VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Školský rok 2021/2022 sme otvorili opäť tradične

Školský rok 2021/2022 sme otvorili opäť tradične

Aj keď si 1. septembra  pripomíname  Ústavu SR a tento deň je na Slovensku štátnym sviatkom, pred našou školou bolo rušno. Už od obeda postupne prichádzalo 256 žiakov ubytovaných v Školskom internáte, aby  sa mohli spolu s ostatnými spolužiakmi vo štvrtok 2. septembra 2021 zúčastniť zahájenia školského roku 2021/2022.

Nakoľko sa predchádzajúci školský rok niesol hlavne v duchu pandemických opatrení a dištančného vyučovania, všetci sme sa potešili,  že môžeme nový školský rok začať tradične, privítaním všetkých 560 žiakov na školskom ihrisku. Aj počasie nám po dlhšom čase prialo a tak nič nebránilo tomu, aby riaditeľ Strednej  odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, Ing. Štefan Balogh, vyjadril vo svojom slávnostnom príhovore radosť aj z týchto skutočností. Predovšetkým však privítal žiakov a pedagógov, hlavne tých nových, a predstavil členov vedenia školy.  Svoju pozornosť upriamil aj na prvákov, ktorým poďakoval za to, že sa rozhodli študovať práve na našej škole. Nechýbalo   niekoľko slov aj o histórii školy, ktorá v tomto školskom roku oslávi už svoje 55. výročie. Za dôležitú považoval tiež otázku nutnosti pohybu, ktorého bolo v minulom období pomerne málo, tolerancie a slobody. Pripomenul tiež dôležitosť stanovenia a dosiahnutia cieľov. Veď začiatok školského roka dáva príležitosť na to, aby sme žiakom v školách umožnili trochu popremýšľať a vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Ak má žiak pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Spomenul tiež rekonštrukciu učební a školského internátu a nezabudol ani na  centrum celoživotného vzdelávania na našej škole. V závere nechýbalo niekoľko dobre mienených rád do života adresovaných našim žiakom a potom už odovzdal slovo svojej zástupkyni pre teoretické vyučovanie a výchovnej poradkyni zároveň, Ing. Miriam Popovičovej, ktorá okrem iného oboznámila žiakov s organizáciou vyučovania počas nasledujúcich dvoch týždňov. Prváci sa dozvedeli, že okrem adaptačného kurzu v rekreačnom zariadení Kráľová pri Zvolene ich čaká  aj účelové cvičenie. To absolvujú aj žiaci druhého ročníka a tretiaci sa zúčastnia trojdňového Kurzu ochrany života a zdravia. Následne sa všetci spolu so svojimi triednymi učiteľmi odobrali do tried. Prváci nesmelo, veď sa ešte nepoznajú a všetko je tu pre nich nové,  ostatní s množstvom prázdninových zážitkov, s ktorými sa potrebovali po dvoch mesiacoch podeliť so svojimi spolužiakmi. 

Minulý školský rok nás naučil vážiť si zdanlivo samozrejmé veci. Ráno vstať, ísť do práce, vojsť do triedy medzi žiakov, odovzdávať im nové vedomosti, usmerňovať ich alebo pochváliť. Toto všetko sa zmestilo doma za počítač a my, ale aj naši žiaci, sme zistili, že nám chýba priamy kontakt, prezenčné vyučovanie, ale aj obyčajné ľudské stretnutia. Aj toto  sa dnes udialo a ostáva nám už len veriť, že tomu tak bude počas celého nasledujúceho školského roka. Prajeme si preto veľa radosti z poznávania a zo spoločne strávených chvíľ v škole.

Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci z tohto kurzu odniesli do života čo najviacej praktických a teoretických vedomostí a zručností.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }