Študijne oddelenie: 048/4341 222

Zatiaľ čo 12. a 13. marca 2019 štvrtáci absolvovali prvú časť maturitnej skúšky, žiaci ostatných ročníkov tento čas strávili oveľa príjemnejšie. Aby mohli štvrtáci nerušene pracovať na testoch a slohových prácach zo slovenského a anglického jazyka, pedagogickí zamestnanci pripravili pre všetkých ostatných náhradný program.

Pracovníci marketingu a klientski manažéri pošty už tradične počas týchto dvoch dní absolvovali množstvo workshopov.  V utorok už od 8:00 hod. klientski manažéri pošty prešli s bývalými absolventkami našej školy  Bc. Evou Kulichovou, špecialistkou v kancelárii ombudsmana Slovenskej pošty, a. s. a Martou Antošovou, vedúcou oddelenia Front office, cestou ich kariérneho rastu a možnosťami, ktoré pošta ponúka. Toto  rozprávanie plné skvelých zážitkov a užitočných rád bolo pre nich opäť veľkou motiváciou.  Zatiaľ pracovníci marketingu odhaľovali tajomstvá Online podnikania. Opäť sme dostali skvelú príležitosť obohatiť a rozšíriť si svoje už nadobudnuté poznatky a vypočuť si pána Jána Brádňanského, jedného zo spoločníkov firmy OMU. Musím povedať, že prednáška bola pre mňa, ako i pre spolužiakov, nesmierne obohacujúca. Online marketing je budúcnosťou marketingu, a preto informácií práve z tejto oblasti nebude nikdy dosť. Ďakujeme pánovi Brádňanskému za jeho čas a ochotu odovzdať svoje skúsenosti nám, mladšej generácii a budúcim marketérom.“  Týmito slovami vyjadrila svoj názor o tomto podujatí Alexandra Horváthová z III. E. Druhý deň paril Mgr. Angele Lazorovej zo  Slovenskej pošty, a. s., ktorá sa snažila klientskym manažérom pošty priblížiť jednotlivé pracovné pozície. Nakoniec si prváci mali možnosť zmerať svoje sily v dueli s druhákmi formou hry Pravda alebo lož a veľa humorných situácií im priniesli aj prejavy neverbálnej komunikácie, ktorými sa snažili kapitáni jednotlivých tried vyjadriť jednotlivé povolania a športovcov. „Buď chceš alebo nie. Všetko ostatné sú kecy.“  Prednáškou pod týmto názvom ich previedol úspešný podnikateľ Peter Krištofovič.

Mnoho zaujímavých informácií počas oboch dní získali aj žiaci I.A, I.B a II.D triedy, ktorí  sa zúčastnili workshopu v knižnici Mikuláša  Kováča v Banskej Bystrici,  kde im bola prezentovaná inštitúcia www.saia.sk zaoberajúca sa štúdiom a výskumom v zahraničí. Je to národný štipendijný program na podporu mobilít. Študenti majú veľkú príležitosť takto získať plné štipendium a študovať na vysokých školách v zahraničí. Práve tento program dáva šancu aj študentom zo sociálne slabších rodín. Druhá časť prednášky  bola venovaná motivačným listom, ktoré sú pri výberových konaniach dôležité a mnohí zamestnávatelia sa rozhodujú práve na základe informácií, ktoré im motivačný list poskytne.

Nemenej zaujímavý program mali aj  žiaci I. B triedy, ktorí sa zúčastnili premietania filmov v agentúre životného prostredia SAŽP. Filmy zamerané na tematiku vody s názvom „Dunaj - európska Amazonka" a „Živá voda“ z oblasti environmentálnej výchovy podnietili v žiakoch záujem o danú tematiku.

Žiaci z I. A sa na Úrade  priemyselného vlastníctva SR dozvedeli, ako sa dá patentovať nápad, čo je  ochranná známka a duševné vlastníctvo a ako ju rozoznať od tej falšovanej,  zatiaľ čo       II. C absolvovala prednášku o projekte E-nable. A neostalo len pri teórii. Pán Agi Gonda ich naučil aj pomocou 3D tlače vytvoriť exoskeletickú  mechanickú ruku.  „V rámci projektu, ktorý je založený na vytváraní mechanických končatín pre ľudí, ktorým chýbajú, sme mali možnosť pomocou 3D tlače takúto ruku vytvoriť aj my. Samotná tlač bola absolútne bez asistencie, ale skladanie ruky bola neskutočná zábava.  Nikdy mi nenapadlo, že 3D tlač sa dá využiť aj na takéto humánne účely. Práca na projekte E-nable nás ako  tvorcov rúk  veľmi obohatila o dobrý pocit z toho, že sme mohli pomôcť niekomu, kto to potrebuje a zároveň ruka, ktorú sme vytvorili, urobí šťastným človeka, ktorému práve táto časť tela chýba,“ povedal o tejto aktivite Viliam Meleg z II. C.

Expozícia rýb a prírodovedný film v Tihányiovskom paláci zaujali ďalších žiakov našej školy, ktorí tento palác navštívili.  Čo vytvorili a zažili žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu Erasmus+, si mohli pozrieť druháci, ktorých tento pobyt na projekte v budúcom školskom roku čaká. A potom sa už zúčastnili športového dopoludnia v telocvični. Tretiaci zatiaľ absolvovali workshopy, kde mali prezentovanú prácu s videom a Cisco.  

Náhradný program, ktorí si pedagogickí zamestnanci pre svojich žiakov pripravili, bol naozaj rôznorodý a bohatý. Každá z týchto aktivít im však poskytla množstvo zaujímavých informácií a hodnotných poznatkov, ktoré zlepšia nielen ich odborné zručnosti, ale skvalitnia  aj všeobecný rozhľad.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Mgr. art. Peter Lukáč, žiaci SOŠ IT

 

(35. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit)

V dňoch 12. - 14. februára 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Za  Strednú odbornú školu informačných technológií sa jej  zúčastnil žiak    4. ročníka Marek Kraus, ktorý sa po dvoch vyčerpávajúcich dňoch súťaže úspešne umiestnil na 1. mieste v kategórii Web Developer. 

Dni 12. - 14. február boli dňami vyvrcholenia grafického maratónu najšikovnejších žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Týmto maratónom je celoštátna súťaž ZENIT. Najlepší žiaci, výhercovia školských a krajských kôl, sa stretli spoločne pri meraní svojich zručností a skúseností v celoštátnom kole súťaže ZENIT.

Súťaži ZENIT, súťaži celoslovenského charakteru, predchádzali tak ako každým rokom náročné prípravy podkladov. Nie je to teda len skúška pre súťažiacich, je to rovnako skúška pre tvorcov zadaní všetkých jej kategórií, na ktorých súťažiaci počas týchto dvoch dní pracujú. Príprava zadaní je jednou z najnáročnejších úloh pre tvorcov každej kategórie. Zadanie musí byť dôsledné nielen preto, aby bolo pochopiteľné, ale najmä preto, aby bolo realizovateľné v krátkom časovom intervale. Zúčastnení súťažiaci, žiaci stredných škôl, preukázali zdatnosť a kreativitu v práci s grafickými softvérmi. Viacerí z nich si nápadmi a digitálnym stvárnením úloh silno konkurovali, čo naznačuje zvyšujúcu sa úroveň grafického cítenia dnešnej mládeže.

Tohtoročné zadanie celoštátneho kola, tak ako jemu predchádzajúce školské a krajské kolá, boli pri tvorbe výrazne ovplyvnené mojou účasťou na medzinárodných kolách súťaže EUROSKILLS. Skúsenosti získané v Gothenburgu a v Budapešti sú neoceniteľnou skúsenosťou pre tvorbu národného kola súťaže na Slovensku.

Celková svedomitá príprava zadania a v neposlednom rade súťažiacich, ako aj náročnosť zadaní na nižších kolách, sa ukázala  veľmi prínosnou. Osobne ma veľmi prekvapili súťažiaci svojím svedomitým prístupom a pozorným čítaním zadania. Samozrejme, tak ako vždy sa našlo pár chýb, viac či menej závažných pochybení. Celkovo si myslím, že kvalita zadaní a najmä pripravenosť súťažiacich stúpla vo výraznej miere. Hlavnú výhodu tvorby zadaní v štýle „EUROSKILLS“ vidím v tom, že sa súťažiaci podvedome pripravujú práve na celoeurópske kolo súťaže v kategórii Graphic designer – EUROSKILLS, ktoré je postupovou platformou pre výhercov celoslovenského kola. 

V kategórii Grafický dizajnér súťažilo v tomto ročníku spolu 8 žiakov, ktorými boli víťazi krajských kôl súťaže. Súťaž prebiehala počas troch náročných dní. Prvé dva dni boli súťažné a teda boli zaťažkávajúcou skúškou najmä pre súťažiacich. Tretí deň bol vyčerpávajúcim najmä pre nás ako komisiu, kedy sme uzatvárali vyhodnotenie výsledkov. Zadania boli vytvorené na každý deň zvlášť, to znamená, že súťažiaci nepracovali viac dní na tej istej úlohe. Členovia hodnotiacej komisie dozerali na korektný priebeh súťaže a po uplynutí času určeného na vypracovanie zadania hodnotili práce za ten ktorý deň.

Po skončení súťažných dní, vo štvrtok 14. 2. v dopoludňajších hodinách, bol pre súťažiacich pripravený program, prehliadka Múzea SNP, kým členovia hodnotiacej komisie sumarizovali výsledky za obidva súťažné dni a pripravovali ich pre slávnostné vyhlásenie.

Autori: Mgr. art. Matej Opálený a Mgr. art. Anita Baloghová

 

            Posledným nástrojom marketingovej komunikácie je osobný predaj. Techniky osobného predaja a svoje manažérske zručnosti sme si v tomto školskom roku vyskúšali nielen pri predaji karty Europa, ale aj v predajni mobilného operátora 4ka.

            Pred samotným predajom sme absolvovali „školenie“, resp. rýchlokurz úspešného predajcu, ktorý nám prišiel zrealizovať Senior biznis tréner  Peter Belko zo spoločnosti SWAN, ktorá prevádzkuje 4ku. Poskytol nám základné informácie o mobilnom operátorovi 4ka. Dozvedeli sme sa, že je to prvý slovenský operátor a jeho hlavnou výhodou je bezkonkurenčne nízka cena, neobmedzenosť a tiež sme si utvrdili fakt, že 4ka je hlavne dátový operátor. Získať a vedieť poskytnúť informácie o spoločnosti je dôležité, no my, ako ich budúci predajcovia, sme sa museli oboznámiť aj s ponukou služieb, aby sme vedeli, čo vlastne zákazníkom ideme predávať. Naším cieľom bolo svojimi komunikačnými zručnosťami  a dobrou prezentáciou  služieb priviesť zákazníka do predajne mobilného operátora 4ka s cieľom zakúpiť si mobilnú SIM kartu v hodnote 4 € s kreditom 4 €. Bonus, ktorý mohol zákazník získať len od nás, bol viac než lákavý. Ak si zákazník SIM kartu zakúpil od nás, dostal ako darček 11GB dát úplne zadarmo. Verili sme, že práve tento fakt bude rozhodujúcim faktorom pri presviedčaní návštevníkov nákupného centra. Hneď po tom, ako sme získali všetky dôležité informácie, sme si predaj SIM karty aj vyskúšali. Modelovú situáciu predviedli spolužiačky Emka a Saška a formou  krátkej  ukážky  osobného  predaja sme si zopakovali všetko, čo sme sa naučili. Naše majsterky OVY a lektor nás upozornili na chyby a s odhodlaním sme vykročili do nákupného centra Europa v Banskej Bystrici. Školenie sme mali za sebou a nás čakala  tá náročnejšia časť, ktorá nebola už len modelovou situáciou. V obchodnom centre Europa nás už čakali zamestnanci  jednej  z pobočiek 4ky.  Rozdelení do dvojíc sme niekoľko hodín ponúkali služby  mobilného operátora po celom nákupnom centre. Nie všetci oslovení nás boli ochotní vypočuť, no aj tak sa našlo veľa, predovšetkým mladých ľudí, ktorých naša ponuka oslovila a SIM kartu si išli zakúpiť. Samozrejme k nej dostali aj spomínaný bonus, veď kto by takú možnosť odmietol. Podarilo sa nám predať 17 SIM kariet, čo bol naozaj veľký úspech. Opäť sme mali za sebou deň plný zážitkov, ale aj nových skúseností a odborných zručností. Aj keď začiatky boli rozpačité, všetci  sme sa veľmi snažili a výsledok stál za to. Ďakujeme mobilnému operátorovi 4ka za poskytnutú možnosť, ktorá snáď nebola posledná.

Autorka: Simona Mesarkinová, III. E    Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci III. E

 

V rámci preberania učiva sa žiaci II. E triedy odbor pracovník marketingu zúčastnili exkurzie na vyclievacom oddelení v Banskej Bystrici. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa,  ako zásielky zasielané z tretích krajín predkladajú pracovníci pošty na colné konanie, v rámci ktorého je vykonaná colná kontrola zásielok.                     

     Žiaci mohli vidieť colnú kontrolu skenovaním zásielok a úplnou vnútornou kontrolou zásielok, tzn. otvorenie zásielok pracovníkom pošty za prítomnosti colníka, zásielky prepustené do voľného obehu a zasielané príjemcom na adresy a zásielky, ktoré nie je možné prepustiť do voľného obehu.

     Žiaci sa dozvedeli, aký tovar je zakázaný dovážať v zásielkach, videli falzifikáty, ktoré sa musia zaistiť, lebo porušujú duševné vlastníctvo držiteľa opatrenia. 

Návštevou vyclievacieho oddelenia Slovenskej pošty žiaci  získali nové informácie, mali možnosť vidieť činnosť zamestnancov spomínaného oddelenia priamo v praxi.

Text a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

 

„4ka je náš jediný slovenský mobilný operátor a  má za sebou dve silné značky. Prvou je SWAN MOBILE, a. s. Táto spoločnosť začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie v lete 2014 a už v októbri 2015 predstavila originálny koncept Moja 4ka, postavený na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dát. Jej služby využíva už viac ako 350-tisíc zákazníkov.  Druhou je a. s. SLOVENSKÁ POŠTA, ktorá je dôveryhodným poskytovateľom poštových, kuriérskych a platobných služieb pre širokú verejnosť, firmy a orgány štátnej správy. No a práve vďaka tomuto unikátnemu spojeniu týchto dvoch spoločností 4ka prináša jednoduchosť, zrozumiteľnosť a výhodnosť mobilnej komunikácie. 4ka je obchodná značka a ochranná známka, pod ktorou poskytuje mobilné elektronické komunikačné služby spoločnosť SWAN Mobile, a.s.“ Toto sú informácie, ktoré si môže prečítať každý návštevník  webovej stránky mobilného operátora 4ka.

Žiaci študijného odboru pracovník marketingu, ale aj klientsky manažér pošty, majú možnosť už od 4. 10. 2014, kedy spoločnosť vznikla v rámci odborného výcviku, spoznávať služby  4ky, ale aj spôsoby ich poskytovania. A aby si svoje znalosti o nich doplnili aj žiaci z I. E, zúčastnili sa v piatok 15. 3. 2019 prezentácie, ktorú si pre nich pripravil Senior biznis tréner 4ky pán Peter Belko.  V úvode svojho rozprávania ich upozornil na hlavné konkurenčné východy mobilného operátora 4ka a dozvedeli sa aj to, že 4ka poskytuje služby v 2G a 4G sieti a súčasné vlastné pokrytie územia dosahuje viac ako 75% populácie. V súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj dátové služby pripojenia na internet. V lokalitách, kde zatiaľ nie je dostupný signál operátora SWAN MOBILE, môžu zákazníci využívať sieť národného roamingového partnera Orange Slovensko. Pán Peter Belko formou otázok zapájal žiakov do prezentácie  a toto interaktívne pôsobenie ich motivovalo k čoraz častejším a zvedavejším otázkam z ich strany. Jeho kvalifikované odpovede dopĺňali vedomosti žiakov o 4ke a nakoniec si za aktivitu okrem pier, ktoré dostali všetci, odniesla jedna z nich, Laura Petrásková, ktorá je aj užívateľkou služieb tohto mobilného operátora,  dve karty s dobíjacím kreditom 4 €.  To však nebolo všetko, čo naši žiaci od zástupcu 4ky dostali.  Neoceniteľnou bola ponuka spolupráce na ďalších projektoch žiakov, vytvorenie reálnych podmienok, kde si budú môcť vyskúšať,  resp. zrealizovať obsah učiva marketingu počas odborného výcviku priamo v ich spoločnosti, ale tiež možnosť realizácie odbornej praxe priamo v predajniach 4ky.  Tento záujem zo strany pána Petra Belku,  ale aj  jeho priateľský prístup potešil všetkých z I. E. Svedčia o tom aj slová  Tomáša Vanovčana, ktorými zhodnotil predchádzajúce dianie: Pôvodne som chcel študovať niečo iné. Marketing bol len náhradným riešením. Možno aj vďaka takýmto aktivitám a skvelým ľuďom, ktorí si dokážu nájsť čas a prídu medzi nás,  ma tento odbor oslovil a začal baviť.  Aj keď som o 4ke vedel pomerne dosť, dozvedel som sa aj nové veci, ktoré mi určite v budúcnosti pomôžu.  Bolo to náučné a teším sa na spoluprácu s týmto mobilným operátorom,  ale hlavne s pánom Belkom. Dúfam, že sa v najbližšom období stretneme na nejakom spoločnom projekte,  prípadne na odbornej praxi a neskôr možno aj ako kolegovia v práci, ktorí si budú rozumieť.“

Vyučovanie odborného výcviku v piatok však týmto workshopom neskončilo. Pokračovali sme exkurziou na pošte Banská Bystrica 1, kde nám pani Janka Filkorová, ktorá sa venuje predaju produktov mobilného operátora 4ka, ukázala postupy pri predaji SIM KARTY s kreditom a celý postup nám ukázala aj v informačnom systéme APONet, ktorý Slovenská pošta využíva. Žiaci mali možnosť vidieť aj uzatvorenie zmluvy, obchodné podmienky a cenníky tohto operátora. Veď 4ka má svoje predajné miesta na všetkých poštách, ktorých je u nás asi  1500. Tým sa zaraďuje k mobilným operátorom s najväčším počtom obchodných zastúpení. Tieto informácie však  už boli bližšie žiakom, ktorí študujú odbor klientsky manažér pošty.  A práve toto podujatie a mobilný operátor 4ka je pre žiakov I. E okrem toho, že študujú v spoločnej triede, ďalším prepojením ich študijných odborov pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tomáš Vanovčan a Miroslav Broznam z I. E, Matúš Morong a Matúš Rybár z I. A

 

 

Utorok ráno, keď slnko vykuklo spoza mrakov a cez oblok nás pošteklilo na tvári, vedeli sme, že prišiel ten dlho očakávaný deň. Deň, kedy budeme musieť dokázať, že štúdium na strednej škole nebolo  pre nás zbytočne stráveným časom, ale že sme sa toho veľa naučili a hlavne, že svoje vedomosti dokážeme  využiť aj v reálnom živote. Ale najskôr na EČ a PFIČ maturitnej skúšky. Jedno slovo, ktoré v nás počas celého štúdia vyvolávalo strach, bolo MATURITA. Keď sme nastúpili na strednú školu, čakali nás štyri roky štúdia a nikdy by sme si neboli pomysleli, že čas utečie rýchlo ako voda a my budeme čoskoro stáť pred skúškou dospelosti. Každý z nás mal obavy, čo ho čaká aj napriek tomu,  že sme si testy z minulých rokov skúšali s našimi vyučujúcimi. Plní odhodlania sme vstali z postelí a začali na seba obliekať slávnostný odev. Chlapci oprášili obleky zo stužkovej a dievčatá vytiahli zo skríň tie najkrajšie šaty, čo tam mali. Pred odchodom z domu si  nezabudli na odev pripnúť zelenú stužku a plní optimizmu vyrazili do školy. Preplnené autobusy neviezli už len obyčajných žiakov, ale maturantov, ktorých čakala neľahká úloha. Parkovisko pred školou bolo preplnené autami našich spolužiakov. Nakoľko som nemohla spať a celú noc sa mi snívalo, že som krúžkovala namiesto „krížikovania“,  do školy som vyrazila už skoro ráno. V školskom  bufete ma  prebrala káva a ja som sa presunula na tretie  poschodie pred  učebňu, v ktorej  som mala maturovať.  V škole bolo hrobové ticho aj napriek tomu, že bolo už 7:40 hod... Čas, kedy je už zvyčajne na chodbách rušno  a žiaci posedávajú na lavičkách pred triedami. No dnes to bolo iné. Všade ticho a nikde nikoho. Ako som tak sedela a čakala na príchod svojich spolužiakov, mala som čas  sledovať, ako pomaličky prichádzajú maturanti aj z ostatných tried. Prichádzali s optimizmom na tvári a so slovami „To dám. Maturita formalita“. Veď všetci poznáte tú otrepanú frázu, ktorá, podotýkam, už dávno neplatí. O pol deviatej sa chodba naplnila a nastal na nej ruch. Žiaci si medzi sebou vymieňali posledné rady a ešte rýchlo sa delili so svojimi  vedomosťami,  ktoré by tým druhým mohli pomôcť. Vedeli sme, že už niet úniku.  Nemohli sme ostať doma alebo ísť k lekárovi,  ako sme to robili v minulosti, keď nás čakali ťažké písomky. V tento deň sme do školy museli prísť všetci. Čakala nás prvá skúška dospelosti, prvá veľká zodpovedná úloha. Každý svoj stres prejavoval inak. Niekto sedel a bol bledý, niekto sa prechádzal a niekto bol mimoriadne pokojný riadiac sa porekadlom  Nejako bolo, nejako bude. O 9:15 hod. sa na chodbe objavili administrátori. Hoci to boli naši učitelia, vnímali sme ich inak. Dôstojnejšie, s väčšou pokorou. Pustili nás do triedy, kde sme museli  všetky veci uložiť pred tabuľu,  vypnúť mobilné telefóny a  tie tiež  položiť na katedru. Administrátori nás začali usádzať, vysvetlili nám podmienky a  upozornili nás na skutočnosť,  že sa nesmieme medzi sebou rozprávať a že sa máme spoliehať len sami na seba. Rozdali nám odpoveďové hárky. Úprimne? Tak sa mi triasli ruky, že som nedokázala napísať ani svoje rodné číslo. Začali sme pracovať. V triede by ste počuli aj to, ako spadol špendlík na podlahu. Stres pomaly upadal a ja som skončila medzi prvými.  Povedala som si, že sa nebudem k tomu vracať,  lebo ako sa poznám,  začnem škrtať a to bude  ešte horšie. Test sa nám zdal celkom ľahký.  No keď sme si navzájom porovnali svoje  odpovede, zistili sme, že si NUCEM pre nás pripravil veľa chytákov, ktoré sme asi celkom  nezvládli. Strach, že sme nespravili našu prvú skúšku, bol ešte väčší. „Zachrániť nás môže už len sloh!“ ozývalo sa po chodbách. S malou dušičkou sme o 12:25 hod. vkročili opäť do triedy a dúfali, že témy nám „sadnú“. A stalo sa. Boli perfektné. Ja som si vybrala rozprávanie a už som  vedela, že sa nemusím báť toho, že by som z rozprávania „zbehla“ do iného štýlu. Po tomto namáhavom dni som  spala až do nasledujúceho rána.

V stredu nás čakala angličtina. No už sme boli viac uvoľnení a vedeli sme, čo nás čaká. Zopakovali sa udalosti z predchádzajúceho dňa s tým rozdielom, že pre mňa ako pre niekoho, kto po anglicky nevie perfektne, bol test ťažký. A opäť to mal zachrániť sloh.  Keď prišla téma a zistili sme, že je to šport, radosť nikto neskrýval. Dúfali sme, že sa na nás šťastie usmeje  a  tak sa aj stalo.  Teraz už musíme len čakať na výsledky a pripravovať sa na maturitu z odborného výcviku.

Milí spolužiaci,  prajem vám aj pri ostatných častiach maturitnej skúšky veľa šťastia.  Veď „my to dáme“...

Autorka: Andrea Zemánková, IV. E

Foto:   Matej Paluš, I. A , Bohuš Gajdáč I. A.

 

 

Skvelé nápady, tvorivý prístup a odborné zručnosti mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici aj tento rok prezentovať v školskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Práve táto činnosť rozvíja ich talent a umožňuje im vytvárať niečo nové alebo inovatívne v oblasti, v ktorej sa dobre vyznajú,  alebo  ktorej sa v škole, či vo svojom voľnom čase venujú. Každý, kto sa chce do tejto súťaže zapojiť, potrebuje len dobrý nápad a konzultanta, ktorý ho bude viesť a pomáhať mu. Takýchto žiakov sa v školskom roku 2018/2019 našlo na našej škole 21 a hodnotiacej komisii školského kola predložili dňa 26. februára 2019 na posúdenie jedenásť prác. Väčšina z nich patrila do kategórie 15 – Ekonomika a riadenie, no k obhajobe pristúpili aj dve žiačky s učebnou pomôckou z kategórie 14 – Učebné pomôcky, didaktické technológie či dvaja žiaci s prácou, ktorá bola zaradená do kategórie 5 – Životné prostredie, geografia a geológia.

V utorok, 26. 2. 2019 o 10,42 hod., predseda hodnotiacej komisie školského kola súťaže SOČ Mgr. Ján Hôrecký predstavil jej ďalších členov Ing. Karolínu Hukelovú, Ing. Moniku Maruškinovú a Ing. Petra Turanského, ktorí nasledujúce dve hodiny so záujmom počúvali prezentácie a obhajoby prác žiakov. Skôr, ako sa tak stalo, ich privítal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, ktorý vyjadril úprimnú radosť nad tým, že do súťaže sa prihlásilo až 21 žiakov a zdôraznil, že práve táto činnosť je veľmi dobrou prípravou na akékoľvek iné skúšky, či už maturitné alebo prijímacie skúšky na vysoké školy.  Podotkol, že je to skúška nielen ich práce, ale aj seba samých a dôležitá je nielen kvalita práce, ale aj to, ako ju dokážu prezentovať. Nakoniec im veľa šťastia  popriala aj Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa pre  teoretické vyučovanie a mohlo sa začať.

Prvá pristúpila k obhajobe svojej práce  s názvom Propagácia ochotníckeho divadelného  súboru Paravany v Slovenskej Ľupči Alexandra Horváthová. Po jej naozaj plynulej prezentácii svojej práce predstavil prácu s názvom Využitie voľného času v OZ Future Press Martin Gombala.  Hodnotiacu komisiu zaujal svojím nápadom založiť Občianske združenie, ktoré pomôže mladým ľuďom zmysluplne využiť voľný čas a vyplniť ho zmysluplnými aktivitami. Reklamná kampaň na knihu Na vine sú hviezdy bola už témou práce Veroniky Pohánkovej a Natálie Matúšovej. Nikola Kánová a Matej Geleta, ktorý zastupoval chýbajúcu spolužiačku Simonu Šalkovú, hneď v úvode prezradili, že radi cestujú a preto ich zaujíma cena poistenia pri pobytoch v zahraničí. Porovnanie produktov poisťovní v SR bolo totiž témou ich práce. Hneď na to poskytli rady Ako sa pripraviť na pracovný pohovor Marcela Mizerová a Nina Tatárová.  Marketingovou štruktúrou XBOXu 360 sa vo svojej práci zaoberali Miroslava Medveďová, Martina Rusnáková a Kvetoslava Šimová. Šimon Kyseľ sa vo svojej práci Komparácia nezamestnanosti venoval porovnávaniu nezamestnanosti v Slovenskej republike a v Českej republike za obdobie od r. 2006 až 2017. Martin Lehocký, Martin Necpál a Patrik Kalianko predstavili svoj Podnikateľský plán na reštauráciu, ktorý bol určený tým, ktorí chcú začať podnikať. Využívanie nástrojov komunikačného mixu v reálnych podmienkach do učebnej pomôcky pretavili Mária Šipulová a Simona Mesarkinová. Nakoniec sa k slovu dostala technika a svoj Autonómny merací systém monitorovania biologického znečistenia vôd predstavil Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť systém fungovania tohto zariadenia, ktorý Marek demonštroval ukážkami ako testovacie senzory reagujú na rôzne svetlo.

Počas všetkých prezentácií sa členovia hodnotiacej komisie k jednotlivým prácam vyjadrili a tiež súťažiacim kládli  otázky, ktoré im mali objasniť danú situáciu.  Za to, že ich odpovede boli pohotové a tiež kvalifikované, ich v závere súťaže pochválil aj pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý poďakoval nielen im, ale aj pedagógom, ktorí ich  viedli. Potom už spolu so zástupkyňou Ing. Miriam Popovičovou a členmi hodnotiacej komisie súťaž vyhodnotili. Diplomy a darčeky v podobe nákupných poukážok v predajni Decathlon alebo Martinus si neodniesli len tí, ktorí postupujú do Krajského kola súťaže SOČ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 na SPŠ dopravnej vo Zvolene, ale aj ostatní, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. Okrem Márie Strelníkovej, Soni Vierikovej, Alexandry Horváthovej a Martina Gombalu, ktorí súťažili v kategórii 15, do krajského kola postupuje aj Marek Kraus z kategórie 05 a Mária Šipulová a Simona Mesarkinová s prácou z kategórie 14.

Všetkým, ktorí sa zúčastnia krajského kola, gratulujeme a veríme, že všetci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili,  sa zdokonalili v prezentovaní svojich vedomostí a nápadov, získali lepšie zručnosti a mali možnosť vyskúšať si, čo ich čaká v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Workshop slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie zručností. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.Workshop je stále obľúbené slovo zväčša u manažérov a práve preto  žiaci z I. E získavali odborné zručnosti z oblasti podnikového manažmentu na odbornom výcviku touto formou vzdelávania.

Aby získali čo najviac znalostí o spôsobe vedenia špecializovaných predajní mobilných operátorov, najprv dňa 16. 2. 2019  navštívili prevádzku Orange na ul. 29. augusta v Banskej Bystrici. Dávid Slivka, vedúci predajne, im vysvetlil organizačnú štruktúru a systém riadenia a zriaďovania týchto predajní. Dozvedeli sa tiež, prečo sú všetky predajne rovnaké, prečo sú všetci zamestnanci rovnako oblečení, čo je poslaním tejto spoločnosti a tiež etický kódex. Žiaci interaktívne vstupovali do aktivít, ktoré mal pripravené nielen vedúci predajne, ale aj jeho kolega a nakoniec neobišli ani tému pracovných pohovorov, motivačných listov, aké sú najčastejšie kladené otázky a dozvedeli sa tiež, čo je mysteryshopping.

 Akú úlohu má manažér predajne? Ktoré zručnosti využíva pri vedení svojho tímu? Ako motivuje svojich zamestnancov? Aké rieši problémové situácie vo vzťahu k zákazníkom, alebo vo vzťahu k zamestnancom? To už boli témy workshopu, ktorý sa zrealizoval následne 23. 2. 2019 v predajni Telekom v Europa SC v Banskej Bystrici. Nielen na tieto otázky odpovedalžiakom vedúci pobočky,Ing. Michal Mišek. Príjemným prekvapením bolo, že svoj čas nám venovali aj jeho kolegovia. Za všetkých spomenieme aspoň Mgr. Miroslava Machaya a Mgr. Luciu Mesíkovú. Všetci žiakom veľmi trpezlivo odpovedalina ich všetečné a zvedavé otázky, týkajúce sa napr. etického kódexu a štandardov správania sa zamestnancov voči zákazníkom. S veľkým záujmom sa opäť stretla téma takzvaného skúšobného zákazníka, čiže mysteryshopping.  S touto metódou a spôsobom získavania informácii o výskume trhu, ako aj o kvalite predajných zručností  jednotlivých zamestnancoch, sme sa už niekoľkokrát stretli aj u iných mobilných operátorov. Táto téma je však pre žiakov veľmi pútavá a odhaľuje im zákulisie prípravy zamestnancov na komunikáciu so zákazníkom, ako napr. reagovať v nepríjemných situáciách, ako aktívne počúvať a ako úspešne  predávať. Tiež má za úlohu viesť predajcov k lepším výkonom, zlepšovať zákaznícky servis a hlavne získavať nových zákazníkov.

Žiaci sa dozvedeli aj také skutočnosti,  že 80 až  90% zákazníkov navštívi predajňu  Telekomu v súvislosti so zaplatením faktúry, reklamáciou služby alebo produktu, resp. za účelom iných servisných požiadaviek. Ako sme boli informovaní, niektoré z požiadaviek zákazníkov dokážu zamestnanci predajne preveriť a uviesť na správnu mieru aj v samotnej predajni.

Len zvyšných 10% zákazníkov má záujem o rozšírenie súčasných poskytovaných služieb, prípadne o kúpu nového telefónu alebo novej služby. Predajná činnosť spoločnosti Telecom a získavanie nových zákazníkov je primárne realizovaná prostredníctvom školených telefonických operátorov.

Nevynechali sme ani motiváciu zamestnancov. Žiaci sa dozvedeli, že samotný zamestnávateľ, ale aj dodávateľské spoločnosti, motivujú zamestnancov k lepším výkonom vyhlasovaní rôznych súťaží, napr. o počet predaných telefónov určitej značky za jeden mesiac a pod. Odmeny, ktoré zamestnanci získajú, sú väčšinou zážitkové, a tak aj zamestnanci tejto predajne už navštívili rôzne destinácie a krajiny nielen Európy, ale celého sveta.

Z pohľadu majsterky odbornej výchovy považujem túto exkurziu za prínos vo vyučovacom procese, nakoľko prepojila nielen teóriu s praxou, ale ukázala žiakom aj neľahkú úlohou manažéra v reálnej pobočke mobilného operátora, čím sa výchovno-vzdelávací proces vyučovania stal pre žiakov efektívnejším, vzbudil záujem o učenie a celkovo spestril vyučovací proces.

Autorky:  Bc. Eva Kulichová a Bc. Vlasta Vilhanová, majsterky OV

Foto: žiaci I. E, pracovník marketingu

 

Krajské kolo vo florbale sa uskutočnilo 6. 2. 2019 v Detve, kde sa stretlo šesť najlepších družstiev z okresov Banskobystrického kraja. Los rozdelil tieto družstvá do skupín, z ktorých prví dvaja postupovali do semifinále a finále. Našej škole sa podarilo postúpiť zo skupiny do semifinále z 1. miesta. História sa opakovala aj tentoraz a v semifinále sme sa opäť stretli so Spojenou školou z Banskej Bystrice a zopakovali sme výkon hodný finále, vyhrali sme 3:1. Nasledovalo finále a poučení z minulého roku sme sa snažili pristupovať ešte zodpovednejšie. Bolo to tak v úvode, pokiaľ sme nestrelili prvý gól. Dostali sme sa do vedenia a začali sme lacno pristupovať v obrannej činnosti, čo súper trestal dvomi rýchlymi gólmi. Následne sa nám podarilo vyvinúť veľký tlak na súpera, no z množstva šancí sme strelili len jeden vyrovnávajúci gól a nestihli sme otočiť skóre v náš prospech vzhľadom na veľmi krátky čas 2 x 8 minút hrubého času. Museli sme sa tak uspokojiť s remízou a veriť v šťastie v samostatných nájazdoch.  Ani samostatné nájazdy nám nevyšli podľa predstáv, a tak sme skončili opäť na druhom, nepostupovom mieste. Veríme, že o rok využijeme tieto skúsenosti a podarí sa nám postúpiť nielen z okresu, ale aj z kraja na majstrovstvá SR. Útechou nám môže byť, že sme obhájili svoje druhé miesto medzi najlepšími v kraji a dokázali sme, že minulý rok to nebola náhoda. Školu reprezentovali Matúch, Dvorský, Kapustík, Míšek, Šustr, Políček, Dlhoš, Koreň, Korečko, Výboh, Malatinec, Strečok pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.

Konečné poradie v Krajskom kole vo florbale 6. 2. 2019 v Detve: 

 1. Spojená škola, Štúrova 848,   Detva                          Detva
 2. SOŠ IT, Tajovského 30, B. Bystrica                          Banská Bystrica
 3. Spojená škola, Školská 7, B. Bystrica                        Banská Bystrica
 4. OA K. Mikszátha 1, R. Sobota                                    Rimavská Sobota

Bez uvedeného poradia:       

            -  Gym. M. Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca        Revúca

            -  Gym. M. Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad/Hronom               Žiar nad Hronom

Konečné poradie v Okresnom kole vo florbale 23. -24. 1. 2019 v Banskej Bystrici :         

 1. SOŠ IT, Tajovského 30, B. Bystrica                          Banská Bystrica
 2. Spojená škola, Školská 7, B. Bystrica                        Banská Bystrica
 3. SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica                Banská Bystrica
 4. Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského  25,
 5. Bystrica Banská Bystrica

 

3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY  formou duálneho vzdelávania

 

Študuj s podporou SLOVENSKEJ POŠTY, a. s.  študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY  formou duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo na pracovisku zamestnávateľa. Je kombináciou teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.

Pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách: 

 1. ročník v sume 40 € mesačne
 2. ročník v sume 60 € mesačne
 3. ročník v sume 80 € mesačne
 4. ročník v sume 100 € mesačne

Slovenská pošta, a. s. Ti počas štúdia ponúka:

 • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo na našej pobočke
 • odborné a praktické zručností priamo od našich zamestnancov na pracoviskách praktického vyučovania Slovenskej pošty, a. s.
 • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov
 • poskytnutie všetkých potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • príspevok na stravu a internát
 • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania
 • bezplatnú lekársku prehliadku
 • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu
 • podnikové štipendium

 

Ako postupovať v prípade záujmu o duálne vzdelávanie:

 • vyplň žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania
 • pošli žiadosť spolu s koncoročným vysvedčením z 8. ročníka a polročným vysvedčením z 9. ročníka základnej školy do 31. 03. 2019 scanom na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo poštou na adresu:

Slovenská pošta, a. s.

Mgr. Angela Lazorová

Belušské Slatiny 90

018 61 Beluša

 • Slovenská pošta, a. s. Ti vydá Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na strednú školu

V prípade otázok kontaktuj:

Mgr. Angela Lazorová, mobil 0903 412 735

 

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDFsúbor so žiadosťou prosím refrešnite si webstránku:

Strana 3 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.07.2019
a meniny má Drahomír
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.