Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

„Koľko ľudí, toľko inovačných nápadov.“  S touto myšlienkou nás privítala pani Ing. Veronika Beličková, konateľka Podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici, ktorý je vedený pod spoločnosťou Business Innovation Center, s. r. o. Čo je to podnikateľský inkubátor a čo je predmetom jeho činnosti?

Podnikateľský inkubátor je organizácia, ktorá je štartovacou čiarou začínajúcich podnikateľov. Ponúka im zázemie pre rozbehnutie podnikania, priestory za cenovo dostupnejší nájom, či najrôznejšie vzdelávacie kurzy v oblasti podnikania. Do inkubátora prichádzajú podnikatelia s nápadom. Zamestnanci pomáhajú prehodnotiť rozhodnutie klientov podnikať, hľadajú odpoveď na otázku „Zamestnať sa alebo ísť do podnikania?“. Spoločne s klientmi prichádzajú na výhody a nevýhody podnikania. Inkubátor zhodnocuje perspektívu podnikateľovho nápadu a validuje tieto nápady.

Sami sme dostali možnosť zistiť, či máme predpoklady a predispozície na podnikanie. Vyplnili sme krátky test pozostávajúci z 10 otázok. Mnohí z nás zistili, že sú na podnikanie vhodní, čo mnohých z nás už v úvode tohto workshopu motivovalo a možno aj začali uvažovať o podnikaní.

Pokiaľ sa púšťate do podnikania, táto organizácia vám pomôže so získavaním finančných zdrojov pre jeho rozbeh.  Okrem iného vysvetlí a upozorní začínajúceho podnikateľa na byrokratické povinnosti voči štátu. Pokiaľ má podnikateľ chuť dozvedieť sa viac, môže využiť služby inkubátora, ako sú kurz podnikateľského minima, účtovný či právny mentoring, networkingové informačné stretnutia alebo konzultácie.

Výborný priestor ponúka napríklad pre freelancerov. Tí môžu využiť takzvaný co-working, systém zdieľanej kancelárie pre podnikateľov, ktorí na svoju činnosť nepotrebujú priestor celej kancelárie. Toto riešenie je veľmi moderné a na Slovensku čoraz žiadanejšie aj pre svoju nákladovú dostupnosť.

Pani Beličková nás počas celého výkladu aktívne zapájala, čím sa postarala o to, že sme sa skutočne nenudili. Okrem úvodnej aktivity formou testu predpokladov na podnikanie sme sa ocitli aj v polohe žiadateľov a poskytovateľov podnikateľských úverov, čiže budúcich podnikateľov a bankárov. Úlohou podnikateľov bolo presvedčiť banku, aby im úver schválila. No a banka hľadala argumenty, prečo im úver schváliť.  Rozdelení do dvoch skupín sme teda prejednávali podmienky získania úveru, ale aj iné možnosti financovania podnikania.

Podnikateľskému inkubátoru a predovšetkým pani Ing. Veronike Beličkovej veľmi pekne ďakujeme za obohacujúci zážitok, ktorý možno niektorých z nás motivoval k budúcemu podnikaniu. Osobitne ďakujeme majsterkám odborného výcviku za opätovnú zaujímavú náuku v teréne.

Autorka: Alexandra Horváhtová, IV. E

 Foto: Alexandra Horáthová a Viktor Kováčik, IV.E

 

            Pre získanie ešte lepších odborných zručností a poznatkov pri vytváraní efektívnej marketingovej komunikácie na odbornom výcviku sme medzi nami  15. 10. 2019 privítali pána Jána  Brádňanského, ktorý sa venuje online marketingu už  od roku 2004, spolupracuje s mnohými úspešnými spoločnosťami ako napríklad Joma, Amicomp, Amsalia, Dúšok, It real a mnoho ďalších.

            Už od začiatku tejto nepochybne podnetnej prezentácie sa nás snažil aktívne zapájať a ako motiváciu k interaktívnejšiemu priebehu workshopu bol nápoj v plechovke, ktorý mal možnosť získať každý, kto sa zapojil.  Hneď prvá otázka, ktorú nám pán Brádňanský položil, znela ako vnímame marketing my a  čo si pod slovom marketing predstavujeme. Aj napriek mnohým odpovediam, ktoré boli správne, nás prekvapil poznatkom, že marketing je všade okolo nás a výrazne nás ovplyvňuje, aj keď o tom možno ani netušíme.  Hneď potom sa presunul na samotný online marketing, ktorému sa sám venuje. Aj napriek tomu, že je to relatívne mladá forma marketingu, význam internetového marketingu každodenne rastie. Dozvedeli sme sa, že online marketing, alebo tiež internetový marketing sú všetky činnosti na internete, ktoré vedú k predaju výrobku alebo služby. Prvým z nástrojov online marketingu, ktorý nám predstavil, sa nazýva SEO. Je to vlastne optimalizácia pre vyhľadávače. Zjednodušene povedané veľa poučiek. Sám povedal, že napísanie štyroch  viet, do ktorých je potrebné vložiť dvadsať  kľúčových slov, mu zaberie aj dve hodiny času. Ďalšou a najstaršou formou je e-mail marketing. Sociálne siete ako  Facebook, G+, Twitter, Instagram, YouTube patria tiež k jedným z nástrojov online marketingu. Posledným je PPC reklama, čo znamená pay per clic, čiže reklama na kliknutie. Platíte za reklamu vtedy, keď niekto klikne na váš inzerát. Nakoniec nám dal priestor na naše otázky, ktorých odpovede nás najviac zaujímali. Ukázali sme mu náš reklamný leták, ktorý sme vytvorili pri realizácii našej reklamnej kampane a tiež sme sa ho pýtali na najlepší a najefektívnejší  spôsob online  reklamy. Diskusia nám všetkým dala veľa nových poznatkov a pomohla tiež pri tvorbe efektívnej marketingovej komunikácie. Každá nová skúsenosť, zručnosť a každý poznatok z oblasti marketingovej komunikácie z nás robí lepších profesionálov a pomáha nám získavať lepšie odborné zručnosti.

            Celé toto podujatie sme vnímali rovnako a v nasledujúcich riadkoch ponúkam vyjadrenie mojej spolužiačky Kvetky Šimovej: „Mne sa páčilo hlavne to, že nám viac priblížil online marketing, pretože som predtým o tom až tak nepočula  a počuť to od človeka, ktorý sa tomu venuje, bola len ďalšia nová skúsenosť.“ Mirka Medveďová sa vyjadruje v rovnakom duchu: „Bolo  to zaujímavé,  povedal nám veľmi veľa vecí, o ktorých  sme doteraz ani nepočuli. Dozvedeli sme sa aj to, ktoré obchodné centrum je najnavštevovanejšie v Banskej Bystrici. Nikto z nás nečakal, že je to práve HM Tesco. Jánovi Brádňanskému veľmi pekne ďakujeme za čas a hlavne chuť posunúť svoje poznatky a skúsenosti mladej generácií.“

Autorka: Soňa Vieriková, III. E                                               Foto: Ján Kristián Hrinko, I. A

 

            September na odbornom výcviku v I. E patril  už tradične verbálnej a neverbálnej komunikácii a získavaniu komunikačných zručností. Tie majú následne žiaci možnosť využiť pri ústretovom vybavovaní zákazníka. Skôr ako sa tak stane, sa však musia naučiť správať asertívne a pri agresívnych zákazníkoch využívať rôzne techniky asertívneho správania. Hoci ich čaká niekoľko workshopov na zákazníckych miestach mobilných operátorov Orange Slovensko a Telekom, jedného z ich prevádzkovateľov, Ing. Jána Krchňavého, sme si pozvali medzi nás už 11. októbra 2019.

            Po úvodnom teste asertivity žiaci zistili, že väčšina z nich sa dokáže správať asertívne. Potom už nasledovali rôzne modelové situácie, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať, ako zvládnuť agresívneho zákazníka, neoprávnenú, ale aj oprávnenú kritiku, a ktorú z metód asertívneho správania pri riešení týchto situácii využiť. Zo začiatku úsmevné situácie začali o malú chvíľu žiaci vnímať reálne a workshop im umožnil získať ďalšie odborné zručnosti, ktoré budú využívať nielen počas štúdia, ale určite aj vo svojom budúcom zamestnaní. 

            Pozitívne na tejto vyučovacej metóde je aj to, že sa zapájajú všetci žiaci, každý z nich si chce vyskúšať a „na vlastnej koži“ zažiť každú aktivitu,  o čom svedčia aj nasledujúce slová Karolíny Nepšinskej:  „Prezentácia  asertívneho  správania  voči rôznym typom zákazníkov v podaní Ing. Jána Krchňavého formou diskusie a simulovaní rôznych situácií, ktoré sa môžu pri vybavovaní zákazníka vyskytnúť, nás všetkých zaujala. On sám nám zahral agresívneho a veľmi nahnevaného zákazníka a my v úlohe predajcu špecializovanej predajne mobilného operátora sme mali za úlohu upokojiť ho a vybaviť ho k jeho spokojnosti. Bolo to zábavné, zrazu sme videli z druhej strany, aké to je, keď sa niekto hnevá, uráža nás. Zistili sme, že nie je ľahké takéhoto človeka upokojiť, zvládnuť jeho správanie, dokonca nie je ani len príjemné ho stretnúť. Sama som prišla na to, že sa nikdy takto chovať nechcem, pretože by som nerada druhým znepríjemnila deň. Ak sa nám v profesionálnom, ale aj v osobnom  živote stane, že sa s takým človekom stretneme, práve vďaka tejto prezentácii ako aj odbornému výcviku s pani majsterkou Bc. Vlastou Vilhanovou budem vedieť, ako takéto a podobné  situácie zvládať. Vyskúšali sme si šesť základných krokov, ako postupovať pri takýchto situáciách a pri ich dodržiavaní sa aj ten najrozčúlenejší zákazník určite dá zvládnuť. Stačí ho len milo privítať a aj nahnevaného človeka usadiť a pozdraviť. Nemenej dôležité je aktívne ho počúvať, zisťovať jeho  potreby, klásť mu otázky a pripraviť dobré riešenie alebo ponuku. A nezabudnúť pri tom použiť vhodnú techniku asertívneho správania, či už obohratú gramoplatňu, techniku otvorených dverí alebo asertívneho dopytovania. Nemej dôležitá je aj rozlúčka so zákazníkom. A s týmito vedomosťami budeme určite úspešní. Som vďačná a teším sa, že sme takýto workshop zažili. Dúfam, že budú aj ďalšie.“

 

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, Karolína Nepšinská, I. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

utorok, 15 október 2019 08:37

Drogy sú cesta do tmy

Aula Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici praskala v stredu 9. 10. 2019 vo švíkoch. Zaplnilo ju viac ako 600 mladých ľudí – žiakov a študentov základných a stredných škôl z Banskej Bystrice. Priviedlo ich sem multimediálne predstavenie pod názvom „Drogy sú cesta do tmy“.  Táto prevenčná akcia bola zameraná na mladých ľudí a hlavnou postavou celého predstavenia bol  Maťo, ktorý prerozprával svoj vlastný životný príbeh.    Nebolo to však len rozprávanie, ale aj divadelné stvárnenie určitých situácií  doplnené videom. Jeho príbeh hovoril o tom, ako vyrastal na veľkom sídlisku v bratislavskej Petržalke, o svojich kamarátoch, s ktorými skúšal všetko, čo život ponúka, o zábave,  ktorá sa spájala s drogami, o postupnom prepadávaní sa do závislosti a vnútornej prázdnoty, o okamihoch, keď bol blízko smrti, aj o tom, ako sa mu podarilo vynoriť sa a opäť nájsť skutočný zmysel života, ktorý si teraz naplno užíva s čistou hlavou.

„Môj príbeh neskončil v tme.“ Týmito slovami začína Martin svoje rozprávanie. Bol to príbeh jedného obyčajného chlapca, ktorý začína na jednej „bytovici“, kde sa zaľúbil do dievčiny, ktorá užívala drogy. Nakoľko sa jej chcel zapáčiť, neodmietol, keď  mu ponúkla extázu a pomaly začal  byť na tejto droge závislý aj on.  Otvorene hovorí o svojich pocitoch po vytriezvení.

Ďalšia časť jeho vystúpenia bola venovaná tancu, ktorý ho veľmi baví. Napodobňoval rôznych tanečníkov od svojej učiteľky zo strednej školy až po seba samého. Nakoniec vyzval na pódium aj obecenstvo. Najprv to vyzeralo, že sa nepridá nikto. Čoskoro však prišiel prvý odvážlivec a postupne sa pódium začalo zapĺňať. Chvíľu to vyzeralo ako na párty a niektorí možno začali mať pocit, že táto scéna s danou témou nesúvisí. Martin to však ukončil slovami: “Tanec je radosť, kamarátstvo, tanec je prejav radosti, slobody a života. A hlavne nikomu nie je z neho na druhý deň zle.“

Po tejto veselej chvíľke pokračoval jeho smutný príbeh. Po čase mu už nestačila jedna dávka a tak ju začal zvyšovať, až nakoniec na jednej z jeho početných „žúrok“ v Českej republike skolaboval. Našťastie si ho niekto všimol a dali ho vyniesť. Pamätá si už len hukot sanitiek.  Po „vyliečení sa“  sa dozvedel, že jeho dievča, ktoré mohlo za túto situáciu, mu bolo neverné. A čo viac. Sklamal sa aj vo svojom najlepšom kamarátovi. S drogami však neskončil a k novému spôsobu života ho priviedla až tragická udalosť v rodine. Vtedy si uvedomil, že rodinu zanedbával a že mu na nej nesmierne záleží. Vyštudoval bábkoherectvo, venuje sa rodine, hlavne dcérke a pracuje s mladými ľuďmi, aj s tými hendikepovanými. Nakoniec nasledovalo motivačné rozprávanie a skôr, ako predstavenie ukončila Lenka Hošková piesňou Dážď padá, rozlúčil sa so študentmi  vetou: „Toto predstavenie je pre úžasných mladých ľudí, na ktorých mi nesmierne záleží. A vy ste presne takí. A mladí ľudia sa učia buď z príkladov okolo seba, alebo z prehier. A ja som svoj život takmer prehral.“

Tento veľmi šikovne prerozprávaný príbeh určite všetkých dojal alebo ich aspoň priviedol k zamysleniu. A preto nás zaujímal aj názor našich žiakov, ktorí sa na tomto predstavení zúčastnili: Moje dojmy z tohto zaujímavého divadelného predstavenia boli výborné. Zo začiatku sa mi  kombinácia videa a divadla zdala nevhodná, ale neskôr,  keď som začal spoznávať príbeh Martina, mi tento nápad pripadal fascinujúci. Videli sme, že hlavná postava tohto príbehu mala veľmi komplikované obdobie života. Ako ho drogy oddelili od rodiny a blízkych.  Môj názor je taký, že každý sa môže stať závislý, ale každý, kto chce a má silnú vôľu, sa z toho môže dostať. Drogy nás oddeľujú od ľudí, ktorí nás majú radi a zároveň nás to pohltí  tak, že sa dostávame do ťažkých psychických situácií, dostávame sa do ,,tmy“. Nikdy som nemal záujem o drogy,  ale po tomto predstavení mi už vôbec nehrozí, že by som po nich siahol,“  hovorí Matej Šmida z  I. E a jeho spolužiačka Sára Šotkovská sa pridáva: „Začiatok bol zaujímavý, troška nepochopený a mätúci, nedalo sa z toho vyčítať, o čo  vlastne ide. Nastalo niekoľko záberov, kde sa herec vo svojom príbehu rozbiehal. Chvíľu som z toho nemala dobré pocity, nechápala som úplne, o čo ide, ale neskôr to začínalo mať zaujímavý spád. Herec zatiaľ predstavoval svoj život, svoje rutiny, neskôr nám ukázal priebeh toho, ako sa pomaly dostal do závislosti. Najprv tráva, kde sa jeho život pomaly rúcal a neskôr extáza, kde to padlo úplne. Znázornil to ako celkom euforický zážitok, ktorý má ale hrozivý koniec. Malo to nádych hrôzy a zároveň jemnej zvedavosti, kde bol divák odradený od danej drogy. Jeho životná situácia a to, ako ju predstavil divákom, dala každému ponaučenie do života.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Ing. Karolína Hukelová, Bc. Vlasta Vilhanová, Petra  Červienková, III. B

 

 

Úlohou pracovníkov  marketingu v štvrtom ročníku  na odbornom výcviku  je zúročiť všetky svoje doterajšie vedomosti, ale hlavne skúsenosti a vypracovať funkčný podnikateľský plán. Vo svete mobilných operátorov však špecializované predajne fungujú na základe franchisingových zmlúv a pre ostatné spoločnosti v sfére mobilných zariadení a príslušenstiev je výber predmetov podnikania veľmi zúžený. A tak sme takmer všetci začali tvoriť podnikateľský plán pre predajne a servisy mobilných telefónov. Tu vstupuje na slovenský trh spoločnosť PayLess, ktorá práve svojím predmetom činnosti – auditom telekomunikačných poplatkov vyniká, a predovšetkým je jediná na Slovensku.  Preto sme ju navštívili a pozreli sa jej výnimočnosti na zúbok...

PayLess, s.r.o. je spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2013 a na trh mobilných operátorov sa pozerá z celkom inej perspektívy. Drží za jeden koniec s firemnou klientelou a bojuje proti prehnane vysokým faktúram od mobilných operátorov. Možno povedať, že je nestranným strážcom telekomunikačných služieb. Svojim klientom poskytuje bezplatnú a nezáväznú analýzu, v ktorej odhalí miesta, kde možno ušetriť. Mesačne tak vďaka PayLess môžete znížiť náklady u operátov v priemere o 55%. Ohromné, nemám pravdu? Konateľ spoločnosti, pán Lukáš Hopják, priznal: „Operátori nás neznášajú.“ On sám pracoval u mobilného operátora. V priebehu rokov sa z radového predajcu Orange Slovensko vyprofiloval na špičkového manažéra v tejto brandži, za čo získal nejedno ocenenie. Všimol si však dieru na trhu. Predajca sa snaží predať čo najviac za čo najviac. Prečo ale neexistuje niekto, kto by radil ľuďom, ako získať od operátorov čo najviac za čo najmenej? Rozhodol sa túto dieru zaplátať a stať sa pánom sám sebe.

Začiatky opisuje ako veľmi náročné a tŕnisté. Operátori mu hádzali polená pod nohy. Bol vo výhode, pretože poznal ich princípy a poznal aj miesta, kde možno ušetriť a získať zľavu. Klienti vďaka efektívnemu osobnému marketingu pribúdali a pribúdali, operátori boli čoraz mrzutejší a chudobnejší, a firme sa darí ako nikdy predtým.

V roku 2015 získala spoločnosť PayLess ocenenie VIA BONA SLOVAKIA  od prezidenta Andreja Kisku v kategórii najférovejšia firma na Slovensku. Svoj úspech zakladá na nestrannosti, nespolupracuje so žiadnym mobilným operátorom. Okrem počiatočnej základnej regulácie mesačných nákladov spoločnosť PayLess svojim klientom zabezpečuje a vybavuje všetky telekomunikačné služby vrátane telefónov, paušálov, simkariet či internetových balíčkov.

Príbeh tejto výnimočnej spoločnosti je prinajmenšom inšpirujúci. Aj toto je príklad úspešného biznisu, kedy stačí jedna skvelá myšlienka a medzera na trhu. Radi by sme týmto poďakovali pánovi Lukášovi Hopjákovi za jeho priateľské privítanie vo firemných priestoroch a rovnako tiež majsterkám odborného výcviku za umožnenie tejto skúsenosti.

Autorka: Alexandra Horváthová, IV. E

Foto: Alexandra Horváthová a Mária Šipulová, IV. E

 

 

 

utorok, 08 október 2019 15:13

HOREHRONSKÉ HRY – 59. ročník

Dňa 2. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne SNP na Štiavničkách konal 59. ročník HOREHRONSKÝCH HIER. Zúčastnili sa ho mladí adepti atletiky z okresov Banská Bystrica, Brezno a Zvolen. Našu školu pod vedením Mgr. A. Barusa reprezentovalo jedenásť žiakov. Najlepšie umiestnenie získali: Matúš Hric z II.A v behu na 100 m – 2. miesto, Marcel Hájik z III.A v skoku do diaľky - 2. miesto, Miriam Leštáková z II.B v skoku do výšky. Ďalšie finálové umiestnenie vybojovali: Martin Kubiš z I.B - 4. miesto v skoku do diaľky v kategórii st. žiaci, Ema Smolková z I.B – 7. miesto v behu na 60 m v kategórii st. žiačky, Samuel Repický           z I.D – 7. miesto v skoku do diaľky v kategórii dorast.

Veľké poďakovanie patrí nielen tým, čo vybojovali medaily, ale aj ostatným reprezentantom našej školy.    

Autor: Mgr. Atila Barus

 

utorok, 08 október 2019 15:04

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky vhodné pre našich absolventov:

_____________________________________________________________________________

Harmanec-Kuvert, spol. s r.o.

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás osloviť s pracovnou ponukou pre študentov, ktorí absolvovali školu v študijnom odbore grafik digitálnych médií a mali by záujem pracovať v našej spoločnosti na pozícii tlačiar na novom flexografickom stroji Miraflex.

S pozdravom
Iveta Piliarová
referent personálnej práce a miezd
T: +421 48 6717 133

_____________________________________________________________________________

streda, 02 október 2019 13:29

Pripravení založiť si živnosť

Po návšteve klientskeho centra odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Banskej Bystrici sme pripravení založiť si živnosť! Na besede s pani Ing. Annou Hrončekovou, hlavnou radkyňou oddelenia živnostenskej registrácie,  sme podrobne a detailne prebrali „bibliu“ všetkých živnostníkov na Slovensku – Živnostenský zákon. Hoci sme o tomto zákone počuli na vyučovaní už neraz, explikácia odborníka z praxe nám upevnila všetky poznatky a dala dovedna viaceré súvislosti.

Vedel si napríklad, že pojmy podnikateľ a živnostník  nie sú rovnocenné? Podnikateľ – či už lekár alebo advokát, podniká podľa osobitných zákonov, ktoré sa líšia od zákonov, akým podlieha živnostník. A vedel si tiež, že pokiaľ si sa dopustil majetkových alebo hospodárskych trestných činov, na podnikanie môžeš zabudnúť? Podobných zaujímavostí mala pre nás prednášajúca pripravených viac. Okrem iného sme diskutovali o najväčších aktuálnych komplikáciách spojených so získavaním živnostenského osvedčenia, aj o zvyšujúcom sa počte zahraničných osôb žiadajúcich o živnosť.

Dozvedeli sme sa aj niekoľko „pikošiek“. Banskobystrické klientske centrum bolo vôbec prvým na Slovensku, ktoré vybavuje aj elektronické podania žiadostí o živnostenské osvedčenie. Už od roku 2012 si môžu žiadatelia ušetriť cestu na okresný úrad a aj svoje peňaženky. Elektronické podanie žiadosti o voľnú živnosť je dokonca zadarmo!

Návšteva odboru živnostenského podnikania bola efektívnym opakovaním učiva o živnostiach pred blížiacimi sa maturitnými skúškami. Majsterkám odborného výcviku, klientskemu centru v Banskej Bystrici a Ing. Anne Hrončekovej veľmi pekne ďakujeme za túto skúsenosť. Nadobudnuté vedomosti s určitosťou zúročíme v našom budúcom podnikaní!

A pokiaľ sa predsa len rozhodneš podnikať a stať sa živnostníkom, nezabudni, že musíš spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Autorka: Alexandra Horváthová, IV. E

Foto: Alexandra Horváthová a Viktor Kováčik,  IV. E

 

streda, 02 október 2019 08:10

Školský bulletin

V prípade, že sa Vám nenačíta PDF obnovte web stránku.

 

Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci prvého ročníka SOŠ IT zúčastnili v Banskej  Bystrici festivalu vedy a výskumu pod názvom Noc výskumníkov, a to vďaka pánovi učiteľovi Slottovi. Ako prvé sme absolvovali prednášku v bystrickej kinosále na tému „Aká je moja reziliencia?“. Profesorka psychológie na Univerzite Mateja Bela nám začala vysvetľovať, čo je to vlastne reziliencia. Púšťala nám videá, no žiaľ pri ich púšťaní došlo k technickej chybe, kvôli ktorej bol slabý zvuk. Väčšina videí bola deťoch s rôznymi problémami napr. šikanovanie, nestarostliví či mŕtvi rodičia. Vysvetľovala, ako sa správa taký človek s rezilienciou a aké faktory ovplyvňujú rezilienciu daného jedinca. Následne začala propagovať karty rozvíjajúce rezilienciu. Po skončení prednášky sme išli pozrieť vedecké stánky, ktoré boli zamerané na rôzne odbory ako drevo, história, lingvistika, biológia, robotika, 3D tlačiarne a iné. Tieto stánky tu mali rôzne vysoké školy, agentúry a aj niektoré stredné školy. Nakoniec sme sa všetci vrátili späť do školy.

Autor: Matúš Findrich, I. D

 

Strana 14 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.