Študijne oddelenie: 048/4341 222
Adaptačný kurz 2019

Adaptačný kurz 2019

Ako po iné roky aj tento rok naši prváci odštartovali štúdium na SOŠ IT adaptačným kurzom. Ten  žiaci tradične absolvujú v prvý septembrový týždeň v horskom hoteli Kráľová, situovanom v dedinke Kráľová 8 km od Zvolena. Kurzu sa zúčastnilo všetkých päť tried prvého ročníka,      I. A a I. B so študijným zameraním grafik digitálnych médií, I. C – technik informačných a telekomunikačných technológií, I. D – mechanik počítačových sietí a I. E kombinácia odborov pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

Hotel Kráľová je obkolesený lesmi, lúkami, pasúcim sa dobytkom či koňmi. Duch farmárčenia je tu cítiť z každého kúska zeme. V tomto príjemnom prostredí prváci absolvovali sériu prednášok a poznávacích aktivít a hier. Cieľom kurzu je, aby prváci zistili, čo ich v škole čaká, kto je pán riaditeľ, pani zástupkyňa, triedny učiteľ, aké sú možnosti štúdia na mobilitných projektoch a kto sú ich spolužiaci.

Už cestou do hotela sa v autobuse striedali otázky typu: Odkiaľ si? Prečo si tu? Bývaš na internáte? Každý turnus ešte pred obedom absolvoval rôzne prednášky. Od pána riaditeľa sa dozvedeli o škole, o jej histórii i prítomnosti, predstavil im vízie školy v budúcnosti, tiež si vypočuli prednášku o hrozbách alkoholizmu. Pani zástupkyňa poskytla prvákom informácie o štúdiu na škole a problematike integrácie. Ďalej nasledovali prednášky o konkrétnych študijných odboroch a mobilitných projektoch, o tom, ako prebieha odborný výcvik, čo nás počas štúdia čaká a mnoho iných dôležitých informácií. Po obede žiakov čakal malý výlet po okolí, športové aktivity ako biliard, plávanie, stolný futbal, volejbal či bedminton.  Večerné a ranné prechádzky nemohli chýbať. Aj keď sa zo začiatku nikomu nechcelo, nakoniec každému prospel čerstvý lesný vzduch. A aj sa nám lepšie zaspávalo...

Autor článku: Ing. Karolína Hukelová

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
25.05.2020
a meniny má Urban
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.