Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 16 november 2018 10:04

Halloween

V jesennom období si už roky Slováci pripomínajú svojich zosnulých a všetkých svätých na „dušičky“.  Pália im sviečky na cintorínoch, modlia sa za ich duše. Sviečky predstavujú svetlo, nádej, že nájdu duše pokoj v nebi.

V amerických kultúrach sa jeseň spája so sviatkom Halloween.  Hoci Halloween sa považuje hlavne za americký sviatok, každý rok si ho osvojuje čoraz viac krajín. Mnohí z tých, ktorí ho preberajú, však ani netušia o pohanskom pôvode jeho symbolov, dekorácií a zvykov, z ktorých väčšina má niečo spoločné s nadprirodzenými bytosťami a okultnými silami.

Každopádne, aj na našej škole sme sa v rámci osláv a zábavy už po piaty rok rozhodli zorganizovať netradičné vyučovanie v duchu Halloweenu, a to 26. októbra 2018. Učilo sa ako vždy, ale v triede sedeli strigy, monštrá, víly, kostričky... Po tretej vyučovacej hodine sa tieto masky pod vedením Ing. Karolíny Hukelovej vydali na pochod areálom školy vystrašiť svojich spolužiakov. Cestou sa zastavili aj u Mgr. Zuzany Vetrákovej, ktorá zorganizovala súťaž v lovení jabĺčok z vedra „Apple Bobbing“. Vyhral Jozef Acs zo IV. D s časom 11 sekúnd.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie najlepšej masky odbornou komisiou. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké a umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: „Vrah zubár“, 2. miesto: „Kráľ zimy“, 3 miesto: „Jockej a Harley“. Okrem nich získali špeciálne ocenenia: žiaci II. A, ktorí sa spoločne ako správny kolektív obliekli za „sektu duchov“, ďalej cenzurované „nahé dievčatá“, žiak prezlečený za pána učiteľ Slottu, stavbári, či „japonky“...

Autor: Ing. Karolína Hukelová

Autor fotografií: Martin Gombala, III. E

 

„Celý svet si 28. júla pripomenie prvý veľký svetový konflikt, ktorý spôsobil zánik mnohých veľkých štátnych útvarov a dal podnet na vznik nových štátov v Európe. Bol to ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Odohrával sa prevažne v Európe, no zasiahol aj Afriku, Rusko či Blízky východ.“

Sto rokov od ukončenia I. svetovej vojny sme si pripomenuli aj v Strednej odbornej škole informačných technológií na Tajovského 30 v Banskej Bystrici odhalením pamätníka venovanému obetiam prvej svetovej vojny. Práve na mieste, kde sídli naša škola, sa nachádzal vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny.  Z tohto dôvodu sa tu už pred 11:00 hod. zhromaždili žiaci, učitelia a členovia vedenia školy Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa školy pre TV a Ing. Blažej Rybár, zástupca pre technicko-ekonomické činnosti.

Svojou účasťou nás poctil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter, ktorý tento slávnostný akt otvoril položením vencov k pomníku a  pripomenul, že na tomto mieste je  pochovaných 487 vojakov rôznych národností. Vo svojom príhovore vyjadril radosť nad tým, že sú to práve  mladí ľudia, ktorí budú niesť odkaz ďalším generáciám, aby sa podobné hrôzy už neopakovali.

Pamiatke obetiam prvej svetovej vojny sa poklonil aj MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica, ktoré spolu s Ministerstvom vnútra SR bolo iniciátorom  realizácie tohto monumentu. Všetkým prítomným pripomenul, že dejepis a  dejiny ľudstva sú svedectvom toho, že ľudstvo je nepoučiteľné a práve  z nich vieme, že obdobie vojen strieda obdobie mieru.  „My, ľudia, sme  súčasťou pokoja alebo nenávisti a všetko závisí od toho, či  dokážeme tolerovať svoje nálady alebo  sme agresívni. Stačilo 100 rokov, aby zmizol cintorín obetí tých, ktorí za nás bojovali. Veď  oni tiež mali svoje sny, ktoré stratili. Z týchto skutočností by sme sa mali poučiť aj vďaka nim a je len na nás, či nasledujúce storočie bude bez vojen, alebo sa to otočí. Všetci však chceme žiť v pokoji a mieri.“ 

Za príležitosť zrealizovať toto dielo poďakoval aj  Martin Jánoš, autor pomníka, ktorý tiež vyslovil nádej, že sa  podobné tragédie už opakovať nebudú.

Slávnostný ráz celému podujatiu dal aj umelec doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., pedagóg  Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, svojou hrou na gitaru.

Nakoniec Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, všetkým poďakoval za účasť a zároveň ich pozval na  odhalenie ďalšieho pamätníka, ktoré sa konalo 11. 11. 2018 v Banskej Bystrici, časť Majer. Bezprostredne po ukončení sa vyjadril, že je veľmi rád, že sa tento pomník postavil, pretože pripomína hroby tých, ktorí za nás bojovali a ktoré sme zneuctili a pošliapali. Tento moment nás vracia tam, kde máme byť,  a pripomína nám, že si máme ctiť úsilie našich predkov a ich obete životov pre našu budúcnosť.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Asertívne komunikačné techniky sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne a umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Asertívne správanie je jasné, priame, snaží sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí pochopili. Asertívnu komunikáciu sprevádza získavanie komunikačných schopností a v pozadí týchto schopností môžeme objaviť vždy aspoň niektorú z asertívnych komunikačných techník.

Vedieť profesionálne vystupovať a poznať princípy asertívneho správania aj pri vybavovaní zákazníka je zvyčajne náročné. A aby si naši pracovníci marketingu z I. E tieto techniky osvojili čo najlepšie, pozvali sme v piatok, 26. 10. 2018, medzi nás  PhDr. Angeliku Slovákovú zo Slovenskej sporiteľne, a. s., ktorá si pre nich pripravila rôzne modelové situácie a úlohou žiakov v dvojiciach, pričom jeden bol zamestnanec a druhý klient,  bolo v každej z týchto situácii prakticky použiť odporúčanú techniku asertívneho správania.

Workshop, v ktorom sa žiaci naučili, ako reagovať na námietku „Je to drahé“, v ktorom dostali tri typy, ako správne reagovať na akúkoľvek námietku a dva najčastejšie typy reakcií klientov na nátlak, ich opäť posunul na ich profesionálnej ceste. Aj aktivity zamerané na aktívne počúvanie, láskavosť, otočenie výzvy na príležitosť alebo „take your time“ im umožnili upevniť a zdokonaliť si  svoje doterajšie komunikačné zručnosti.

Príjemným spestrením dňa bol aj halloweenský sprievod,  ku ktorému sa niektorí z nich aj pridali. Čoskoro sa však vrátili a pokračovali v získavaní nových vedomostí. A čo im priniesol tento workshop? Na to sme sa niektorých opäť opýtali:

„Dnešný ďalší vydarený workshop ma  veľmi milo prekvapil. Pani Angelika Slováková , ktorá sa nám po celý čas aktívne venovala, mala výborný prejav pri prezentácii a  zapôsobila na nás tým najlepším spôsobom. Odniesla som si nielen príjemný zážitok, ale aj nové vedomosti. Dúfam, že ešte medzi nás zavíta,“  povedala Barbora Pántiková. Natália Turisová dodala: „Aj ja som mala veľmi dobré pocity, pretože sme sa opäť učili hravou formou. Mali sme aj aktivity, v ktorej sa každý jeden z nás dostal do roly zákazníka alebo predavača. Veľmi ma to baví  a teším sa na  ďalšie príjemné oživenie praktického vyučovania.“ Pripája sa aj Adam Hruška: „Dnešná aktivita bola veľmi dobrá a premyslená, veľmi sa mi páčil prístup pani Slovákovej, ktorá si pripravila prezentáciu, ale  aj zaujímavé aktivity. Ďakujem za super prednášku.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Kam po skončení školy? Otázka, ktorá trápi mnohých žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Rozhodovanie o budúcom smerovaní deviatakov základných škôl nemusí byť vždy jednoduché nielen pre nich samotných, ale ani pre ich rodičov. Ťažké pri výbere školy to majú najmä tí, ktorí nemajú vyhranené záujmy. Pre nich, ale aj tých ostatných, sa každoročne organizujú burzy informácií, kde sa prezentujú stredné školy v rôznych mestách Slovenskej republiky. Okrem toho stredné školy organizujú pre deviatakov a ich rodičov, ale aj výchovných poradcov na základných školách, aj Dni otvorených dverí.

Aj v tomto školskom roku má naša škola čo deviatakom ponúknuť, a tak okrem spomínaných aktivít základné školy aj navštevujeme. V októbri naši kolegovia Ing. Karolína Hukelová a Mgr. Martin Pagáč už stihli zavítať medzi deviatakov na dve základné školy v Brezne, na ZŠ v Čiernom Balogu, Beňuši, Ľubietovej, Brusne a v Slovenskej Ľupči. Pri osobnom kontakte mali žiaci možnosť dozvedieť sa o študijných odboroch a aktivitách, ktoré škola ponúka, podrobnejšie informácie a ako po iné roky, aj teraz bol najväčší záujem o štúdium v študijnom odbore grafik digitálnych médií.

Mgr.  Miroslav Slotta a Bc. Vlasta Vilhanová sa spolu s vybranými žiakmi 23. 10. 2018 zúčastnili prvej tohtoročnej Burzy informácií vo Zvolene. Tu sa  uskutočnil už  8. ročník podujatia „Stredoškolák“, ktoré  zorganizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v spolupráci s občianskym združením KALMA. Bolo určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, ich rodičom a pedagógom z okresu Zvolen a Krupina.

Z tohto dôvodu naša Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici tiež prijala pozvanie a vo svojom prezentačnom stánku pripravila pre deviatakov video- prezentácie jednotlivých študijných odborov a bulletiny. Naši žiaci  im so zanietením prezentovali svoju školu a všetky jej aktivity. Aj toto prispelo ku skutočnosti, že o štúdium na našej škole prejavilo záujem veľké percento oslovených.  

„Som žiačkou študijného odboru pracovník marketingu a príležitosť prezentovať svoju školu tu vo Zvolene som dostala po druhýkrát. Po štyroch rokoch štúdia na tejto škole som už vedela využiť svoje komunikačné zručnosti, čo mi umožnilo v čo  najväčšej miere zaujať budúcich stredoškolákov. Každý z nás, ktorí sme sa tejto udalosti zúčastnili, sme si to užívali a s nadšením prezentovali svoju školu. Veď čo je lepšie, ako to, keď mladší žiak na teba uprene hľadí a ty sám mu vieš pomôcť s výberom jeho budúcnosti.“ Toto sú slová Nikoly Šimovej zo IV. E, ktorá sa vyjadrila bezprostredne po tomto podujatí.

Táto prezentácia našej školy sa však odlišovala od tých ostatných. Súčasťou nášho stánku bola aj Slovenská pošta, a. s., ktorá plánuje v budúcom školskom roku spustiť v spolupráci s SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica duálne vzdelávanie v študijnom odbore klientsky manažér pošty. Slovenskú poštu zastupovala Ing. Angela Lazorová, špecialistka na odbore vzdelávania a rozvoja. Okrem letákov, z ktorých sa žiaci ZŠ mohli dozvedieť podrobnejšie informácie o možnosti tohto štúdia, ich motivovala aj prezentačnými predmetmi. Žiaci pozitívne reagovali na benefity, ktoré tento spôsob štúdia prináša, hlavne na podnikové štipendium. Pani Ing. Lazorová uvítala to, že sa burzy zúčastnil veľký počet žiakov a ocenila tiež dobrú organizáciu podujatia, pretože žiaci prichádzali postupne, aby každý z nich mal možnosť získať informácie pri každej prezentujúcej strednej škole. Po skončení podujatia sa poďakovala za túto možnosť a prejavila záujem zúčastňovať sa aj ďalších   servisov profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov ZŠ spolu s našou školou.

V budúcnosti však pre našich prvákov pripravujeme aj ďalšiu novinku a tou je možnosť študovať v novo koncipovanom študijnom odbore zameranom na digitálne technológie a Industry 4.0.   A o čo tu vlastne pôjde? „Ide o vytvorenie úplne nového študijného odboru, ktorý sa zatiaľ nevyučuje na žiadnej inej škole v SR. Reagovali sme na požiadavky zamestnávateľov v IT sektore, ako napr. T Systems Slovakia, člena Košice IT Valley Association, ktorí zaznamenávajú nedostatok odborníkov vo funkcii konzultant a integrátor claudových   riešení pre podniky a organizácie. Absolventi dokážu používať a integrovať moderné  digitálne technológie. Určite to zaujme všetkých, ktorých láka práca s IoT alebo Smart City, pretože sa naučia nielen využívať tieto technológie, ale môžu sa stať aj odborníkmi v oblasti inteligentných sietí novej generácie,“ priblížila nám problematiku nového študijného odboru Ing. Katka Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Michal Kozelský, III. A

 

piatok, 26 október 2018 13:41

Privítali sme vzácnu návštevu

V utorok, 9. októbra 2018,  sme v našej škole privítali výnimočnú a  vzácnu návštevu. Pozvanie nášho pána riaditeľa, Ing. Štefana Balogha, prijal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter, ktorý prišiel v sprievode svojich spolupracovníkov,  Mgr. Petra Fialeka, odborného referenta pre medzinárodné vzťahy a Ing. Miroslava Martiša, riaditeľa odboru školstva na VÚC Banská Bystrica.

Zaujímali ich hlavne naše úspechy, projekty, na ktorých žiaci pracujú, ale aj priestory, v ktorých získavajú svoje vzdelanie. Preto okrem zborovne učiteľov, kde ich privítali členovia vedenia našej školy navštívili aj niektoré učebne, kde pedagogickí zamestnanci našej školy vyučovali svoje  predmety. Mali tak možnosť vidieť vyučovanie na našej škole v „plnom prúde“.

V pavilóne D1 v učebni č. 102 a č. 104 práve prebiehalo vyučovanie informatiky. Obidve učebne majú na našej škole prívlastok počítačové a Mgr. Roman Hadžega tu práve so žiakmi prvého ročníka  študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií  pracovali na vytváraní priečinkov a adresárov.  Ďalšou zastávkou pána predsedu a jeho kolegov bola učebňa anglického jazyka č. 112 , kde žiaci IV. D prezentovali Mgr. Janette Lunevovej svoje práce na tému Idols a Celebrities. Predstavovali  svoj idol formou powerpointovej prezentácie na interaktívnej tabuli.  Rozprávali  o jeho  úspechoch, ale  hlavne o tom, prečo si ho vybrali ako svoj idol. Návštevou pána Ing. Jána  Luntera a jeho kolegov boli potešení, pretože mali možnosť prezentovať svoje práce priamo pred „publikom". Pána predsedu okrem ich práce zaujímala aj ich  predstava a plány o   budúcej kariére. O poschodie vyššie, v učebni Mgr. Viery Roštárovej,  na hodine matematiky práve prebiehali cvičenia zamerané na variácie. Aj tu sa pán predseda zaujímal o to, čo sa žiaci III. D triedy práve učia a ako sú s hodinami matematiky spokojní.

Cestou na úsek praktického vyučovania sa zastavili v pavilóne D2 na hodine Mgr. Lukáša Sihelského v učebni spracovania sekvencií, kde sa žiaci učili postupy a techniky strihovej skladby a spôsoby zmeny významu záberov prostredníctvom spomaľovania, zrýchľovania a reverzného prehrávania bojových záberov, z ktorých vytvárali tanec. 

Z učební odborného výcviku najprv zavítali do učebne č. 6, kde žiaci, pracovníci marketingu z III. E, spolu s Bc. Vlastou Vilhanovou, majsterkou OV, práve pomocou tvorivej metódy rozhodovania/brainstormingu pripravovali reklamnú kampaň pre spoločnosť CBRE v Banskej Bystrici. Práve zaznamenávali na tabuľu slogan, pomocou ktorého by predali čo najväčší počet darčekových kariet Europa. Ing. Ján Lunter prejavil záujem o túto činnosť a žiaci mu prezentovali, čo v rámci preberaného učiva pripravujú. Nakoniec im ponúkol možnosť v budúcnosti realizovať marketingovú komunikáciu v spolupráci so spoločnosťou Alfa bio, ktorá zamestnáva kvalitných manažérov.

V ďalšej dielni im Mgr. Martin Popovič, majster OV spolu so žiakmi IV. D triedy demonštrovali zváranie optických káblov. O získanie týchto zručností prejavil záujem aj predseda BBSK a zaujímal sa aj o nové technológie v dielni GSM, kde majster OV Ján Kasan učil žiakov princíp tejto siete. Poslednou zastávkou bola dielňa Mgr. Martina Pagáča, majstra OV, kde  žiaci III. C konfigurovali rozširujúce karty na matičnej doske počítača. Naši hostia sa tu dozvedeli aj to, že dielňa je zameraná na výučbu počítačových sietí,  konkrétne CISCO akadémiu a Mikrotik akadémiu, a mali možnosť vidieť aj  zariadenia v racku, IP telefónu a aj model PC na dlani.

A aké dojmy si z tejto návštevy odniesli? To nám porozprával Ing. Ján Lunter, predseda BBSK: „Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici vnímam ako jednu z najlepších možných volieb pre stredoškolákov v našom kraji. Jednak kvôli tomu, že ponúka veľmi praktické a pre pracovný trh kľúčové odbory, a jednak preto, že zjavne drží krok s modernou dobou a rozhodne, takpovediac, „nezaspáva na vavrínoch“. Postrehol som, že vybavenie ako aj školské či mimoškolské aktivity školy, sú veľmi progresívne a pedagógovia neostávajú stáť na jednom mieste, ale naopak neustále premýšľajú nad tým, ako vyučovanie ešte vylepšiť a priblížiť k pracovnej praxi. A mám tu aj jeden odkaz študentom: Štatistiky súčasného trendu výberu škôl a študijných odborov naznačujú výrazne zvýšený záujem o humanitné odbory, ktoré sa zrejme mnohým študentom javia ako ľahšia cesta. Nie vždy sa však absolventi takýchto odborov dokážu uplatniť v praxi. Pracovný trh očividne potrebuje viac informatikov, programátorov, odborníkov na riadenie sofistikovaných prístrojov a strojov a podobne. Preto by som rád apeloval na študentov, aby sa nenechávali zlákať tou spomínanou ľahšou cestou, ale popasovali sa aj s menej populárnymi predmetmi, ako sú napríklad matematika, fyzika, či chémia, pretože v konečnom dôsledku môžu vďaka tomuto úsiliu dosiahnuť omnoho viac a v budúcnosti si budú môcť pogratulovať ku skvelému rozhodnutiu. Ako sa hovorí, v obťažnosti je hodnota. A pri výbere školy to určite platí obzvlášť.“

Za pozitívnu spätnú väzbu a povzbudivé slová adresované našim žiakom ďakujeme a veríme, že sa z podobného záujmu o našu školu budeme môcť tešiť aj v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Iba dva  týždne po tom, ako sme sa stali súčasťou prezentačného stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas Noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica, nás  navštívil lektor tejto spoločnosti, Ing. Artur Šturmankin. Cieľom jeho návštevy bolo zrealizovať päťhodinový program zameraný na kreatívne a inovatívne myslenie našich žiakov. Preto sa v piatok ráno o 9,00 hod. v zborovni učiteľov našej školy stretlo s týmto  projektovým manažérom tridsať žiakov všetkých študijných odborov, aby sa podieľali na realizácii národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Všetkých čakalo päť hodín kreatívneho a inovatívneho myslenia. Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, hneď v úvode tohto podujatia vyslovil vieru v to, že budú mať veľa dobrých nápadov a že ich to určite posunie na ich profesionálnej ceste.

Po teste kreatívnych schopností sa naučili tvoriť metódou získavania informácií – synektikou. Úlohou žiakov rozdelených do skupín, z ktorých každá mala svojho hovorcu, bolo práve touto skupinovou metódou navrhnúť, resp. vypracovať, program, ktorý bude obsahovať aspoň tri inovatívne riešenia týkajúce sa zvýšenia atrakcie mesta Banská Bystrica a tiež vylepšenia prostredia Strednej odbornej školy informačných technológií, školy,  ktorú navštevujú. Hovorcovia jednotlivých skupín prezentovali svoje návrhy a ich nápady hovorili o tom, že títo mladí ľudia chodia s otvorenými očami a naozaj im záleží na prostredí, v ktorom žijú,  ale aj na budúcnosti svojho mesta. Posledná hodina preto patrila prezentácií ich nápadov.

Simonka navrhla vybudovať vyhliadkovú vežu, ktorá by prilákala viac turistov, parkovací dom, ktorý by riešil problémy s parkovaním a tiež parky pre psov. Martin a Majka by privítali viac  podujatí v meste pre rôzne vekové kategórie, ktoré by spájali týchto ľudí, na školách prednášky proti vandalizmu a obnovu historických budov. Peťo by chránil životné prostredie vybudovaním požičovne bicyklov, jeho skupina by privítala aj podporu výstavby ekologických domov a využívanie energie z prírody. Kristínka by bola za menší počet nákupných centier a budovaniu športovísk. Radovan a Kristínka navrhli menší park v okolí školy, „napájadlo“ pre ľudí a využitie tohto parku, napr. pre karaoke alebo premietanie kina. Marek, Kubo a David by skrášlili okolie školy vybudovaním „outdoorovej obývačky“, kde by sa vyučovalo a nakoľko si všimli, že v okolí je nevyužité ihrisko, obnovu tohto ihriska a nakoniec prezentovali nápady svojej  skupiny Peťo a Majka. Navrhli viac ovocných stromov (surovín do kuchyne), viac lavičiek, logo z kvetov alebo altánok.

Ku všetkým týmto návrhom sa vyjadril aj   riaditeľ školy, ktorého potešila skutočnosť, že žiaci sledujú dianie okolo seba, ale ocenil aj ich nápady, ktoré považoval za skvelé. Ku každému sa vyjadril a vysvetlil možnosti, ktoré škola alebo mesto má, resp. ich oboznámil s už prebiehajúcou realizáciou určitých projektov. Na konci tohto podujatia mu pán lektor odovzdal knihu o myslení inovátorov a vyslovil prekvapenie nad výsledkami žiakov. Pánovi riaditeľovi poďakoval za to, že mu otvoril dvere  našej školy. Vyslovil obdiv nad tým, že dokáže otvorene hovoriť so žiakmi aj o takých témach, ako sú drogy, fajčenie a iné sociálno-patologické javy. Nakoniec skonštatoval, že s našimi žiakmi sa pracovalo veľmi dobre a keby sa mal vyjadriť v číslach, ich výsledky sú minimálne o 40 % lepšie ako na iných školách. Nakoniec hovorcov tímov odmenil tričkami a aj ostaní si odniesli malé darčekové predmety. A to, ako sa im počas celého dňa pracovalo, sa dozviete z ich výpovedí: Tento workshop bol pre mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou. Rozšíril som si tu svoje vedomosti a rozvinul kreatívne myslenie. Za niekoľko  hodín som sa dozvedel veľmi veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré určite v budúcnosti využijem.  Chcel by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi a všetkým,  ktorí nám umožnili zúčastniť sa takejto skvelej akcie. Túto skúsenosť by som určite odporučil každému žiakovi, ktorý má chuť sa vo svojom živote vzdelávať a zdokonaľovať.“ Toto sú slová Radovana Trepáča zo  4.C a svoje nadšenie vyjadrila aj Majka Šipulová z III. E: „Až do tohto momentu bol pojem inovácie pre mňa absolútne nezaujímavý. No teraz to už vidím z úplne inej perspektívy. Už viem, že inovácie nám zrýchľujú a uľahčujú prácu. Inovatívne môže myslieť ktokoľvek, kto má dobrú predstavivosť. Naučila som sa tiež niečo o skupinovej metóde získavania informácií a to o synektike. Je to niečo ako brainstorming,  ale účinnejšie. Mohli sme si to vyskúšať na konkrétnom príklade, kde sme mali navrhnúť nápady ako skrášliť Banskú Bystricu. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa na tomto workshope. Načerpané poznatky určite využijem aj v budúcnosti.“

„Tento workshop s pomenovaním „Inovácie" vo mne zo začiatku vzbudil pocity neochoty a strateného času. No všetko sa to hneď zmenilo. Neformálny  a kamarátsky prístup Artura bol úžasným prostriedkom na získanie si pozornosti mňa, ale aj všetkých ostatných. Veľmi ma bavilo rozprávať sa s ním a vymýšľať rôzne nápady, ktoré mali perspektívu a zároveň to boli reálne riešenia aktuálnych problémov. Rozšíril som svoj kreatívny aspekt života a tento workshop mi dal motivačný boost do budúcnosti.“  To sú už slová  Martina Gombalu z III. E triedy a my im môžeme len prisľúbiť, že v podobných aktivitách budeme aj v budúcnosti určite pokračovať.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 26 október 2018 08:23

Enterprise

Dňa 23.10.2018 som so žiakmi III.E triedy PM – 1. skupina  bola na exkurziiv reklamnej agentúre Enterprise  v Banskej Bystrici v rámci učiva reklamy. 

Oboznámili sme sa so samotnou reklamnou agentúrou, s jej poskytovanými službami, s reklamnou kampaňou komunálnych volieb a čo je dôležité, so spracovaním a postupmi spracovania samotnej reklamy.

 

„Pocity z prednášky v reklamnej agentúre Enterprise boli zmiešané, ale boli plné motivácie, milí zamestnanci ochotní pomôcť mládeži v oblasti reklamy. Naučili sme sa, čo všetko obnáša reklamná kampaň, aký je bežný rozpočet a extrémne prípady reklamných kampaní. Bolo to veľmi zaujímavé, plné faktov a žiadna teória, bolo nám to povedané tak, ako to je naozaj. A aby toho nebolo málo, dostali sme aj ponuku vyhrať profesionálne fotenie za nápady na reklamnú kampaň. Úžasná motivácia a výborné ocenenie... Čo viac dodať.“
 Martin Gombala

 

Autor: Mgr. Helena Dilská

 

 

Aj v tomto školskom roku sa  na odbornom výcviku snažíme  sprostredkovať žiakom prvého ročníka komunikačné zručnosti  prostredníctvom zážitkového učenia. Okrem rôznych výcvikov a tréningov v škole  sme  im umožnili zúčastniť sa aj na workshopoch, ktoré zrealizovali zamestnankyne Informačného centra mladých a Junior centra v Banskej Bystrici. 

Najskôr nás, 5. októbra 2018, navštívila Mgr. Ivana Kivaderová z ICM, ktorá sa snažila žiakom prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu nielen poskytnutím nových informácii, ale aj formou rôznych aktivít, do ktorých sa žiaci aktívne a  zapájali. O týždeň neskôr, 12. októbra 2018, sme navštívili JUNIOR Centrum, kde Mgr. Gabriela Selecká zrealizovala workshop pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.  A aktivity, ktoré si pre žiakov pripravila, priniesli naozaj množstvo veselých situácií, ktoré absolvovali všetci žiaci a ich tváre prezrádzali, že sa im tento spôsob vyučovania páči. Či tomu bolo naozaj tak sa dozviete z ich reakcií: Pri tomto workshope som si užila veľa zábavy a bolo by pre mňa veľkým  prínosom, keby sme mali takéto podujatia aj v budúcnosti. Aj v Junior Centre sme mali množstvo zábavných a poučných aktivít,  ktoré ma veľmi bavili. Bolo to poučné a moje pocity boli veľmi pozitívne. Naučila som sa, že farba hlasu je veľmi dôležitá. Veľmi ma pobavilo, keď nám pani Selecká  čítala rozprávku O siedmich kozliatkach. Potom sme  mali  aktívne počúvať a mali sme sa dozvedieť čo najviac nových a zaujímavých informácií o tom druhom. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali aj v budúcnosti viac takýchto podujatí. Bolo to veľmi poučné, “ prezradila Laura Petrásková a svoje pocity pridáva aj Natália Turisová: „Mne osobne to dalo veľa nových skúseností a znalostí, ktoré v budúcnosti určite využijem v komunikácii. Pokúsim sa odstrániť svoje chyby v komunikácii, ktoré som doteraz robila a zredukujem aj  komunikačné bariéry, ako sú koktanie a hmkanie.“  „Na tomto workshope som mala príležitosť spoznať viac mojich spolužiakov, získala som nové informácie. Veľmi som sa zabavila, keď sme sa všetci postavili na dlhý špagát (mimochodom predstavoval most nad priepasťou a preto sme nemohli z neho vystúpiť) a mali sme sa zoradiť podľa svojho dátumu narodenia bez toho, aby niekto prehovoril a zostúpil zo špagáta. Povolená bola len neverbálna komunikácia.   Ďalšia zaujímavá aktivita bola, keď sme sa otočili chrbtom k sebe a jeden mal nakreslený obrázok, ktorý opisoval spolužiakovi. Ten ho mal nakresliť,“ povedala Natália Bodoríková. Aj  pocity Andreja Šipulu boli pozitívne a obidve podujatia považoval za poučné a zaujímavé. Bavili ho aktivity, ktoré absolvoval. Veľmi dobre sa tam cítil a dozvedel sa veľa nových informácii o svojich spolužiakoch. Vo svojom rozprávaní pokračuje:  Keď  nám povedala pani majsterka, že budeme mať workshop, nemal som  ani tušenie, o čom to bude a myslel som si, že to bude nudné. Moje pocity sa zmenili hneď po prvých vetách, začalo to byť zaujímavé. Hneď po prvej aktivite ma to začalo baviť a chcel by som viac takýchto workshopov.”

Jozef Ambróz  sa hlásil na odbor mechanik počítačových sietí na našej škole a aj  na SPŠ JM. Nakoniec sa z neho stal pracovník marketingu. Jeho nasledujúce slová svedčia o tom, že ho tento odbor baví: „Pocity z praxe mám veľmi dobré. Baví ma odborný výcvik,  pretože sa učím niečo nové a to, čo sa naučím, sa mi hodí do života. Mám perfektné majsterky, ktoré nám vysvetlia učivo a pripravia nás na každú skúšku do života.  Bavilo ma,  aj keď sme robili anketu počas Noci výskumníkov  v Europe. Mám super kolektív,  pretože si vieme pomôcť a vieme sa dohodnúť na niečom. Baví ma tento odbor.”  Aj Juraj Kubiš chcel byť mechanikom počítačových sietí, prípadne technikom. Skončil  však na marketingu a zdá sa, že ho to tiež baví: Na workshope sa mi páčila zábavná forma vyučovania a to, že sa celá trieda zapájala do rôznych aktivít.  Každá takáto skúsenosť mi dáva veľa a znamená posun  na mojej ceste k tomu, aby som sa mohol stať  dobrým manažérom v spoločnosti Orange Slovensko.“ So svojimi pocitmi sa podelil aj Jakub  Klimčík: „Táto forma vyučovania je zábavná a moje pocity veľmi pozitívne. Vychádzajú z aktívneho počúvania a zapájania sa do  všetkých aktivít. Je skvelé učiť sa správne komunikovať pomocou hier. Páčilo sa mi,  akou zábavnou formou tú prednášku pani Kivaderová podala. Nie každý to vie prezentovať aj s humorom. Zapájala nás do svojho prednesu hravou formou. Preskúšali sme si komunikačné zručnosti a overiili sme si, čo sme sa doteraz naučili. Mal som možnosť vyskúšať si, ako sa cíti podriadený človek  a ak mám uprimne povedať, nebol to najpríjemnejší pocit. Som rád, že študujem práve marketing.”

A my sme radi, ak aj táto forma vyučovania prispela k trvalejšiemu osvojeniu si  vedomostí a zaujala žiakov  natoľko, že si upevnili aj svoj vzťah k budúcemu povolaniu.  Pozitívne na uplatňovaní   týchto foriem vyučovania v edukačnom procese je  rozvíjanie kreativity žiakov a ich aktívne zapájanie sa do vyučovania.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

štvrtok, 18 október 2018 08:38

Erasmus +

Banská Bystrica 17. - 28. 9. 2018

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou.  Erasmus+  je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania: od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Erasmus+ podporuje tiež nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu tak, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

Začiatkom  školského roka 2018/2019 pricestovalo štrnásť žiakov školy Andreas Gordon Schule  Erfurt, aby sa zúčastnilo na riešení projektu Smart home a modelovania v 3D na našej strednej škole -  SOŠ IT Banská Bystrica. Počas dvoch týždňov si nemeckí žiaci mohli overiť naučené poznatky v praxi a tiež nadobudnúť ďalšie skúsenosti. S našimi žiakmi i pedagogickými pracovníkmi mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku, spoznať nové prostredie a nadviazať kontakty so žiakmi našej školy.

Pod vedením Mgr. art. Mateja Opáleného a Bc. Ondreja Rumana žiaci navrhli v programe Scatch Up pôdorys domu a vytlačili ho na 3D tlačiarni. V spolupráci s naším žiakom IV. D triedy,  Marekom Krausom, Ing. Petrom Turanským a Mgr. Jánom Hôreckým, naprogramovali microcontrollers ESP 32 pre ovládanie LCD displeja, PIR snímačov, LED diód, merača teploty a vlhkosti. Funkčné prepojenie snímačov a microcontrollers vyhotovili žiaci v spolupráci s Jánom Kasanom.

Okrem pracovnej časti počas pobytu nemeckí žiaci navštívili mnoho zaujímavých a nádherných miest na Slovensku. Dozvedeli sa niečo o bohatej histórii, kultúre a tradíciách našej krajiny.

Posledný deň pobytu patril prezentácii práce žiakov. Výsledok odprezentovali nemeckí žiaci za prítomnosti riaditeľa SOŠ IT B. Bystrica, Ing. Štefana Balogha, zástupkyne pre TV, Mgr. Miriam Popovičovej a zástupkyne pre OV, Ing. Kataríny Štrónerovej. Riaditeľ SOŠ IT poďakoval nemeckým žiakom za skvelo odvedenú prácu, záujem o danú problematiku a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Dva týždne pobytu ubehli rýchlo ako voda v Hrone. Posledné stisky rúk a všetci sme sa rozišli do svojich domovov,  za svojimi každodennými povinnosťami. Zostali nám ale nezabudnuteľné spomienky na príjemných ľudí a veľa nových zážitkov, priateľov a nových skúseností. Takže Auf Wiedersehen Freunde!

Autor: Ján Kasan

 

štvrtok, 18 október 2018 08:22

Workshop vysokých teplôt

Žiaci odboru grafik digitálnych médií sa na pozvanie zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici v dňoch 20. – 30. septembra 2018. Workshop je medzinárodný a študenti majú možnosť vyskúšať si techniku liatia do kovu a vypaľovania keramiky na japonský spôsob. Žiaci, ktorí sa prihlásili, vo svojom voľnom čase modelovali z hliny a v priestoroch akadémie vypaľovali tradične drevom v postavenej šamotovej peci. Keramiku RAKU finalizovali s použitím rôznych prírodných materiálov. Dvaja zo žiakov vytvorili aj polystyrénové objekty na liatie do kovu. Následne sa zúčastnili akcie odpichu vysokej pece a liatia roztaveného kovu do foriem. Výsledné práce sa nestratili v konkurencii vysokoškolských študentov a žiaci získali zaujímavé skúsenosti a zážitky. Ich zodpovedný prístup a tvorivosť boli dôvodom ponuky ďalšej spolupráce na aktivitách katedry.

Zúčastnené žiačky a žiaci: Natália Laubertová II.A, Paulína Vörösmartyová II.B, Michaela Živická a Katarína Valušiaková III. B, Jakub Ďurian a Viktor Domin III. A, Katarína Žiaková, Daniel Brezáni a Viliam Srnka IV. A.

 

Strana 9 z 35

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.