Študijne oddelenie: 048/4341 222
×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 42
×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov skolske_dokumenty/co_sa_udialo_na_skole_2013/fotky sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

Výmenné pobyty

Výmenné pobyty (2)

pondelok, 23 apríl 2012 12:04

OSTRAVA

Autor:

 

            V rámci projektu Leonardo da Vincii žiaci našej SOŠ navštevujú každoročne Střední školu teleinformatiky v Ostrave. Projekt je určený pre žiakov tretích, prípadne druhých ročníkov. Zúčastňujú sa ho predovšetkým žiaci študijných odborov mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií.

            Projekt trvá dva týždne. Žiaci sú ubytovaní v priestoroch tamojšieho internátu. Zúčastňujú sa vyučovania, počas ktorého sa im venujú pedagogickí zamestnanci školy. Oboznamujú sa s informačnými technológiami, optickými sieťami, IP telefóniou, pracujú v rôznych programoch, s ktorými škola disponuje. V rámci voľného času majú bohatý program. Navštívia Tatra múzeum Kopřivnice, banícke múzeum, kino, bazén, ZOO, bowling, majú k dispozícií telocvičňu, spoločenské miestnosti a mnoho ďalších atrakcií.

Počas pobytu nadobudnú mnoho vedomostí a zručností, ktoré sú nápomocné v ich ďalšom vzdelávaní a budúcom živote.

pondelok, 23 apríl 2012 12:04

NEMECKO

Autor:

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov skolske_dokumenty/co_sa_udialo_na_skole_2013/fotky sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

Výmenný pobyt Nemecko – október 2013

 

Aj tento školský rok v októbri mali možnosť žiaci našej školy vycestovať na dva týždne do Nemecka. Táto tradícia nebola prerušená už viac ako 30 rokov. Takúto možnosť majú vždy najlepší žiaci tretích ročníkov.

 

Tento rok nás reprezentovalo 12 chlapcov z troch tried:

III.B – Martin Brveník, Jakub Kohút, Patrik Molčan a Michal Sivák

III.C – Norbert Deák, Andrej Donoval, Patrik Kriška, Dominik Lukáč a Adam Slobodník

III.D – Dominik Husanik, Jozef Šimko a Marián Vernársky

 

Všetci menovaní dostali za vzornú reprezentáciu školy pochvalu, certifikáty od nemeckej partnerskej školy a Europasy. Zvlášť treba pochváliť Michala Siváka za jeho výbornú znalosť nemčiny i angličtiny, odbornú zdatnosť i kultúrne vystúpenie.

Skupinu sprevádzali pedagogickí pracovníci PhDr. Alena Lenciová, majster OV Mgr. Martin Popovič a Mgr. Zora Broošová. V nedeľu 6.októbra v ranných hodinách vyrazili na ďalekú cestu smer Nemecko a domov na Slovensko sa vrátili 19.októbra.

Čo sa udialo za tie dva týždne si môžete pozrieť v prezentácii z výmenného pobytu, ktorá je na stránke našej školy. Teraz len veľmi stručne vyberáme z bohatého programu. Prvou zastávkou bolo mesto Erfurt, v ktorom sa nachádza hlavné stredisko praktického vyučovania. V nedeľu sme si všetci zbalili svoju batožinu a premiestnili sme sa do mestečka Weiβensee, kde sme prežili na starom hrade druhý týždeň. Jeden deň sme strávili aj v meste Gera, kde sa nachádza druhé, menšie stredisko praktického vyučovania firmy Deutsche Telekom, AG.

Naši žiaci museli zvládnuť počas pobytu hlavne pracovnú časť, ktorú tento rok tvoril projekt v rámci programu LEONARDO. Jeho názov bol ,,Digitalizácia LAN- sietí a štruktúrovanej kabeláže“. Okrem vypracovania projektu bolo potrebné pripraviť záverečnú prezentáciu. Tvorila ju spomenutá odborná časť, prezentácia nášho pobytu formou denníka, prezentácia a ešte aj zábavný kultúrny program. Každý žiak mal pridelené svoje úlohy, pracovalo sa veľmi účinnou kooperatívnou metódou, to znamená, že od každého člena kolektívu závisel výsledný produkt. Výsledkom bola posledný deň pobytu veľmi kvalitná spoločná prezentácia na záverečnom rozlúčkovom večierku na našom hrade vo Weiβensee. Jej kvality ocenili pedagógovia i žiaci z Nemecka a aj náš pán riaditeľ Ing. Balogh a jeho zástupcovia Ing. Popovičová a Ing. Rybár, ktorí sa tiež na tomto slávnostnom ukončení výmenného pobytu zúčastnili. Nezanedbateľnou súčasťou výmenného pobytu je aj zdokonalenie sa v cudzom jazyku či už v nemeckom, alebo anglickom a všetci žiaci túto možnosť aj využili. Niektorí viac, iní menej, no všetci si uvedomili dôležitosť znalosti cudzieho jazyka.

No a po práci prišla skoro každý deň aj zaslúžená odmena – bohaté vyplnenie voľného času za asistencie nemeckých žiakov a pedagógov, pani Petry Beck a pána Olafa Marwinského, ktorí boli našimi hosťami u nás na Slovensku v júni minulého školského roka, a s ktorými sme sa už dobre poznali. Najviac sa nám páčila návšteva zábavného parku BELANTIS, Tarzanlandie, aquaparku Avenida-Therme, bowling, návšteva zmrzlinárne San Remo v Erfurte, prehliadka hradu Wartburg v Eisenachu, súťaž v streľbe z kuše, volejbalový turnaj, exkurzia do pivárne spojená s ochutnávkou, prehliadka vysielača a jeho techniky na Inselsbergu, prehliadka miest Gera, Erfurt, Weimar, Weiβensee a ich pamätihodností, posedenia s našimi nemeckými priateľmi...

Takže, čo je teraz potrebné? Stačí sa už „len“ dobre učiť a zapájať sa do aktivít, ktoré organizuje škola a už tento školský rok v júni môžete byť pritom aj vy „live“. Opýtajte sa tých, čo sa na výmennom pobyte v Nemecku zúčastnili, že sa to naozaj oplatí!

Mgr. Zora Broošová

 

 

Výmenný pobyt

Nemecko – október 2012

 

            Aj tento školský rok v októbri mali možnosť žiaci našej školy vycestovať na 2 týždne do Nemecka. Táto tradícia nebola prerušená už viac ako 30 rokov. Takúto možnosť majú najlepší žiaci tretieho ročníka, no tento rok sa k nim pričlenili aj štvrtáci.

 

Reprezentovalo nás týchto 12 žiakov:

III.A – Barbora Bakošová,

III.B – Eva Urbanová, Miroslav Macák,

III.C – Jana Babicová, Matej Bobek,

III.E – Matúš Dančo, Marek Javorčík,

IV.A – Natália Kučová, Filip Molčan,

IV.C – Kristína Vlčková,

IV.E – Samuel Vrzgula,

IV.F – Eva Franková.

 

            Sprevádzali ich pedagogickí pracovníci Mgr. Broošová a majster OV Jozef Balog.

             Skupina odchádzala v nedeľu 14.októbra v ranných hodinách a domov na Slovensko sa vrátili 27.októbra.

            Čo sa udialo za tie 2 týždne, si môžete pozrieť v prezentácii z výmenného pobytu, ktorá je na stránke našej školy, takže teraz len veľmi stručne z bohatého programu vyberám nasledovné: prvou zastávkou bolo mesto Erfurt, kde sa nachádza hlavné stredisko praktického vyučovania. Na víkend sme si všetci zbalili svoju batožinu a strávili sme ho v nádhernom kúpeľnom mestečku Bad Sulza. Odtiaľ sme sa premiestnili na tretie a posledné pobytové miesto – do mesta Gera, kde sa nachádza druhé, menšie stredisko praktického vyučovania. Všetko sú to vzdelávacie zariadenia Deutsche Telekom-u na veľmi vysokej úrovni.

Naši žiaci museli zvládnuť počas pobytu hlavne pracovnú časť, ktorú tento rok tvorilo vytvorenie pracovných materiálov pre výučbu odbornej slovnej zásoby v anglickom a nemeckom jazyku pre jednotlivé študijné odbory. K tomu bolo potrebné pripraviť záverečnú prezentáciu. Tvorila ju spomenutá odborná časť, prezentácia formou denníka, foto- a videoprezentácia a ešte aj zábavný kultúrny program. Každý žiak mal svoje úlohy, ktorých splnenie vytvorilo posledný deň pobytu veľmi kvalitnú spoločnú prezentáciu na záverečnom rozlúčkovom večierku v Gossensteine, neďaleko Gery. Jej kvality ocenili pedagógovia i žiaci z Nemecka a aj náš pán riaditeľ Ing. Balogh a pani zástupkyňa Ing. Popovičová, ktorí sa tiež na tomto slávnostnom ukončení výmenného pobytu zúčastnili.

Nezanedbateľnou súčasťou výmenného pobytu je aj zdokonalenie sa v cudzom jazyku, či už v nemeckom alebo anglickom, a všetci túto možnosť aj využili. Niektorí viac, iní menej, no všetci si uvedomili dôležitosť znalosti cudzieho jazyka.

No a po práci prišla zaslúžená odmena – bohaté vyplnenie voľného času za asistencie nemeckých žiakov a pedagógov, ktorí boli našimi hosťami u nás na Slovensku prvé 2 októbrové týždne a s ktorými sme sa už dobre poznali. Najviac sa nám páčila návšteva Aquaparku, bowling, súťaž v streľbe z kuše, zábavný večer v mládežníckom klube, prehliadka miest Gera, Erfurt, Weimar a ich pamätihodností, posedenia s našimi nemeckými priateľmi atď., atď.

            Takže čo je teraz potrebné????? Stačí sa už „len“ dobre učiť a zapájať sa do aktivít usporadúvaných školou a na budúci školský rok v októbri môžete byť pritom aj vy „live“. Opýtajte sa tých, ktorí tam boli, či sa to naozaj oplatí!!!!! 

 

Mgr. Zora Broošová

 

{gallery slider=boxplus.carousel}skolske_dokumenty/co_sa_udialo_na_skole_2013/fotky{/gallery}

 

 

Výmenný pobyt

Nemecko –  2011

 

            Sme jednou z mála škôl na Slovensku, ktorá má viac ako 40 rokov nadštandardné partnerstvo s tou istou inštitúciou v zahraničí. U nás je týmto spoľahlivým partnerom Deutsche Telekom, AG a jeho strediská praktického vyučovania v Erfurte a Gere.

Za ten čas navštívilo Spolkovú republiku Nemecko približne 400 žiakov našej školy a asi 50 pedagógov. Výmenné pobyty sa neprerušili ani jeden jediný školský rok. Od roku 1990 sa výmeny realizujú v rámci projektov EÚ - Sokrates a v posledných rokoch Leonardo da Vinci. Národná kancelária schválila náš projekt a pridelila nám finančný grant už 6-krát. Zúčastnení žiaci tak mohli dostať certifikáty a Europasy.

Základné parametre výmenných pobytov:

 • dvojtýždňový pobyt v krajine partnera,
 • spoločná práca na zadaných úlohách,
 • bohatý športovo-kultúrny program,
 • spoznávanie krajiny a ľudí,
 • získavanie nových priateľstiev.

Témou projektu v školskom roku 2009/2010 bola Simulácia bezdrôtového Wi-fi pripojenia a v školskom roku  2010/2011 Učíme sa zavádzať vysokorýchlostný internet do firiem a domácností.

Zadané témy musia žiaci podľa vopred pripraveného pracovného plánu prakticky zrealizovať a spracovať formou prezentácie s príslušnou foto- alebo videodokumentáciou. Na záver pobytu výsledok svojej práce verejne odprezentujú spolu s kultúrno-zábavným programom, ktorý pripravia.

Najobľúbenejšie mimopracovné aktivity našich žiakov počas pobytu v SRN sú:

 • návšteva zábavného parku Belantis,
 • návšteva Berlína, Postupimu, pobyt v hoteli v Königswusterhausene,
 • návšteva Múzea voskových figurín,
 • bowlingové turnaje,
 • súťaž v streľbe z kuše,
 • zábavné akcie spojené s rôznymi súťažami, spevom, tancom a grilovaním.

Po dvoch týždňoch pobytu v zahraničí sa hostia menia na hostiteľov a nemecká skupina prichádza na Slovensko – väčšinou začiatkom júna. Priebeh pobytu je rovnaký, ako tomu bolo v Nemecku, len samozrejme naša ponuka mimopracovných aktivít je iná. Aj my sa však máme čím chváliť. Medzi tradičné akcie patrí prehliadka mesta, turistika – Chopok, Vysoké Tatry, Špania Dolina - rybačka v Ľubietovej, návšteva zámku v Bojniciach, prehliadka Demänovskej jaskyne, opekanie v prírode a pod.

Na výmennom pobyte sa môže zúčastniť 12 žiakov 3. ročníka každý školský rok. Šancu ísť má každý, no výberom prejdú len tí najlepší.

14-denný pobyt je finančne veľmi výhodný - prispieva sa len na dopravu. Pobytové  miesta v Nemecku sú Erfurt, hlavné mesto Berlín a Gera.

Zo strany žiakov je o výmenné pobyty každoročne veľký záujem. Sme vďační nemeckému partnerovi za vernosť, no profit z výmenných pobytov  je obojstranný a už niekoľko generácií žiakov a pedagógov to v oboch krajinách náležite ocenilo. Pevne veríme, že táto tradícia bude pokračovať úspešne aj naďalej.

                                                                                                        Mgr. Zora Broošová 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.