Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu z II. a III. E začali pracovať na projekte so spoločnosťou  Aurora  photo, design & print

Pracovníci marketingu z II. a III. E začali pracovať na projekte so spoločnosťou Aurora photo, design & print

Snahou všetkých stredných odborných škôl je pripravovať svojich žiakov pre trh práce, pretože odborné vzdelávanie je vzdelávanie určené k tomu, aby sa absolventi dokázali uplatniť v pracovnej kariére.  Preto aj my už niekoľko rokov vytvárame žiakom podmienky na to, aby mali obsah učiva sprostredkovaný zážitkovým učením v reálnych podmienkach. V tomto školskom roku sme sa dohodli na spolupráci so spoločnosťou  Aurora  photo, design & print. Toto grafické štúdio umožní druhákom zrealizovať prieskum trhu a tretiaci si tu prakticky vyskúšajú marketingovú komunikáciu.

Skôr, ako sme začali na projekte pracovať, navštívili druháci spoločnosť Aurora a dizajnérovi Matejovi Mazúchovi a manažérke predaja Erike Mahútovej predložili návrhy svojich anketových otázok a grafický návrh dotazníka. Tiež sa dohodli na darčekoch pre respondentov a so záujmom si prezreli spoločnosť.  Zaujímalo ich, čo všetko spoločnosť ponúka a aby sa o nej dozvedeli viac, odniesli si so sebou katalóg produktov, ktorý bol vyrobený špeciálne pre nich.  Čaká ich teda mesiac práce v teréne, kedy budú oslovovať respondentov a získavať odpovede na anketové otázky.  „Teším sa na prácu v ozajstnej firme, na oslovovanie respondentov a tiež na výsledky našej práce, ktoré budú reálne. Považujem to za dobrú prípravu na svoje budúce povolanie. Verím, že získam cenné skúsenosti práve pri tejto činnosti. Vyhovuje mi tento spôsob vyučovania a aj z tohto dôvodu považujem túto školu za správnu voľbu,“ povedala po prípravnej fáze projektu Tatiana Vozárová z II. E.

Výsledky prieskumu trhu však nebudú slúžiť len k získavaniu praktických zručností druhákov, ale aj zamestnancom spoločnosti Aurora. Niektoré zo zistení navyše pomôžu aj tretiakom pri realizácii nástrojov marketingovej komunikácie, na ktorej už začali usilovne pracovať. Na spoločnom brífingu s manažérkou spoločnosti vybrali produkt, na ktorý bude zameraná reklamná kampaň, médiá, cez ktoré budú kampaň realizovať. Dohodli sa na programe podpory predaja a tiež na aktivite slúžiacej k vytváraniu dobrých vzťahov s verejnosťou. Následná návšteva grafického štúdia Aurora im umožnila lepšie spoznať spoločnosť a tiež produkty, ktoré svojim zákazníkom poskytujú.  Miroslava Medveďová z III. E zhodnotila stretnutie s manažérkou spoločnosti nasledovne: „Prekvapilo ma, že obaja majitelia spoločnosti sú naši bývalí žiaci. Pre manažérku Eriku Mahútovú sme si pripravili množstvo otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala. Predmetom tohto stretnutia bolo  dohodnúť podmienky spolupráce, vybrať vhodný produkt a spôsob realizácie reklamnej kampane. Zaujímalo nás však aj to, ako vznikol názov spoločnosti. Predložili sme jej aj návrhy na slogan reklamnej kampane, ktoré sme tvorili brainstormingom. Bolo ťažké vybrať jeden, pretože svoje nápady predložil každý z nás, a tak   ešte počkáme na posledné vyjadrenie a môžeme začať. Nakoľko sme boli navštíviť aj spoločnosť a pán Mazúch nám predstavil všetky produkty, máme už predstavu o tom, ako budeme postupovať. Myslím si, že každý z nás sa teší na túto skúsenosť, no máme aj veľký rešpekt a pocit zodpovednosti. Veď ideme pracovať v reálnych podmienkach a spätnú väzbu získame priamo od zákazníkov a širokej verejnosti. O to viac nás to zaväzuje.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč,  Martin Necpal, III. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
25.05.2020
a meniny má Urban
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.