Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

V utorok 2. 10. 2018 sme navštívili štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Na začiatku výkladu nám pracovník knižnice ukázal, ako sa nahrávajú dokumenty do počítača alebo ako sa viažu časopisy či iné periodiká. Neskôr sme sa presunuli do časti knižnice, ktorá sa venuje hudbe. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že knižnica vlastní až 40 000 kníh venujúcich sa hudbe. Ďalej sme sa presunuli na najvyššie poschodie, kde sme si mohli pozrieť, aké  druhy kníh sa tam nachádzajú. Tiež sme sa dozvedeli, že knižnica vlastní až 1,7 milióna textových dokumentov. Je ich tak veľa, že v knižnici nestačil sklad, a tak sú dovážané zo Zvolenskej cesty. Na záver bola pripravená prezentácia o angličtine a čínštine. V prezentácii sme sa dozvedeli zaujímavosti z jazyka, ale aj o kultúre národa.

Lukáš Vincze, I. B

Dňa 2. 10. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na začiatku nám boli povedané informácie z histórie knižnice. Prešli sme niekoľko zaujímavých miestností so špecifickými zameraniami. V šanghajskej miestnosti sme sa napríklad dozvedeli informácie o Ladislavovi Hudecovi, ktorý sa preslávil ako architekt v Šanghaji. Taktiež sme videli prístroj na premietanie starých filmových pások. Mňa osobne najviac zaujala univerzálna učebňa, v ktorej sme si prezerali rôzne druhy literatúry.
So spolužiakmi som našiel zopár článkov, čo nás zaujali. Po prehliadke univerzálnej učebne sme sa presunuli do spoločenskej sály, kde nám boli odprezentované 2 prezentácie o angličtine a o Číne. Prostredie knižnice bolo veľmi príjemné a prístup zamestnancov taktiež.

Jakub Úradník, I. B

 

Dvanásty ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku sa v Banskej Bystrici uskutočnil 28. septembra 2018. Miestom konania tohto podujatia sa stalo obchodné centrum  Europa SC a návštevníci tu mali možnosť   uvidieť mnoho vedcov, výskumníkov  a inovátorov.  Súčasťou tohto festivalu sa po prvýkrát stala aj Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici.  Traja zamestnanci a štyria žiaci na tomto podujatí svoju školu prezentovali ako súčasť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici.

A čo sa tu vlastne dialo?  V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centrum mali návštevníci možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Žilinskej univerzity, ale predstavila  sa aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. V dopoludňajších hodinách sa v sálach Cinemaxu konali  vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.

Návštevníci, medzi ktorými nechýbali ani žiaci základných škôl, okrem ankety, ktorú mali možnosť zrealizovať pre Inovačné centrum, si prišli na svoje aj  pri našom stánku. Grafik digitálnych médií Adam Cipka zo IV. A ich zaujal  3D modelovaním,  digitálnou maľbou  a videozáznamom žiackych prác. Ani technik informačných a telekomunikačných technológií Radovan Trepáč zo IV. C  a mechanik počítačových sietí Marek Zachar zo  IV. D za ním nezaostali a okrem 3D tlačiarne im predviedli aj ARDUINO roboty a elektronické stavebnice, ktoré tiež zostrojili naši žiaci. Pracovníci marketingu,  Andrea Zemánková a Tomáš Krjak zo IV. E,  ich zapojili do interaktívnej hry „Páli vám to“, kde si mali možnosť overiť svoje znalosti z oblasti marketingu alebo používania poštových a bankových služieb. Tieto inovatívne učebné pomôcky vzbudili ich záujem  o štúdium na našej škole a bulletiny, z ktorých mohli získať viac informácií, nám ubúdali veľmi rýchlo.

Zatiaľ sedemnásť usilovných prvákov z I. E realizovalo anketu, ktorá bola zameraná na zistenie záujmu o akreditované vzdelávacie programy, ktoré naša škola poskytuje. Najväčším zážitkom však bolo vystúpenie našich žiakov na pódiu, kde sa o svojej škole, o inovatívnych formách vyučovania, študijných a pracovných plánoch rozprávali so známym  moderátorom a zabávačom   Richardom Vrablecom, ktorý ocenil ich komunikačné zručnosti, rýchle a bezprostredné reakcie na jeho otázky, vzťah ku svojej škole, ale aj k svojim vyučujúcim. Aj z tohto dôvodu museli svoje vystúpenie zopakovať a ako sa tam cítili oni,  dozviete sa z nasledujúcich viet: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa  Noci výskumníkov v ESC. Z môjho pohľadu je veľmi dobre, že nám škola umožňuje zúčastňovať sa na takýchto akciách, kde si môžeme vyskúšať svoje manažérske zručnosti priamo v praxi. Bola som na tejto akcii prvýkrát a už teraz viem, že keď o rok, keď už nebudem žiačkou našej školy a budeme prezentovať, určite prídem. A moje pocity? Sama som bola prekvapená z našich pohotových odpovedí na otázky moderátora. Myslím si, že sme to zvládli dobre. Veľa nám pomohla aj príprava na odbornom výcviku  a rady vyučujúcich, aby sme sa nebáli komunikácie a odpovedí, a to najdôležitejšie, naučili nás automaticky formulovať svoje myšlienky do zrozumiteľných viet. Táto zručnosť nám veľmi pomohla aj v tejto situácií. Moje odpovede boli úprimné, tak ako aj môj vzťah k tejto škole. Nikdy by som ju nevymenila za žiadnu inú. A o to lepšie sa mi o nej rozprávalo.“  To sú slová pracovníčky marketingu Andrejky Zemánkovej a svoje vystúpenie zhodnotil aj Adam Cipka: „Asi by som mal spomenúť, že vo chvíli, keď sme začali prezentovať, som sa dozvedel, že pôjdem prezentovať školu aj na pódium. Vôbec som nebol pripravený. Myslím si však, že to môžem považovať za najlepší zážitok z celého dňa, lebo som si precvičil a hlavne preveril svoje  prezentačné schopnosti a to hneď pred veľkým publikom. Veľmi som si to tam užil a určite by som, ak sa v budúcnosti naskytne  možnosť, išiel školu prezentovať znova.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Lukáš Sihelský a Adam Cipka, IV. A

štvrtok, 04 október 2018 10:28

PLAVECKÝ KURZ

Začiatok septembra 2018 patril tradične plaveckým kurzom. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníkov, konkrétne triedy II.C a II.D, a to v dvoch turnusoch. Prvý kurz sme absolvovali druhý septembrový týždeň 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018 s 21 žiakmi II. C triedy. Druhý kurz nasledoval hneď ďalší týždeň v termíne od 17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 pod vedením Mgr. K. Raganovej, Mgr. A. Barusa a Mgr. T. Trudiča, PhD.

Na praktický plavecký výcvik sme využívali termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder.  Žiaci si užili veľa zábavy na tobogáne, príjemné chvíle strávili  vo vírivých bazénoch, pri plážovom futbale i plážovom volejbale. Pre svoje zdravie a zvýšenie fyzickej zdatnosti  využívali 25 a 50 metrový plavecký bazén. Na svoje si prišli aj neplavci, o ktorých sa momentálne dá rozprávať ako o začínajúcich plavcoch.

Kurz splnil svoje spoločenské i odborné kritériá a všetci účastníci prejavili verbálnym spôsobom svoju spokojnosť. Môžeme konštatovať, že kurz splnil svoj účel, o čom svedčia kladné ohlasy žiakov oboch tried.

Autorka článku: Mgr. K. Raganová

Foto: Mgr. K. Raganová

 

Využitie  nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkov marketingu v treťom ročníku tvorí podstatnú časť učiva odborného výcviku. A práve toto učivo poskytuje široký priestor pre využitie kreativity každého žiaka. Veď vytvoriť reklamu, program podpory predaja, manažovať podujatie na vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou (PR) a v neposlednom rade zrealizovať osobný predaj, je učivo priam predurčené pre aplikáciu a zdokonalenie si zručností každého žiaka.  Preto najvhodnejšou formou vyučovania  je projektové vyučovanie, ktoré patrí medzi inovatívne metódy a formy vyučovania.

Už niekoľko rokov nástroje marketingovej komunikácie realizujeme v reálnych podmienkach rôznych spoločností a nebude tomu inak ani v tomto školskom roku. Na spolupráci sme sa dohodli so spoločnosťou CBRE, Group Inc., ktorá  na Slovensku sídli v SC Europa v Banskej Bystrici. Možno stačí, ak o tejto spoločnosti uvedieme len fakt, že je to svetovo najväčšia komerčná spoločnosť a že je od roku 2008 zaradená do rebríčka Fortune 500, už sedemnásť rokov po sebe je spoločnosťou Lipsey Company zvolená za najlepšiu značku v odvetví, päť rokov v rade je menovaná za jednu z „najobdivovanejších spoločností“ rebríčka Fortune na realitnom trhu a na Newyorskej burze  obchoduje pod symbolom „CBRE“. Táto spoločnosť zabezpečuje marketingové výskumy a ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu, vytvára marketingové stratégie, analyzuje spotrebiteľské správanie a poskytuje služby reklamným agentúram, médiám a marketingovým oddeleniam firiem.

Po úvodných rokovaniach nás zamestnanci spoločnosti  Senior Marketing Manager Michal Bariak a Marketing Coordinator Jana Seleštianska navštívili. Žiaci III. E si na tomto spoločnom brífingu mohli dohodnúť podmienky realizácie marketingovej komunikácie, ktorá bude v tomto školskom roku zameraná na predaj „darčekovej Europa karty“. Na toto podujatie sa pripravili aj prezentáciou o spoločnosti, ktorou našich hostí príjemne prekvapili. A ani oni neprišli medzi žiakov nepripravení, a tak si každý z nich odniesol darčekový predmet vo forme tašky, zrkadielka alebo šatky.   Svoje skúsenosti so spoločnosťou CBRE odovzdala žiakom aj Nikola Šimová zo IV. E, ktorá už druhý školský rok v tejto spoločnosti absolvuje odbornú prax, na čo je náležite hrdá. Toto pôsobivé stretnutie plné nových poznatkov a skúseností zhodnotila  aj Mária Šipulová z III. E nasledujúcimi slovami: Keď nám pani majsterka Vlasta Vilhanová  povedala o spolupráci s firmou CBRE, myslela som si, že je to nudná a nezaujímavá firma. No opak sa stal pravdou. Po brífingu s predstaviteľmi samotnej CBRE som pochopila, že je to naozaj zaujímavá spoločnosť. A práve im patrí aj obľúbené nákupné centrum Europa SC,  z čoho som stále prekvapená. Od tohto školského roku mám aj ja možnosť praxovať v tejto prestížnej firme, ktorá pôsobí aj celosvetovo. Spočiatku som mala strach z toho, že práve ja budem praxovať v takejto prosperujúcej firme. Avšak slová Nikoly Šimovej mi dodali odvahu. Ona tam praxuje už druhý rok a prácu si pochvaľuje. Všetci jej kolegovia ju hneď prijali medzi seba. Jej práca je síce náročná, no Nika ju zvláda s prehľadom. Už sa teším na moju odbornú prax strávenú v spoločnosti CBRE, na  nové skúsenosti a na projekt, ktorý bude spoločný s mojimi spolužiakmi.“

Naša spolupráca však nekončí len  pri týchto projektoch. Dohodli sme sa aj na realizácii prieskumu trhu, ktorý budú vykonávať žiaci II. E. Preto v tento deň mali aj oni možnosť stretnúť sa  s týmito milými ľuďmi. A aby sme nezabudli ani na štvrtákov, zapojili sme ich do projektu formou vypracovania analýzy SWOT. Na túto neľahkú úlohu sa podujal Tomáš Krjak.

Veríme, že podmienky, ktoré škola svojim žiakom vytvára, im pomôžu k lepšiemu pochopeniu učiva, ale hlavne  k získaniu praktických skúseností a k dokonalej príprave na svoje budúce povolanie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                                                                 Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Sotva sa žiaci tretieho ročníka stihli po prázdninách adaptovať na školské prostredie, čakal ich kurz ochrany života a zdravia. Už tradične mu patrí druhý septembrový týždeň a aj v tomto školskom roku päť tried tretiakov 10. 9. 2018 nastúpilo o 08:00 hod. ráno na školskom ihrisku, aby sa dozvedeli, čo ich nasledujúce tri dni čaká. Tentokrát dopravnú výchovu absolvovali aj formou workshopu s odborníkmi, ktorých sme pozvali na našu školu. Preto sa žiaci hneď po vypočutí si organizačných pokynov presunuli do školskej jedálne. A ako to tam prebiehalo? Prezradila nám Simona Mesarkinová z III. E: „O 8:30 sme sa všetci žiaci tretieho ročníka presunuli do jedálne, kde sa nám traja policajti z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici venovali na tému Bezpečnosť na ceste. Všetci boli veľmi milí a hneď po predstavení sa sme prešli na prvú časť s názvom:  Prečo by sa mala bezpečnosti na ceste venovať pozornosť? Stále viac mladých ľudí je účastníkom zbytočných dopravných nehôd, ktoré vznikajú na základe zníženej pozornosti alebo nedostatočnej bezpečnosti na ceste. Som veľmi rada, že som sa mohla spolu s mojimi spolužiakmi na tejto prednáške zúčastniť, pretože bezpečnosti nie je nikdy dosť. Venovali sme sa nielen vodičom, ale aj cyklistom a chodcom, takže sa to týkalo každého z nás. Bolo veľmi ťažké pozerať sa na zábery priamo z miesta nehody a  nemožné si predstaviť, aké ťažké to muselo byť pre ich blízkych. Posledná a zároveň najsmutnejšia časť, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať, bol alkohol za volantom a preceňovanie svojich schopností u mladých, neskúsených vodičov. K tejto téme sme mali možnosť vidieť aj video z reálnej nehody, ktorá sa stala nedávno v okolí Banskej Bystrice a zomreli pri nej dvaja mladí chlapci. Pre mnohých a, samozrejme, aj pre mňa, bolo veľmi smutné, pozerať sa na niečo také a myslím, že by z nás  nikto  niečo také prežiť nechcel. Prednáška mi dala veľa do budúcnosti, zamyslela som sa nad tým, čo všetko môže spôsobiť neustále pozeranie sa do mobilu alebo preceňovanie svojich schopností. Hovorí sa, že risk je zisk, ale nie na úkor vlastného alebo iného života. Preto, keď sa nabudúce budem niekam ponáhľať, dvakrát si premyslím, či mi to za to stojí. Prednáška sa mi veľmi páčila nielen preto, že som si uvedomila veľa vecí do budúcnosti, ale aj vďaka ich milému prístupu. Po nej  sme sa presunuli na menšiu turistiku na Urpín, kde sme po rozdelení do skupín absolvovali ďalšie workshopy. Vysvetlili sme si, ako poskytnúť prvú pomoc, čo robiť v prípade požiaru alebo ako sa zorientovať na mape. Tí šikovnejší to, samozrejme, vedeli, ale my ostatní sme sa aspoň naučili niečo nové.“

Súčasťou Kurzu ochrany života a zdravia bola aj civilná ochrana, ktorú organizátori pripravili na utorok 11. 9. 2018. Okrem prednášky, ktorú pre  žiakov pripravili ich  učitelia, ich čakala aj návšteva pamätníka SNP, kde si mohli na danú tému pozrieť film. Skôr, ako sa tak stalo, absolvovali už tradičný vedomostný kvíz, ktorý preveril ich vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia. Ako to žiaci zvládli, nám opäť prezradila Simonka Mesarkinová z III. E: „V podobnom duchu  ako v pondelok sme sa aj v utorok venovali naplánovaným témam. Ráno sme sa presunuli k pamätníku SNP, kde boli z každej triedy vybraní traja zástupcovia,  ktorí prezentovali svoju triedu a odpovedali na otázky týkajúce sa životného prostredia.  Vyhrali to tí najšikovnejší,  žiaci z III. E, ale sladkú odmenu sme si vychutnali všetci. Nasledovalo pozeranie filmu z obdobia 2. svetovej vojny. Film  bol veľmi zaujímavý, ale zároveň dojemný. Hovoril o príbehu dvoch židovských sestier, ktoré prežili holokaust, o ich sile, odvahe a láske.  Film nás sprevádzal celým ich životom od narodenia až po súčasnosť. Svojím posolstvom zaujal aj tých, ktorých toto obdobie doposiaľ nezaujímalo. Po jeho skončení sme si išli pozrieť expozíciu múzea. Celý deň bol veľmi zaujímavý a som rada, že som sa na niečom tak poučnom mohla zúčastniť.“

Streda bola vyhradená požiarnej ochrane. A nakoľko sa práve v tento deň konali v Banskej Bystrici majstrovstvá sveta hasičov, nenechali sme si to ujsť.  Okrem ukážok rôznych zásahov hasičov, či už pri požiaroch, alebo autohaváriách, mohli žiaci tím slovenských hasičov aj povzbudiť, hoci ešte netušili, že povzbudzujú budúcich majstrov sveta. A čo na to Simonka? „V Banskej Bystrici sa po prvýkrát konali majstrovstvá sveta v hasičskom športe a veľmi nás potešilo, že môžeme povzbudiť  tím, ktorí reprezentoval Slovensko. Keďže sa vo voľnom čase venujem hasičskému športu, veľmi ma potešilo, že sme posledný deň strávili práve tam. Okrem hlavného programu, ktorý bol na štadióne, nás zaujali predovšetkým  ukážky. Profesionálni hasiči nám predviedli záchranu z horiaceho auta a mohli sme sa pozrieť na výstavu hasičských áut. Tento deň ma zo všetkých bavil najviac hlavne z dôvodu, že mi je tento šport blízky.“

V tom istom čase sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili účelových cvičení. Ako prebiehali, nám prezradila Soňa   Vieriková z II. E: „Keďže som sa minulý rok účelového cvičenia nezúčastnila, o to viac som sa tešila, čo ma čaká tento rok. Účelové cvičenia ako také bývajú nudné. Aspoň u nás na ZŠ boli. Ale toto účelové cvičenie ma oslovilo omnoho viac. Účelové cvičenie sme absolvovali v parku pri pamätníku SNP, kde nás čakali prednášky o doprave, zdravotníctve, ochrane životného prostredia, vzniku požiaru a prírodných katastrofách. Učitelia po celý čas vtipkovali a o to veselšie nám bolo. Síce nám počasie až tak neprialo, užili sme si tohtoročné účelové cvičenie naplno. Odniesli sme si z neho kopec nových, užitočných informácií a tiež nové zážitky.“

Organizátori prípravu a realizáciu KOŽAZu, ale aj účelových cvičení zvládli nakoniec tak ako vždy, skvele. Obohatenie programu o profesionálne ukážky jednotlivých aktivít spôsobilo, že ich žiaci vnímali viacerými zmyslami, a preto aj poznatky, ktoré počas týchto troch dní získali, budú trvalejšie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Mgr. art. Matej Opálený, Mgr. Miroslav Slotta a žiaci

 

pondelok, 01 október 2018 12:34

Pokladničná služba na poštách

Jednou z najdôležitejších činností na pošte je vedenie pokladnice a celá pokladničná služba. Na odbornom výcviku sme sa naučili viesť doklady pokladničnej služby, aj to, ako sa tvoria prídely a odvody. Vyskúšali sme si tiež zisťovanie pravosti bankoviek, odovzdanie a prevzatie pokladničných kľúčov a tiež postupy pošty pri vzniknutých rozdieloch v pokladnici.  Okrem toho sme tieto činnosti  mali možnosť vidieť aj v reálnych podmienkach, a to hneď na dvoch poštách s rozdielnymi pokladničnými systémami.

Dňa 12. 9. 2018 sme sa vybrali na poštu 8 v Banskej Bystrici. Na tejto pošte je za pokladničnú službu zodpovedné jedno pracovisko. Vedúca pošty a pracovníčka poverená vedením pokladnice nám ochotne vysvetlili, že pokladničná služba zahŕňa prídelovú a odvodovú službu a tiež peňažný styk s bankou. Ak niektorá z priehradiek pošty potrebuje v priebehu dňa prídel hotovosti, stačí, ak v programe Aponet zašle žiadosť o prídel hotovosti na zodpovedné pracovisko. Pracovisko s pokladnicou tiež preberá nadbytočnú hotovosť večer po uzávierke, ktorú potom posiela na poštu Banská Bystrica 1, ktorá je pre ňu poverenou poštou. Dozvedeli sme sa aj to,  že Slovenská pošta prijíma aj opotrebované bankovky. Bankovky aj vymieňa, ale len ak nie sú  veľmi poškodené (napr. keď polovica bankovky chýba). V takomto prípade vymieňajú bankovky len banky. Ak je bankovka falšovaná, pracovníčka musí ešte raz skontrolovať pravosť prostredníctvom kashtesteru,  či čítačky. Počas tohto preverovania musí zákazník celý čas na túto bankovku vidieť. Ak bankovka neprejde testom pravosti, je zaslaná do Národnej banky Slovenska.  Zamestnanec poverený pokladničnou službou tlačí všetky príslušné doklady automaticky prostredníctvom IS APONET. Na záver nám ešte prezentovali doklad „Záznam o preberaní pokladničných kľúčov", kde sa vedie evidencia o tom,  kto má kľúče od pokladnice. Kľúče nikdy nezostávajú na pošte, pracovníčka si ich berie domov. Nakoniec nám pani vedúca ukázala čítačku mincí a ukázala spôsob, ako sa balia bankovky.

O týždeň neskôr sme sa boli pozrieť, ako sa postupuje pri pokladničnej službe na pošte Banská Bystrica 4, ktorá vedie pokladničný systém s pokladničnou  spoluuzáverou. Najskôr nám pracovníčka ukázala ako odosielajú žiadosti o peňažný prídel. Táto pošta žiada o prídel poverenú poštu Banská Bystrica  1, rovnako  ako pošta  Banská Bystrica  8. Je dôležité, aby sa žiadosť poslala minimálne tri  dni vopred. Zopakovali sme si aj to, čo je bezpečnostný limit, ktorý pošta v priebehu mesiaca nemôže prekročiť.  Na žiadosti o prídel sa podpisuje prvý pokladník a samozrejme vedúca pošty, pretože na tejto pošte je pokladničný systém  s pokladničnou spoluuzáverou. Nakoniec nás pracovníčka oboznámila aj s postupom pošty v prípade, ak nastane mimoriadna situácia, čo znamená, že  na pošte nemajú dostatok peňazí  na výplaty a musí sa  požiadať o mimoriadny prídel peňazí.

Veľmi si vážime ústretovosť a ochotu vedúcich a pracovníčok pôšt Banská  Bystrica 8 a Banská Bystrica  4, že nám  demonštrovali učivo o pokladničnej službe priamo v reálnych podmienkach  a my sme odchádzali z pošty opäť o niečo múdrejší.

 

Autorky: Barbora Gazdíková , Martina Vodičková  IV. B

Foto: Kristián Karaba, IV. B

 

Rozhodovanie o podnikaní nikdy nie je jednoduché, pretože ide o závažný krok, ktorý rôznym spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených.

A práve podnikaniu, vytvoreniu podnikateľského plánu a založeniu živnosti sa venujú žiaci štvrtého ročníka študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku a aj na hodinách ekonomiky.  

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Živnosti si môžu zakladať fyzické aj právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné, prípadne aj osobitné podmienky.

Tieto podmienky žiakom sprostredkovala Ing. Anna Hrončeková, odborná referentka OÚ, Odboru živnostenského podnikania.

Zdôraznila najdôležitejšiu podmienku, ktorou je  dosiahnutie veku 18 rokov,   spôsobilosť na právne úkony (fyzická osoba dokáže v právnych veciach sama rozhodovať),   bezúhonnosť (fyzická osoba nemá zápis v registri trestov, preukazuje sa to výpisom z registra trestov).  Žiakov tiež upozornila na osobitné podmienky, medzi ktoré patrí aj  odborná alebo iná spôsobilosť, ktorú si vyžaduje vykonávanie niektorých živností.

Nakoniec im  priamo v klientskom centre prakticky predviedla  všetko, čo môžu klienti u nich vybaviť  a doklady, ktoré oprávňujú klientov vykonávať podnikateľskú činnosť. Dozvedeli sa tiež, že OÚ, Odbor živnostenského podnikania,  je v postavení jednotného kontaktného miesta SR. Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony, ktoré súvisia so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a podobne). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie, ktoré sa týkajú vzniku oprávnenia na podnikanie.

„Pani Ing. Anna Hrončeková bola veľmi ochotná a milá, previedla nás miestnosťou, kde sa živnostenské oprávnenie vybavuje a ukázala nám návod, ako si musíme danú činnosť zaplatiť, a postup, ako ďalej pokračovať. Živnostenské oprávnenie si môžeme vybaviť aj cez internet. Je to síce lacnejší spôsob získania živnostenského oprávnenia, ale niektoré činnosti trvajú dlhšie na vybavenie. Dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavých faktov, kto si môže a kto nemôže vybaviť živnostenské oprávnenie. Tieto poznatky určite využijeme ako na praktickom vyučovaní, tak na teoretickom vyučovaní a tiež na hodinách ekonomiky. A samozrejme aj na maturitných skúškach, ktoré nás tento rok čakajú.“ Týmito slovami komentovala toto podujatie Lucia Laurová, jedna zo žiačok IV. E.

Autoka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

štvrtok, 20 september 2018 12:18

Adaptačný kurz 2018

Tak ako píše už dlhoročná tradícia našej školy, aj tento rok absolvovali prváci adaptačný kurz v luxusnom hoteli Kráľová. Hotel sa nachádza v malebnom prostredí stredného Slovenska a jeho súčasťou je aj rekreačný areál, ktorý v sebe ukrýva slovenskú tradíciu vo forme polí pokrytých stádami zvierat, lúk s pasúcimi sa koňmi a uchováva národný zvyk poľnohospodárstva.

Cieľom adaptačného kurzu je to, aby sa prváci medzi sebou zoznámili, aby spoznali svoju triednu učiteľku, pána riaditeľa, pani zástupkyňu... Po absolvovanom kurze majú prehľad o tom, čo ich čaká a čo neminie, získavajú prvé inštrukcie a stávajú sa „členmi našej rodiny“ na SOŠ ITTohtoročný adaptačný kurz sa realizoval v troch turnusoch a vystriedali sa na ňom žiaci piatich prváckych tried so študijnými odbormi: technik informačných a telekomunikačných technológií, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, marketing mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

V ranných hodinách žiaci nastúpili pred budovou školy do autobusu a vydali sa smerom na Zvolen, pri ktorom sa obec Kráľová nachádza. Cestu sprevádzali zvedavé pohľady, netrpezlivosť, očakávania... Po príchode do hotela mali žiaci z každého turnusu prednášky. Privítal ich  pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý predstavil históriu, charakter i víziu školy, krátkou prednáškou upozornil aj na problémy  požívania alkoholu v mladom veku. Nasledovali prednášky o projekte Erazmus+ od Bc. Radoslava Sanitru, prednáška pani zástupkyne Ing. Miriam Popovičovej o výchovnom poradenstve na škole, ako aj prednáška o študijnom odbore, ktorí budú žiaci študovať. Potom sa žiaci naobedovali a venovali sa voľnočasovým aktivitám. Prváci sa tak vydali na ľahkú túru do blízkeho okolia, navštívili Lunterov ranč s koňmi, hrali biliard, stolný futbal a večer si mohli zaplávať vo vnútornom bazéne. 

Každý jeden odchádzal z kurzu spokojný a plný zážitkov. Nikomu nechýbal úsmev šťastia na tvári. Tak, milí prváci, prajem vám, aby ste tento úsmev a radosť zo školy mali stále.

Autor: Ing. Karolína Hukelová

Foto: vyučujúci a Miroslav Brozman z I.E

 

štvrtok, 20 september 2018 08:36

Účelové cvičenie

Dňa 11. 9. 2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia pri Pamätníku SNP. Spoločne so svojimi učiteľmi si prešli základné a dôležité informácie o poskytovaní prvej pomoci, o pohybe a pobyte v prírode, zopakovali si vedomosti z dopravnej výchovy a z orientácie v teréne. Niektorí využili čas aj na prehliadku Pamätníka SNP a na oživenie vedomostí z našej histórie. Bol to príjemne a užitočne strávený čas. Ďakujeme.

Autor: Mgr. Mária Gerová

„A sme tu opäť.“ Týmito slovami začal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici, svoj príhovor počas  slávnostného otvorenia nového školského roka. Niektoré udalosti sa naozaj s presnou pravidelnosťou opakujú každý rok. A jednou z nich je aj začiatok školského roka. A práve v tento deň si tiež s presnou dávkou pravidelnosti  uvedomujeme fakt, že leto a školské prázdniny ubehli veľmi rýchlo a začiatok jesene priniesol aj začiatok nového školského roka.

Preto aj tento rok patril tretí september jeho slávnostnému otvoreniu. Žiaci po dvoch mesiacoch opäť prekročili brány svojej školy. Mnohí sa na túto chvíľu tešili. Ale na príchod svojich žiakov sa tešili aj pedagogickí zamestnanci, a preto ani oni nechýbali v tento slávnostný deň na školskom ihrisku pri svojich triedach.  Tešili sa zo svojich žiakov, ktorí počas prázdnin trochu povyrástli, a to nielen do výšky. Každý rok po prázdninách zisťujeme, že naši žiaci sú dospelejší, ale hlavne zodpovednejší. Len triedni učitelia prváčikov sa snažili zapamätať si čo najviac tvárí.    Všetci však mali spoločné neskutočné množstvo zážitkov, ktoré sa snažili svojim spolužiakom vyrozprávať. Pri zaznení prvých  tónov Slovenskej hymny však všetci stíchli a po nej sa už ujal slova pán riaditeľ, ktorý na začiatok všetkých privítal, špeciálne 150 prvákov. Pripomenul, že s počtom 558 žiakov patríme medzi veľké školy a v počte žiakov neustále rastieme. Okrem piatich aktuálnych študijných odborov pripravujeme aj ďalší a z troch škôl rovnakého zamerania na Slovensku sa naša ako jediná teší čoraz väčšej popularite, zatiaľ čo v Košiciach škola už zanikla a v Bratislave majú v súčasnosti len 113 žiakov.  Pripomenul aj skutočnosť, že škola to nie sú len budovy, ale škola sú hlavne žiaci a učitelia. Vyzval žiakov, aby sa snažili využiť svoj talent a schopnosti formou zapájania sa do rôznych súťaží, ale aj účasťou na mobilitnom projekte Erasmus+, ktorý sme v tomto školskom roku rozšírili o partnerskú školu v  Portugalsku. Vyzval ich aj k tomu, aby mali čisté myšlienky, ale aj čisté činy, aby prijímali výzvy a neutekali pred nimi, pretože iba ony im umožnia postupovať smerom hore, a aby riešili problémy, s ktorými sa stretnú. Pripomenul aj fakt, že  máme slobodnú vôľu, ale žijeme v spoločnosti, kde platia nejaké pravidlá, aby si vážili jeden druhého a tešili sa z toho. Nakoniec, nakoľko žiaci prežívajú najkrajšie roky svojej mladosti práve na strednej škole, vyslovil svoju radosť nad tým, že si na toto štúdium vybrali práve našu školu. Zaželal im, aby sa im darilo a vzápätí už predstavil ďalších členov vedenia školy.

Po tomto podnetnom príhovore zástupkyňa riaditeľa školy a výchovná poradkyňa Ing. Miriam Popovičová poskytla organizačné pokyny na nasledujúci týždeň. Okrem preberania učebníc a vyučovania v ňom žiaci prvého ročníka, už tradične, absolvujú adaptačný kurz, druháci  plavecký výcvik, na tretiakov čaká v najbližšom období kurz ochrany života a zdravia, žiakov prvého a druhého ročníka účelové cvičenie, no niektorých tiež opravné maturitné skúšky.

Zaželajme si teda, aby aj tento školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží a hier, aby sme  sa tešili zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby všetci žiaci v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže im, vysvetlí im, čo nepochopia a podá im pomocnú ruku. Aby vedeli, že si vybrali tú najlepšiu školu.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                               Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 10 z 35

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.