Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 07 máj 2019 13:53

Kurz tvorba web stránky

KURZ TVORBA WEB STRÁNOK

plagat kurz FINALweb

utorok, 07 máj 2019 12:50

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie
 
Celoživotné vzdelávanie na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici
Dnešná spoločnosť kladie na ľudí veľmi vysoké nároky. Keď sa chce človek presadiť, musí spĺňať požiadavky, ktoré sú naňho kladené a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby mohol obstáť v stále silnejúcej konkurencii. Celoživotné vzdelávanie je o tom učiť sa aj po skončení školy. Učiť sa aj napriek tomu, že to vlastne nepotrebujeme. Učiť sa preto, aby sme sa zlepšovali.

Prečo?
Celá história ľudstva je o tom, že víťazil ten, kto mal lepšie informácie. Samozrejme, ak ich správne použil. Bolo to tak vždy a do veľkej miery to tak bude aj v budúcnosti. Prečo by sme sa mali učiť celý život? Učiť sa musíme preto, aby sa z nás stávali väčší ľudia. Nie objemom, ale mysľou. A aby sme tak rýchlejšie a ľahšie vedeli riešiť problémy, ktoré sa v živote vyskytnú.
Vo svojom okolí poznáme desiatky ľudí, ktorí sa celý život vzdelávajú. Sú to odborníci vo svojich oblastiach, ktorí nezaspali na vavrínoch a chcú byť zo dňa na deň úspešnejší.
 
Aj naša škola ponúka príležitosť k ďalšiemu učeniu sa. Keďže sme odborná škola,
ponúkame celoživotné vzdelávanie v tom, v čom sme najlepší.
 
Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať v technickej oblasti, ponúkame špecializované akreditované kurzy zamerané na:
- programovanie mikropočítačov Arduino,
- konfiguráciu MikroTik zariadení,
- realizácia dátových prístupových sietí FFTx.

Pre tých, ktorých zaujíma grafika, ponúkame špecializovaný akreditovaný kurz Grafika, vektorová grafika, spracovanie materiálov pre tlač a web, kde získajú zručnosti s prácou v programoch Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Kto by sa chcel venovať tvorbe web stránok, navrhnúť si vlastný firemný web, jednoducho ho spravovať, pre neho máme v ponuke špecializovaný akreditovaný kurz Tvorba web stránok v cms Joomla. Ak radi fotografujete a chceli by ste si vyskúšať profesionálne fotografovanie so zrkadlovkou, máme pre vás pripravený špecializovaný akreditovaný kurz Digitálna fotografia.
 
V príjemnom prostredí vybavenom najmodernejšou technikou vás kurzami prevedú naši profesionálni lektori.
Ľudia si môžu celoživotným vzdelávaním nájsť príležitosť k ďalšiemu učeniu sa, môžu sa zapojiť do rôznych aktivít, ďalšieho vzdelávania a v rámci ďalšieho vzdelávania sa im otvára príležitosť doplniť a rozšíriť si dosiaľ získané vzdelanie, ale tiež absolvovať záujmové vzdelávanie.
 
Neváhajte, príďte medzi nás a udržte si voju myseľ mladú!

Už od začiatku septembra sme so žiakmi III. E pracovali na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnú reklamnú kampaň, dobrú podporu predaja, budovanie vzťahov s verejnosťou a v neposlednom rade osobný predaj sme si mali možnosť vyskúšať pri predaji darčekovej poukážky  Europa od spoločnosti CBRE, ktorá spravuje nákupné centrum Europa. Janka Seleštianska a Michal Bariak, zástupcovia spoločnosti CBRE, nám už od začiatku vytvárali dobré podmienky, podporovali všetky naše aktivity a vytvárali priestor pre realizáciu nápadov a rozvoj kreativity žiakov.

Výstupom tejto činnosti bola záverečná prezentácia za prítomnosti zástupkyne pre praktické vyučovanie Ing. Katky Štrónerovej, zástupcov spoločnosti CBRE Michala Bariaka a Janky Seleštianskej, triednej učiteľky  Ing. Moniky Maruškinovej a majsterky odbornej výchovy Bc. Eriky Zádrapovej a svojich spolužiakov.  V utorok 16. apríla 2019 už od samého rána všetci usilovne nacvičovali a čím viac sa blížil čas prezentácie, tým mali väčšiu trému. Pocit zodpovednosti a veľké publikum však nakoniec neboli prekážkou a žiaci excelentne prezentovali výsledky svojej práce.

Táto polhodinka ubehla veľmi rýchlo a všetci s napätím očakávali spätnú väzbu. Po odznení slov z úst zástupcov spoločnosti CBRE, ktorí celý tento projekt hodnotili veľmi pozitívne, dokonca žiakom prezradili, že na základe ich reklamy predali najviac darčekových poukážok v histórii ich predaja a slogan „Nevieš, čím blízkych obdarovať? Daruj im možnosť nakupovať!“ si spoločnosť CBRE vzala za svoj a jej autorka Simonka Mesarkinová si má prísť vyzdvihnúť darčekovú poukážku, sa na tvárach žiakov objavil úsmev, ktorý prezrádzal spokojnosť. Svoju spokojnosť vyjadrila tiež pani zástupkyňa, ktorá okrem pochvaly adresovanej žiakom vyjadrila radosť nad tým, že spolupracujeme aj s takouto prestížnou spoločnosťou. Aj záverečné slová od triednej pani učiteľky „Som pyšná na svojich žiakov“  spôsobili žiakom veľkú radosť.

A ako zhodnotili prácu na tomto projekte samotní žiaci:

Nikola Maruškinová: ,,Som rada, že sme mohli spolupracovať s reálnou firmou a získali sme nové skúsenosti.“  Viktor Kováčik: ,,Vďaka tejto práci som mal možnosť pocítiť na vlastnej koži stres, ktorý prichádza spolu so zodpovednosťou.“ Jana Bystrianská: ,,Na začiatku som sa bála, ale pri prezentovaní zo mňa všetok stres opadol. Všetko prešlo veľmi rýchlo a som vďačná za takúto skúsenosť.“ Zuzana Hukelová: ,,Najviac zo všetkého sa mi páčila tvorba videa a reklamného letáku, lebo práve tam som mala možnosť najviac využiť svoju kreativitu.“  Ema Predajnianska: ,,Môj najväčší zážitok bolo rozdávanie letákov, na ktorých som bola sama odfotená. Bolo zaujímavé pozorovať pohľady ľudí, keď zistili, že na tom letáku som ja. Bolo to zvláštne, ale zároveň príjemné.“ Miriam Račáková: ,,Až na to, že som na chvíľku zabudla text, prebehla celá prezentácia super. Vďaka tomu, že sme celá skupina držali pokope, bolo ľahšie zvládnuť stres.“ Mária Šipulová: „Nikdy nezabudnem na šťastné úsmevy detí v Detskom domove Srdiečko, kde sme realizovali PR podujatie.“ Simona Mesarkinová: „Spolu s Majkou sme túto prácu pretavili do učebnej pomôcky, s ktorou sme sa v krajskom kole súťaže SOČ umiestnili so stratou jedného bodu na štvrtom mieste. Aj toto bola veľká skúsenosť.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Petra Červienková, II. B

 

Pod týmto názvom sa uskutočnil workshop, ktorý absolvovali žiaci I. E triedy v rámci učiva odborného výcviku, ktoré je zamerané na výberové konania, pracovné pohovory a písanie žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných listov a životopisov. Mgr. Žaneta Bursová z Centra voľného času Junior doplnila workshop o ponuku a dopyt práce na trhu a tiež vysvetlila žiakom ich cenu pre zamestnávateľa.   Žiaci mali možnosť prejaviť svoju kreativitu pri písaní netradičných životopisov či motivačných listov, ale vyskúšať si aj pracovný pohovor s PhDr. Angelikou Slovákovou.

O ich aktívnom prístupe svedčia aj nasledujúce slová Tatiany Vozárovej z I. E: „Dozvedeli sme sa, že na Slovensku je dostatok práce, ale o niektoré pracovné pozície ľudia nemajú záujem. Sú to napríklad vodiči vysokozdvižných vozíkov, zvárači, elektrikári, kontrolóri kvality, strojníci. Naopak, o niektoré oblasti majú ľudia veľký záujem, napríklad administratíva, obchod, cestovný ruch, hotelierstvo. Na základe toho vzniká nesúlad medzi ponukou firiem a požiadavkami ľudí. Dozvedeli sme sa aj o platových očakávaniach. Zaujímavá bola aj informácia, že absolventi stredných škôl si pýtajú na pracovných pohovoroch plat vyšší o 27% ako absolventi vysokých škôl. Ďalej sme sa dozvedeli, že ženy si na pracovných pohovoroch pýtajú plat nižší o 18% ako muži. K tejto téme sme robili aktivitu, že každý mal na papier napísať, koľko by chcel zarábať, aké sú jeho schopnosti, na čo má talent a čo si myslí, že má a iní to nemajú. Nakoniec to každý prečítal. Všetko, čo robíme alebo vieme navyše, zvyšuje našu cenu Ďalšia téma bola o pracovných pohovoroch. Na pracovný pohovor by sme nikdy nemali meškať a  musíme prísť slušne oblečení. Nikdy by sme sa nemali vyhrážať a pýtať si benefity. Mali by sme si vopred naštudovať informácie o firme, pretože najčastejšia otázka na pracovnom pohove je, čo viete o našej firme. Ďalšia téma bola o písaní životopisov. Dozvedeli sme sa aj o jednom chlapcovi z Košíc, ktorý chcel získať pracovné miesto v Silicon Valey. Rozhodol sa vytvoriť životopis veľmi kreatívnym spôsobom a zamestnávateľov ten životopis tak oslovil, že ho nakoniec prijali. My sme mali za úlohu tiež vytvoriť takýto netradičný životopis.  A za svoje výsledky sme sa nemuseli hanbiť.“

 

O niekoľko dní, v stredu 3. 4. 2019,  tento workshop absolvovali aj  klientski manažéri pošty zo IV. B, ktorí personálny manažment preberajú až vo štvrtom ročníku.  Téma, ktorá je pre týchto žiakov už vysoko aktuálna, ich zaujala a motivovala k naozaj inšpiratívnym výsledkom. Pani lektorka ich taktiež požiadala o netradičné životopisy, a tak sa ich práca stane ukážkou pre ďalších účastníkov tohto workshopu.

„Dnes sme si mali v skupinkách pripraviť odpovede na netradičné otázky na pohovore. Celú triedu prekvapilo, aké otázky nám na pohovore môžu položiť. Naša skupinka dostala za úlohu vymyslieť odpoveď na otázku, ako by ste vyprázdnili Boeing 747 plný lentiliek? Odpovedí sme mali viacero. Od zjedenia ich až po použitie vysávača. Dozvedeli sme sa, že všetky odpovede, ktoré sme uviedli, sú správne a neexistuje nesprávna odpoveď. Najdôležitejšie je pohotovo reagovať na každú položenú otázku a nenechať sa ničím zaskočiť. Ďalšou úlohou bolo napísať netradičný životopis, v ktorom sa fantázii medze nekladú. Ja osobne som sa dozvedel o novej forme životopisu, ktorú určite budem využívať pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Tiež som sa naučil, akých chýb sa mám pri pracovnom pohovore vyvarovať. Myslím si, že s vedomosťami, ktoré som na dnešnom workshope získal, mi už v budúcnosti neujde žiadna pracovná príležitosť.“  Takto zhodnotil svoju účasť na workshope Kristián Karaba zo IV. E.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristián Karaba, IV. B, Teodor Parobek, I. E

 

piatok, 12 apríl 2019 14:43

Pohľad na Orange Slovensko zblízka

Naša štvorročná cesta za poznaním pomaly končí. Skôr, ako sa však ocitneme vo finále, sme si boli doplniť svoje odborné zručnosti a chýbajúce poznatky z oblasti, ktorú študujeme priamo v spoločnosti Orange Slovensko na Jegorovovej ulici v Banskej Bystrici. Stalo sa tak 4. apríla 2019 počas odborného výcviku, len niekoľko týždňov pred praktickou časťou odbornej zložky maturitnej skúšky. V moderných priestoroch nás už čakal veľmi milý personál, ktorý si pre nás na úvod pripravil prezentáciu činností jednotlivých oddelení, ktoré sa v budove nachádzajú. Získali sme prehľad o tom, čo má za úlohu  Call centrum, Telesales a Retencia a backoffice. Prezentácia začala zábavným videom, ktoré natočil youtuber Dejvo. Následne nám Miška Môciková, mentorka na linke 912, ktorá zastrešuje podporou predajní,  Marek Žubor, mentor oddelení Back office časť Online media, ktorá rieši písomné požiadavky zákazníkov a Tomáš Bendik, mentor oddelenia Back Office časť B2,  ktoré   stará o spotrebu biznis zákazníkov, vysvetlili náplň ich práce a fungovanie týchto oddelení. Dozvedeli sme sa, ako sa manažérka pre zákaznícku linku 905 Zuzka Čavojová vypracovala z predajcu na predajni na manažérku najväčšieho oddelenia. Táto zákaznícka linka mesačne vybaví 90 tisíc hovorov.  Po prezentácii nás previedli po jednotlivých oddeleniach, kde sme mohli vidieť zamestnancov pri práci, ako vybavujú telefonáty, reklamácie a ako online komunikujú so zákazníkmi. Mali sme možnosť posadiť sa k nim a na chvíľu sa stať súčasťou tohto diania. Na všetkých týchto pracoviskách prevládala veľmi príjemná atmosféra určite aj preto, že vzťahy medzi zamestnancami boli očividne priateľské. Dokonca si potykali aj s nami.  Pozitívne bolo aj to, že mnohí z nich sú presvedčení o tom, že Orange je jeden z najlepších zamestnávateľov aj vďaka rôznym benefitom, ktoré svojim zamestnancom poskytuje. Každý z nich dostane príspevok na nový telefón, možnosť vyskladať si balíček benefitov podľa seba (od lístkov do kina, jazykové kurzy, športové aktivity až po letenky) a, samozrejme, zvýhodnené zamestnanecké paušály pre rodinných príslušníkov a blízkych. Na konci exkurzie nám ponúkli zapojiť sa do výberového konania a  po skončení školy sa stať ich kolegami. Nakoniec si pre nás pripravili darčeky, ktorými nám urobili veľkú radosť.  „Za skvelý nápad považujem oddychovú zónu, kde je stolný futbal či televízia a zamestnanci sa majú možnosť odreagovať vždy, keď vybavujú náročného, resp. agresívneho zákazníka.“ Ocenil starostlivosť  o zamestnancov Patrik Murgaš. ,,V spoločnosti Orange Slovensko, a. s. sa mi veľmi páčilo najmä preto, že  som sa mala možnosť zoznámiť s množstvom šikovných, ústretových a zároveň veľmi  sympatických ľudí, ktorých som  mohla pozorovať aj  pri výkone ich práce a dozvedieť sa tak viac o detailoch,  s ktorými sa v bežnom živote len tak nestretnem.   Prezentácia,  ktorú som si v úvode spolu so spolužiakmi   vypočula v podaní manažérky Call centra  Zuzky Čavojovej, ma veľmi zaujala a zároveň aj motivovala. Obdivujem Zuzkinu  usilovnosť  a cieľavedomosť a môžem povedať , že je jedným z mojich vzorov, čo sa týka kariérneho rastu. Jedného dňa by som chcela dosiahnuť aspoň časť toho, čo dokázala ona.   V spoločnosti pracujú veľmi komunikatívni, spoločenskí, ale najmä veľmi ochotní ľudia. Cítili sme sa veľmi príjemne, čo sa prejavilo aj na komunikácii medzi nami.  Zamestnanci sa k nám správali veľmi kamarátsky a viem si predstaviť, že by som jedného dňa pracovala medzi tými úžasnými ľuďmi, ktorých síce ešte veľmi nepoznám, ale napriek tomu pôsobia na mňa veľmi pozitívne.“  Tak toto sú pocity, ktoré si zo Spoločnosti Orange odniesla   Alexandra Žabková a my by sme chceli nakoniec poďakovať hlavne  Veronike Hriňovej a Magdaléne Henčekovej, ktoré si pre nás dokázali  nájsť čas a pripravili nám naozaj zaujímavý program.  Tieto príležitosti nám budú po skončení školy určite chýbať.

Autroka: Natália Vraniaková, IV. E    

Foto: Ing. Veronika Hriňová, CS Assistant Orange Slovensko, a.s.

 

Podstatou peňažných služieb v treťom ročníku pracovníkov marketingu je poznať Slovenskú
menu, ochranné prvky bankoviek ale tiež to, ako postupovať pri manipulácii s peniazmi
opotrebovanými, poškodenými alebo falšovanými.
Za poznatkami z tejto oblasti sme sa počas odborného výcviku dňa 9. 4. 2019 vybrali na to
najsprávnejšie miesto do expozitúry Národnej banky Slovenska, ktorá v Banskej Bystrici sídli
na Národnej ulici. Privítal, a počas celého nášho pobytu nás sprevádzal, vedúci expozitúry
Ing. Dušan Herko.
V úvode nás oboznámil s tromi základnými funkciami, ktoré expozitúra Národnej banky
Slovenska plní a tou je správa zásob peňazí, spracovanie peňazí a pokladničná činnosť.
Žiaci sa dozvedeli, koľko nominálnych hodnôt bankoviek a mincí mena € obsahuje, ale aj tri
základné kroky na overenie pravosti bankoviek a to kontrola vystupujúcej tlače hmatom,
kontrola vodoznaku pohľadom a kontrola smaragdového čísla a hologramu naklonením,
ktoré sme si mohli zároveň aj vyskúšať. Samozrejme nám demonštroval aj ostatné ochranné
prvky. Možno bola pre niektorých nová aj informácia o tom, že všetky krajiny eurozóny,
ktoré používajú platobnú menu euro v prípade mincí majú rovnakú prednú stranu. Odlišujú
sa len rubovou - národnou stranou. Slovenské euro mince majú na rubovej strane dvojkríž,
bratislavský hrad a Kriváň. V ďalšej časti sme navštívili pokladňu, kde sme sa dozvedeli ako sa
spracúvajú peniaze od ostatných obchodných bánk resp. z podnikateľského sektoru a tiež
sme mali možnosť vidieť pamätné mince, ktoré sa pri rôznych príležitostiach vydávajú.
„Vedeli ste, že len 19 z 28 krajín Európskej únie používa ako menu euro? Na Slovensku je to
tak už od roku 2009. Nasledovala názorná ukážka ako si môžeme my sami overiť pravosť
bankoviek aby sme sa náhodou nestali obeťou nejakého podvodu. Bankovky sa dajú overiť
veľmi jednoducho. Existujú na to tri spôsoby. Prvý spôsob je overenie hmatom, pravosť
bankovky si tak vieme ľahko overiť dotykom vystupujúcich častí na okraji bankovky.
Kontrolu pohľadom vieme uskutočniť pohľadom na bankovku proti svetlu. Pri tejto kontrole
by sa mal na nefalšovanej bankovke ukázať vodoznak s portrétom Európy. Posledná
kontrola, ktorú si môže spraviť každý sám je kontrola naklonením bankovky tak, aby
smaragdové číslo menilo farbu na tmavomodrú. Táto časť nás všetkých zaujala pretože sme
si ju mohli vyskúšať sami na reálnych peniazoch, ktoré sme si bohužiaľ nemohli nechať.

Nasledovala ďalšia časť prezentácie a tá prebiehala v pokladnici expozitúry. V týchto
priestoroch sme sa dozvedeli viac o zberateľských a pamätných minciach. Tí, ktorí mali
záujem si mohli priamo v pokladnici vymeniť svoje 2 € mince za mince s pamätnou hodnotou,
ktoré sa v obmedzenom množstve vyrábajú na pripomenutie významnej osoby alebo udalosti
v európskom priestore. Na záver sme dostali priestor na otázky. Jednou z množstva
položených otázok, bola aj tá, odpoveď na ktorú zaujímala asi všetkých, či si sem môžeme
prísť zameniť medené mince, ktoré väčšina zbiera, za mince s väčšou hodnotou. Ing. Dušan
Herko, vedúci expozitúry, ktorý sa nám počas celého nášho pobytu venoval naozaj skvele,
nás nakoniec potešil odpoveďou, že áno. Okrem priestoru na otázky sme od pána vedúceho
dostali aj darčeky a to „Euro peňaženky s euro bankovkami“ (samozrejme fiktívne)
a propagačný materiál, z ktorého sa dozvieme tiež mnoho ďalších užitočných informácií,“
Týmito slovami zhodnotili návštevu expozitúry Národnej banky Slovenska tu v Banskej
Bystrici Mária Šipulová a Simona Mesarkinová z III. E.


Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Viktor Kováčik, III. E

 

 

Tak ako minulý, i tento rok sme sa s krúžkom Cvičná firma, pod vedením pani  Ing. Karolíny Hukelovej, zúčastnili Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Ide o každoročnú súťažnú prehliadku fiktívnych firiem z rôznych škôl z bližšieho aj širšieho okolia, ktoré súťažili o najlepšiu elektronickú prezentáciu, najlepší slogan, najlepší stánok, najlepšie logo a najlepší katalóg.

Do súťaže sme sa prihlásili s našou firmou P. S., s. r. o., ktorá sa venuje výrobe a predaju suvenírov odkazujúcich na 2. svetovú vojnu a Slovenské národné povstanie. Po príprave súťažných stánkov bola súťaž otvorená slávnostným zahájením. Nasledoval kultúrny program a potom už samotná prezentácia firiem. Cvičné firmy boli rôznorodé – jedny sa venovali móde, iné technológiám, organizovaniu svadieb, či príprave jedál. Najviac nám v pamäti utkveli práve cateringové firmy, pri ktorých sme polahodili chuťovým pohárikom. Okrem preverenia našich podnikateľských schopností sme si oprášili aj zručnosti jazykové.  Súčasťou veľtrhu boli totiž aj žiaci a pedagógovia zo Španielska, ktorým sme našu firmu prezentovali v anglickom jazyku. Hoci sme sa na súťaži neumiestnili, bol to pre nás deň plný príjemnej komunikácie, vylepšovania marketingových zručností a nových zážitkov.

Ďakujeme pani Ing. Karolíne Hukelovej, ktorá obetovala svoj voľný čas, aby nás aj tento rok formou  krúžku Cvičná firma viedla k rozvoju a zlepšeniu našich marketingových, ale aj osobnostných zručností. Poďakovanie patrí aj pani majsterke Bc. Erike Zádrapovej, ktorá nás počas veľtrhu Cvičných firiem sprevádzala a počas celej súťaže povzbudzovala a podporovala.

Autorka: Alexandra Horváthová, III. E

Foto: Mária Šipulová, III. E

 

pondelok, 08 apríl 2019 12:30

Analýza služieb mobilného operátora 4ka

Posledný tematický celok na odbornom výcviku pred ukončením štúdia  na Strednej odbornej škole informačných technológií je zameraný na analýzu služieb všetkých štyroch mobilných operátorov. V rámci učiva, ktoré sa nazýva dobíjacie kredity,  paušálne a doplnkové služby mobilných operátorov na Slovenku, nás navštívil zástupca jednej z týchto spoločností  Peter Belko, senior bussines partner mobilného operátora 4ka.

Hneď v úvode workshopu sa nám predstavil a už od začiatku pôsobil veľmi milo a priateľsky, čo vytváralo dobrú pracovnú atmosféru.  Skôr, ako začal, ho zaujímalo, koľkí z nás využívame služby mobilného operátora 4ka. Všetkým, ktorí  už SIM kartu 4ky vlastnia, dostali od neho darček v podobe   poukážky v hodnote 4€  na dobitie svojho kreditu.

Na tomto workshope sme mali možnosť získať informácie o 4ke, ktoré sme potrebovali na dokončenie prezentácie o mobilných operátoroch. A k tomuto operátorovi máme blízko aj z iného dôvodu.  4ka je pre nás, tohtoročných štvrtákov,  symbolická už  od začiatku jej vzniku. Totiž 4ka vznikla, resp. prišla na náš  trh v októbri v roku 2015. Mesiac po tom, ako sme prišli  študovať strednú školu odbor pracovník marketingu mobilného operátora. Bolo príjemné zaspomínať si na prácu, ktorú sme robili ako prváčikovia na odbornom výcviku. Bola to prezentácia, ktorá poskytovala všetky informácie o vtedajších službách prvého Slovenského mobilného operátora. Teraz sme mali možnosť vidieť a  uvedomiť si, ako sme sa my,  ale aj 4ka za ten čas zmenili.

Najväčšou zaujímavosťou 4ky v súčasnosti je, že má najviac predajných miest v republike, pretože jej služby nám poskytnú na každej Slovenskej pošte. Práve pred štyrmi rokmi bola 4ka iba na Slovenskej pošte, kde sme mali možnosť ísť v rámci exkurzie. Dnes už 4ku a jej služby nájdeme na predajných miestach ako je Mobil online, Digitall alebo tu, v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, v predajni Marzo. Dozvedeli sme sa tiež, že 4ka má obrovské pokrytie po celom Slovensku, pretože využíva vlastnú sieť (2G/4G -75% populácie) a sieť mobilného operátora Orange (2G/3G – takmer so 100% pokrytím).

4ka je podľa mňa obrovskou výhodou pre všetkých študentov, hlavne preto že sú vo svojej ponuke zákazníkom focusovaný na dáta. Nemôžem preto nespomenúť ich základnú SIM kartu, ktorá stojí len 4 €. Práve s touto SIM kartou stojí minúta hovoru len 0,04 € za minútu, čo je oveľa menej ako u ostatných  operátorov. Výhodou pre študentov je najmä internetový balík GIGA, ktorý si každý môže kúpiť len za 2 € a má jeden celý giga bite dát.

Tieto, ale aj rôzne iné informácie sme sa dozvedeli od Petra Belka, ktorý nám poskytol  aj najnovšie reklamné letáky, aby sme mali presný prehľad o tom, aké kredity a paušály a za aké ceny mobilný operátor 4ka poskytuje.

Veľmi si cením túto možnosť a tiež  ochotu Petra Belka prísť medzi nás a obohatiť nás o nové poznatky a vedomosti, ktoré sú pre nás ako pre budúcich podnikateľov a manažérov obzvlášť prospešné.

Autorka: Nikola Šimová, IV. E        Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Zatiaľ čo 12. a 13. marca 2019 štvrtáci absolvovali prvú časť maturitnej skúšky, žiaci ostatných ročníkov tento čas strávili oveľa príjemnejšie. Aby mohli štvrtáci nerušene pracovať na testoch a slohových prácach zo slovenského a anglického jazyka, pedagogickí zamestnanci pripravili pre všetkých ostatných náhradný program.

Pracovníci marketingu a klientski manažéri pošty už tradične počas týchto dvoch dní absolvovali množstvo workshopov.  V utorok už od 8:00 hod. klientski manažéri pošty prešli s bývalými absolventkami našej školy  Bc. Evou Kulichovou, špecialistkou v kancelárii ombudsmana Slovenskej pošty, a. s. a Martou Antošovou, vedúcou oddelenia Front office, cestou ich kariérneho rastu a možnosťami, ktoré pošta ponúka. Toto  rozprávanie plné skvelých zážitkov a užitočných rád bolo pre nich opäť veľkou motiváciou.  Zatiaľ pracovníci marketingu odhaľovali tajomstvá Online podnikania. Opäť sme dostali skvelú príležitosť obohatiť a rozšíriť si svoje už nadobudnuté poznatky a vypočuť si pána Jána Brádňanského, jedného zo spoločníkov firmy OMU. Musím povedať, že prednáška bola pre mňa, ako i pre spolužiakov, nesmierne obohacujúca. Online marketing je budúcnosťou marketingu, a preto informácií práve z tejto oblasti nebude nikdy dosť. Ďakujeme pánovi Brádňanskému za jeho čas a ochotu odovzdať svoje skúsenosti nám, mladšej generácii a budúcim marketérom.“  Týmito slovami vyjadrila svoj názor o tomto podujatí Alexandra Horváthová z III. E. Druhý deň paril Mgr. Angele Lazorovej zo  Slovenskej pošty, a. s., ktorá sa snažila klientskym manažérom pošty priblížiť jednotlivé pracovné pozície. Nakoniec si prváci mali možnosť zmerať svoje sily v dueli s druhákmi formou hry Pravda alebo lož a veľa humorných situácií im priniesli aj prejavy neverbálnej komunikácie, ktorými sa snažili kapitáni jednotlivých tried vyjadriť jednotlivé povolania a športovcov. „Buď chceš alebo nie. Všetko ostatné sú kecy.“  Prednáškou pod týmto názvom ich previedol úspešný podnikateľ Peter Krištofovič.

Mnoho zaujímavých informácií počas oboch dní získali aj žiaci I.A, I.B a II.D triedy, ktorí  sa zúčastnili workshopu v knižnici Mikuláša  Kováča v Banskej Bystrici,  kde im bola prezentovaná inštitúcia www.saia.sk zaoberajúca sa štúdiom a výskumom v zahraničí. Je to národný štipendijný program na podporu mobilít. Študenti majú veľkú príležitosť takto získať plné štipendium a študovať na vysokých školách v zahraničí. Práve tento program dáva šancu aj študentom zo sociálne slabších rodín. Druhá časť prednášky  bola venovaná motivačným listom, ktoré sú pri výberových konaniach dôležité a mnohí zamestnávatelia sa rozhodujú práve na základe informácií, ktoré im motivačný list poskytne.

Nemenej zaujímavý program mali aj  žiaci I. B triedy, ktorí sa zúčastnili premietania filmov v agentúre životného prostredia SAŽP. Filmy zamerané na tematiku vody s názvom „Dunaj - európska Amazonka" a „Živá voda“ z oblasti environmentálnej výchovy podnietili v žiakoch záujem o danú tematiku.

Žiaci z I. A sa na Úrade  priemyselného vlastníctva SR dozvedeli, ako sa dá patentovať nápad, čo je  ochranná známka a duševné vlastníctvo a ako ju rozoznať od tej falšovanej,  zatiaľ čo       II. C absolvovala prednášku o projekte E-nable. A neostalo len pri teórii. Pán Agi Gonda ich naučil aj pomocou 3D tlače vytvoriť exoskeletickú  mechanickú ruku.  „V rámci projektu, ktorý je založený na vytváraní mechanických končatín pre ľudí, ktorým chýbajú, sme mali možnosť pomocou 3D tlače takúto ruku vytvoriť aj my. Samotná tlač bola absolútne bez asistencie, ale skladanie ruky bola neskutočná zábava.  Nikdy mi nenapadlo, že 3D tlač sa dá využiť aj na takéto humánne účely. Práca na projekte E-nable nás ako  tvorcov rúk  veľmi obohatila o dobrý pocit z toho, že sme mohli pomôcť niekomu, kto to potrebuje a zároveň ruka, ktorú sme vytvorili, urobí šťastným človeka, ktorému práve táto časť tela chýba,“ povedal o tejto aktivite Viliam Meleg z II. C.

Expozícia rýb a prírodovedný film v Tihányiovskom paláci zaujali ďalších žiakov našej školy, ktorí tento palác navštívili.  Čo vytvorili a zažili žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu Erasmus+, si mohli pozrieť druháci, ktorých tento pobyt na projekte v budúcom školskom roku čaká. A potom sa už zúčastnili športového dopoludnia v telocvični. Tretiaci zatiaľ absolvovali workshopy, kde mali prezentovanú prácu s videom a Cisco.  

Náhradný program, ktorí si pedagogickí zamestnanci pre svojich žiakov pripravili, bol naozaj rôznorodý a bohatý. Každá z týchto aktivít im však poskytla množstvo zaujímavých informácií a hodnotných poznatkov, ktoré zlepšia nielen ich odborné zručnosti, ale skvalitnia  aj všeobecný rozhľad.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Mgr. art. Peter Lukáč, žiaci SOŠ IT

 

(35. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit)

V dňoch 12. - 14. februára 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Za  Strednú odbornú školu informačných technológií sa jej  zúčastnil žiak    4. ročníka Marek Kraus, ktorý sa po dvoch vyčerpávajúcich dňoch súťaže úspešne umiestnil na 1. mieste v kategórii Web Developer. 

Dni 12. - 14. február boli dňami vyvrcholenia grafického maratónu najšikovnejších žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Týmto maratónom je celoštátna súťaž ZENIT. Najlepší žiaci, výhercovia školských a krajských kôl, sa stretli spoločne pri meraní svojich zručností a skúseností v celoštátnom kole súťaže ZENIT.

Súťaži ZENIT, súťaži celoslovenského charakteru, predchádzali tak ako každým rokom náročné prípravy podkladov. Nie je to teda len skúška pre súťažiacich, je to rovnako skúška pre tvorcov zadaní všetkých jej kategórií, na ktorých súťažiaci počas týchto dvoch dní pracujú. Príprava zadaní je jednou z najnáročnejších úloh pre tvorcov každej kategórie. Zadanie musí byť dôsledné nielen preto, aby bolo pochopiteľné, ale najmä preto, aby bolo realizovateľné v krátkom časovom intervale. Zúčastnení súťažiaci, žiaci stredných škôl, preukázali zdatnosť a kreativitu v práci s grafickými softvérmi. Viacerí z nich si nápadmi a digitálnym stvárnením úloh silno konkurovali, čo naznačuje zvyšujúcu sa úroveň grafického cítenia dnešnej mládeže.

Tohtoročné zadanie celoštátneho kola, tak ako jemu predchádzajúce školské a krajské kolá, boli pri tvorbe výrazne ovplyvnené mojou účasťou na medzinárodných kolách súťaže EUROSKILLS. Skúsenosti získané v Gothenburgu a v Budapešti sú neoceniteľnou skúsenosťou pre tvorbu národného kola súťaže na Slovensku.

Celková svedomitá príprava zadania a v neposlednom rade súťažiacich, ako aj náročnosť zadaní na nižších kolách, sa ukázala  veľmi prínosnou. Osobne ma veľmi prekvapili súťažiaci svojím svedomitým prístupom a pozorným čítaním zadania. Samozrejme, tak ako vždy sa našlo pár chýb, viac či menej závažných pochybení. Celkovo si myslím, že kvalita zadaní a najmä pripravenosť súťažiacich stúpla vo výraznej miere. Hlavnú výhodu tvorby zadaní v štýle „EUROSKILLS“ vidím v tom, že sa súťažiaci podvedome pripravujú práve na celoeurópske kolo súťaže v kategórii Graphic designer – EUROSKILLS, ktoré je postupovou platformou pre výhercov celoslovenského kola. 

V kategórii Grafický dizajnér súťažilo v tomto ročníku spolu 8 žiakov, ktorými boli víťazi krajských kôl súťaže. Súťaž prebiehala počas troch náročných dní. Prvé dva dni boli súťažné a teda boli zaťažkávajúcou skúškou najmä pre súťažiacich. Tretí deň bol vyčerpávajúcim najmä pre nás ako komisiu, kedy sme uzatvárali vyhodnotenie výsledkov. Zadania boli vytvorené na každý deň zvlášť, to znamená, že súťažiaci nepracovali viac dní na tej istej úlohe. Členovia hodnotiacej komisie dozerali na korektný priebeh súťaže a po uplynutí času určeného na vypracovanie zadania hodnotili práce za ten ktorý deň.

Po skončení súťažných dní, vo štvrtok 14. 2. v dopoludňajších hodinách, bol pre súťažiacich pripravený program, prehliadka Múzea SNP, kým členovia hodnotiacej komisie sumarizovali výsledky za obidva súťažné dni a pripravovali ich pre slávnostné vyhlásenie.

Autori: Mgr. art. Matej Opálený a Mgr. art. Anita Baloghová

 

Strana 3 z 35

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.