Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 29 november 2019 12:20

Povinné zverejňovanie - Zmluvy

Povinné zverejňavanie - Zmluvy

V prípade, že sa Vám nenačítajú PDF súbory prosím obnovte webstránku.

 

PDF Výkaz výmer

 

PDF Zmluva o dielo

 

PDF Harmonogram

 

PDF Poistná zmluva

 

PDF Banková záruka

 

PDF Subdodávatelia

 

PDF Suťažné podklady

 

PDF

  

PDF

  

Pre niektorých žiakov je anglický jazyk obľúbeným predmetom v škole, pre niektorých je vášňou alebo v ňom jednoducho vynikajú. Takíto žiaci zo všetkých ročníkov si každoročne zmerajú sily na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku a ten najlepší získava postup do okresného kola. Aj tento školský rok prebehla súťaž v priateľskej atmosfére, pričom však nemohlo chýbať trochu stresu a napätia.

Prvú časť olympiády tvoril test, ktorý pozostával z 3 častí: Listening, Grammar a Reading. Test pol akýmsi „sitom“, ktorým prešli iba tí najúspešnejší riešitelia. V druhej časti olympiády,  v tzv. ústnom kole, mal každý žiak za úlohu vymyslieť príbeh na základe obrázku, ktorý mu predložili skúšajúci.

Hoci atmosfére v druhom kole vládol predovšetkým stres a tréma, všetci riešitelia sa nad tieto pocity dokázali povzniesť a predviedli pred porotou slušný výkon.

A víťazi?

Na treťom mieste sa umiestnil Adrian Georgiev ( II. C), druhé miesto obsadila Zuzka Zerolová (II. B) a prvé miesto a postup do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku získala Alexandra Horváthová (IV. E).

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým riešiteľom ďakujeme za ich účasť! Stretneme sa opäť o rok!

Autorka: Alexandra Horváthová (IV. E)

štvrtok, 28 november 2019 08:47

Návšteva ŠVK

Dňa 7. 11. 2019 naša trieda, I. A, za sychravého počasia navštívila Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Vo vstupnej hale nás privítala sympatická knihovníčka, ktorá nás sprevádzala po priestoroch knižnice, v ktorých by sa dalo ľahko stratiť. Počas exkurzie sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o knižnici, o  jej aktivitách a o organizácii. Poučili nás o fungovaní absenčného oddelenia, v ktorom si môžeme knihy požičať, a taktiež o mieste, kde pre nás – návštevníkov vedia pripraviť rešerš. Naučili sme sa aj nové termíny používané v knihovníckom svete. Prezreli sme si priestory rôznych študovní, jazykových oddelení a hudobného átria, kde sa organizujú hudobné podujatia a premietajú sa hudobné filmy. Okrem požičiavania a čítania kníh sa v knižnici dá navštíviť hudobné a knižné múzeum.
Tu sa od nás naša sprievodkyňa oddelila a boli sme podľa nášho záujmu rozdelení do dvoch skupín. Na sympatizantov angličtiny a španielčiny. Presunuli sme sa do študovní týchto jazykov, aby nám vysvetlili, ako to v týchto krajinách chodí. Dali nám tipy, ako sa ľahšie naučiť cudzí jazyk a  ešte niekoľko ďalších dobrých
rád ohľadom štúdia cudzích jazykov.
  So spokojnými úsmevmi na tvárach sme sa vrátili naspäť do školy. Už vieme, kde si budeme požičiavať študijné materiály, ale aj beletriu na dlhé večery na internáte či doma. :)

autorka: Alžbeta Vronková, žiačka I. A

streda, 27 november 2019 09:07

Erasmus Portugalsko

Na dvojtýždňovú  pracovnú stáž do mesta Montijo, na juhu Portugalska,  sme vycestovali         16. 6. 2019 v zostave dvanásť žiakov odboru grafik digitálnych médií a dvaja pedagogickí zamestnanci. Bolo to po prvýkrát, čo boli žiaci v rámci programu Erasmus+ umiestení vo firmách, kde v priebehu pobytu pracovali na reálnych zákazkách. Firiem, v ktorých naši žiaci pracovali, bolo niekoľko. Išlo o grafické štúdiá, o súkromné firmy, ktoré potrebovali zastrešiť fotografovanie alebo videá pre účely propagácie, ale aj o filmové štúdio. Takmer každý žiak bol v samostatnej firme, preto bol každý jeden nútený spoľahnúť sa sám na seba a na svoje zručnosti, či už grafické alebo komunikačné. Prácu vo firmách žiaci zvládli veľmi dobre a s komunikáciou nemali prakticky žiadne problémy, takže dostali aj priaznivé hodnotenia.

Ubytovanie bolo veľmi príjemné a na dobrom mieste, prakticky v centre mesta. Bývali sme v dome, ktorý mal niekoľko izieb s vlastnými kúpeľňami, zariadenou kuchyňou, obývačkou a priestrannou terasou na prízemí. Strava bola zabezpečená zo strany organizácie EPD - European projects development, ktorá nám zabezpečovala aj ubytovanie. Raňajky nám organizátor vozil osobne a večere boli vždy v nejakej reštaurácii v centre mesta Montijo. Obedy sme si zabezpečovali sami. Niektorí žiaci si varili a nosili si obedy do firiem so sebou, niektorí sa v čase obeda stravovali v reštauráciách.

Organizácia, ktorá zabezpečovala umiestnenie žiakov vo firmách, zároveň zabezpečovala aj ich každodennú dopravu do práce a z práce. Žiaci, ktorí sa mali do firiem dopraviť samostatne, dostali cestovné preukazy a prvú cestu medzimestskou hromadnou dopravou absolvovali s doprovodom.

Organizácia EPD pripravila aj kultúrny program vo vybraných dňoch, kedy žiaci mohli vidieť okolité mestá ako Sintra, Lisabon, Setubal, hrady ako Palmela alebo Castelo de São Jorge, či pláže ako napríklad Portinho da Arrábida alebo Costa da Caparica. V Lisabone sme ako skupina spolu so sprievodkyňou strávili celý jeden deň prehliadkou hlavných pamiatok a ochutnávkami špecialít ako napríklad hotdog z chápadla chobotnice.

V samotnom Montijo, kde sme trávili väčšinu času po návrate žiakov z práce, sme sa boli pozrieť na mestské slávnosti, ktoré sme mali možnosť vidieť od začiatku ich príprav. Zúčastnili sme sa aj na vypúšťaní býkov do ulíc, takzvaných largadas, ktoré tam práve v tom čase prebiehali. Žiaci sa z vlastného záujmu vo voľnom čase venovali aj pravidelným pohybovým aktivitám, do ktorých sme sa často zapojili aj my - pedagogický dozor. Tancovali sme na digitálne tanečné choreografie, robili sme jogu a crossfit, hrali sme improvizovaný pingpong, prípadne sme si boli zabehať.

Celkovo hodnotím tento pobyt ako veľmi vydarený a prínosný. Jednak z hľadiska možností vyskúšania si práce v prostredí zahraničných firiem, ale tiež z pohľadu kolektívu a výbornej atmosféry, o ktorú sme sa pričinili všetci zúčastnení.

Autorka: Mgr. art. Anita Baloghová

 

streda, 27 november 2019 08:55

Butterfly Effect Workshop

Tento zvláštny názov je zároveň témou tohtoročného ročníka medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? Novinkou organizárorov je viacero workshopov, ktoré ponúkajú v rámci tohto projektu pre stredné školy. Naše žiačky a žiaci sa zúčastnili akcie v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici,  kde sa konal workshop Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. z katedry grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. V uvoľnenej poobednej atmosfére si mali možnosť vyskúšať techniku monotypie z odpadového materiálu a konceptuálne písanie.

Monotypia je grafická technika, pri ktorej sa pracuje s farbou nanášanou na matricu (v tomto prípade mikroténové sáčky, igelitové tašky...) a následne otlačenou na papier. Vzniká pri tom jediný a tým jedinečný otlačok. Lektor ukazoval žiakom aj možné využite výstupov v počítačovej grafike a animácii.

Blízko k vizuálnej poézii malo písanie na písacom stroji na opadané lístie. Lektor žiakov oboznámil s kontextom takéhoto druhu umenia, ktorý korení v konceptuálnom prístupe k výtvarnému vyjadrovaniu. Podstatnou sa pri tom stáva myšlienka, nie napodobňovanie reality kreslením alebo maľbou. Príbehy a idey bývajú často vyjadrované textom, nezriedka existujú len vo forme skíc.

Obidve aktivity odkazovali na ekologickú problematiku, ktorá v súčasnosti rezonuje v spoločnosti – plastový odpad a zero waste, klimatické zmeny a Greta Thunberg, stavba letnej lyžiarskej haly na Donovaloch...  Workshop chcel podnietiť mladých ľudí k premýšľaniu o týchto témach a taktiež  ukázať rôznorodé možnosti ich výtvarného stvárnenia.

Zúčastnení: Rasťo Pavlov, Peter Živčák, II. A, Natália Romšáková, Zuzana Zerolová, II. B, Lukáš Páterek, III. B, Jakub Ďurian, Adrian Dvorský IV. A

Autorka textu: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

 

utorok, 26 november 2019 08:07

FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2019

Aj tento rok sa dňa 15. 11. 2019 žiaci II. E, III. E a IV. E triedy zapojili do 1. kola online súťaže „Finančná olympiáda“, ktorú organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS.

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti.

Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Súťaž prebieha v troch kolách.

Žiaci môžu získať nasledovné výhry pre seba i pre svoju školu:

  1. miesto – vecná cena Apple iPad PRO pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu,
  2. miesto – vecná cena Apple iPad MINI pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu,
  3. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu.

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

štvrtok, 21 november 2019 15:12

Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

WIPO, world intellectual property organization, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav zorganizovali subregionálnu konferenciu pod názvom „Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme“, ktorá bola zameraná hlavne na praktické cvičenia a tvorbu didaktických materiálov. Tieto aktivity boli pripravené pre   všetkých účastníkov, ktorými boli vyučujúci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, základných škôl, Strojníckej odbornej školy, ale prevažne  umeleckých škôl a konzervatórií od Bratislavy až po Košice.  Nechýbali tu však ani zástupkyne Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.

Ráno, 14. 11. 2019, hneď po privítaní všetkých zúčastnených Miroslavom Čellárom, podpredsedom ÚPV SR a predstavení tohto úradu, ktorého úlohou je aj pozdvihovať povedomie verejnosti, nasledovali dva dni doslova nabité novými informáciami v podaní  rečníkov nielen zo Slovenska, ale aj Fínska, Gruzínska, Egypta a iných krajín sveta. Ľubica Bizíková so ŠPÚ SR vo svojom príhovore vyzvala vyučujúcich k zmene obsahu vzdelávania spolu so zmenou okolitého sveta. „Svet sa veľmi rýchlo mení a preto sa musí meniť aj vzdelávanie mladých ľudí tak, aby vedeli reagovať na tieto zmeny, prispôsobiť sa inováciám. Je potrebné viesť ich pozitívnym smerom,“ povedala na záver.  Carolline Storan z Akadémie WIPO priblížila systém dištančného vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva vo všetkých jazykoch v OSN. O spôsoboch vzdelávania – kurzami a seminármi, ktoré poskytuje ÚPV SR v Banskej Bystrici, hovorila Lucia Bocková a nezabudla pripomenúť aj spoluprácu s našou školou.

Nasledujúce hodiny patrili národným perspektívam vo vzdelávaní v oblasti  duševného vlastníctva a vlády,  procesu začlenenia výučby duševného vlastníctva do národných štruktúr, autorským právam, patentom a ochranným známkam, ale predovšetkým rozvíjaniu schopností tvorivého a kritického myslenia v triedach s cieľom podporovať inovácie a schopnosti rozvíjať zručnosti pri riešení problémov v podaní. Tieto cvičenia zrealizoval  Leonid  Chechurin zo Strojníckej  fakulty LUT vo Fínsku. Ďalšia časť bola venovaná   interaktívnej prezentácii o tom, ako sa vyvíjajú vzdelávacie prístupy s cieľom zvýšiť kreativitu a inováciu prostredníctvom prístupu TRIZ vo výučbe v podaní pedagogického experta Paata Papava z Gruzínska.

  1. november 2019 naďalej patril metodikám výučby inovácií na rôznych úrovniach vzdelávania a cvičeniam Potom sme si vytvorili vyučovacie hodiny, pričom sme mali využiť efektívne výsledky vzdelávania a hodnotiace otázky. Nasledovala prezentácia a obhajoba týchto prác a po analýze pedagogickými expertmi každý účastník získal Certifikát o absolvovaní tejto konferencie.

Nebola som však jedinou účastníčkou z našej školy. O šírenie jej dobrého mena sa postaral aj náš absolvent Marek Kraus, ktorý ako rečník na tému Národné skúsenosti s identifikáciou mladých tvorcov a vynálezcov zo Slovenska prezentoval svoje projekty pod názvom „Cesta strednou školou študenta/neštudenta.“

O tejto podnetnej a na nové informácie bohatej konferencii sa vyjadrila  aj RNDr. Mária Hrušovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave: „Určite je potrebné vzdelávať učiteľov a  žiakov aj v oblasti duševného vlastníctva, a to vo všeobecnosti, ale aj z pohľadu profesionálnej prípravy ako súčasť kľúčových kompetencií vo vzťahu k meniacej sa spoločnosti INDUSTRY 4.0. Narastá požiadavka rozvíjania mäkkých zručností a Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici je dobrým príkladom realizácie a implementácie tejto požiadavky do vyučovacieho procesu v rámci využívania dvojrozmerového modelu.“

 

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Aj tento rok sme si vyhradili čas na takpovediac už tradičnú školskú regionálnu fotosúťaž, ktorú každý rok usporadúva Technická škola v Lučenci pre všetky školy vyučujúce odbor GDM. Pozvanie sme s radosťou prijali a našu školu tentoraz kreatívne reprezentovali šikovné dievčatá z II. A, Natália Bieliková a Laura Môcová. Atmosféra bola zaujímavá a pred súťažou by sa možno dala krájať, pretože snáď každý v duchu očakával čo najlepšie výsledky. Tentoraz sme súťažili v žánri reklamnej fotografie na tému „Čas na kávu“. Úlohou 4 súťažiacich škôl, našej, hostiteľskej, SOŠ Tisovec, SOŠ Veľký Krtíš, bolo vytvoriť kreatívnu kompozíciu z pripravených alebo donesených rekvizít a rôznych dekoračných pomôcok, ktoré by čo najvýstižnejšie a najreprezentatívnejšie vystihli danú tému. Za 30 minút vyhradeného tímového času v ateliéri museli obidvaja žiaci využiť dostatok kreativity, umu a technickej zručnosti na vytvorenie čo najlepších fotografií. Odborná porota zložená s majstrov OVY hodnotila dodržanie daných technických parametrov (súborový formát jpg, minimálne rozlíšenie 200x300 pixelov, pomer strán 3:2), samozrejme aj kompozíciu, orezávanie, osvetlenie scény, celkovú atmosféru, pôsobenie, prácu so svetlom a tieňom, kontrast, dôraz na detail i prácu s hĺbkou ostrosti a v neposlednom rade obsahovú hodnotu a primeranosť úpravy fotografií, na ktorú bol zvlášť vyhradený čas. O výsledku rozhodovali aj body z krátkeho úvodného teoretického testu.

Žiacke práce boli na pomerne vysokej esteticko-technickej úrovni a hodnotenie nebolo vôbec také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Však posúďte sami. Vizuálna stránka fotografií často zvykne mýliť, o výsledku však rozhodovali aj podrobnejšie, technicko-estetické kritériá, ktoré sa museli brať do úvahy. Na prvý pohľad sa zdá, že je ľahké vybrať tie najlepšie, no ako to už býva, často mnohé menej zvládnuté kritériá ubrali bodovanie. Ako už môžeme tušiť, iná porota by možno rozhodla ináč, pretože každý má iné subjektívne estetické cítenie, ale kritériá, ktoré boli dané, boli striktne brané do úvahy. Porota si najprv vizuálne prezrela všetky fotografie a individuálne každý zhodnotil celkovú atmosféru, vizuálnu a obsahovú úroveň záberov a zároveň členovia poroty nahlas diskutovali, recenzovali kvality a nedostatky,  dohadovali sa o zábere, ktorý je ten ideálny. Pritom vôbec netušili, resp. bolo ťažké vôbec určiť, koho záber sa práve hodnotí, keďže v ateliéri na prácu tímov dohliadal a pomáhal pedagóg, ktorý sa samotného hodnotenia nezúčastnil a fotografie boli očíslované náhodne...

Skoro každý záber mal nejaké kvality, ale po bližšom preskúmaní i väčšie či menšie nedostatky. Zábery sa vzájomne dopĺňali, čo chýbalo jednému, inému zas nie a opačne. O umiestnení zvykne často rozhodnúť len pár bodov.. Porota sa viackrát vracala a prehodnocovala snímku za snímkou a prihliadala na detaily. Spočítanie bodov však jasne ukázalo, kto si viedol najlepšie.

Účelom fotosúťaže bolo hlavne stretnutie škôl s odborom GDM a podnietenie tvorivého prístupu žiakov pri riešení zadanej úlohy a určité kritické myslenie pri sebahodnotení a porovnávaní prístupu iných žiakov. Aj keď sa vždy dá o výsledku pochybovať, aj tak to nejak dopadlo a sčítanie bodov rozhodlo. Aj keď naše žiačky odišli s čestným diplomom a dostali darčeky v podobe USB kľúča a pier, majú ich práce veľký estetický potenciál a súťaž splnila svoj cieľ. Na záver slávnostného vyhodnotenia, ktorého sa zúčastnil aj pán Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, bolo pre všetkých účastníkov súťaže pripravené bohaté pohostenie, ktoré pripravil školský šéfkuchár...

Žiačky nás reprezentovali veľmi odhodlane a pomerne krátky čas vedeli veľmi dobre využiť na kvalitné fotografické práce. Vôbec ich nemusí mrzieť, že sa neumiestnili na jednom z troch miest, ide hlavne o skúsenosť. Veď cesta za ideálnym cieľom nie je v zásade až taká jednoduchá a priama, ako si mnohí idealizujú.

Ďakujeme našim žiačkam za účasť a prajeme im veľa tvorivých úspechov a trpezlivosti.

Autor: Mgr. art. Peter Lukáč

Foto: Mgr. art, Peter Lukáč, Mgr. Erika Frečková

 

piatok, 15 november 2019 11:28

Halloween na SOŠ IT

Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu „AllHallows'Evening", čo znamená predvečer všetkých svätých. Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok, má však pohanský pôvod u Keltov. V dávnych časoch sa Kelti v noci z 31. októbra na 1. novembra lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina, ktorý vládol zime. Verili, že v túto magickú noc sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Obliekali si strašidelné masky a dúfali, že v prestrojení sa zapáčia zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji. Neskôr, v období vlády katolíckej cirkvi, okolo roku 835, chcel pápež Gregor IV. zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa z keltského Samhainu stal „Sviatok všetkých svätých".

Už šiestykrát sa na našej škole 28. októbra učilo tak trochu inak. V halloweenskom duchu sa žiaci a niektorí učitelia prezliekli do masiek, a tak ste namiesto Majky videli bosorku, namiesto Janka sedel v lavici duch či iná príšerka... Počas vyučovania  naše príšerky urobili sprievod v čele s „párty žiačkami“ zo IV. E, ktoré tancovali pri svojom prenosnom repráku a s pani učiteľkou Ing. Hukelovou. Spev, hluk, piskot a hlavne dobrá nálada nechýbali a na záver odborná porota vyhodnotila viaceré masky a odovzdala im ceny.

Prvé miesto obsadili Medúza a Ľadová kráľovná, avšak víťazmi sme boli všetci. V tento strašidelný deň sme mali možnosť stretnúť množstvo rôznorodých masiek. Napríklad Troch KFC kráľov, českého turistu, komunistu s vlajkou, Pikačua, niekoľko jednorožcov a nesmieme zabudnúť na Pána podnikateľa. Tento deň bol o vymieňaní úsmevov.

Tešíme sa aj o rok.

Autorky: Alexandra Horváthová, Mária Šipulová, IV. E

 

štvrtok, 14 november 2019 14:37

ERASMUS+ OSTRAVA 13. 10. 2019 – 26. 11. 2019

Nedeľa 13. októbra 2019, žiaci 3. ročníka odborov MPS, TITT a GDM sa o 13:00 hod.  stretávajú na hlavnej vlakovej stanici v Banskej Bystrici, odkiaľ presne o 13:34 hod. odchádzajú do Ostravy. Střední škola teleinformatiky sa stane ich domovom na najbližšie dva týždne.

 Ostrava je ako po iné roky  zaradená v programe ERASMUS+ ako jedna z viacerých možností pre žiakov našej školy zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu. Tento rok je výučba zameraná hlavne na oblasť telekomunikácií, presnejšie zapojenia a konfigurácie bytových telefónov od českého výrobcu Czechphone Pavelek.

            Hneď po príchode do stanice Ostrava-Svinov nás privítala Mgr. Dagmar Szpandrzyková, zástupkyňa riaditeľa pre oblasť výchovy a správy internátu, ktorá nám podala základné inštrukcie týkajúce sa nášho pobytu na škole. Unavení po dlhej ceste sme sa zúčastnili spoločnej večere, vybalili svoje veci na pridelených izbách, osprchovali sa a šup do postele, aby sme ráno boli plní síl. Veď na druhý deň nás čakalo zoznámenie sa s vedením školy a zaujímavá prehliadka Ostravy.

            Zoznámenie sa konalo v zasadacej miestnosti, kde sme postupne spoznali pána riaditeľa Ing. Pavela Zubeka, pána zástupcu Mgr. Milana Němca, a už spomínanú pani Dagmar Szpandrzykovú. Dozvedeli sme sa veľa o samotnej škole, o jej histórii, o súčasnom fungovaní a o našom programe, ktorý nás od tejto chvíle čaká. Výučba bude doplnená okrem telefónov aj o programovanie mikroprocesorov Arduino a zváranie optických vlákien. Čerešničkou na torte má byť exkurzia vo firme Czechphone, aby sme na vlastné oči videli proces návrhu a výroby telefónov, ich komponentov a čiastočne tiež nahliadli do stratégie firmy pri uvádzaní jej výrobkov na trh. Boli sme prevedení priestormi školy, aby sme sa vedeli ľahšie zorientovať pri hľadaní učební, v ktorých bude naša výučba prebiehať.

            Po výdatnom obede sme spoločne prechádzali ulicami Ostravy a nevynechali ani miesto mestskej radnice a jej cca 85 m vysokej veže, odkiaľ sme celé mesto mali ako na dlani. Dozvedeli sme sa veľa informácií o jeho histórii, banskej činnosti a železiarstve. Bolo zaujímavé počúvať, ako počet obyvateľov z pôvodných 300 stúpol za niekoľko rokov na približne 300 000. Mesto je krásne, čisté a priestranné. Hneď potom sme mali možnosť prvýkrát popustiť uzdu svojej nákupnej horúčke, poprechádzať sa námestím a jedným z najväčších obchodných centier v Ostrave – Karolínou. Mimochodom, vedeli ste, že pôvodne na jeho mieste stála koksovňa, ktorá mala tento názov?

            V utorok sme už naplno začali zarezávať v školských laviciach. Našou úlohou bolo počas prvého týždňa osadiť jednotlivé komponenty danej konfigurácie bytových telefónov na pracovný panel, prepojiť ich vhodne zvolenou kabelážou a na záver ich správne nakonfigurovať. Nebolo to až také jednoduché, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Veď sme museli vychádzať z predloženej schémy zapojenia, ktorú sme museli vedieť prečítať a pretransformovať do reálneho zapojenia, a tiež sme si museli kabeláž vopred pripraviť a osadiť príslušné konektory. Sme hrdí na to, že sa nám to v stanovenom čase aj podarilo zrealizovať.

            Aby sme však nesedeli celé dni len na vyučovaní, ostravské vedenie myslelo aj na náš voľnočasový program. Mali sme možnosť zúčastniť sa napr. cvičení na lezeckej stene, bojov v miestnej laser aréne a bowlingu so žiakmi telekomunikační školy. Na záver týždňa sme mohli naplno zrelaxovať v neďalekej plavárni. Niektorí si zvolili tento typ oddychu, iní si zahrali tenis, florbal či basketbal v telocvični a v areáli internátu.

Ani sme sa nenazdali a víkend bol pred nami. Najviac nás potešila informácia o dlhších vychádzkach a možnosti ráno sa do sýtosti vyspať. Veď raňajky boli pre nás pripravené až na desiatu hodinu. Počas víkendu sme absolvovali návštevu železničného múzea, kde sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať riadenia vlakovej súpravy na trenažéri, ktorý navyše obsahoval reálne železničné trate v okolí Ostravy. Keďže všetci boli veľmi šikovní a prejavili zručnosť pri ovládaní vlaku, škole bol udelený aj certifikát rušňovodiča. Ešte zopár fotiek pri historickej parnej lokomotíve a hor sa na obed. Ten sa uskutočnil v thajskej reštaurácii, v tradičnom ázijskom prostredí. Nedeľa bola venovaná návšteve ostravskej ZOO. Po trojhodinovom putovaní jej uličkami sme boli dostatočne zrelí na krátky spánok na internáte, pretože večer sme boli vedením pozvaní na spoločnú večeru v neďalekej sídliskovej pizzerii. Večery sme si organizovali sami a podarilo sa nám aj celkom dobre zabaviť na jednej z miestnych diskoték.

            Od pondelka opäť v školských laviciach, začíname programovaním mikroprocesorov Arduino a oživovaním našich prvých projektov. Od vyučujúceho sme dostali základné sady s prepojovacou doskou, niekoľkými senzormi, vodičmi a súčiastkami. Prvé zapojenia boli jednoduché, riadili sme blikanie diódy, neskôr sme si vytvorili jednoduchý syntetizátor zvukov, pomocou ktorého tí šikovnejší generovali známe melódie. Nakoniec sme použili senzor merania vlhkosti a ním namerané hodnoty vypisovali na LCD displej.

Počas druhého týždňa na nás čakala aj zaujímavá exkurzia vo firme Czechphone, výrobcu bytových telefónov, s ktorými sme počas vyučovania pracovali. Jej pracovníci nám predstavili všetky fázy výroby telefónov od ich návrhu, testovania, osadzovania dosiek plošných spojov, cez skladanie, balenie až po samotnú expedíciu. Ide o relatívne malú rodinnú firmu, ktorá ale pôsobí v celej Českej republike i na Slovensku a so svojimi produktami pomaly preráža aj do sveta. Po ceste domov sme sa zastavili na prehliadke vojenských betónových bunkrov, ktoré v dĺžke cca 260 km chránili severnú hranicu krajiny. Musíme uznať, že išlo o dokonale premyslený systém obrany štátu, ktorý bol len veľmi ťažko v tej dobe prekonateľný. Okamihy tej doby a ťažkú prácu vojakov nám so zanietením a veľmi podrobným výkladom sprostredkoval sprievodca tohto múzea.

            Po príchode sme sa stretli aj s vedením našej školy, ktoré nás potešilo svojou návštevou a prišlo si pozrieť prezentáciu výsledkov výučby, ktoré sme dosiahli počas uplynulých dní. Spracovanie materiálov k prezentácii a zostrihanie názorných videí boli v plnej réžii našich štyroch grafičiek. Po absolvovaní prezentácie, sme mali všetci dobrý pocit z dobre vykonanej práce, pretože sa páčila ako nášmu vedeniu, tak aj vedeniu Telekomunikační školy, a taktiež nám. Po nej sme pokračovali v diskusii a môžeme povedať, že sme strávili veľmi milé popoludnie.

            Týždeň sme ukončili pozvoľna vyučovaním z oblasti optiky. Pán učiteľ pre nás pripravil niekoľko zaujímavých aktivít od zvárania optických vlákien, cez meranie útlmu na optickom zvare a meranie útlmu zostavenej optickej trasy. Aj sme si zasúťažili a traja najlepší si odniesli sladké odmeny.

            Vyučovanie je za nami, taktiež voľnočasové aktivity. Posledné popoludnie je už len v našej réžii, aby sme mohli nakúpiť darčeky, suveníry, prípadne si ešte pozrieť miesta, ktoré sa nám najviac páčili, ale i tie, ktoré  sme ešte len vidieť chceli. Veď po večeri nás už čaká len balenie, upratovanie a ráno dlhá cesta domov. Musíme povedať, že sme prežili krásne dva týždne, sem-tam bezstarostné, kde sme sa ale veľa naučili, veľa videli a zažili. Budeme na Ostravu ešte dlho spomínať.

            Za spoluprácu by sme sa na záver chceli poďakovať aj grafikom, ktorí celý program postupne dokumentovali vo forme fotografií a videí a z vyhotovených materiálov pripravili pútavé prezentácie a finálne videá použité pri prezentovaní výsledkov projektu počas návštevy vedenia z našej školy.

Autor: Ing. Vladimír Cipov, PhD.

Fotografie: Timea Cázerová

 

Strana 12 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.