Študijne oddelenie: 048/4341 222

Pri získavaní odborných vedomostí a zručností na odbornom výcviku sme navštívili aj objekt nášho štúdia a zdroj nových odborných skúseností spoločnosť Orange Slovensko v Bratislave.

Naša dlho očakávaná exkurzia začala v utorok 7. mája 2019 naším príchodom na vlakovú stanicu v Banskej Bystrici.  Aj keď bolo pomerne skoro ráno, prišli sme všetci načas.  Vo vlaku sme sa pohodlne usadili a nasledovala dlhá cesta do Bratislavy. Tú sme takmer všetci prespali,  pretože vstávať o 5 hodine naozaj nie je žiadna sranda. Cesta však uplynula celkom rýchlo a my sme nedokázali skrývať našu radosť z tohto podujatia. Veď získavať svoje odborné zručnosti priamo v hlavnom meste nie je naozaj každodennou záležitosťou. Pani Magdaléna Henčeková  zo spoločnosti Orange  v Bratislave nás dopredu informovala o možnostiach presunu zo stanice až do nákupného centra Centrál, kde spoločnosť sídli, pridala aj mapu a tak potrafiť do cieľa našej cesty nebolo ťažké.

Už na recepcii nás prekvapil veľmi milý prístup všetkých zamestnancov, ale aj  príjemné prostredie interiéru spoločnosti Orange. Výťahmi, ktoré boli označené názvami produktov spoločnosti ako napr. Domov, Zábava, ale aj Na cestách (ten nám bol najsympatickejší), sme sa v sprievode pani Henčekovej vyviezli na siedme poschodie, kde nás v  obrovskej zasadacej miestnosti čakal ďalší veľmi príjemný zamestnanec,  Andrej Török, ale aj prekvapenie. Tým bolo malé občerstvenie, ktoré každého úprimne potešilo  nielen preto, že sme cestou aj trochu vyhladli, ale hlavne preto, že sme to neočakávali. Po usadení sa a privítaní pani Magdalénou  Henčekovou,  HR biznis Partner,  nám pán Andrej  Török za Customer Service  oddelenie prezentoval  video, na tvorbe ktorého  sa podieľal slovenský youtuber  Dejvo. Touto vtipnou, ale zároveň veľmi zaujímavou  formou nám predstavil jednotlivé oddelenia spoločnosti nielen tu v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici.  Potom sme sa už presunuli do  technického oddelenia, kde sme sa zaradili k jednotlivým pracovníkom   call centra.  Práve tu sme mali možnosť vypočuť si reálny telefonický rozhovor medzi operátormi a zákazníkmi, ktorí do spoločnosti volali, pretože potrebovali pomôcť s technickým problémom. Treťou a zároveň poslednou časťou našej exkurzie bola prezentácia, ktorá nám priblížila tému vymáhania pohľadávok.  Vďaka pani Margaréte Tilingerovej z oddelenia  Money Recovery (Vymáhanie pohľadávok) sme sa mali možnosť dozvedieť, ako spoločnosť Orange postupuje, keď zákazníci neplatia za služby, ktoré im spoločnosť poskytuje. Celý proces začína pokusom o pokonávku, ale, žiaľ, mnohé prípady končia aj žalobou na súde a následnou exekúciou. Pri tejto prezentácii boli prítomní aj právnici, ktorí spoločnosť zastupujú na súdnych procesoch a práve oni nám odpovedali na všetky naše zvedavé otázky. A tak sme sa dozvedeli aj to, že spoločnosť Orange Slovensko je prosociálna spoločnosť, ktorá každý prípad vymáhania pohľadávok posudzuje individuálne a v mnohých prípadoch dlh aj odpustí. 

Potom sme sa už mohli tešiť s darčekmi,  ktoré boli ďalším prekvapením. A potešili nás ešte viac ako jedlo, pretože obsahovali externé nabíjačky, ktoré v dnešnej dobe nevyhnutne potrebuje každý mladý človek. Okrem  nich sme dostali aj perá a sladkosti. Na záver sme zamestnancom, ktorí nás sprevádzali, poďakovali za čas, ktorý si na nás našli. Po spoločnej fotografii sme sa spoločne presunuli do druhej časti  tejto budovy, do nákupného centra, kde sa niektorí z nás naobedovali, iní nakupovali.  A niektorí mali šťastie aj na „celebrity“. Po dvoch hodinách nákupov už všetkých boleli nohy a opäť nasledovala dlhá cesta domov. Do Banskej Bystrice sme prišli až neskoro večer. Mali sme za sebou dlhý deň plný skvelých zážitkov a nových vedomostí. 

Preto by sme chceli poďakovať našim majsterkám odbornej výchovy nielen za trpezlivosť, ale hlavne za ich iniciatívu vzdelávať nás touto formou. Taktiež chceme poďakovať aj zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko.  Ceníme si ich záujem o vzdelávanie mladých ľudí,  ich priateľský prístup a to, že sa  k nám správali, ako by sme boli súčasťou ich skvelého kolektívu. Nie každej spoločnosti sa podarí mať takých zamestnancov. O to viac si ich vážime.  Svedčia o tom aj nasledujúce slová mojich spolužiakov:  „Veľmi sa mi páčilo. Zážitky, ktoré si odtiaľ odnášam, mi ostatnú navždy. A tým najväčším zážitkom pre mňa bola poskytnutá možnosť vyskúšať si, aké je to byť zamestnancom call centra,“  prezradil cestou späť Viktor Kováčik.  Zuzku Hukelovú  najviac  potešila návšteva nákupného centra.  Prekvapilo ju občerstvenie, ktoré bolo pre nás pripravené a tiež  milý prístup zamestnancov. Dominika Dišková nečakala, že sa dozvie toľko nových zaujímavých vecí priamo z oblasti, ktorú študuje a tiež sa nesmierne potešila darčekom. Spolužiačku Emu Predajniansku prekvapil nielen nádherný výhľad z budov Orangeu na Bratislavu, ale aj ochota zamestnancov,  množstvo oddelení, ktoré sa tu nachádzajú a rozmanitosť práce u tohto mobilného operátora.

Autorka: Simona Mesarkinová, III. E

Foto:  Viktor Kováčik a Valéria Moravčíková z III. E

 

A stalo sa. To, čo bolo doteraz iba vzdialenou budúcnosťou, sa stalo realitou. Zatiaľ, čo sme netrpezlivo čakali na výsledky písomnej časti maturitnej skúšky, čas „nezaháľal.“ Plynul veľmi rýchlo a my sme sa zrazu prebudili do osudného rána 29. apríla 2019, kedy  sme sa vyobliekali trochu slávnostnejšie ako po iné dni. Počas nasledujúcich dvoch dní nás totiž čakala ďalšia časť maturitnej skúšky a to praktická.

V dňoch 29. a  30. 4. 2019 sa teda všetci žiaci štvrtého ročníka odboru pracovník marketingu, ale aj ostatných študijných odborov,  postavili pred ďalšiu skúšku dospelosti – obhajobu vlastného projektu. Túto formu sme si zvolili ešte na začiatku školského roka, kedy sme si vybrali témy,  na ktorých sme  celý štvrtý ročník pracovali. Témy maturitných projektov boli rôznorodé a každému z nás priniesli do života nové skúsenosti, ale aj  nové zážitky.

Postaviť sa pred maturitnú komisiu a prezentovať svoju celoročnú prácu nebolo vôbec jednoduché. Niektorí viac, niektorí menej pociťovali pred vstupom do triedy stres a nervozitu. Hoci ich tieto pocity trošku znepokojovali, svoju prezentáciu pred komisiou obhajovali najlepšie, ako vedeli. Niektorí bez problémov, iní horšie, no nakoniec sme to zvládli všetci. Možno aj vďaka tomu, že celá maturitná skúška prebiehala v priateľskom duchu a v pohodovej atmosfére. Každý žiak bol pripravený na obhajobu svojej práce a pripravený aj na to, že ho maturitná komisia zasype množstvom otázok, ktoré objasnia, prečo postupoval práve takto pri spracovaní danej témy, ale aj otázkami o jeho budúcnosti a o tom, ako sa mu po uplynulé štyri  roky na tejto strednej škole páčilo, resp. študovalo.

Po niekoľkých dňoch už môžeme s úsmevom na tvári skonštatovať, že sa nám darilo a všetci sme túto skúšku zvládli. Ja, hoci som na projekte svedomite pracovala, som tiež pociťovala trému. Ale len do chvíle, kým som predstúpila pred maturitnú komisiu.  Potom to už išlo ľahko. Otázky zo strany komisie boli zamerané na objasnenie jednotlivých krokov, podľa ktorých som postupovala. Pracovala som totiž na prípadovej štúdii, ktorá bola zameraná na komunikačné zručnosti. Fotodokumentácia a videozáznamy,  pomocou ktorých som sa snažila potvrdiť alebo vyvrátiť stanovené hypotézy, zaujali aj členov skúšobnej komisie, a tak celá obhajoba prebiehala v duchu diskusie.  Cítila som sa veľmi dobre a dúfam, že podobné pocity mali aj moji spolužiaci. Ale to vám už prezradia moji spolužiaci Tomáš Krjak a Natália Vraniaková:

„Pred vstupom do triedy som mal veľký stres. Bol som si však vedomý, že idem obhajovať svoju prácu, čo som už počas štúdia niekoľkokrát robil. Mal som teda s obhajobou dosť skúseností.  Po vstupe do triedy zo mňa však všetok stres opadol, pretože ma komisia privítala milým úsmevom, ktorý som im rád opätoval. Prezentovať svoju prácu je najlepšia forma obhajoby a testovania svojich komunikačných a prezentačných schopností. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť, ktorá mi v budúcnosti môže pomôcť pri prezentácii ďalších projektov, či už počas štúdia na vysokej škole, alebo pre firmy,  pre ktoré budem pracovať. Veď aj môj maturitný projekt bol obhajobou analýzy  S.W.O.T. pre spoločnosť CBRE, ktorá bola zadávateľom tejto práce.“

  „Bol to úžasný zážitok, dal mi veľa skúseností a pekných spomienok, či už  pri samotnej prezentácii projektu, alebo pri jeho tvorbe. Pri práci na  mojom projekte, ktorý bol zameraný na personálny manažment a pracovné pohovory,  sa mi najviac páčila práca na tvorbe  videa, ktorým som dokumentovala priebeh jednotlivých kôl výberového konania a pracovné pohovory s tromi uchádzačmi. Viem, že po tejto skúsenosti zvládnem akýkoľvek pracovný pohovor a viem si tiež predstaviť aj prácu v pracovnej agentúre.“  Takto zhodnotila svoju najnovšiu skúsenosť Natália, ale aj ostatní spolužiaci  mali podobné skúsenosti a ústna časť maturitnej skúšky, ktorá nás čaká 24. mája 2019, už nebude pre nás takou veľkou neznámou.

Autorka: Nikola Šimová, IV.E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci študijného odboru GDM

 

Od polovice decembra žiaci III. E triedy, odbor KMP, pracovali na téme  „Prijímanie a dodávanie poštových poukazov“. Svoje teoretické vedomosti si upevnili praktickými zručnosťami pri prijímaní a dodávaní poštových poukazov na pošte Banská Bystrica 5.

Cieľom prezentácie bolo overiť si učivo, osvojiť si odborné výrazy a zlepšiť  si komunikáciu a vystupovanie pri prezentovaní.

Autorka: Mgr. Ľudmila Weissová

Foto: Ing. Karolína Hukelová

 

Pod týmto zvláštnym názvom sa skrýva medzinárodná súťaž, ktorú organizuje Slovenská národná galéria. Súťaž je určená stredoškolskej mládeži a tento rok bola vyhlásená téma Zbieranie. Naše žiačky sa prihlásili s dvoma projektmi  – Dred SOŠ IT a V. Ž.  a prezentovali ich pred porotou v semifinálovom kole v Bratislave. Obidva projekty obsahovali koncepciu a vizualizácie výtvarného riešenia. Tento prístup učí formulovať svoje východiská a postup práce a žiaci sa majú možnosť stretnúť s najnovšími trendmi v oblasti voľného umenia a dizajnu. Konkurencia žiakov bola veľmi silná, zúčastnení boli z odborných, umeleckých škôl i gymnázií z celého Slovenska. Náš medzitriedny tím, v zložení Frederika Lukáčová (IV. A), Natália Laubertová (II. A), Paulína Vörösmartyová (II. B) a Katarína Žiaková (IV. A), postúpil s projektom V. Ž. do finále, ktoré sa bude konať 3. mája 2019 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Teraz teda nastupuje fáza realizácie, výsledok ktorej naše žiačky vystavia v priestoroch galérie. Všetkým zúčastneným ďakujeme a finalistkám držíme palce.

Zúčastnené žiačky: Veronika Saláková, Dominika Sedileková, Katarína Valušiaková, Simona Višňáková, Michaela Živická (všetky z III. B).

Autorka: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

Tím v zložení Frederika Piarová a Paulína Vörösmartyová z II. B úspešne reprezentoval našu školu a odbor grafik digitálnych médií na podujatí Junior internet (5. a 6. apríla 2019).  Finále celoslovenskej súťaže, kde prezentovali v sekcii Junior dizajn svoj projekt, usporadúva každoročne AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – člen digitálnej koalície. Dvojdňová konferencia prebiehala na pôde Slovenskej technickej univerzity, na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave. Účasť na súťaži považujeme za výbornú príležitosť ako získať skúsenosti pri tvorbe a prezentovaní vlastného projektu, získavaní spätnej väzby a tiež pri nadväzovaní nových kontaktov. Žiačky v trojminútovom časovom limite porozprávali a ukázali v pripravenej prezentácii východiská a realizačné fázy projektu Pafrodil. Záznam z ich vystúpenia (ako aj z celej konferencie) je dostupný na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=rwORMGBUEGo&feature=youtu.be a samotný projekt, resp. jeho výsledky v podobe eko tašiek potlačených originálnymi motívmi ako módnych doplnkov, je možné sledovať na sociálnych sieťach tu: @pafrodil. Jednotlivé príspevky v rozličných kategóriách (junior web, junior app, junior blog, junior text, junior learn) boli veľmi inšpiratívne, preto plánujeme účasť aj v budúcom ročníku. Budeme tiež iniciovať zapojenie sa žiakov do iných kategórií, mnohí na to majú rozhodne talent a schopnosti.

Autorka: Mgr. art. Mariana Mlynárčiková, ArtD.

 

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách. Je to program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. Aj naši študenti mali možnosť takýto projekt absolvovať v historickom meste Trutnov v Českej republike. Projekt absolvovalo päť žiakov študijných odborov pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty. Pedagogický dozor vykonávali Ing. Monika Maruškinová a Ing. Karolína Hukelová.

Cieľom tohto mobilitného projektu bola realizácia prieskumu záujmu žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl o Strednú školu gastronómie a služieb v Trutnove. Záujem o túto školu naši žiaci zisťovali v mnohých mestách v okolí Trutnova, a to prostredníctvom dotazníkov, ktoré si vyhotovili. Oslovili viac ako 250 respondentov.

V rámci pobytu v Trutnove mohli naši žiaci navštíviť rôzne kultúrne, historické a prírodné pamiatky tohto kraja. Absolvovali prehliadku mesta Trutnov a Broumov, následne prehliadku mesta Hradec Králové a Jánské Lázně, Prahu, Babičkinu chalúpku, kde vyrastala Božena Němcová, múzeum Betlehemu a množstvo historických kostolov a kláštorov. Počas pobytu mali možnosť vidieť vojenské kryty, zákopy a múzeum vojenských starožitností. V rámci prírodných pamiatok žiaci navštívili nezabudnuteľné Adršpašské skaly. Veselou spomienkou žiakov na pobyt v Trutnove bola návšteva školskej jedálne Strednej školy gastronómie a služieb, kde si mohli upiecť vlastnú vianočku.

Žiačka Terézia Pacigová hodnotí tento projekt nasledovne: „Videli sme veľa pamiatok a odniesli sme si naozaj neskutočné zážitky. Najviac sa mi páčili Adršpašské skaly.“

 

Šimon Kyseľ: „Na tento výlet nikdy nezabudnem.“

Ema Predajnianska: „Projekt v Trutnove bol náročný, stálo nás to mnoho úsilia, avšak zažili sme nezabudnuteľné zážitky, pretože sme boli dobrý kolektív.“

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

Celoživotné vzdelávanie
 
Celoživotné vzdelávanie na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici
Dnešná spoločnosť kladie na ľudí veľmi vysoké nároky. Keď sa chce človek presadiť, musí spĺňať požiadavky, ktoré sú naňho kladené a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby mohol obstáť v stále silnejúcej konkurencii. Celoživotné vzdelávanie je o tom učiť sa aj po skončení školy. Učiť sa aj napriek tomu, že to vlastne nepotrebujeme. Učiť sa preto, aby sme sa zlepšovali.

Prečo?
Celá história ľudstva je o tom, že víťazil ten, kto mal lepšie informácie. Samozrejme, ak ich správne použil. Bolo to tak vždy a do veľkej miery to tak bude aj v budúcnosti. Prečo by sme sa mali učiť celý život? Učiť sa musíme preto, aby sa z nás stávali väčší ľudia. Nie objemom, ale mysľou. A aby sme tak rýchlejšie a ľahšie vedeli riešiť problémy, ktoré sa v živote vyskytnú.
Vo svojom okolí poznáme desiatky ľudí, ktorí sa celý život vzdelávajú. Sú to odborníci vo svojich oblastiach, ktorí nezaspali na vavrínoch a chcú byť zo dňa na deň úspešnejší.
 
Aj naša škola ponúka príležitosť k ďalšiemu učeniu sa. Keďže sme odborná škola,
ponúkame celoživotné vzdelávanie v tom, v čom sme najlepší.
 
Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať v technickej oblasti, ponúkame špecializované akreditované kurzy zamerané na:
- programovanie mikropočítačov Arduino,
- konfiguráciu MikroTik zariadení,
- realizácia dátových prístupových sietí FFTx.

Pre tých, ktorých zaujíma grafika, ponúkame špecializovaný akreditovaný kurz Grafika, vektorová grafika, spracovanie materiálov pre tlač a web, kde získajú zručnosti s prácou v programoch Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Kto by sa chcel venovať tvorbe web stránok, navrhnúť si vlastný firemný web, jednoducho ho spravovať, pre neho máme v ponuke špecializovaný akreditovaný kurz Tvorba web stránok v cms Joomla. Ak radi fotografujete a chceli by ste si vyskúšať profesionálne fotografovanie so zrkadlovkou, máme pre vás pripravený špecializovaný akreditovaný kurz Digitálna fotografia.
 
V príjemnom prostredí vybavenom najmodernejšou technikou vás kurzami prevedú naši profesionálni lektori.
Ľudia si môžu celoživotným vzdelávaním nájsť príležitosť k ďalšiemu učeniu sa, môžu sa zapojiť do rôznych aktivít, ďalšieho vzdelávania a v rámci ďalšieho vzdelávania sa im otvára príležitosť doplniť a rozšíriť si dosiaľ získané vzdelanie, ale tiež absolvovať záujmové vzdelávanie.
 
Neváhajte, príďte medzi nás a udržte si voju myseľ mladú!

Už od začiatku septembra sme so žiakmi III. E pracovali na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnú reklamnú kampaň, dobrú podporu predaja, budovanie vzťahov s verejnosťou a v neposlednom rade osobný predaj sme si mali možnosť vyskúšať pri predaji darčekovej poukážky  Europa od spoločnosti CBRE, ktorá spravuje nákupné centrum Europa. Janka Seleštianska a Michal Bariak, zástupcovia spoločnosti CBRE, nám už od začiatku vytvárali dobré podmienky, podporovali všetky naše aktivity a vytvárali priestor pre realizáciu nápadov a rozvoj kreativity žiakov.

Výstupom tejto činnosti bola záverečná prezentácia za prítomnosti zástupkyne pre praktické vyučovanie Ing. Katky Štrónerovej, zástupcov spoločnosti CBRE Michala Bariaka a Janky Seleštianskej, triednej učiteľky  Ing. Moniky Maruškinovej a majsterky odbornej výchovy Bc. Eriky Zádrapovej a svojich spolužiakov.  V utorok 16. apríla 2019 už od samého rána všetci usilovne nacvičovali a čím viac sa blížil čas prezentácie, tým mali väčšiu trému. Pocit zodpovednosti a veľké publikum však nakoniec neboli prekážkou a žiaci excelentne prezentovali výsledky svojej práce.

Táto polhodinka ubehla veľmi rýchlo a všetci s napätím očakávali spätnú väzbu. Po odznení slov z úst zástupcov spoločnosti CBRE, ktorí celý tento projekt hodnotili veľmi pozitívne, dokonca žiakom prezradili, že na základe ich reklamy predali najviac darčekových poukážok v histórii ich predaja a slogan „Nevieš, čím blízkych obdarovať? Daruj im možnosť nakupovať!“ si spoločnosť CBRE vzala za svoj a jej autorka Simonka Mesarkinová si má prísť vyzdvihnúť darčekovú poukážku, sa na tvárach žiakov objavil úsmev, ktorý prezrádzal spokojnosť. Svoju spokojnosť vyjadrila tiež pani zástupkyňa, ktorá okrem pochvaly adresovanej žiakom vyjadrila radosť nad tým, že spolupracujeme aj s takouto prestížnou spoločnosťou. Aj záverečné slová od triednej pani učiteľky „Som pyšná na svojich žiakov“  spôsobili žiakom veľkú radosť.

A ako zhodnotili prácu na tomto projekte samotní žiaci:

Nikola Maruškinová: ,,Som rada, že sme mohli spolupracovať s reálnou firmou a získali sme nové skúsenosti.“  Viktor Kováčik: ,,Vďaka tejto práci som mal možnosť pocítiť na vlastnej koži stres, ktorý prichádza spolu so zodpovednosťou.“ Jana Bystrianská: ,,Na začiatku som sa bála, ale pri prezentovaní zo mňa všetok stres opadol. Všetko prešlo veľmi rýchlo a som vďačná za takúto skúsenosť.“ Zuzana Hukelová: ,,Najviac zo všetkého sa mi páčila tvorba videa a reklamného letáku, lebo práve tam som mala možnosť najviac využiť svoju kreativitu.“  Ema Predajnianska: ,,Môj najväčší zážitok bolo rozdávanie letákov, na ktorých som bola sama odfotená. Bolo zaujímavé pozorovať pohľady ľudí, keď zistili, že na tom letáku som ja. Bolo to zvláštne, ale zároveň príjemné.“ Miriam Račáková: ,,Až na to, že som na chvíľku zabudla text, prebehla celá prezentácia super. Vďaka tomu, že sme celá skupina držali pokope, bolo ľahšie zvládnuť stres.“ Mária Šipulová: „Nikdy nezabudnem na šťastné úsmevy detí v Detskom domove Srdiečko, kde sme realizovali PR podujatie.“ Simona Mesarkinová: „Spolu s Majkou sme túto prácu pretavili do učebnej pomôcky, s ktorou sme sa v krajskom kole súťaže SOČ umiestnili so stratou jedného bodu na štvrtom mieste. Aj toto bola veľká skúsenosť.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Petra Červienková, II. B

 

Pod týmto názvom sa uskutočnil workshop, ktorý absolvovali žiaci I. E triedy v rámci učiva odborného výcviku, ktoré je zamerané na výberové konania, pracovné pohovory a písanie žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných listov a životopisov. Mgr. Žaneta Bursová z Centra voľného času Junior doplnila workshop o ponuku a dopyt práce na trhu a tiež vysvetlila žiakom ich cenu pre zamestnávateľa.   Žiaci mali možnosť prejaviť svoju kreativitu pri písaní netradičných životopisov či motivačných listov, ale vyskúšať si aj pracovný pohovor s PhDr. Angelikou Slovákovou.

O ich aktívnom prístupe svedčia aj nasledujúce slová Tatiany Vozárovej z I. E: „Dozvedeli sme sa, že na Slovensku je dostatok práce, ale o niektoré pracovné pozície ľudia nemajú záujem. Sú to napríklad vodiči vysokozdvižných vozíkov, zvárači, elektrikári, kontrolóri kvality, strojníci. Naopak, o niektoré oblasti majú ľudia veľký záujem, napríklad administratíva, obchod, cestovný ruch, hotelierstvo. Na základe toho vzniká nesúlad medzi ponukou firiem a požiadavkami ľudí. Dozvedeli sme sa aj o platových očakávaniach. Zaujímavá bola aj informácia, že absolventi stredných škôl si pýtajú na pracovných pohovoroch plat vyšší o 27% ako absolventi vysokých škôl. Ďalej sme sa dozvedeli, že ženy si na pracovných pohovoroch pýtajú plat nižší o 18% ako muži. K tejto téme sme robili aktivitu, že každý mal na papier napísať, koľko by chcel zarábať, aké sú jeho schopnosti, na čo má talent a čo si myslí, že má a iní to nemajú. Nakoniec to každý prečítal. Všetko, čo robíme alebo vieme navyše, zvyšuje našu cenu Ďalšia téma bola o pracovných pohovoroch. Na pracovný pohovor by sme nikdy nemali meškať a  musíme prísť slušne oblečení. Nikdy by sme sa nemali vyhrážať a pýtať si benefity. Mali by sme si vopred naštudovať informácie o firme, pretože najčastejšia otázka na pracovnom pohove je, čo viete o našej firme. Ďalšia téma bola o písaní životopisov. Dozvedeli sme sa aj o jednom chlapcovi z Košíc, ktorý chcel získať pracovné miesto v Silicon Valey. Rozhodol sa vytvoriť životopis veľmi kreatívnym spôsobom a zamestnávateľov ten životopis tak oslovil, že ho nakoniec prijali. My sme mali za úlohu tiež vytvoriť takýto netradičný životopis.  A za svoje výsledky sme sa nemuseli hanbiť.“

 

O niekoľko dní, v stredu 3. 4. 2019,  tento workshop absolvovali aj  klientski manažéri pošty zo IV. B, ktorí personálny manažment preberajú až vo štvrtom ročníku.  Téma, ktorá je pre týchto žiakov už vysoko aktuálna, ich zaujala a motivovala k naozaj inšpiratívnym výsledkom. Pani lektorka ich taktiež požiadala o netradičné životopisy, a tak sa ich práca stane ukážkou pre ďalších účastníkov tohto workshopu.

„Dnes sme si mali v skupinkách pripraviť odpovede na netradičné otázky na pohovore. Celú triedu prekvapilo, aké otázky nám na pohovore môžu položiť. Naša skupinka dostala za úlohu vymyslieť odpoveď na otázku, ako by ste vyprázdnili Boeing 747 plný lentiliek? Odpovedí sme mali viacero. Od zjedenia ich až po použitie vysávača. Dozvedeli sme sa, že všetky odpovede, ktoré sme uviedli, sú správne a neexistuje nesprávna odpoveď. Najdôležitejšie je pohotovo reagovať na každú položenú otázku a nenechať sa ničím zaskočiť. Ďalšou úlohou bolo napísať netradičný životopis, v ktorom sa fantázii medze nekladú. Ja osobne som sa dozvedel o novej forme životopisu, ktorú určite budem využívať pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Tiež som sa naučil, akých chýb sa mám pri pracovnom pohovore vyvarovať. Myslím si, že s vedomosťami, ktoré som na dnešnom workshope získal, mi už v budúcnosti neujde žiadna pracovná príležitosť.“  Takto zhodnotil svoju účasť na workshope Kristián Karaba zo IV. E.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristián Karaba, IV. B, Teodor Parobek, I. E

 

Strana 2 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.07.2019
a meniny má Drahomír
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.