Študijne oddelenie: 048/4341 222

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Žiadateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Kód žiadosti o NFP: NFP302020N922

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:      2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:  2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Hospodárska činnosť: 85.32.1 Stredné odborné školstvo  

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, 2532/2, 2532/1, 2540/11, 2532/4, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2521/8

 

V prípade, že sa Vám nenačíta PDF dokument,  prosím obnovte webstránku.

PDF:

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
22.10.2019
a meniny má Sergej
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.