Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Pred rokom sme si pripomenuli sto rokov od ukončenia prvej svetovej vojny odhalením pamätníka venovanému jej obetiam. Tohto slávnostného aktu sa vtedy  zúčastnili aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, primátor mesta Banská Bystrica a autor pomníka.

Ani v tomto roku sme nezabudli na obete prvej svetovej vojny. Z  histórie vieme, že 1. novembra 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo francúzskom Compiègne, čím sa skončila prvá  svetová vojna. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne po tom, ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Pri príležitosti tohto výročia zložila poctu vojnovým obetiam aj naša škola, ktorá je postavená práve v lokalite masového hrobu obetí – vojakov, ktorí padli v bojoch za našu slobodu a životy. Tento deň sa preto niesol v znamení symbolu spomienky na vojnové hrôzy v podobe červeného maku, ktorého kvety položili žiaci našej školy na znak úcty k pamätníku vojnového hrobu.

Úvod tohto spomienkového aktu patril slávnostnému prednesu úryvku básne „Na flámskych poliach“ v podaní učiteľky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Zajacovej, ktorá vzápätí pripomenula históriu 11. novembra a uviedla: „Od roku 1920 červený mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy prijali vojnoví veteráni na celom svete. Dnes môžeme uvidieť kvet červeného maku pri spomienkových aktoch a ceremóniách pri príležitosti Dňa vojnových veteránov vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do svetových vojen. V posledných rokoch si táto tradícia nachádza svoje miesto aj na Slovensku.“ Potom už nasledovalo položenie venca, červených makov a zapálenie sviečok na počesť obetí prvej svetovej vojny žiakmi našej školy.

Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, pokračoval príhovorom, ktorý adresoval práve mladým ľuďom, pretože oni sú tí, ktorí budú niesť odkaz ďalším generáciám.  Aj záverečné slová „Pamätajme si ľudí, ktorí položili svoje životy pre životy budúcich generácií,  využime tento deň a uctime si bojovníkov, ktorí formovali dejiny,“ patrili žiakom našej školy, ktorí neváhali a zúčastnili sa tohto podujatia.

Dve naše žiačky, zástupkyne mladej generácie, zaujímalo, ako on vníma tento pietny akt a tak neváhali  osloviť pána riaditeľa a položiť mu túto otázku. „Je dobré, že sa konajú takéto udalosti, aby sa nezabudlo na hrôzy, ktoré sa udiali. Dnešné generácie sa o túto problematiku nezaujímajú, príliš ju neštudujú. Mali by navštíviť pamiatky, na ktorých možno hmatateľne cítiť vplyv a dôsledky vojny, možno si vypočuť  aj nejaké svedectvá.“ Z jeho odpovede sa dozvedeli aj to, ako mladí ľudia vnímajú prvú  svetovú vojnu. Posledná otázka, ktorú mu adresovali, znela: Hovorí sa, že ľudstvo je nepoučiteľné. Čo si o tomto výroku myslíte? „Každý to berie tak, že najlepšie si pamätáme to, čo zažijeme na vlastnej koži a to, čo vidíme na vlastné oči. Kvôli tomu sú súčasné generácie a generácie, ktoré nepocítili vojnu na vlastnej koži, nevedomé jej dopadu. Bohužiaľ, mnohí svojím konaním dokazujú to, že je to pravda. Pokiaľ nebudeme dosť opatrní, história sa môže opakovať.“

Svojou účasťou na tomto podujatí si naši žiaci uvedomili dôležitosť toho, aby mladí ľudia poznali históriu a že podstatné je aj to, aby dokázali akceptovať chyby minulosti, a hlavne,  aby v nich videli poučenie, ktoré je tak nevyhnutné pre tvorbu novej histórie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV, Alexandra Horváthová a Mária Šipulová, IV. E

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč

 

štvrtok, 14 november 2019 13:45

INVESTOVANIE, FINANČNÁ SLOBODA

V rámci bankových činností na odbornom výcviku sme navštívili kanceláriu OVB Allfinanz Slovensko, kde nám Ing. Jana Crmanová priblížila formou workshopu nebankové finančné inštitúcie, medzi ktoré patria aj investičné a podielové fondy, penzijné (dôchodkové) fondy.

Žiaci III. E odbor KMP si mali možnosť zahrať hru „Finančná sloboda“. Hra simuluje slovenský trh. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu.

Finančná hra žiakom priniesla okrem zábavy skúsenosti, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, poznať chyby, ktorým sa môžu počas života vyhýbať, naučiť sa rozoznávať drahé a nepotrebné finančné produkty.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

pondelok, 11 november 2019 09:30

GAUDEAMUS NITRA 2019

Veľtrh Gaudeamus má už na Slovensku tradíciu a pre študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Veľtrh ponúka informácie, ktoré študenti nenájdu na internete, ani počas dní otvorených dverí na vysokých školách. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia sa so zástupcami, a predovšetkým so študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia a vyhľadať vhodnú školu alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

Aj tento rok žiaci našej školy veľtrh navštívili. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Na veľtrhu sa predstavilo viac ako 240 univerzít, vysokých škôl a ostatných vzdelávacích inštitúcií. Návštevníci veľtrhu Gaudeamus mohli tiež bez obmedzenia navštíviť sprievodnú výstavu Mladý tvorca - najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku.

Veríme, že žiaci získali prehľad o možnostiach budúceho štúdia na vysokej škole a rozhodnú sa správne!

Ďakujeme všetkým za účasť!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

piatok, 08 november 2019 10:29

Casting bridges 2019

Žiaci odboru grafik digitálnych médií majú každý rok možnosť zúčastniť sa workshopu vysokých teplôt, a to vďaka spolupráci s Katedrou sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Workshop bol tento rok dvojtýždňový, čiže traja účastníci z našej školy mali dostatok času spracovať svoje nápady od návrhu až po výsledok. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli pracovať s hlinou, glazúrou a polystyrénom. Šamotová hlina je materiál, ktorý potom naglazovaný vypaľovali v drevopeci až na 1300 stupňov a skúšali aj starú japonskú techniku RAKU. Polystyrén sa používa ako „prestupný“ materiál, ktorý sa v procese odlievania do kovu zmení na liatinový objekt.  Žiaci experimentovali a podarilo sa im vytvoriť viacero veľmi zaujímavých artefaktov, čo skonštatovali aj tamojší pedagógovia. Zároveň mali možnosť prežiť atmosféru medzinárodného workshopu vo vysokoškolskom umeleckom prostredí. Vrcholom podujatia bolo samotné odlievanie z liatiny z vysokej pece. Hoci atmosféru možno sprostredkujú fotografie, najlepšie je to zažiť na vlastnej koži.

Zúčastnení žiaci: Natália Laubertová III. A, Peter Kyseľ III. A, Lukáš Páterek III. B

Zúčastnení pedagógovia: Marianna Mlynárčiková, Ján Glončák

Autorka príspevku: Marianna Mlynárčiková

 

 

 

Požiadavka na finančné prostriedky pre rekonštrukciu kotolne bola na úrad BBSK predložená

v r. 2013. Predchádzajúce vedenie BBSK neustále odkladalo riešenie uvedenej problematiky napriek tomu, že pôvodná kotolňa bola neefektívna, kotly sa museli neustále opravovať, ich účinnosť bola minimálna. Po zmene vedenia BBSK sa prístup k riešeniu zmenil s tým, že kraj uvoľnil finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne. Bol vypracovaný kvalitný projekt, ktorý riešil výmenu kotlov, vyregulovanie sústavy, výmenu regulačných ventilov a celkový riadiaci systém kotolne.

Na základe projektu BBSK uskutočnil verejné obstarávanie, kde pri výbere dodávateľa mali šťastnú ruku. Je potrebné zvlášť poďakovať pánovi predsedovi BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, ako aj riaditeľovi odboru cestnej infraštruktúry a investícií Ing. Petrovi Muránskemu, ktorí sa veľkou mierou podieľali na uvoľnení finančných prostriedkov. „S rekonštrukciou kotolne sa začalo 10. 6. 2019 a ukončená bola kolaudáciou 30. 10. 2019,“  hovorí zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť Ing. Blažej Rybár.

V stredu 30. októbra 2019 sa stretli  zástupcovia našej školy Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, Ing. Blažej Rybár, zástupca riaditeľa  pre technicko-ekonomickú činnosť, Jozef Turčan, vedúci údržby, stavebný dozor, projektant a dodávateľ rekonštrukcie  so zástupcami BBSK v kancelárii Ing. Blažeja Rybára.

V novučičkej kotolni sme zastihli Karola Šándora zo spoločnosti Repar Bulding Control, ktorá zabezpečuje reguláciu kotolne. Predstavil nám nadriadený dispečerský systém, ktorý slúži na nastavenie regulačných parametrov kotolne, výroby teplej vody a kúrenia. Mali sme možnosť vidieť, ako dispečerský systém zobrazuje stav celého systému vykurovania, zaznamenáva a ukladá historické dáta meraných veličín. Je to moderný systém, ktorý pracuje na operačnom systéme Windows 10, je flexibilnejší, výkonnejší a jednoduchší na obsluhu, ale hlavne prináša komplexnejšie riešenia pre koncového užívateľa. Ing. Rastislav Konkoľ z RK Projektu Senec vidí aj širšie využitie týchto technológií. Neuniklo mu prepojenie prípravy mechanikov počítačových sietí a získavanie ich odborných zručností, ale aj implementácia odborných teoretických poznatkov práve sledovaním prevádzky tohto systému a vyhodnocovaním potrieb prevádzkových stavov.  A ako bonus toho všetkého nezabudol spomenúť ani šetrenie životného prostredia a znižovanie stavov emisií pre budúce generácie.

Ing. Ivan Gálus, ktorý zabezpečoval stavebný dozor, vyslovil veľkú spokojnosť a pochválil investora, ale aj projektanta Ing. Rastislava Konkoľa za kvalitné spracovanie projektu, na ktorom sa nemuseli robiť žiadne úpravy. Technológia, ktorú naprojektoval, je to najlepšie, čo na trhu máme a určite prinesie úspory. Celý projekt sa zrealizoval podľa projektovej dokumentácie, v stanovenom časovom limite a bez akýchkoľvek nepresností a zdržaní.

Peter Hudák, zástupca spoločnosti Petra+, s. r. o. Bratislava, dodávateľ rekonštrukcie, pri jeho odovzdávaní pochválil hlavne investora a vyslovil spokojnosť  s celým priebehom. „Keby nám všetci vychádzali v ústrety tak, ako to bolo v SOŠ IT v Banskej Bystrici, bola by  radosť pracovať. Sme tu od mája a Banská Bystrica nám prirástla k srdcu. Spoznali sme jej históriu a aj súčasnosť a  navštívili sme aj pamätník SNP. Bude nám to tu chýbať,“  dodal na záver.

Ing. Matúš Kutlák, referent investičného oddelenia BBSK, poďakoval za ústretovosť a kvalitnú prácu dodávateľovi,  stavebnému dozoru a projektantovi za kvalitné a včasné odovzdanie projektovej dokumentácie. Poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu počas priebehu celej investičnej akcie vyslovil aj zástupcom vedenia školy. Nakoniec vyslovil potešenie všetkých zamestnancov BBSK  nad tým, že mohli poskytnúť kvalitnejšie prostredie hlavne  žiakom v školskom internáte.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už 8. ročník projektu:  „Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci našej školy sa ho v predchádzajúcich rokoch zúčastnili tiež a  preto ani tento rok nemohol byť výnimkou. Cieľom projektu je podporiť čítanie mladých ľudí a vytvorenie nových kamarátstiev.

V tomto školskom roku nám bola pridelená partnerská škola z Popradu - Matejoviec. Ide o Strednú odbornú školu elektrotechnickú.

Tohtoročná téma znela nasledovne: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

Až 132 žiakov prvých ročníkov využilo svoju fantáziu. Vznikli naozaj krásne záložky do kníh. Rozmanité tvary, veľkosti, použitý materiál, maľované záložky, či dielka vyrobené formou koláže – to všetko robilo každú záložku originálnou. Výmena záložiek musela medzi školami prebehnúť do konca októbra. Všetci naši žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, boli tiež obdarení záložkou od žiakov z popradskej školy.

Veľké poďakovanie patrí žiakom, že sa zapojili do projektu a tiež za ochotu a vyučujúcim predmetu Slovenský jazyk a literatúra, že sa snažia urobiť  niečo navyše pre svojich žiakov a podporiť aj takýmto spôsobom ich čítanie.

Autorka a foto: Mgr. Olívia Vavreková

 

„Najlepší argument je ten, ktorý pôsobí iba ako vysvetlenie.“ Touto vetou začala svoj workshop  Mgr. Gabriela Selecká z Informačného centra mladých v Banskej Bystrici.  Ním sme na odbornom výcviku v I. E ukončili tematický celok zameraný na získavanie komunikačných zručností a ústretové vybavovanie zákazníka.

„V praxi sa môžeme stretnúť so zákazníkmi, ktorí nie vždy vedia svoj hnev ovládať a následne môže dôjsť k nepríjemnej argumentácii. K argumentácii dôjde vždy, keď účelom komunikácie je nájsť nejaký prijateľný kompromis. Na začiatku komunikácie je téma, pri ktorej sa postupne predkladajú argumenty. Nasleduje dôvod argumentácie a vysvetlenie názoru alebo daného výroku. Nie vždy je najlepšie presadzovať svoju pravdu, pretože z hľadiska inej osoby aj jej názor môže byť pravdivý. V tom prípade je najlepšie svoje rozhodnutie vydiskutovať. Byť na čele hádky nie je vždy riešenie.“  Všetky tieto poznatky sme mali možnosť získať hneď v úvode stretnutia s pani Seleckou, ktorá však neostala len pri verbálnom sprostredkovaní vedomostí z oblasti argumentácie.

Pripravila si pre nás aj niekoľko zaujímavých aktivít. Prvou z nich bola  aktivita zameraná  na výber  jednej z dvoch možností a vzápätí sme mali argumentovať, prečo sme si vybrali práve túto možnosť. Zaujímavé bolo to, že takmer v každej dvojici došlo k  zhode názorov. Druhá aktivita sa týkala výroby lietadielok z papiera každým účastníkom.  Boli sme rozdelení do štyroch skupín a úlohou každej bolo vybrať to najlepšie lietadlo a pilota.  Potom pilot „odštartoval“ lietadlo a my sme sledovali dĺžku jeho letu. Následne sme  medzi sebou argumentovali, prečo sme vybrali práve toho pilota a lietadlo. A napokon, opäť v štyroch skupinách, sme vyberali poradie dôležitosti zo zoznamu 15 vecí, ktoré by sme si zobrali na plavbu oceánom. Každý si vybral to, čo považoval na prežitie za najdôležitejšie. Niekedy došlo k argumentácii, no väčšinou sa členovia skupiny medzi sebou zhodli. A aj skupiny navzájom.

 Zistili sme, že každý z nás, hoci  má iný názor, si ho vie obhájiť, teda použije správne argumenty a môže skutočnosť zmeniť.  Správnymi argumentmi sa nám mnohokrát podarí presadiť si svoj názor, aj keď na začiatku nebol prijatý. Preto je najlepšie konať s chladnou hlavou. Opäť sme  sa naučili, ako sa máme  v niektorých situáciách správne zachovať. A s týmito novozískanými poznatkami sme sa rozlúčili s Mgr. Gabrielou Seleckou a s ICM Banská Bystrica..

 

Autor:  Sára Šotkovská,  I.E

Foto:  Andrea Kupcová, I. E

 

 

Získavanie nových zručností na odbornom výcviku prebieha rôznymi formami. Okrem praktických činností a nácvikov v učebniach školy absolvujeme aj rôzne exkurzie a workshopy. Výnimkou nebol ani piatok 19. 10. 2019, keď sme sa všetci žiaci I. E triedy  zúčastnili workshopu v Informačnom centre mladých, ktorý bol zameraný na neverbálnu komunikáciu. O tom, aká je neverbálna komunikácia dôležitá, nás presvedčila Mgr. Zlata Trubanová, ktorá nás už v úvode upozornila na to, že aj pri dialógu využívame nielen verbálne spôsoby komunikácie, ale väčšinu vyjadrení znázorňujeme neverbálne.

Pripravila si pre nás hneď  niekoľko aktivít, ktorými preverila naše  vedomosti získané v predchádzajúcom období na odbornom výcviku a teoretickom vyučovaní. V spoločenskej  miestnosti Informačného centra mladých, ktorá sa nachádza v budove nášho školského internátu, vládla už od začiatku veľmi príjemná atmosféra, ktorá nás povzbudzovala k aktivite. Viedli sme medzi sebou diskusie, vymieňali si názory, naučili sme sa niečo nové a učenie sa stalo hrou.

Prvá aktivita pozostávala z toho, že sme dostali lístky s otázkami, na ktoré sme  museli medzi sebou navzájom odpovedať. Na každú otázku musel odpovedať  iný žiak, čím to bolo trochu sťažené, no aj tak sme to zvládli. Nakoniec sme si vymenili medzi sebou svoje odpovede, ktoré museli byť pravdivé. Pri tejto aktivite sme si uvedomili, aká je  verbálna komunikácia potrebná a že ju využívame neustále.

Druhá aktivita sa už týkala len neverbálnej komunikácie, kde sme sa mali postaviť na špagát a zoradiť podľa mesiaca a dňa narodenia. A to všetko bez slov. Náročné bolo aj to, že pri presunoch sme nesmeli zísť zo špagáta.  Snažili sme sa všetko znázorňovať mimikou alebo gestikuláciou, pri čom niektorí tieto pravidlá aj porušili. Bolo to mierne chaotické, no nakoniec sme zistili, že všetko sa dá. Úloha bola splnená a všetci sme sa zoradili správne.

Tretia aktivita sa týkala tiež neverbálnej komunikácie, no bola o čosi komplikovanejšia. Našou úlohou bolo postaviť sa  do dvoch radov a poslední dostali obrázky, ktoré mali nakresliť na chrbát osobe pred sebou. Táto informácia sa posúvala ďalej až k prvému. Ten musel obrázok  nakresliť na papier. A toto sa nám veľmi nepodarilo. Uvedomili sme si, aký  dôležitý je očný kontakt.   Táto úloha bola asi najnáročnejšia. 

Štvrtá aktivita bola zameraná na zistenie tých skutočností, ktoré nám pri verbálnej komunikácii prekážajú alebo sú nám príjemné. Na naše prekvapenie sme sa v mnohých zhodli.

Zhodli sme sa aj v tom, že celé toto učenie bolo  zábavné, poučné a veľa sme  si z neho odniesli. Niet nad to,  naučiť sa  niečo, čo sa dá využiť nielen počas štúdia, ale aj v bežnom  živote a čo pomôže pri  rozvíjaní ľudských schopností, ľudskej mysle a ľudskej povahy. Všetci veríme, že to nebol náš posledný workshop, ale naopak bol jeden z mnohých, ktoré na nás ešte len čakajú. Ďakujeme.

Autorka: Sára Šotkovská,  I. E

Foto: Andrea Kupcová, Simon Lásik, I. E

 

 

utorok, 22 október 2019 15:07

OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporiadala Olympiádu o Európskej únii, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci 3. a 4. ročníka, študijných odborov klientsky manažér pošty a pracovník marketingu mobilného operátora.

Boli rozdelení do troch tímov v tomto zložení:

  1. tím - Alexandra Horváthová, Simona Mesarkinová, Mária Šipulová – žiačky IV. E triedy
  2. tím - Viktor Kováčik, Nikola Maruškinová, Martin Gombala – žiaci IV. E triedy
  3. tím - Mária Strelníková, Soňa Vieriková, Šimon Kyseľ – žiaci III. E triedy

 Organizáciu súťaže a pedagogický dozor vykonávala Ing. Monika Maruškinová.

Elektronické kolo súťaže prebehlo v priestoroch SOŠ IT v utorok 22. 10. 2019 o 10:00 hod. Elektronický dotazník bol vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku. Otázky do elektronického kola boli do značnej miery koncipované z publikácie o EÚ. Samozrejmosťou bol však všeobecný prehľad súťažiacich a sledovanie súčasného vývoja v rámci EÚ.

Žiaci úspešne zvládli prvú časť Olympiády a teraz nám už len ostáva čakať, či postúpia do finálového kola medzi 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

utorok, 22 október 2019 15:01

Chceš sa stať kadetom policajného zboru?

V štvrtom ročníku nás okrem maturity čaká aj rozhodovanie o tom, čomu sa budeme venovať po ukončení štúdia na strednej škole. Mnohých z nás čakajú Dni otvorených dverí na vysokých školách, no nie všetci chceme v štúdiu na vysokej škole pokračovať. A práve  tí sa musia poobzerať po nejakom zamestnaní. Naša škola  svojim žiakom pomáha aj v tomto smere. Absolvovali sme už workshop v Podnikateľskom inkubátore, kde sme získali množstvo užitočných informácií o možnostiach podnikania a absolvovali sme aj  prezentáciu, kde sme sa dozvedeli o možnosti pomaturitného štúdia na Strednej odbornej škole Policajného zboru.

            Celou prezentáciou nás sprevádzala odborníčka priamo z praxe, mjr. Mgr. Andrea Petrovičová z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici.
Poskytla nám veľké množstvo informácií o možnosti získať hodnosť kadeta a tým sa začleniť do Policajného zboru Slovenskej republiky.  Niektorí už o tejto možnosti vedeli, pre iných to bola novinka.  Od februára tohto roku sa totiž znížil minimálny vek pre získanie hodnosti kadet z 21 rokov na 18 rokov. Túto hodnosť môžeme získať absolvovaním  ročného kurzu na jednej z dvoch odborných škôl,  v Košiciach alebo v Pezinku. Kadetom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je po zdravotnej, duševnej a telesnej stránke spôsobilý na výkon služby. Požiadavky pre záujemcov sú jasné:  svojprávnosť,  bezúhonnosť, spoľahlivosť, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ukončená maturitná skúška a ku dňu prijatia nebyť členom žiadnej politickej strany.  K úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok je potrebné mať dobrú fyzickú kondíciu. Po prijatí majú študenti možnosť získať štipendium, ktoré je vyplácané mesačne vo výške  minimálnej mzdy, a taktiež bezplatnú stravu a ubytovanie v areáli školy.  Medzi predmety mladých kadetov patria: kriminalistika, ústavné a trestné právo, informatika, psychológia alebo  policajná komunikácia. Praktický výcvik absolvujú v spolupráci so skúsenými kolegami v prispôsobených priestoroch, kde sa kadeti naučia narábať so zbraňou, používať donucovacie prostriedky či obsluhovať vysielačky a majáky.  Kadeti sa popri štúdiu venujú voľnočasovým aktivitám, ako sú cvičenie v posilňovni, práca s mládežou alebo darovanie krvi. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa stávajú plnohodnotnými členmi Policajného zboru a môžu byť zaradení na niektoré zo štyroch oddelení, a to obvodné oddelenie, dopravný inšpektorát, hraničná polícia alebo pohotovostná motorizovaná jednotka. Nástupný plat príslušníka policajného zboru je v súčasnosti pre Banskobystrický kraj  1022 €. Prihláška na štúdium hodnosti kadet by mala byť stručná a napísaná rukou. Pred podaním prihlášky by uchádzač nemal zabudnúť na to, že byť policajtom znamená mať dobrý vzťah k práci policajtov a musí byť presvedčený, že túto prácu chce vykonávať zodpovedne a svedomito.

            Všetky tieto informácie vzbudili pozornosť štvrtákov a to, ako túto možnosť vnímali, sme sa dozvedeli od Radoslava Mojžiša zo IV. C: „Už v minulosti, skôr ako som sa prihlásil na túto školu, som uvažoval o práci v policajnom zbore. Počas štúdia ma však začalo lákať aj podnikanie v odbore, ktorý študujem. To, čo som sa dnes dozvedel, ma však prinútilo uvažovať opäť o možnosti stať sa policajtom. Je to super, že  mladí ľudia nemusia čakať, kým budú mať 21 rokov, ale môžu hneď po maturite nastúpiť za kadeta. Dobré je aj to, že už popri štúdiu získajú plat a istotu, že po ukončení výcviku bude z nich strážmajster s viac ako  slušným nástupným platom. Ešte neviem, ale asi túto možnosť využijem.“

 

Autorky: Simona Mesarkinová a Mária Šipulová, IV. E

Foto: Adrián Zelienka, IV. B, Viktor Kováčik, IV. E

 

 

Strana 13 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.