Kristína Tischlerová, Viktória Hajdamárová, Viktor Kováčik, Viktória Blahová, Simona Mesarkinová. V triede I.E dosiahli dobré výsledky Marcela Mizerová, Šimon Kyseľ

a Martin Necpal.

Autor: Mgr. Roman Hadžega

 

Študenti 1. ročníka I.B a I.D triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 15.1.2018 – 19.1.2018. 52 žiakov bolo ubytovaných v penzióne Zora v Tatranskej Lomnici, priamo pod Lomničákom. Vedúcou kurzu bola Mgr. Kristína Raganová, inštruktormi lyžovania boli Mgr. Atila Barus, Mgr. Tomáš Trudič, PhD., Mgr. Zuzana Zajacová, Mgr. Janette Lunevová a lekársku starostlivosť vykonával Mgr. Ján Tomko.

LVVK začal v pondelok 15.1.2018, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba pre 3 študentov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Tatranskej Lomnice. Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci študenti zvládli základy lyžiarskeho výcviku, v utorok ráno všetci vedeli využívať výhody lanoviek a zvládli nástrahy svahu. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate.

Cieľ začiatočníkov bol: -vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom.

Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: - zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi, snowboard – zjazd po spádnici, jazda šikmo svahom, základný zosuvný oblúk, oblúky s rôznym polomerom.

Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách

V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. V stredu doobeda relaxovala väčšina žiakov v bazéne v hoteli Sorea Urán neďaleko nášho penziónu a naberala nový dych na nasledujúce lyžiarske dni. Podvečer sme mali prednášku so záchranárom horskej služby.Vo štvrtok popoludní sme boli na Hrebienku, kde sme si pozreli ľadové sochy, aj keď v poriadnej fujavici, ale aj o tom je čaro Tatier.

Každý večer bol denný rozkaz, kde sa žiaci dozvedeli program na nasledujúci deň. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na penzióne, boli slušní voči sebe i personálu penziónu. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.

Účelom LVVK bolo aj žiakov vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

 

pondelok, 29 január 2018 09:56

Zoznam maturantov s predmetmi a úrovňami

Ak sa Vám nenačítajú PDF zoznamy prosím refrešnite webstránku.

IV.A.:

IV.B.:

IV.C.:

IV.D.:

IV.E.:

Podujatie Stredoškolské Expo, ktoré sa v tomto školskom roku nieslo pod heslom „Vyber si najlepšiu budúcnosť“, je určené predovšetkým pre žiakov základných škôl a ich rodičov. V rámci tohto podujatia  sa v čase od  22.  do  26.  januára  2018  v    ESC  prezentovalo  päť  stredných  škôl

z Banskobystrického kraja a našej škole patril práve pondelok. Neboli sme však žiadni nováčikovia, pretože s účasťou na tomto podujatí máme už niekoľkoročné skúsenosti.

Návštevníci si mohli opäť prezrieť práce najšikovnejších žiakov a oboznámiť sa s ponukou študijných odborov, ako i s ďalšími aktivitami a možnosťami realizácie našich žiakov. Propagačné stánky všetkých piatich študijných odborov prezentovali práce typické pre jednotlivé odbory a navyše, každý, kto prejavil záujem, si ich mohol aj vyskúšať. Technici informačných a telekomunikačných technológií priblížili konfiguráciu routera, predviedli zváranie optických vlákien a aj letovanie elektrických obvodov. Tých, ktorí mali záujem hlavne o počítačovú techniku, určite zaujali aj konfigurácie mechanikov počítačových sietí v CISCO Packet Traceri. Oslovil ich aj návrh PC sietí a následná simulácia. Návštevníci si mohli prezrieť model počítača pod názvom „PC na dlani“ alebo funkčný model VoIP siete, ktorý slúži na telefonovanie cez internet. Hneď pri vedľajšom stole si mohli vyskúšať prácu v programe EAGLE, v ktorom mali možnosť navrhnúť dosky s plošnými spojmi (DPS, PCB).

Na ďalších stoloch ich čakali tie najlepšie práce žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. Tu sa mohli zahrať aj 3D počítačovú hru, prezrieť si fotokatalógy, časopisy, CD booklety a obrazy. Všetko toto vytvorili žiaci v rámci maturitných projektov. Pozornosť vzbudila aj 3D tlačiareň, kde sa záujemcom vytvoril na základe skenovania 3D model a jednému z nich sa tento model aj vytlačil. Nikto, hlavne z mladšej generácie, neodolal pokušeniu založiť si 3D okuliare a prostredníctvom nich sa preniesť do virtuálnej reality. Na všetkých čakal fotoateliér, ktorý je už tradične asi najväčším lákadlom. Veď príležitosť získať profesionálne fotografie nemajú návštevníci ESC každý deň.

Tí, ktorí si chceli otestovať svoje vedomosti, mohli tak urobiť v prezentačnom stánku pracovníkov marketingu formou hry „Páli vám to?“. A aj tí menej úspešní si odniesli odmenu – pero alebo pohľadnicu našej školy.

Podnikatelia, ale aj tí, ktorí sa podnikať ešte len chystajú, si mohli vyskúšať vedenie účtovných dokladov prostredníctvom programu Cross. Používatelia poštových služieb si mohli zahrať pexeso, prípadne ďalšie interaktívne počítačové hry, v ktorých si mali možnosť preveriť svoje vedomosti o poštových zásielkach a o spôsoboch ich podávania. Toto im umožnili žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty.

Počas celého dňa pútali pozornosť vstupy moderátorov z radov pedagógov a žiakov našej školy, ktorí návštevníkom priblížili aktivity školy, ale aj pocity tých, ktorí ich absolvovali. A bolo naozaj o čom rozprávať. Príjemnú atmosféru navodili tiež vystúpenia našich žiakov. Folklórne vystúpenie tanečníc a hudobníkov na ľudových nástrojoch v krojoch, mažoretky či spev sprevádzaný hrou na gitare prinútili pristaviť sa aj tých najuponáhľanejších.

Vo výzve pre deviatakov na stránke ESC Banská Bystrica bola aj veta, v ktorej sa hovorilo, že možno vďaka návšteve tohto podujatia sa rozhodnú, aké bude ich budúce smerovanie. A naša škola svojim budúcim žiakom ponúka čoraz viac. Mnohí z nich si dohodli aj návštevu školy, a práve tu sa rozhodli o svojom budúcom štúdiu.

Nakoniec prinášame pocity Ing. Vladimíra Cipova, ktorý celé toto podujatie moderoval: „Bola to veľmi pekná akcia, kde mala škola možnosť prezentovať svoju činnosť. Tá je nielen vďaka svojim žiakom, ale aj vďaka učiteľom a majstrom odbornej výchovy naozaj bohatá. Myslím si, že sme zaujali ľudí nielen z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj z iných kútov Slovenska. Zastavovali sa pri nás aj Košičania a návštevníci z iných miest. Mnohí sa aktívne zapájali do ponúkaných aktivít a zvedavo sa pýtali na prezentované činnosti. Aj napriek prvotným obavám som mal z moderovania veľmi dobrý pocit. Škola je bohatá na udalosti a naozaj bolo o čom hovoriť, a bolo sa čím pochváliť. Som rád, že som mohol byť členom tohto tímu.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Lenka Kocúrová a Dominika Neuschlová zo IV. A

 

 

Hovorí sa: „Inšpirácie nie je nikdy dosť a raz vidieť je lepšie než stokrát počuť.“ Pre mladého grafika je dôležité všímať si vizuálne prejavy okolo seba a taktiež si všímať tvorivé myslenie mladých žiakov a študentov s podobným zameraním. Aj z toho dôvodu žiaci odboru GDM spolu s pedagógmi navštívili počas vyučovania odborného výcviku zimný semestrálny prieskum Vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici, aby sa inšpirovali výsledkami tvorivého myslenia a činnosti študentov z odborov „Grafiky“, „Intermédií a digitálnych médií“, „Maľby“ a „Sochárstva a priestorovej tvorby“.

Ateliéry Grafiky a maľby boli pre našich grafikov opäť najatraktívnejšie, no rovnako zaujímavé a nápadmi preplnené boli prvácke prípravné ateliéry, kde mali možnosť vidieť na jednom mieste asi najviac nápadov prezentovaných v najrôznejších výtvarných formách od skicárov až po prepracované grafické listy, koláže, asambláže, objekty a priestorové inštalácie. Skrátka, bolo sa na čo pozerať, bolo nad čím uvažovať a v každom rožku sme videli „trošku“ umenia. Na výstave mohli žiaci využiť možnosť opýtať sa priamo študentov jednotlivých odborov na všetko, čo ich zaujímalo. Tí im ochotne porozprávali o svojich prácach, tvorivých postupoch a problémoch, či o živote na škole. Podobné akcie sú vždy priestorom pre plodné debaty plné obdivu, dohadov, kritiky a otázok. Najpodstatnejšie je však to, že človek vždy odchádza s rozšíreným obzorom myslenia a lepšie motivovaný pre tvorbu. Určite bude rovnako zaujímavý aj letný prieskum, na ktorý sa už teraz tešíme.

Autor a foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

Strana 30 z 47
Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.