Študijne oddelenie: 048/4341 222
Formou workshopu sme sa učili komunikovať

Formou workshopu sme sa učili komunikovať

Tak ako po iné školské roky sa pracovníci marketingu  na odbornom výcviku aj teraz  venovali verbálnej a neverbálnej komunikácii. V rámci tréningu komunikačných zručností si vyskúšali rôzne modelové situácie a aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Jednou z takých bol aj workshop, ktorý zrealizovala konzultantka Informačného centra mladých v Banskej Bystrici, Mgr. art. Ivana Kivaderová. Od tých predchádzajúcich sa odlišoval tým, že  na tomto workshope sa zúčastnili aj ich spolužiaci, klientski manažéri pošty, nakoľko aj v tomto odbore je komunikácia veľmi dôležitá. Veď akákoľvek pracovná pozícia, či už na pošte alebo v Poštovej banke, je založená na komunikácii s klientom.

Na začiatku svojej prezentácie sa lektorka predstavila a všetkých  nás upozornila na to, že pri každej komunikácii musíme myslieť na to, že povedané ešte nie je počuté, počuté ešte nie je pochopené, pochopené ešte nie je prijaté a prijaté ešte nie je upevnené a podržané. „Človek nemôže nekomunikovať.“ Aj tento fakt upútal pozornosť žiakov, a tak sa mohli hneď po niekoľkých údajoch z histórie komunikácie zapojiť do prvej aktivity. Bolo ňou prerozprávanie počutého príbehu, do ktorého sa  zapojili štyria žiaci. Formou tejto aktivity si vyskúšali, že každý človek vníma situácie individuálne a to cez seba. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi však môžeme povedať, že ten istý príbeh si súčasní prváci zapamätali a prerozprávali presnejšie ako ich starší spolužiaci.

V rámci prezentácie sociálnej komunikácie im priblížila komunikačné štruktúry, monológ a dialóg a všetky  druhy neverbálnej  komunikácie. Dozvedeli sa aj to, že sila komunikácie je v sile slova. Potom sa už venovali iba neverbálnej komunikácii – mimike, postojom, gestám, komunikácii činmi a správaním. Jej rozprávanie bolo doplnené historkami, zážitkami a radami, ako urobiť dobrý dojem na ľudí.

Záver patril aktivite, v ktorej žiaci na základe obrázkov vysvetľovali, čo znamenajú jednotlivé postoje, gestá a signály reči tela. Tu sa už žiaci zapájali hromadne, diskutovali a vyjadrovali svoje názory, čím vyjadrovali svoj záujem a aktívnu účasť na tomto workshope.

A o svojich pocitoch nám po odchode pani Ivany Kivaderovej aj porozprávali. Prezentácia bola zaujímavá  a pani lektorka veľmi sympatická. Verbálnu a neverbálnu komunikáciu sme už preberali a niektoré aktivity sme si vyskúšali aj s pani majsterkou na odbornom výcviku, takže téma ma zaujala už predtým.  Každopádne sa mi najviac páčili aktivity,  ktoré si pre nás pani Kivaderová starostlivo  pripravila a okrem toho, že sme sa naučili nové veci o komunikácii, sme sa aj zabavili. O to viac si z tohto stretnutia zapamätáme,“  povedala Bianka Sanitrová a Saška Cicková sa o svojich pocitoch vyjadrila podobne: „Moje pocity z dnešného workshopu sú veľmi pozitívne.  Naučili sme sa nové veci a ujasnili sme si tie,  ktoré sme už vedeli, len sme si ich ešte potrebovali upevniť. A toto bol skvelý spôsob, ako to dosiahnuť. Bola by som veľmi rada, keby sme mali aj v budúcnosti  viac takýchto prezentácií.“     

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
25.05.2020
a meniny má Urban
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.