Študijne oddelenie: 048/4341 222
Nadpis vystihuje to, čo predviedol tím našich žiačok s projektom V. Ž. na celoslovenskom finále medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? Pod ideovým vedením Frederiky Lukáčovej (IV. A) pripravili Paulína Vӧrӧsmartyová (II.…
Pri získavaní odborných vedomostí a zručností na odbornom výcviku sme navštívili aj objekt nášho štúdia a zdroj nových odborných skúseností spoločnosť Orange Slovensko v Bratislave. Naša dlho očakávaná exkurzia začala v utorok 7. mája…
A stalo sa. To, čo bolo doteraz iba vzdialenou budúcnosťou, sa stalo realitou. Zatiaľ, čo sme netrpezlivo čakali na výsledky písomnej časti maturitnej skúšky, čas „nezaháľal.“ Plynul veľmi rýchlo a my sme…
Od polovice decembra žiaci III. E triedy, odbor KMP, pracovali na téme  „Prijímanie a dodávanie poštových poukazov“. Svoje teoretické vedomosti si upevnili praktickými zručnosťami pri prijímaní a dodávaní poštových poukazov…
Pod týmto zvláštnym názvom sa skrýva medzinárodná súťaž, ktorú organizuje Slovenská národná galéria. Súťaž je určená stredoškolskej mládeži a tento rok bola vyhlásená téma Zbieranie. Naše žiačky sa prihlásili s dvoma projektmi …
Tím v zložení Frederika Piarová a Paulína Vörösmartyová z II. B úspešne reprezentoval našu školu a odbor grafik digitálnych médií na podujatí Junior internet (5. a 6. apríla 2019).  Finále celoslovenskej súťaže, kde prezentovali v sekcii…
Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách. Je to program EÚ…
Už od začiatku septembra sme so žiakmi III. E pracovali na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnú reklamnú kampaň, dobrú podporu predaja, budovanie vzťahov s verejnosťou a v neposlednom rade osobný predaj sme si…
Pod týmto názvom sa uskutočnil workshop, ktorý absolvovali žiaci I. E triedy v rámci učiva odborného výcviku, ktoré je zamerané na výberové konania, pracovné pohovory a písanie žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných…
Naša štvorročná cesta za poznaním pomaly končí. Skôr, ako sa však ocitneme vo finále, sme si boli doplniť svoje odborné zručnosti a chýbajúce poznatky z oblasti, ktorú študujeme priamo v spoločnosti Orange Slovensko…
Strana 9 z 26

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
28.05.2020
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.