Študijne oddelenie: 048/4341 222

Sample image

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

V snahe zabezpečiť čo možno najplynulejší prechod žiaka zo základnej školy na našu Strednú odbornú školu informačných technológií organizujeme na začiatku školského roka adaptačný kurz pre žiakov prvých ročníkov. V školskom roku 2016/2017 sa kurz bude konať v  hoteli Kráľová pri Zvolene (www.hotelkralova.sk). Vzhľadom na počet prvých tried bude kurz organizovaný v troch turnusoch.


 

 

 

Rozpis tried:

 

06. 09. 2016 – 07. 09. 2016– I. A + I. D grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí,

 

07. 09. 2016 – 08. 09. 2016– I. B + I. C grafik digitálnych médií, technik informačných a telekomunikačných technológií,

 

08. 09. 2016 – 09. 09. 2016– I. E pracovník marketingu, klientsky manažér pošty

 

Cieľom adaptačného kurzu je poskytnúť novým žiakom našej školy komplexný prehľad o škole a možnostiach sebarealizácie počas štúdia. Zámerom kurzu je tiež posilnenie neformálnych vzťahov medzi spolužiakmi a medzi triednymi učiteľmi a žiakmi. Následne by sa pozitívne vytvorená klíma mala preniesť do priestorov školy počas celého štúdia.

 

Obsah programu:

– prezentácie o aktivitách školy a o vyučovacom procese,

– oboznámenie žiakov s učebnými plánmi v jednotlivých študijných odboroch – spôsoby a formy výučby,

– poskytnutie informácií o pomoci pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),

– kariérne poradenstvo,

– informácie o praktickom vyučovaní na odbornom výcviku a o možnosti vzdelávania sa v CISCO, keďže sme lokálnou CISCO akadémiou,

– predstavenie mobilitných projektov ERASMUS+, ktoré sa uskutočňujú v Ostrave, Prahe, Hradci Králové, Trutnove a v nemeckom meste Erfurt.

 

Po ukončení prezentácií sa budú triedni učitelia spoločne so žiakmi venovať triednickým činnostiam (vypisovanie evidenčných listov, žiackych knižiek) a oboznámia ich so školským poriadkom. Po ukončení pracovných aktivít sa žiaci v popoludňajších hodinách zúčastnia turistiky do okolitej prírody. Vo večerných hodinách sú pre nich pripravené voľnočasové aktivity – biliard a plavecký bazén. Na druhý deň po raňajkách žiaci s triednymi učiteľmi absolvujú nenáročnú pešiu túru. Je preto potrebné, aby si každý žiak priniesol vhodné oblečenie, športový odev a obuv, prezuvky, plavky, hygienické potreby a lieky, ktoré užíva.

 
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.