Študijne oddelenie: 048/4341 222
Projekt Techpedia

Projekt Techpedia

 

 

 

 

Hlavný cieľ

Hlavný cieľ projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá.

 

 

 

Prostriedky

Zvýšenie kvality výučby na stredných odborných školách chceme dosiahnuť tak, že pripravíme široké portfólio moderných výučbových pomôcok – zameriame sa najmä na menšie výučbové objekty:

 • kratšie výkladové moduly,
 • pracovné listy,
 • výkladové partie usporiadané do formy výkladového slovníku,
 • testy,
 • prekladový multimediálny mnohojazyčný slovník.

Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Všetky materiály budú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a slovenčine; materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov i učiteľov.

Výučbové pomôcky budú vo formátoch pre Learning management System - LMS (napr. Moodle), PDF a taktiež vo formátoch pre čítačky kníh a mobilné zariadenia (telefóny, tablety).

Učitelia a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu. Pre zvýšenie príťažlivosti budeme behom projektu so študentami komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.


Aktivizácia študentov a učiteľov, overenie výsledkov

V rámci projektu preto usporiadame rozsiahly pilotný beh, pri ktorom sa vyvinuté pomôcky dôkladne otestujú.

Na overenie výsledkov (tj. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte), a to nielen v národnom, ale i v medzinárodnom meradle pripravíme veľkú medzinárodnú súťaž – Technickú olympiádu, do ktorej sa študenti zapoja.


Výučbové témy

 • M1 - Bezdrôtové siete
 • M2 - Kryptografia, počítačová kriminalita
 • M3 - Moderné bezpečnostné systémy
 • M4 - Cloud computing
 • M5 - Automatizácia
 • M6 - Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
 • M7 - Automatizácia domácnosti
 • M8 - Internet vecí
 • M9 - Identifikácia používateľa
 • M10 - MMI (multimodálne rozhranie) pre interaktívnu komunikáciu
 •            a  navigáciu
 • M11 - Siete budúcnosti – SDN a NFV
 • M12 - Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
 • M13 - Optické systémy a siete
 • M14 - Optoelektronika, fotonika a senzory
 • M15 - Moderné dátové rozhrania
 • M16 - Moderné modulačné metódy
 • M17 - PLC/BPL (komunikácia pre silnoprúdové vedenia)
 • M18 - Vysokorýchlostne pripojenie k Internetu (VDSL, G.fast, atď.)
 • M19 - Moderné štandardy
 • M20 - Mobilné technológie LTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
08.04.2020
a meniny má Albert
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.