Študijne oddelenie: 048/4341 222
EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2020

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2020

title foto 0

 

Aj napriek tomu, že žiaci našej škole sa vzdelávajú dištančne, zostávajú aktívni. Žiaci I. E a II. E triedy, odbor KMP a PMMO sa aj tento rok zapojili do Ekonomickej olympiády. Olympiádu koordinovala Ing. Monika Maruškinová, učiteľka ekonomických odborných predmetov.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií určená pre študentov stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami.

Žiačka Stanislava Staníková zhodnotila olympiádu nasledovne:

"Účasť na tejto olympiáde beriem ako dobrú skúsenosť, mám možnosť preveriť svoje ekonomické znalosti."

Žiačka Mária Kosoňová uviedla: "Vďaka tejto súťaži som schopná porovnať svoje ekonomické vedomosti s mojimi rovesníkmi."

Autorka: Ing.Monika Maruškinová

 

 

nadacia partners logo

Dnes je
11.04.2021
a meniny má Július
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.