Študijne oddelenie: 048/4341 222
Školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Skvelé nápady, tvorivý prístup a odborné zručnosti mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici aj tento rok prezentovať v školskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Práve táto činnosť rozvíja ich talent a umožňuje im vytvárať niečo nové alebo inovatívne v oblasti, v ktorej sa dobre vyznajú,  alebo  ktorej sa v škole, či vo svojom voľnom čase venujú. Každý, kto sa chce do tejto súťaže zapojiť, potrebuje len dobrý nápad a konzultanta, ktorý ho bude viesť a pomáhať mu. Takýchto žiakov sa v školskom roku 2018/2019 našlo na našej škole 21 a hodnotiacej komisii školského kola predložili dňa 26. februára 2019 na posúdenie jedenásť prác. Väčšina z nich patrila do kategórie 15 – Ekonomika a riadenie, no k obhajobe pristúpili aj dve žiačky s učebnou pomôckou z kategórie 14 – Učebné pomôcky, didaktické technológie či dvaja žiaci s prácou, ktorá bola zaradená do kategórie 5 – Životné prostredie, geografia a geológia.

V utorok, 26. 2. 2019 o 10,42 hod., predseda hodnotiacej komisie školského kola súťaže SOČ Mgr. Ján Hôrecký predstavil jej ďalších členov Ing. Karolínu Hukelovú, Ing. Moniku Maruškinovú a Ing. Petra Turanského, ktorí nasledujúce dve hodiny so záujmom počúvali prezentácie a obhajoby prác žiakov. Skôr, ako sa tak stalo, ich privítal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, ktorý vyjadril úprimnú radosť nad tým, že do súťaže sa prihlásilo až 21 žiakov a zdôraznil, že práve táto činnosť je veľmi dobrou prípravou na akékoľvek iné skúšky, či už maturitné alebo prijímacie skúšky na vysoké školy.  Podotkol, že je to skúška nielen ich práce, ale aj seba samých a dôležitá je nielen kvalita práce, ale aj to, ako ju dokážu prezentovať. Nakoniec im veľa šťastia  popriala aj Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa pre  teoretické vyučovanie a mohlo sa začať.

Prvá pristúpila k obhajobe svojej práce  s názvom Propagácia ochotníckeho divadelného  súboru Paravany v Slovenskej Ľupči Alexandra Horváthová. Po jej naozaj plynulej prezentácii svojej práce predstavil prácu s názvom Využitie voľného času v OZ Future Press Martin Gombala.  Hodnotiacu komisiu zaujal svojím nápadom založiť Občianske združenie, ktoré pomôže mladým ľuďom zmysluplne využiť voľný čas a vyplniť ho zmysluplnými aktivitami. Reklamná kampaň na knihu Na vine sú hviezdy bola už témou práce Veroniky Pohánkovej a Natálie Matúšovej. Nikola Kánová a Matej Geleta, ktorý zastupoval chýbajúcu spolužiačku Simonu Šalkovú, hneď v úvode prezradili, že radi cestujú a preto ich zaujíma cena poistenia pri pobytoch v zahraničí. Porovnanie produktov poisťovní v SR bolo totiž témou ich práce. Hneď na to poskytli rady Ako sa pripraviť na pracovný pohovor Marcela Mizerová a Nina Tatárová.  Marketingovou štruktúrou XBOXu 360 sa vo svojej práci zaoberali Miroslava Medveďová, Martina Rusnáková a Kvetoslava Šimová. Šimon Kyseľ sa vo svojej práci Komparácia nezamestnanosti venoval porovnávaniu nezamestnanosti v Slovenskej republike a v Českej republike za obdobie od r. 2006 až 2017. Martin Lehocký, Martin Necpál a Patrik Kalianko predstavili svoj Podnikateľský plán na reštauráciu, ktorý bol určený tým, ktorí chcú začať podnikať. Využívanie nástrojov komunikačného mixu v reálnych podmienkach do učebnej pomôcky pretavili Mária Šipulová a Simona Mesarkinová. Nakoniec sa k slovu dostala technika a svoj Autonómny merací systém monitorovania biologického znečistenia vôd predstavil Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť systém fungovania tohto zariadenia, ktorý Marek demonštroval ukážkami ako testovacie senzory reagujú na rôzne svetlo.

Počas všetkých prezentácií sa členovia hodnotiacej komisie k jednotlivým prácam vyjadrili a tiež súťažiacim kládli  otázky, ktoré im mali objasniť danú situáciu.  Za to, že ich odpovede boli pohotové a tiež kvalifikované, ich v závere súťaže pochválil aj pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý poďakoval nielen im, ale aj pedagógom, ktorí ich  viedli. Potom už spolu so zástupkyňou Ing. Miriam Popovičovou a členmi hodnotiacej komisie súťaž vyhodnotili. Diplomy a darčeky v podobe nákupných poukážok v predajni Decathlon alebo Martinus si neodniesli len tí, ktorí postupujú do Krajského kola súťaže SOČ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 na SPŠ dopravnej vo Zvolene, ale aj ostatní, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. Okrem Márie Strelníkovej, Soni Vierikovej, Alexandry Horváthovej a Martina Gombalu, ktorí súťažili v kategórii 15, do krajského kola postupuje aj Marek Kraus z kategórie 05 a Mária Šipulová a Simona Mesarkinová s prácou z kategórie 14.

Všetkým, ktorí sa zúčastnia krajského kola, gratulujeme a veríme, že všetci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili,  sa zdokonalili v prezentovaní svojich vedomostí a nápadov, získali lepšie zručnosti a mali možnosť vyskúšať si, čo ich čaká v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.