Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

štvrtok, 04 november 2021 12:28

Readycon – najväčšia online konferencia

 

V stredu 27. 10. 2021 sa všetci štvrtáci, skôr než odišli na jesenné prázdniny, zúčastnili online konferencie pod názvom Readycon.  Jej úlohou bolo priniesť najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Prvý rečnícky panel bol spoločný pre žiakov všetkých študijných odborov. Tu sa mali možnosť dozvedieť všeobecné podmienky trhu práce, to ako si napísať životopis, ale aj to, že o tom, kam chcú smerovať, sa musia rozhodnúť sami.  Okrem trhu ako celku sa v druhej časti konferencie, počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov zameraných na budúcnosť práce v oblastiach elektrotechniky, informačných technológií, strojárstva, stavebníctva, zdravotníctva a obchodu, rozdelili naši štvrtáci do piatich skupín. Dve skupiny si vypočuli vstupy štyroch odborníkov zamerané na obchod, ďalšie dve skupiny sa zaujímali o informačné technológie a posledná, piata skupina absolvovala druhý rečnícky panel zameraný na elektrotechniku. V každom z týchto odborných panelov mali žiaci možnosť zúčastniť sa  diskusie a po krátkej prestávke ešte nasledovali dva workshopy v každej skupine.

A čo konferencia dala našim štvrtákom? Na to sme sa niektorých z nich opýtali: „Nakoľko sme už štvrtáci a o krátky čas opustíme brány školy, je načase rozhodnúť sa, akým smerom sa budeme v živote uberať. Aby sme toto rozhodovanie mali jednoduchšie, učitelia na našej škole nám umožnili zúčastniť sa online konferencie, ktorá nám priniesla najnovšie poznatky o stále sa meniacom   trhu práce. Vďaka nej sme získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti.  Určite každého z nás zaujala prednáška mladej študentky MBA, Martiny Sokolíkovej, ex. vedúcej iniciatív lamRemarkable a Women@Google, ktorá nám zároveň poskytla aj sedem užitočných rád, ako byť úspešný. Apelovala najmä na to, že si máme veriť a ísť za svojimi cieľmi. Mňa osobne však veľmi zaujala prednáška zamestnankyne zo spoločnosti Netflix. Fascinujúce je to, že Netflix funguje naozaj unikátnym spôsobom. Na celom svete sa snáď nenájde ďalšia spoločnosť, ktorá by fungovala podobným spôsobom.  Zamestnanci tam nemajú určenú pracovnú dobu, teda čas odkedy dokedy majú pracovať. Nemajú dokonca ani presne vymedzené úlohy, čo kto bude robiť a je len na nich, ako sa k svojim povinnostiam postavia. Majú množstvo benefitov, čo sa týka elektroniky, stravovania, dopravy, môžu pracovať vo firme alebo z domu, na dovolenke alebo kdekoľvek, kde budú chcieť. Môže to znieť ako „dreemjob“, ale nám bolo vysvetlené aj to, že táto práca je veľmi náročná a z dlhodobého hľadiska to zvládne len veľmi málo ľudí. Všetky tieto prednášky boli zaujímavé a myslím si, že každého z nás dokázali inšpirovať.“  Tak toto je vyjadrenie Tatiany Vozárovej zo IV. E a v zápätí sa k nej pridáva aj Sára Haviarová zo IV. B: „Prednášky boli zaujímavé. Prednášajúci nám dostatočne vysvetlili, ako sa po maturite dostať na trh práce. Pomohli nám pochopiť, ako to v oblasti informačných technológií funguje a ako sa v našom odbore uplatniť.“ 

Nakoniec to neboli len prednášky. Žiaci sa mali možnosť zapojiť aj do žrebovania na sociálnej sieti Instagram a vyhrať pre seba alebo pre svoju triedu hodnotné ceny. Bezprostredne po poslednom vstupe vylosovali štyroch výhercov reproduktorov a 11. 11. 2021 sa ďalší 40 stanú šťastnými výhercami predplatného časopisu Trend, bluetooth slúchadiel a pitného režimu v podobe  Vitamín Well pre seba aj pre celú svoju triedu.  Moderátor nakoniec všetkým, ktorí sa nielen zapojili do súťaží a hlasovania, ale aj všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili, poďakoval a vyslovil presvedčenie, že ich inšpirovali k tomu, aby boli úspešní. Poďakoval tiež generálnemu partnerovi podujatia  Deutsche Telekom, a. s.  a všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o to, aby sa túto konferenciu podarilo zrealizovať.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

 

Dňa 19. 10. 2021 sa  na  našej  škole v spolupráci so ŠVS BB uskutočnilo školské kolo 38. ročníka súťaže Zenit v programovaní. Do súťaže sa prihlásilo 6 žiakov štvrtého ročníka v kategórii A. Spoločnosť im robilo aj 9 žiakov prvého a druhého ročníka v kategórii B. Ráno sme sa všetci stretli v učebni a pripravovali sme počítače a aplikácie potrebné k súťaži, ktorá prebiehala od 9:00 do 13:00 hod. Krátko pred začiatkom súťaže nás prišiel pozdraviť aj pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý všetkých súťažiacich povzbudil a zaželal im veľa úspechov. Potom sme už všetci s napätím očakávali začiatok súťaže a zverejnenie úloh. Presne o 9:00 hod. sa to začalo. Úlohy boli pomerne náročné a dali žiakom poriadne zabrať. Čas rýchlo plynul a ani sme sa nenazdali, bolo 13:00 hod. a s tým aj koniec súťaže. Potom sme si urobili krátku prestávku a pokračovali sme vyhodnotením a následným ukončením školského kola. V kategórii A postúpili do krajského kola žiaci Jakub Ferianc zo IV. D a Matúš Kendera zo IV. C triedy. V kategórii B postúpili do krajského kola Adam Masár a Jakub Maruška z II. A triedy. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za reprezentovanie školy, víťazom a postupujúcim do krajského kola srdečne blahoželáme.

Pridávam aj niekoľko postrehov zo súťaže:

Adam Masár, žiak II. A a víťaz školského kola v kategórii B: „Zenit nebol zlý, prvé úlohy boli celkom fajn, trvalo mi to nejaký čas, ale mal som celkom dobré tempo. Problémom boli ďalšie úlohy. Po nejakej úlohe som sa zasekol, úlohy začali byť veľmi zdĺhavé, zložité a nevedel som ich už vyriešiť.“

Jakub Maruška, žiak II. A, postupujúci v kategórii B: „Úlohy boli ťažšie, ako som čakal. Boli zamerané na časť, ktorej sme sa až tak nevenovali počas programovania na hodinách. Som rád, že som si vyskúšal takúto súťaž a že mám uložené programy, čo mi môžu pomôcť v budúcnosti.“

                                                                                                         

Autor: Mgr. Ján Hôrecký

Milí žiaci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že po ročnej prestávke sa naša škola opäť prezenčnou formou zapojí do najväčšej celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT a to prostredníctvom svojich jedenástich statočných „EXPERTOV“. Súťaž sa bude konať 30. novembra 2021. Experti budú súťažiť v dvoch kategóriách a budú si vyberať pre nich dve najzaujímavejšie témy z ôsmich. Budeme im držať palce, aby si vybrali také témy, v ktorých budú čo najlepší. Prezradíme triedy, ktoré sa neváhali zapojiť do súťaže – I. B, I. C, II. A, III. B, III. D.

Mgr. Miroslav Slotta

utorok, 26 október 2021 13:38

Euroskills Graz 2021

 

 

 

 

Naša účasť na EuroSkills 2021

EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra.  Ja som sa k tejto súťaži dostal prostredníctvom našej účasti na celoštátnej súťaži ZENIT, vtedy ešte v režime spojenej kategórie pre grafika a web developera,  v ktorej pracovali dvaja súťažiaci ako tím. V rámci krajského kola som sa osobne zúčastnil na priebehu hodnotenia, na ktorom boli  aj samotní organizátori. Počas rozhovoru sme sa dostali aj k otázke reprezentácie Slovenska na medzinárodnej súťaži EuroSkills, ktoré je postupovou platformou pre výhercu celoštátneho kola. Už vtedy mi ponúkli pozíciu experta v reprezentácii Slovenska pre Grafický dizajn. Spočiatku som o súťaži, tak ako pravdepodobne mnohí iní, nič nevedel, čo bola, ako som zistil, obrovská škoda! Všetko sa však zmenilo, keď som si naštudoval, čo bude mojou úlohou a oboznámil som sa s tým, čo ma čaká.

 

1

 

Na pozíciu experta sa nedá pripraviť 

Nasledujúce dni nás čakalo množstvo práce spojenej s prípravami zadania, korekcií a samotného hodnotenia súťažných prác. Na toto sa jednoducho pripraviť nedá, je to maratón práce od rána doslova do noci, no zamiloval som si byť toho súčasťou. Ako expert pracujete na zadaní už niekoľko mesiacov pred súťažou s tímom expertov zo všetkých zúčastnených krajín prostredníctvom fóra. Priamo na mieste sa v prvé dni zadanie dolaďuje, hľadajú sa posledné chyby a dokončujú sa súbory, s ktorými súťažiaci pracujú počas vyhradeného času. Samotná súťaž trvá tri dni a nie je to jednoduché ani pre súťažiacich. Musia sa plne sústrediť a zároveň pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Úlohou expertov počas toho, ako súťažiaci pracujú na zadaniach, je dohliadať na priebeh, byť k dispozícii súťažiacim na prípadné zodpovedanie otázok k zadaniu, či doručiť vytlačený materiál z tlačiarne, keďže súťažiaci nesmie opustiť svoj pracovný priestor počas súťažného času. Samozrejme ako experti máme mnoho iných povinností spojených s prípravou materiálov na ďalší ročník súťaže a prípravu hodnotenia. Po konci každého súťažného dňa sa v prípade Grafického dizajnu experti rozdelia do dvoch skupín, v ktorých hodnotia každú časť z hodnotiacej tabuľky samostatne. Hodnotenie ako také si vzájomne nehovoria, no na konci dňa sa známky zapisujú a v prípade veľkého rozdielu známky medzi dvoma expertmi sa hodnotenie danej úlohy prediskutuje. Je to vynikajúci systém, ktorý zabezpečuje fair play hodnotenie.

 

Skúsenosti prenesené do celoštátnej súťaže ZENIT

Na základe mojej účasti v súťaži EuroSkills v Gothenburgu sa mi podarilo presadiť veľké zmeny v procese a hodnotení súťaže. Na základe vzoru z EuroSkills sme rozdelili tím programátor/grafik a vytvorili sme dve samostatné kategórie, Grafický dizajn a WEB Developer. Bola to kľúčová podmienka na to, aby sme boli konkurencie schopní na súťaži EuroSkills. Následne ma čakalo kompletné vypracovanie zadaní a spôsobu hodnotenia pre osamostatnenú kategóriu Grafik, čo bola neľahká úloha. Pri tvorbe zadaní som ale z veľkej časti čerpal spôsob jeho písania ako aj hodnotenia z toho, akým spôsobom je to na EuroSkills. Súťažiaci na školských, krajských a celoštátnych kolách sa teda istou formou pripravujú na to,  s čím by sa mohli stretnúť pri reprezentovaní Slovenskej republiky pod záštitou Skills Slovakia.

 

Veľký úspech s malým sklamaním

Ako expert na grafiku som tento rok do kategórie Grafický dizajn vyberal zo súťažiacich, ktorí sa v minulosti umiestnili v celoslovenskej súťaži ZENIT na prvých troch miestach. Oslovil som súťažiacu Beátu Válkyovú, ktorá s účasťou a reprezentáciou Slovenska súhlasila. Ako študentka a pracujúci človek už nemala tak veľa času na prípravu, no základy sme stihli prejsť. Absencia času v našom prípade zohrala svoju úlohu, no Beáta bola napriek tomu výborná. V kategórii Grafický dizajn pracujú súťažiaci so zadaním, v ktorom sa stretávajú s rôznymi úlohami týkajúcimi sa práce s textom bitmapovou i vektorovou grafikou. V neposlednom rade majú pracovať s tlačenými dokumentmi a ukázať aj zručnosť pri vytváraní reálnych mockupov (makiet), ktoré sami navrhnú, vytlačia a zložia. V poslednej dobe sa dostáva do zadaní aj prepojenie dizajnu do funkčnej ukážky prostredníctvom programu Adobe XD.

 

Konkurencia bola obrovská

Tohoročná konkurencia bola neskutočne veľká. Každý zo súťažiacich bol tento rok naozaj na veľmi dobrej úrovni. Konkurencia z iných krajín sa podľa ich slov pripravovala minimálne rok. Odzrkadlilo sa to, samozrejme, aj pri hodnotení.  Všetci súťažiaci robili len málo chýb, väčšie rozdiely bolo vidieť skôr na výsledných dizajnoch. Beáta odvádzala vynikajúcu prácu, hlavne s kvalitným dizajnom a to ju „potiahlo.“  Mýlila sa hlavne v technických veciach. Celkový výsledok bol však vynikajúci. Obstáli sme naozaj výborne, čo sa ukázalo aj na bodovom hodnotení. Beáta Válkyová skončila na peknom 7. mieste, no je veľmi dôležité spomenúť, že z celkových 1000 bodov získala 698bodov (súťažiaci na 5. a 6. mieste mali len o 2 body viac, čiže 700).

7

 

Získali sme ocenenie BEST OF THE NATION

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadnu medailu (aj keď nás od získania medal of exellence delili len dva body), získali sme ocenenie Best of the Nation, čo je ocenenie, ktoré sa udeľuje najlepšiemu súťažiacemu z reprezentácie.

 

Účasťou na EuroSkills sa stávate súčasťou obrovskej rodiny

Napriek obrovskej vyťaženosti nielen nás expertov, ktorí trávime na výstavisku nie menej ako 12 hodín denne počas celého týždňa, ale aj súťažiacich, ktorí súťažia denne v priemere 6 hodín, je to obrovský zážitok! Energia celej súťaže vás v mnohom pohltí, aj keď tak obrovskú súťaž je prakticky nemožné zorganizovať bez chýb. Energia všetkých súťažiacich a expertov vás nabije, aj keď ste veľmi vyťažení. Stanete sa v podstate súčasťou obrovskej rodiny. Vždy sa teším na darčekové balenia, ktoré si nosíme ako experti navzájom, je to krásne gesto plné prekvapení a občas aj maškŕt z danej krajiny. Ďalšou krásnou tradíciou  celej súťaže je zbieranie odznakov jednotlivých krajín na vašu menovku – je to činnosť, na ktorú sa vždy nesmierne teším a tento rok sa nám s kolegom Martinom Hegedušom podarilo zozbierať takmer všetky! Má to len jednu nevýhodu, ku koncu súťaže tá menovka váži toľko, že ju naozaj na krku cítite!

Účasť na EuroSkills otvára pre účastníkov súťaže mnohé možnosti do budúcnosti a dá veľa skúseností do života nielen súťažiacim, ale aj expertom. Som teda nesmierne rád, že nás naša škola v tomto podporila a umožnila nám zúčastniť sa na tomto obrovskom podujatí. V neposlednom rade nám aj pani zástupkyňa pre praktické vyučovanie, Ing. Katka Štrónerová, pomohla so zabezpečím a  organizáciou žiakov počas našej neprítomnosti.

Do budúcnosti by sme veľmi radi našli sponzora, ktorý by nám pomohol s celkovou propagáciou, aj s prípravou súťažiacich, ktorí nás budú reprezentovať na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. Dôležité je hlavne to, aby sa o tejto súťaži dozvedelo čo najviac ľudí, o čo sa budeme rozhodne snažiť.

 

Dych berúci zážitok z EuroSkills v Gothenburgu...

Dovolím si tvrdiť, že Gothenburg z nás pozná každý, naši hokejisti predsa v roku 2002 odchádzali z tohto mesta a z tejto haly ako „zlatí chlapci“! A práve tu som sa prvýkrát osobne zúčastnil súťaže EuroSkills v pozícii experta pre kategóriu Grafický dizajn aj so svojím prvým súťažiacim.  Bol to dych berúci zážitok. Otváracia ceremónia ma ohromila a bolo to niečo úžasné, štadión plný delegácií z rôznych štátov v sprievode nádherného úvodného programu. Rád spomínam na tú atmosféru, ktorú je možné cítiť dokonca aj z videozáznamu, ktorý vám odporúčam si pozrieť.

 

Autor: Mgr. art. Matej Opálený

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Flickr

 

V dňoch 22. - 27. septembra 2021 sa na súťaži EuroSkills Graz (Rakúsko) stretlo asi 400 mladých kvalifikovaných profesionálov z celej Európy, aby predviedli svoj talent na medzinárodnej scéne a súťažili o to, ako sa stať najlepšími z najlepších vo svojich zvolených schopnostiach. EuroSkills je najväčšia udalosť v oblasti odborného vzdelávania a excelentnosti v Európe. A naša škola môže byť hrdá naraz na dvoch účastníkov tejto súťaže. Mgr. art. Matej Opálený, majster odbornej výchovy už svoje zážitky sprostredkoval v článku a Martinovi  Hegedüšovi sme položili niekoľko zvedavých otázok.

 

Spolu so svojím kolegom si sa zúčastnil súťaže EuroSkills. Obidvaja ste nepochybne odborníkmi vo svojej profesii a neustále pripravujete svojich žiakov na rôzne súťaže. Čo bolo motiváciou, aby si sa prihlásil aj ty sám?

Motív? Posúvať nielen žiakov, ale aj seba samého. Stať sa expertom na tak svetom uznávanej súťaži je náročná a veľmi zodpovedná úloha. Motiváciu môže mať každý inú, tou mojou bolo zvládnuť to s tým, čo viem, nabrať nové skúsenosti, mať možnosť spoznať expertov z iných krajín a ostať s nimi v kontakte.

 

Bolo náročné dostať sa na takúto súťaž?

Určite by nebolo možné dostať sa tam nebyť toho, že naša škola podporuje takéto činnosti či už u žiakov alebo aj u nás, zamestnancov. Bolo nám treba vyjsť v ústrety s organizáciou vyučovania, zabezpečiť žiakov a s množstvom iných problémov, ktoré sú spojené s týždňovou absenciou na pracovisku  a s možnou následnou  karanténou. Nebyť šikovnosti pani zástupkyne Ing. Katky Štrónerovej pomôcť s riešením organizácie vyučovania žiakov počas mojej neprítomnosti  a problémami spojenými s naším odchodom, len ťažko by sme sa tam dostali.

 

Súťaž EuroSkills  má veľmi široké zameranie čo sa týka jednotlivých profesií. V akej oblasti   a v čom konkrétne si súťažil ty?  Ako si sa pripravoval?

Nesúťažil som. Bol som tam ako expert so súťažiacim Mariánom  Poloncom, ktorý je absolventom našej školy. Súťažil v oblasti Web Development. Príprava na takúto súťaž je veľmi odlišná od  mnohých iných  súťaží. Tu súťažiaci musí byť pripravený na čokoľvek, čaká ho viac zadaní. Niektoré sú ľahšie, niektoré náročné aj pre skúsenejších programátorov. Najdôležitejšia je mentálna príprava, súťažiaci nesmie „zamrznúť“ na časti zadania a strácať čas alebo podľahnúť tlaku okolia a návštevníkov, ktorí ho sledujú. Dôležité je uvedomiť si, že beží čas a on  musí splniť čo najviac úloh, aby získal čo najviac bodov. Úlohy sú robené tak, že  je veľmi náročné stihnúť ich dokončiť včas. Od toho sa odvíja aj hodnotenie, práca je rozdelená na veľa hodnotiacich bodov. Veľmi ťažko sa opisuje tak náročný proces hodnotenia, aký je v oblasti Web Development. Ohľadne príprav v oblasti programovania je zbytočné hovoriť, pred súťažou nie je čas učiť sa programovať, na tejto úrovni sa proste programovať musí vedieť.

 

Stretli sa tu profesionáli z celej Európy.  Aká bola konkurencia?

Veľmi silná. Skúsenosti z praxe tu hrajú veľkú rolu. Ak sa niekto dostane takto vysoko, je  samozrejmosťou, že konkurencia nebude vôbec slabá. Vezmime si len to, aká sme malá krajina a súťažiť proti najlepším z iných, oveľa väčších a vyspelejších  krajín, kde je aj výber súťažiacich omnoho väčší, a možno aj vzdelávanie zamerané len na oblasť Web Developmentu alebo programovania, je ťažké. To, že sme tam, je dôkazom toho,  že aj my sme silnou konkurenciou, aj napriek našej „veľkosti“.

 

Ako to celé prebiehalo? Aké ste mali pocity?

Pre nás expertov to bola práca od rána do večera. Súťažiaci to tiež nemali ľahké pre množstvo technických problémov, ktoré sa podarili vždy vyriešiť. Pocity boli zmiešané. Pri jednej úlohe sme sa so súťažiacim bavili, že to vyzerá perfektne a určite bude mať dosť bodov za úlohu, no pri ďalšej úlohe prišlo aj sklamanie a nestihlo sa toľko, koľko sme si stanovili, že určite zvládne spraviť. Veľmi náročná úloha je povzbudiť súťažiaceho pri sklamaní zo svojho výkonu, aby sa pozeral ďalej a sústredil sa na ďalšiu úlohu. Ako som už spomína, i mentálna príprava je dôležitá.

 

Získal si aj nejaké ocenenie? Čo to pre teba znamená?

Ja s mojím súťažiacim sme ocenenie nezískali. My dvaja sme si odniesli svojskú cenu a to, že sme to obaja zvládli v psychickej pohode, s novými kontaktami a spoznali ľudí, ktorí sú na vysokej profesionálnej úrovni v tejto oblasti. Ocenenie by určite veľmi potešilo a znamenalo by veľa.  Tak možno nabudúce.

 

Ocenením však je už to, že náš kolega propagoval nielen seba samého, ale aj našu školu a krajinu. Obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme.

Otázky pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Odpovedal: Bc. Martin Hegedüš, majster OVY

Foto: Flickr

 

Asertívne správanie a využívanie správnych  techník  asertivity nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka. Dôležité je aktívne ho počúvať a pri tom všetkom byť asertívny a empatický. Ak tieto zásady dodržíme, zvládneme  aj poriadne nahnevaného zákazníka.

Jeden taký prišiel aj medzi pracovníkov marketingu mobilného operátora do I. E. Preto to 19. 10. 2021 na odbornom výcviku chvíľami vyzeralo všelijako. Ing. Ján Krchňavý, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telecom, má už s nespokojnými zákazníkmi skúsenosti a pre našich žiakov si pripravil niekoľko zaujímavých situácií. Prváci, ktorí ešte nemajú praktické  skúsenosti, sa odrazu ocitli v úlohe predajcu, neskôr aj zákazníka. Niektorých táto nová situácia zaskočila, no niektorí to zvládli naozaj excelentne. A ako túto novú skúsenosť vnímali? „Pán Ing. Ján Krchňavý nám na úvod za pomoci spolužiaka Sebastiána Ivana Kováča, ktorý robil predajcu fotoaparátov, ukázal naozaj nahnevaného zákazníka, ktorý prišiel reklamovať svoj nový fotoaparát. Na jednotlivých reakciách nám ukázal, ako správne postupovať a nájsť to najvhodnejšie riešenie. Dnes som už od začiatku vedel, že  to bude iné, ale myslel som si, že techniky asertívneho správania ovládam. No zistil som, že opak je pravdou. Svoju úlohu pomocného čašníka som nezvládol k spokojnosti majiteľa reštaurácie. Zákazníčka Ema Vrábľová chcela peniaze späť a viac sa už do tejto reštaurácie nevráti. Je to ťažšie, ako sme si mysleli, rýchlo a správne reagovať na klienta, ktorý sa ponáhľa, je nahnevaný alebo až agresívny. Dnešný workshop nám dal veľa. Preberané učivo sme mali možnosť vidieť z iného uhla pohľadu,“ povedal Róbert Mydlo. Alex Bošeľa a Jakub Troják si svoje úlohy, aj podľa ich vlastného názoru, naozaj užili. „Aktivity pána Krchňavého nás nielenže mnohému naučili, ale boli aj zábavné. Na papierikoch, ktoré nám rozdal, bolo zadanie úlohy, no úlohu nášho obchodného partnera sme nepoznali. S Jakubom sme sa veľmi rýchlo dohodli na správnom riešení, v triede bola príjemná atmosféra  a ja len dúfam, že takýchto príležitosti bude viac.“ To sú už slová Alexa Bošeľu. Daniel Sroka a Lucia Homolová riešili reklamáciu telefónu, ktorý sa vôbec nedal zapnúť. V určitom momente si vymenili úlohy a Daniel vyriešil problém odstránením dôvodu reklamácie. Obidvaja sa zhodli v tom, že tento tréning ich naučil komunikovať so zákazníkom asertívne a s empatiou. Ukázal im, ako sa majú so zákazníkom správne rozprávať a akým chybám sa majú vyhnúť. Klaudia Kružliaková mala trému, pretože bola prvá, kto nespokojného zákazníka riešil. No myslí si, že to zvládla dobre, pretože zákazník odchádzal spokojný a ona sa naučila niečo nové. Aj Hana Raučinová a Ľuboš Matuška si veľmi zručne poradili s reklamáciou bicykla, aj keď Hanka si myslí, že to bolo pre ňu náročné.

Všetci sú však vďační za nové praktické zručnosti a príjemný deň na odbornom výcviku Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý ich pri svojom odchode nezabudol pochváliť.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci I. E, PM

 

 

Vážení študenti,

agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých. Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2022

Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi, čo sme jej vzali. 

Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou,  rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke  http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2021.

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk

 

velvyslanectvo

pondelok, 18 október 2021 10:58

ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Dňa 30. 9. 2021 sa päťčlenné zmiešané družstvo zložené zo žiakov Smolková, Kolhánek, Kubiš, Lapin (všetci III.B) a Samcová (III.A) zúčastnilo krajského kola v ŽUPNEJ KALOKAGATII, ktoré sa konalo na SOŠ Pod Bánošom.  Žiakov na 3 km dlhej trati čakalo päť kontrolných stanovíšť.  Z pätnástich škôl sa naše družstvo umiestnilo na 10. mieste. Vedúci družstva Mgr. A. Barus všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy.  

Autor: Mgr. A. Barus

 

 

pondelok, 18 október 2021 10:57

DNO ŠTUDETSKÝCH SÍL

 

Zmiešané družstvo žiakov našej školy, Marek Hulla, Ema Smolková a Libor Borot, sa pod vedením Mgr. A. Barusa zúčastnilo dňa 28. 9. 2021 študentského viacboja pod názvom  „NA DNO ŠTUDETSKÝCH SÍL". Súťažilo sa na novovybudovanom rozcvičovacom štadióne na Štiavničkách. Žiaci súťažili v netradičných disciplínach ako plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop a koordinácia s fľašou. Naši žiaci nesklamali a z dvanástich družstiev skončili na peknom 4. mieste.

Autor: Mgr. A. Barus

 

 

 

štvrtok, 14 október 2021 12:35

Finančné poradenstvo z OVB Slovensko

 

„Dnes sme mali na odbornom výcviku možnosť vypočuť si prezentáciu pána majstra Viktora Kováčika, ktorý je zároveň bývalým žiakom našej školy. Tiež vyštudoval odbor pracovník marketingu a počas odbornej praxe pracoval v OVB Slovensko. Po maturite si zriadil  živnosť a finančnému poradenstvu sa venuje profesionálne. Dnes nám predstavil svoju prácu ako jednu z možností podnikania v oblasti, pre ktorú sa pripravujeme. Pracuje teda v spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných riešení pre svojich klientov podľa ich individuálnych potrieb. Porozprával nám o svojich doterajších skúsenostiach a aj od neho sme dostali niekoľko užitočných rád. Hovoril nám, že peniaze pre neho nie sú na prvom mieste, ale práve spokojnosť klientov, ktorá je podľa neho najdôležitejšia. Dozvedeli sme sa aj to, že životné poistenie je dôležitejšie ako poistenie majetku. Zopakovali sme si tiež Maslowovu pyramídu potrieb a zistili sme, že existuje aj finančná pyramída. Dal nám tiež radu, že by sme mali svoje zarobené peniaze rozumne investovať a mali by sme mať finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných platov. Táto rezerva nám dá pocit istoty v prípade straty príjmu. Mladí ľudia míňajú peniaze na mobily, oblečenie a iné spotrebné veci, ale zabúdajú si vytvárať finančnú rezervu. Myslíme si, že táto prezentácia bola veľmi zaujímavá a poučná, a sme radi, že sme sa opäť mohli dozvedieť niečo nové.“   Zhodli sa spoločne Tatiana Vozárová  a Barbora Pántiková.  

A Adam Hruška dodáva: „Dnes sme absolvovali ďalšiu prezentáciu o možnostiach podnikania v podaní  majstra odbornej výchovy Viktora Kováčika a bolo vynikajúce, že sme sa  jednak dozvedeli viac o práci vo finančnej oblasti, v ktorej pracuje, a jednak to bolo veľmi zaujímavé.  Rozšírilo mi to môj pohľad na finančnú gramotnosť a pán majster to veľmi pekne prezentoval, takže som to pochopil a som rád, že som sa mohol dozvedieť opäť niečo nové. Hovoril o spoločnosti OVB a ja som zistil jednu veľmi podstatnú vec, a to,  že mať usporiadané financie je v živote viac než potrebné. O tom, aké sú financie zaujímavé, som už niečo vedel a  som vďačný za tieto prezentácie, ktoré môžeme mať v škole, preto že sa môžem priučiť novým veciam. V nasledujúcom živote ich určite využijem. O tom, že nás téma  zaujala, svedčí aj to, že sa  veľa spolužiakov  zapájalo svojimi otázkami.  Páčilo sa mi, keď rozprával o svojich začiatkoch už počas štúdia, ako sa mu darilo vtedy a ako sa vypracoval. Zaujímavé je tiež vidieť to, že keď sa človek snaží dosiahnuť svoje ciele, ide si za nimi, až sa mu to nakoniec podarí. Pochopil som aj to, že v živote je dôležité mať poriešené poistky,  šetrenie a ostatné finančné záležitosti. Som rád, že  môžeme už na škole byť vedení aj týmto smerom. Teším sa na ďalšie podnetné workshopy.“

Autori: Tatiana Vozárová, Barbora Pántiková,  Adam Hruška zo IV. E

Foto: Barbora Pántiková, IV. E

 

 

 

 

Strana 2 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.