Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 18 február 2019 09:37

Súťaž žiakov I. E triedy odbor KMP

 

Dňa 7. 2. 2019 sa žiaci 1. ročníka, odbor KMP, zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti.                                                                                                                                                          

     Cieľom súťaže bolo zistiť vedomosti z oblasti pošty, finančnej gramotnosti a geografie.  Žiaci preukázali dobré vedomosti z daných oblastí a ich reakcie na súťaž boli pozitívne.

Text a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ), založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola, je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia a pripravuje študentov, aby sa stali kompetentnými odborníkmi vo svojich odboroch a dokázali sa zapojiť do praxe bezprostredne po ukončení štúdia.“ Túto charakteristiku si môžeme prečítať na jej webovej stránke.  Žiaci IV. A a IV. E triedy našej školy sa však mali možnosť dozvedieť o štúdiu na tejto vysokej škole aj účasťou  na prezentácii, ktorú pre nich  škola zabezpečila.  Informácie o možnostiach, ktoré táto prestížna vysoká škola ponúka, im 13. februára 2019 sprostredkovala študentka psychológie a reprezentantka študentov  Henrieta Koklesová,  ktorá medzi nás zavítala.

Vo svojej prezentácii žiakom predstavila všetkých päť fakúlt, na ktoré sa môžu prihlásiť bez ohľadu na to, aký odbor študujú na strednej škole.   Športovému, európskemu, realitnému alebo medicínskemu právu sa môžu venovať na fakulte práva, ponoriť sa do hlbín ľudskej duše môžu pri štúdiu na fakulte psychológie alebo sa môžu venovať aplikovanej informatike štúdiom na fakulte informatiky. Ich však najviac zaujalo štúdium mediálnej komunikácie, dizajnu médií a marketingovej komunikácie na fakulte masmédií, či ekonomika a manažment podniku na fakulte ekonómie a podnikania.

Dozvedeli sa tiež o aktivitách školy, o možnostiach realizácie sa  už počas štúdia, či už v škole, alebo v spolupráci so známymi médiami. Zaujala ich aj informácia o možnosti štúdia v zahraničí v rámci projektu Erasmus+, aj o tom, že hoci je škola platená,  je možné získať sociálne alebo prospechové štipendium.  Dozvedeli sa aj to, že ak si podajú  E-prihlášku počas dňa otvorených dverí, nemusia platiť poplatok 20€.    Henrieta Koklesová im predstavila aj známe osobnosti, ktoré absolvovali PEVŠ ako sú Viktor Vincze, Evelyn alebo Lucia Barmošová a dozvedeli sa aj to, že známe osobnosti na škole aj prednášajú a za všetkých spomenula Patrika Hermana, Ivetu Radičovú či Luciu Žitňanskú.

K spestreniu prezentácie patrili aj otázky smerom do publika a Patrik Ďurej si za odpoveď na otázku „Koľko študentov študuje na PEVŠ v aktuálnom akademickom roku?“ odniesol tričko, pretože jeho odpoveď 2000 bola presná. Nakoniec všetci vyplnili anketové lístky, v ktorých odpovedali na otázky, podľa akých kritérií si vyberajú vysokú školu a aký odbor by chceli študovať, a zároveň získali okrem pera aj časopis LIKE pre uchádzačov o štúdium v budúcom školskom roku,  či leták, z ktorého sa dozvedeli aj program Dňa otvorených dverí.

Katka Žiaková zo IV. A    síce na vysokú školu v budúcom školskom roku ísť neplánuje, nakoľko ju láka práca v zahraničí, no v budúcnosti o nej určite uvažuje a túto príležitosť vnímala nasledovne: Môj dojem z prezentácie aj napriek tomu, že tento rok po maturite pokračovanie v štúdiu vynechám, bol skvelý.  Škola ma presvedčila, vyzerá byť naozaj kvalitná a je so zameraním, ktorému by som sa chcela aj v budúcnosti venovať,  a to sú masmédia.  Rozmýšľala som aj nad psychológiou a aj toto štúdium PEVŠ ponúka. Na školu sa môže dostať ktokoľvek s  maturitou, pretože tam poskytujú vzdelávanie od základov, takže nikto o nič nepríde a nebude znevýhodnený. Ako ďalšie lákadlo  tam mávajú zdravé stredy, kde sa študenti môžu   ponúknuť zo stolov plných  ovocia. Zadarmo poskytujú aj ranné cvičenie jogy pre dievčatá a pre chlapcov futbal. Skvelé je, že na škole vyučujú lektori, ktorí sú známi a úspešní, takže študentom vedia poskytnúť hlavne skúsenosti z praxe, čo je pre život veľmi dôležité. Potešila ma aj možnosť zúčastniť sa  projektu  Erasmus+, pretože zahraničie ma láka natoľko, že momentálne nejdem pokračovať  v štúdiu na VŠ.  V závere prezentácie nám rozdala malé dotazníky o škole a po ich vyplnení  sme sa zapojili do súťaže, ktorej žrebovanie sa uskutoční na ich Dni otvorených dverí.  Ale ako vo všetkom, aj v tejto škole je menší problém, a to platené štúdium, keďže je to súkromná škola, a to vo výške 2000€ na rok. Šikovní žiaci však môžu získať štipendium alebo si nájsť brigádu.  Som vďačná za túto prezentáciu, pretože som obohatená o vedomosti o novej  dobrej  vysokej škole, o ktorej som doteraz  nevedela.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Aj toto je súčasťou vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti nielen na stredných, ale aj základných školách. Minulý týždeň klientski manažéri pošty zo IV. B absolvovali workshop s oblastnou vedúcou OVB, Ing. Janou Crmanovou, ktorý bol zameraný na získavanie zručností v oblasti finančnej gramotnosti.

Následne, 13. februára 2019, žiaci IV. B a IV. E privítali opäť  medzi sebou ďalších jej dvoch kolegov, Ing. Michala Kováča a Juraja Adama, ktorí pricestovali až z Lučenca. Počas jednej vyučovacej hodiny sa snažili žiakom formou príkladov sprostredkovať čo najviac informácií, ktoré im pomôžu  zvýšiť finančnú gramotnosť, teda schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom finančne zabezpečiť seba a svoju domácnosť.

O priebehu tejto aktivity už porozpráva priama účastníčka Andrea Zemánková zo IV. E:  Na začiatku sa nás títo dvaja sympatickí páni pýtali, či už niekto z nás absolvoval nejakú  brigádu,  prečo sme sa rozhodli chodiť na brigádu a kde sme pracovali. Dozvedeli sme sa, že prvým krokom k  finančnej gramotnosti je zarobiť peniaze. To ako a koľko ich zarobíme  sa odvíja hlavne od nášho vzdelania, pracovnej náplne, ale tiež  kraja,  v ktorom sa nachádzame. Väčšina ľudí chodí do práce len preto,  aby zarobili peniaze na živobytie. Ráno sa zobudia s pocitom, že musia ísť do práce,  odpracujú si určitý počet hodín a odchádzajú domov.  Podľa štatistík až 85 % ľudí na Slovensku práca nebaví a robia ju ako povinnosť na prežitie. V práci nejde o to, čo je zlé alebo dobré,  ale o to, čo nám vyhovuje. Ľudia chodia do práce, lebo chcú peniaze, následne odvádzajú dane a poplatky na živobytie a až nakoniec prichádzajú na rad sny. Pán Juraj Adam nám definoval jednu dôležitú otázku, ktorú kladie uchádzačovi, keď sa chce zamestnať v jeho firme a to:  ,,Kým by ste sa chceli v živote stať?“. Porozprávali nám aj o tom, že chudoba je z  väčšej časti iba spôsob myslenia. Človek, ktorý zarobí 500 € a minie 500 €, je v podstatne chudobný,  pretože si nedokáže nič nechať ako svoju finančnú istotu a rezervu. Tiež  človek, ktorý zarobí 5000 € a minie 5000 €, je na tom rovnako ako on.  Preto hneď, ako nám príde výplata, by sme si mali časť peňazí odložiť. Pretože keď si povieme, že si  odložíme, to,  čo nám zvýši, nikdy nám nezvýši a budeme žiť od výplaty k výplate. Dozvedeli sme sa aj to, že existuje stránka www.cenastatu.sk,  kde nájdeme všetko, čo sa týka odvodov, daní a všetkého, čo je spojené s financiami. Rozprávali sme sa aj o samostatne zárobkovo činných osobách, rozdelili sme si to na tri dôležité subjekty pre nás a to peniaze, čas a príjem.  Ako SZČO máme čiastočne moc nad peniazmi, pretože z druhej časti nám ich určuje trh. Čas si určujeme sami, ale určuje nám ho aj trh.  Vysvetlili sme si to na príklade stolára, ktorý vyrába stôl. Keď bude stôl vyrábať tri dni a sused o 200 m ďalej dva dni, zákazníci si vyberú toho, kto im to  vyrobí skôr. Dostali sme sa aj k podnikateľom, pretože, povedzme si,  kto z nás by nechcel mať vlastný podnik s predstavou, že sedíme na stoličke v krásnej kancelárií a popíjame si kávičku, a všetko ide samé, a nám tečú na účet peniaze? Každý podnikateľ začína podnikať s určitou víziou. Podnikateľov delíme na dva typy, a to podnikateľ,  ktorý podniká iba pre peniaze a ten,  ktorý sa snaží zanechať za sebou nejaký odkaz. Podnikateľ,  ktorý podniká iba pre peniaze, sa zameriava iba na zisky,  snaží sa pre seba zabezpečiť pohodlie a luxus. Podnikateľ,  ktorý nepodniká len pre peniaze, vo firme vytvára systém riadenia. Snaží sa vychovať  tím ľudí lepších, ako je on sám,  aby si bol istý,  že podnik dokáže fungovať aj v jeho neprítomností a nerozpadne sa ako domček z karát. Pekným príkladom je McDonald.  Aj napriek tomu,  že zakladateľ už nežije,  jeho reťazce dodnes fungujú. Nakoniec sme sa dostali  aj k investíciám, kde   zo  začiatku ide iba o výdaj a neskôr aj o príjem. Investovanie často ľudí desí,  boja sa riskovať a preto si povedia,  že to pre nich nie je. Základnou vecou v investovaní je určenie si toho,  do čoho investovať. Veľa ľudí investuje zle a keď sa im investícia nepodarí, viac to neskúšajú. Všetci sme dnes získali množstvo užitočných informácií a sme vďační, že nám škola vytvára priestor aj pre získavanie takýchto zručností.“

Atorka: Bc. Vlasta Vilhanová a Andrea Zemánková zo IV. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

utorok, 12 február 2019 11:32

Predstavenie celosvetového projektu E-NABLE

V rámci náhradného vyučovania počas Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku žiaci  III. B a IV.D triedy mali možnosť spoznať celosvetový projekt E-NABLE.  Pán Agi Gonda, dobrovoľník, minulý rok vytvoril v Slovenskej Ľupči pobočku tohto projektu, a tak sa pričinil o to, že tento projekt funguje aj na Slovensku. Ide o projekt, v ktorom dobrovoľníci pomocou 3D tlače tvoria náhrady dlaní a rúk pre deti a dospelých, ktorým tieto časti tela chýbajú.

Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa  riaditeľa pre praktické vyučovanie, pána Gondu privítala a zároveň predstavila projekt. Zároveň oznámila žiakom, že 3D tlač  týchto protetických mechanických náhrad rúk bude aj jednou z tém maturitných projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Skôr, ako pán Agi Gonda pustil žiakom prezentáciu, rozprával o tom, ako sa dozvedel o našej škole a študijných odboroch, ktoré škola ponúka. 14. januára tohto roku navštívil prezentáciu našej školy v ESC počas podujatia Stredoškolské EXPO a škola, ale aj študijné odbory ho veľmi oslovili. Záujem v ňom vzbudili práce žiakov, ale hlavne 3D tlačiareň.  A práve preto, že žiaci majú     možnosť    vytvárať  3D modely, začal sa o školu intenzívnejšie zaujímať, a to bol aj dôvod jeho návštevy.

Potom sa už žiaci dozvedeli aj niektoré informácie z histórie a to, že v  roku 2011 vytvoril Ivan Owen  kovovú funkčnú bábkovú ruku pre kostým Steampunk . Po uverejnení videa z ruky na stránkach YouTube ho kontaktoval juhoafrický tesár Richard Van As, ktorý stratil prsty pri nehode pri spracovaní dreva. Owen a Van As pracovali na prototypoch protézovej ruky, predtým, ako sa Owen rozhodol začleniť do procesu návrhu 3D tlač. To viedlo k vytvoreniu prvej 3D tlačenej mechanickej ruky.  Zdieľanie návrhu tejto ruky na Open License viedlo k vytvoreniu komunity.  Potom im už pustil prezentáciu, ktorá obsahovala videá, kde šťastné deti brali do mechanických rúk rôzne predmety. Táto dobrovoľnícka činnosť na vlastné náklady  inšpirovala aj samého Agiho Gondu aj napriek tomu, že sa zaoberá výrobou drevených dekorácií a hudobných nástrojov.  A keď asi pred rokom videl toto video, chcel si to vyskúšať a vyrobiť aspoň jednu ruku. Zaujalo ho to však tak, že založil pobočku, na ktorú sa postupne napájajú firmy. Skôr ako žiakom umožnil vyskúšať tieto produkty, vyzval ich k tomu, aby nikdy nepodceňovali silu svojich nápadov. Nakoniec všetkých vyzval k šíreniu tejto myšlienky a poprial im, aby sa im veselo tvorilo. 

A aká bola odozva žiakov z III. B? Tu sú ich vyjadrenia: „Veľmi ma zaujal prístup pána Gondu, a to s akým záujmom rozprával o tejto dobrovoľníckej organizácii. Je vidieť, že to robí s radosťou, z lásky a s veľkým posolstvom pomôcť iným. Prednáška aj prezentácia boli zaujímavé a motivačné. Škoda, že netrvali dlhšie. Veľmi ma zaujala jednoduchosť prevedenia ortézy a jej funkčnosť. 3D objekty - ruky, ktoré pomáhajú hendikepovaným ľuďom pri ich každodennom fungovaní, sú naozaj prospešným vynálezom. Zaujímavý nápad na maturitný projekt spojený s dobročinnosťou.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Centrum voľného času Junior v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zorganizovalo 13. februára 2019 už 29. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Miestom konania tejto súťaže bola opäť a už tradične naša škola.

Do tejto súťaže sa aj v tomto školskom roku zapojilo  množstvo základných škôl, gymnázií a stredných škôl Banskobystrického kraja.  70 víťazov okresných kôl bolo rozdelených do 8 kategórií, ktorým predsedalo 27 porotcov, ktorým  vypomáhali aj anglickí lektori.  A každá kategória bude mať víťaza, ktorý postúpi do celoslovenského kola.

Členovia všetkých komisií sa stretli v zborovni školy, kde im predsedníčka krajskej komisie súťaže,  Mgr. Viera Chovancová zo Strednej zdravotníckej školy  v Banskej Bystrici, odovzdala materiály a pokyny. A my sme sa  jej opäť opýtali, ako vníma celé toto podujatie: „Funkciu predsedníčky hodnotiacich komisií vykonávam už niekoľko rokov a preto mám s tým bohaté skúsenosti. Veľmi rada spolupracujem s centrom voľného času JUNIOR a tiež s pani Mgr. Ľubou Dankovou. Preto aj funkcia v tejto komisii je príjemná. Okrem toho sa nám každý rok podarí získať k spolupráci zahraničných lektorov, čím súťaž získava na autenticite a žiaci si majú možnosť overiť svoje jazykové kompetencie aj s príslušníkmi anglicky hovoriacich krajín. Aj ostatní členovia komisie sú skúsení učitelia anglického jazyka zo stredných a základných škôl, ktorí pristupujú k hodnoteniu súťažiacich profesionálne a objektívne.“  Mgr. Ľuba Danková z CVČ JUNIOR sa vyjadrila, že tak ako po iné roky, aj teraz sa všetci zúčastnení u nás cítia veľmi dobre. Ocenila aj to, že členovia vedenia školy pristupujú k tejto súťaži každý rok veľmi ústretovo a dokonale zabezpečia bezproblémový chod celej súťaže.

Všetkých 70 súťažiacich sa už od 7:50 hod. ráno mohlo zaregistrovať vo vstupnej hale pavilónu D1, kde im traja zamestnanci CVČ JUNIOR okrem pokynov poskytli aj malé občerstvenie. Niektorí v sprievode svojich učiteľov, iní rodičov sa presunuli pred určenú učebňu a my sme opäť využili príležitosť a niekoľkých z nich sa opýtali na ich pocity: „Teším sa, že som postúpil a dúfam, že sa umiestnim vo svojej kategórii. No už víťazstvo v okresnom kole a postup sem je veľký úspech,“  povedal Július Gembec zo ZŠ Haličská 7, Lučenec a jeho pani učiteľka Ondrejková ho pochválila, že je veľmi šikovný, sleduje internet, pozerá filmy v AJ a svedomite sa pripravuje. Danielku Žilákovú zo ZŠ Školská 2 z Poltára priviedol otec. Prezradila, že 1. miesto v okresnom kole je úspech a teší sa na krajské kolo. V budúcnosti chce študovať na bilingválnom gymnáziu a potom sa venovať tlmočníctvu alebo učiť v jazykovej škole. Michal Svitok zo ZŠ v Kremnici nám povedal, že okresné kolá olympiády absolvuje každý rok a už druhýkrát sa stal víťazom, preto nepociťuje žiaden stres.

A hoci z našej školy postúpila do okresného kola  Zuzana Zerolová z I. B, kde sa umiestnila na treťom mieste, v tejto súťaži sme svojho zástupcu nemali. Všetkým víťazom však gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová                                                            Foto: Mgr. art. Peter Lukáč  

 

Nástroje marketingovej komunikácie si aj v tomto školskom roku máme možnosť vyskúšať v reálnych podmienkach, tentokrát so spoločnosťou, ktorá spravuje Nákupné centrum Europa v Banskej Bystrici  a jej názov je CBRE. Súčasťou tejto marketingovej komunikácie  je aj budovanie dobrého mena spoločnosti, teda Public relations alebo PR podujatie. Všetci sme sa zhodli, že v rámci tohto podujatia navštívime Detský domov Srdiečko v Banskej Bystrici. Potešilo nás, že spoločnosť CBRE súhlasila s našim nápadom a podporila nás v našom rozhodnutí.

Pred samotnou akciou sme si pre deti pripravili program a vyrobili propagačný leták. Súčasťou programu mali byť okrem pekného príhovoru a spoločne zaspievanej piesne aj rôzne kolektívne hry. Zástupcovia spoločnosti CBRE Janka a Michal pripravili pre detičky sponzorské darčeky. Okrem darčekovej poukážky Europa v hodnote 50 € ich potešili aj množstvom hodnotných kníh, plyšových medvedíkov, farbičiek, USB kľúčov, kľúčeniek a ďalších predmetov od NC Europa. My sme k tomu pridali sladkosti a mohli sme sa za nimi vybrať.

Návšteva Detského domova Srdiečko na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici sa uskutočnila dňa 5. februára 2019. Hneď po príchode na miesto určenia nás však prekvapila správa, ktorú sme sa dozvedeli od pani riaditeľky, a to, že  väčšina detičiek je chorá a práve zaspali. Ostatné deti  boli ešte  v škole. Nás to však neodradilo a rozhodli sme sa na ne počkať. Pani riaditeľka nás usadila v spoločenskej miestnosti okolo pripraveného stola a nasledujúce chvíle sme strávili v rozhovore o jej zverencoch. Hoci nás zaujímali osudy týchto detičiek,   dlho sme nečakali. Po chvíli nás prekvapili dve deti, ktoré sa práve vrátili zo školy a objavili sa vo dverách.  O niekoľko  minút pribudli ďalšie, ktoré sa práve zobudili. Aj keď naše edukačné pexeso v angličtine a hry „Uhádni povolanie alebo športovca“, ale tiež „Horúce kreslo“ nebolo veľmi s kým hrať, nakoniec prišlo aspoň na sľúbený spev, ktorý sa detičkám veľmi páčil. Takmer tak, ako darčeky, ktoré sme pre nich priniesli, či už vo svojom mene, alebo v mene spoločnosti CBRE. Bola to naozaj dojímavá chvíľa nielen pre nás, šesť dievčat, ale aj pre nášho spolužiaka Viktora Kováčika, ktorý sa k tejto časti projektu vyjadril nasledovne: „Aj ja som mal dobrý pocit z toho, že program, ktorý sme si pre deti pripravili, vyčaroval úsmev na ich tvári. Ešte viac som si uvedomil, že  nie je jednoduché žiť v cudzom prostredí a vôbec, bez svojich blízkych. Vychovávatelia a aj pani riaditeľka boli veľmi príjemní a pohostinní a bolo vidieť, že k deťom majú vytvorený veľmi dobrý vzťah. S pani riaditeľkou sme sa rozprávali o rôznych životných skúsenostiach, dokonca sme mali  priestor aj  na naše otázky. Neskôr prišli deti zo školy a aj sami nám mohli porozprávať o svojom živote . Do detského domova sme išli so zámerom vyčarovať deťom úsmev na tvári a náš zámer sa stal realitou. Z  celého tohto podujatia mám veľmi dobrý pocit a som rád, že som súčasťou skupiny, ktorá túto možnosť dostala. Veď čo môže byť lepšie ako učiť sa cez vlastné zážitky .“

Najkrajší pocit pre nás všetkých, ktorý sme mali možnosť zažiť,  bolo vidieť úsmevy na tváričkách detí,  keď si pozerali a rozdeľovali hračky. Nakoniec sme sa ešte  všetci spoločne odfotili  a z  Detského domova sme sa vrátili s príjemným pocitom, že sme aspoň trochu mohli prispieť k zlepšeniu a spríjemneniu ich dnešného popoludnia. Dúfame, že sa im toto podujatie páčilo rovnako ako nám a niekedy v budúcnosti sa ešte budeme mať možnosť stretnúť.

Autorky:   Simona Mesarkinová a Mária Šipulová z  III. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Blíži sa čas maturitných skúšok a maturita čaká aj prvých absolventov študijného odboru klientsky manažér pošty zo IV. B.  Medzi posledné vedomosti a zručnosti, ktoré ešte do ukončenia štúdia na našej škole na odbornom výcviku získajú,  bude schopnosť  poradiť a poskytnúť klientom Poštovej banky, a. s., spotrebný úver, úver na  bývanie, poskytnúť im poistenie osôb, ale aj domácnosti  a uzavrieť s nimi zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení. Potom sa už budú venovať manažérskym schopnostiam, plánovaniu a personálnemu manažmentu,

Skôr ako sa tak stane, prijala pozvanie a medzi žiakov IV. B prišla Ing. Jana Crmanová, oblastná vedúca OVB a odborníčka na vzdelávanie v oblasti podnikania a finančnej gramotnosti,  ktorá sa snažila zvýšiť aj finančnú gramotnosť našich žiakov. Snažila sa o to, aby získali schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Čím skôr sa to mladí ľudia na prahu dospelosti  naučia, tým to budú mať v živote ľahšie. Niektorí však budú tieto zručnosti a vedomosti potrebovať aj vo svojej profesionálnej sfére, aby mohli svojich klientov správne nasmerovať a ponúknuť im tie najvhodnejšie produkty.  Ing. Jana Crmanová im formou workshopu tieto informácie sprostredkovala na niekoľkých konkrétnych prípadoch a na príkladoch rodín s rôznymi príjmami a nevyhnutnými výdavkami, snažila sa im vysvetliť aj možnosti poskytnutia úverov, poistné krytie v prípadoch úrazov, trvalej invalidity, prípadne smrti. Ako sa zabezpečiť, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov aj v neskoršom veku, im demonštrovala príkladmi   uzatvorenia dôchodkového sporenia v I. a  II. pilieri  a doplnkového dôchodkového sporenia v III. pilieri.  Možno aj preto, že sa tieto témy viac lebo menej dotýkajú každého z nás, alebo sa dotýkať budú,  žiaci prejavili o ne veľký záujem a do diskusie sa ich zapájalo čoraz viac.  Zaujímalo ich to aj preto, že všetky dotknuté témy sú predmetom maturitných projektov, ktoré si budú onedlho obhajovať.   Žiačka tejto triedy, Mária Kleinová, sa k aktivite vyjadrila:  „Pani  majsterky pozvali medzi nás  Ing. Janu Crmanovú, oblastnú vedúcu OVB, ktorá nám priblížila význam a úlohu poistenia. Okrem toho nám vysvetlila finančnú gramotnosť a jej dôležitosť, a podelila sa s nami o prínosné informácie do života. Zaujalo ma hlavne to, že sa zamerala aj na tri hlavné piliere dôchodkového zabezpečenia.  Tu sme sa  dozvedeli, že I. pilier je zákonom stanovený a ide  priamo do Sociálnej poisťovne, pričom v II. pilieri sa 4,75%  odvádza na  sporenie do dôchodku občana a  zvyšok do Sociálnej poisťovne. Ako posledný spomenula III. Pilier, ktorý je dobrovoľný a v ľubovoľnej výške, pričom ak sme zamestnanci, môže nám  prispievať  naň aj zamestnávateľ. Táto prezentácia sa mi veľmi páčila a rada by som niečo podobné uvítala aj v budúcnosti. Veľmi si vážim, že si na nás pani Crmanová našla čas a okrem iného nám poskytla na seba kontakt. Ten môžeme využiť  v prípade akýchkoľvek otázok. Ďakujeme nielen jej, ale aj  pani majsterkám,  že nám umožnili aj takúto formu získavania informácií.“

My dúfame, že aj tento súbor informácií, ktorý Ing. Jana Crmanová žiakom poskytla, im pomôže lepšie porozumieť financiám,  ale aj v to,  že ich posunie na ich profesionálnej dráhe.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Denis Foltáni a Mária Kleinová, IV. B

 

 

piatok, 08 február 2019 12:06

Ekonomická olympiáda

Naša SOŠ IT sa v období od 10. – 14. 12. 2018 prvýkrát zúčastnila Ekonomickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci III. E a IV. E triedy, odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie, ktorá je určená pre žiakov stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Olympiáda bola realizovaná on-line testom, ktorý pod dozorom vyučujúcich realizovali žiaci v škole. Pod vedením Ing. Karolíny Hukelovej a Ing. Moniky Maruškinovej sa tak aj naši žiaci pustili do naozaj ťažkých úloh. Otázky sa orientovali na bankovníctvo, financie, poisťovníctvo, ponuka, dopyt, národné hospodárstvo, a taktiež nechýbali otázky o aktuálnych ekonomických problémoch vo svete. Všetci súťažiaci zhodnotili, že to bol ťažký test. Po jeho absolvovaní si každý ťažko povzdychol a utrel si pot z čela. Celkovo vyplnilo test školského kola viac ako 5300 študentov.

S radosťou aj s hrdosťou oznamujeme, že spomedzi množstva účastníkov postúpila aj naša žiačka Simona Mesarkinová z III. E triedy, ktorej gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách.

Autor: Ing. Karolína Hukelová

 

 

piatok, 08 február 2019 12:04

Kam na vysokú školu 2019

Dňa 5. 2. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SOŠ IT zúčastnili výstavy s názvom „Kam na vysokú 2019 ".  Výstava „Kam na vysokú 2019 – RoadShow“ je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

​            Výstava putuje po 6 krajských mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začínalo sa v Trnave, potom nasledovala Nitra a Žilina. Ďalší týždeň podujatie pokračovalo u nás v Banskej Bystrici, neskôr v Prešove a ukončí sa v Košiciach.

Počas  výstavy, ktorú absolvovali aj naši žiaci, sa mohli oboznámiť s možnosťami štúdia nielen pri stánkoch. Pripravené  boli špecializované workshopy o tom, ako si správne vybrať  vysokú školu, ukážky študijných odborov, moderný formát okrúhlych stolov (TableTalk) a ďalšie zaujímavé aktivity.

Naši žiaci podujatie hodnotili pozitívne a vyjadrili sa nasledovne: „Na výstave sme sa stretli s rôznymi študijnými odbormi ako napríklad manažment, ekonómia, technické zamerania, ale i prírodovedné odbory. Väčšinu mladých študentov zaujali výmenné pobyty, ktoré vysoké školy ponúkajú." (Patrícia Brázová, žiačka III.E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

„Zástupcovia prezentovaných vysokých škôl pôsobili príjemne a boli aktívni. Výstava bola zaujímavá a informovala nás o rôznych možnostiach štúdia." (Simona Grochalová, žiačka III.E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

„Bola to príjemná skúsenosť, ktorá nám pomôže s výberom vysokej školy". (Viktória Blahová, žiačka III.E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora).

Ďakujeme všetkým za účasť...

 Autor: Ing. Monika Maruškinová

Jadro produktu, vlastný produkt, rozšírený produkt a hodnota vnímaná zákazníkom. Učivo, ktorému sa začali žiaci II. E venovať hneď po realizácii prieskumu trhu. Aby aj toto učivo pochopili čo najlepšie, ale aj preto, aby  jeho obsah dokázali implementovať do praktických činností čo najlepšie, sme pre nich pripravili hneď niekoľko workshopov. Najprv sme navštívili Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, kde im pani Ing. Lucia Bocková prezentovala autorské práva a práva priemyselného vlastníctva, vynálezy a patenty, ale aj ochranné známky, dizajny a značky. „Mali sme možnosť dozvedieť sa, ako si dať patentovať nápad... Dozvedeli sme sa, na ako dlho sa udeľujú patenty a čo musí byť  splnené,  aby nám patent schválili. Na ÚPV SR sme sa dozvedeli aj to, že patentovať si môžeme dať všetko, čo dovtedy nebolo objavené a čo je nové. Dozvedeli sme sa množstvo nových a pre nás veľmi užitočných informácií, ktoré  nám  všetkým dali veľa do života. Práve v čase našej prezentácie sa na ÚPV SR konala aj výstava vedeckej hračky. Mali sme teda možnosť absolvovať aj túto výstavu s odborným výkladom, z ktorého sme sa dozvedeli tiež nové veci,  o ktorých sme nemali ani tušenia.  Na záver sme navštívili archív patentov a vynálezov.“ Takto zhodnotila návštevu patentového úradu Miroslava Medveďová.

 V ten istý deň nás navštívil aj Ing. Ján Krchňavý, ktorý sa žiakom snažil na rôznych príkladoch z praxe demonštrovať životný cyklus výrobku, ale aj maticu BCG. Žiaci sa snažili určiť jednotlivé štádia životného cyklu konkrétnych produktov aj z oblasti mobilných operátorov. Jeho prítomnosť sme využili aj na ozrejmenie ceny a kalkuláciu marginálnych nákladov predaja telefónov a služieb mobilných operátorov. To je totiž to, čo nás čaká onedlho.

 

O týždeň neskôr nás navštívili kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ a kpt. Stanislav Fellner z Colného úradu z Banskej Bystrice.  Aj oni sa venovali duševnému vlastníctvu, ale aj ochrane spotrebiteľa. Žiakom prezentovali falzifikáty rôznych produktov, ktoré mali pre nás prichystané a tie porovnávali s originálnymi výrobkami. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť aj to, kedy je značka pravosti tovaru CE originálna a kedy falšovaná. Na úvod si žiaci mohli pozrieť krátky film, kde sa traja kamaráti – vynálezcovia svojmu kamarátovi zdôverili so svojimi nápadmi. Ten neváhal a dal si ich zaregistrovať na patentovom úrade, a na ich nápadoch zbohatol. Najzaujímavejšie bolo snáď porovnanie loga od autorizovaného výrobcu a jeho falzifikát, tiež Rubikova kocka, alebo tenisky, ktoré falšovali hneď dve značky.   Dozvedeli sa aj o falšovaní liekov a o jeho dopade na zdravie ľudí, alebo  o falšovaní hračiek pre deti.

Svoj názor na túto aktivitu nám prezradila Soňa Vieriková:  Návšteva pánov z colnice ma veľmi potešila.  Opäť sme sa naučili niečo nové. Aj keď som si najskôr myslela, že to nebude zaujímavé, opak sa stal pravdou. Bola to pre mňa jedna z najlepších aktivít. Páni boli milí, ústretoví, ochotní. Snažili sa nám vysvetliť všetko, čo sa týka spôsobu ochrany duševného vlastníctva. Priniesli nám falzifikáty na ukážku a porovnanie s originálnymi výrobkami. Naučila som sa veľmi veľa nových, zaujímavých a potrebných informácií, o ktorých som predtým ani netušila. V dnešnej dobe je čoraz viac výrobcov, ktorý výrobky napodobňujú a niekedy je len veľmi ťažko rozoznať pravý od falzifikátora. Tiež som bola nemilo prekvapená, že sa predávajú falošné lieky. Ľudia totiž nakupujú a niekedy ani nevedia, čo vlastne nakupujú.“

A tak  sa nám aj tentokrát podarilo žiakom sprostredkovať vedomosti priamo odborníkmi z praxe a prispieť k tomu, aby formou zážitkov získali trvalejšie vedomosti a zručnosti. Sme im vďační za to, že si aj napriek pracovnej vyťaženosti dokážu nájsť čas a svoje zručnosti odovzdávajú a energiu venujú práve žiakom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Soňa Vieriková  a Veronika Pohanková z II. E

 

 

Strana 5 z 35

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.