Študijne oddelenie: 048/4341 222
Podstatou peňažných služieb v treťom ročníku pracovníkov marketingu je poznať Slovenskúmenu, ochranné prvky bankoviek ale tiež to, ako postupovať pri manipulácii s peniazmiopotrebovanými, poškodenými alebo falšovanými.Za poznatkami z tejto oblasti…
Tak ako minulý, i tento rok sme sa s krúžkom Cvičná firma, pod vedením pani  Ing. Karolíny Hukelovej, zúčastnili Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Ide o každoročnú súťažnú prehliadku fiktívnych firiem z rôznych…
Posledný tematický celok na odbornom výcviku pred ukončením štúdia  na Strednej odbornej škole informačných technológií je zameraný na analýzu služieb všetkých štyroch mobilných operátorov. V rámci učiva, ktoré sa nazýva dobíjacie…
Zatiaľ čo 12. a 13. marca 2019 štvrtáci absolvovali prvú časť maturitnej skúšky, žiaci ostatných ročníkov tento čas strávili oveľa príjemnejšie. Aby mohli štvrtáci nerušene pracovať na testoch a slohových prácach zo…
(35. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit) V dňoch 12. - 14. februára 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Za  Strednú odbornú školu informačných technológií sa jej  zúčastnil žiak    4.…
            Posledným nástrojom marketingovej komunikácie je osobný predaj. Techniky osobného predaja a svoje manažérske zručnosti sme si v tomto školskom roku vyskúšali nielen pri predaji karty Europa, ale aj v predajni mobilného operátora…
V rámci preberania učiva sa žiaci II. E triedy odbor pracovník marketingu zúčastnili exkurzie na vyclievacom oddelení v Banskej Bystrici. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa,  ako zásielky zasielané z tretích krajín predkladajú pracovníci…
„4ka je náš jediný slovenský mobilný operátor a  má za sebou dve silné značky. Prvou je SWAN MOBILE, a. s. Táto spoločnosť začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie…
Utorok ráno, keď slnko vykuklo spoza mrakov a cez oblok nás pošteklilo na tvári, vedeli sme, že prišiel ten dlho očakávaný deň. Deň, kedy budeme musieť dokázať, že štúdium na strednej…
Skvelé nápady, tvorivý prístup a odborné zručnosti mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici aj tento rok prezentovať v školskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Práve táto činnosť rozvíja…
Strana 10 z 26

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
28.05.2020
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.