Študijne oddelenie: 048/4341 222
V novom školskom roku prišiel žiakov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici privítať aj podpredseda BBSK Mgr. Ondrej Lunter.

V novom školskom roku prišiel žiakov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici privítať aj podpredseda BBSK Mgr. Ondrej Lunter.

  1. septembra 2019 začal nový školský rok 2019/2020. Chodby a všetky ostatné priestory našej školy po dvojmesačnom tichu  opäť ožili. Zaplnili sa takmer 560 žiakmi, ktorí sa rozhodli študovať práve na našej škole. Vlaňajších štvrtákov, ktorí sa s nami na konci školského roka rozlúčili,  vystriedali prváci. Niektorí z nich prišli v tento slávnostný deň aj v sprievode svojich rodičov. Všetci sa tak ako po iné roky zhromaždili na školskom ihrisku, kde už na nich čakalo vedenie školy, triedni učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci. A hoci  im počasie v tento deň neprialo, ani kvapky dažďa, ktoré na nich padali, im nezabránili v tom, aby sa rýchlo podelili so svojimi spolužiakmi o tie najlepšie zážitky z prázdnin. 

Začiatok školského roka ako každý iný. A predsa niečím výnimočný.  Výnimočný tým, že žiakov našej školy prišiel pozdraviť aj podpredseda BBSK Mgr. Ondrej Lunter, ktorého hneď po zaznení Slovenskej hymny privítal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ našej školy. Vzápätí predstavil aj ostaných členov vedenia školy, privítal všetkých zamestnancov a žiakov, predovšetkým prvákov, ktorým poďakoval za to, že sa rozhodli študovať práve na našej škole. Vo svojom príhovore vyjadril aj myšlienku, že život je zmena, zmena je vývoj a vyvíja sa aj naša škola. Krátko spomenul jej históriu a vyzval žiakov, aby nasledovali svoj cieľ, vytrvalo išli za ním a nedali sa odradiť neúspechmi.

Potom už odovzdal slovo nášmu hosťovi, podpredsedovi BBSK Mgr. Ondrejovi Lunterovi, ktorý pogratuloval žiakom k tomu, že študujú na jednej z najlepších škôl, pretože nie každý má to šťastie. Zdôraznil, že práve tieto štyri roky sú určujúce pre celý život a na základe získaných skúseností, vedomostí  a zručností ich budú posudzovať zamestnávatelia a je len na nich, ako túto príležitosť využijú. Vo svojom príhovore ďalej uviedol: „Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici považujem za elitnú vo svojom odbore. Som rád, že v našom kraji majú študenti príležitosť získať vedomosti v tak perspektívnej oblasti. Keď žiaci získajú kvalitné vzdelanie na strednej škole s dobrým zázemím praktickej výučby, je pre nich ľahšie sa uplatniť na trhu práce a nájsť si dobré zamestnanie. Desiatky študentov, ktorých som dnes stretol, už svoje rozhodnutie spravili a obstáli v súťaži spomedzi ďalších uchádzačov. Ako s touto príležitosťou naložia, je už v ich rukách. Držím palce!“

Nakoniec sa slova ujala Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, ktorá oboznámila žiakov s organizáciou vyučovania v najbližších dňoch.  Prváci absolvujú adaptačný kurz, potom ich už spolu so žiakmi druhého ročníka čaká účelové cvičenie. Zatiaľ sa žiaci tretieho ročníka zúčastnia na trojdňovom Kurze ochrany života a zdravia. Žiakov II. C a II. D čaká tiež  plavecký výcvik. Štvrtákov, ktorým sa nedarilo na konci minulého školského roka, čaká praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a následne ústna forma internej časti maturitnej skúšky. 

Čaká nás teda opäť na udalosti bohatý september  a ja verím, že aj celý nasledujúci školský rok. Tak ako po iné školské roky, aj teraz  sme pre žiakov pripravili množstvo súťaží, workshopov, exkurzií, projektov, ale tiež záujmových krúžkov, kde budú mať opäť možnosť prejaviť svoju kreativitu a aktívny prístup k štúdiu. A v tom im aj my, všetci vyučujúci, budeme držať palce. Tak nech je tento školský rok pre nich šťastný. 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

Dnes je
29.01.2020
a meniny má Gašpar
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.