Študijne oddelenie: 048/4341 222
Ako manažovať podnik sme sa učili workshopmi u mobilných operátorov

Ako manažovať podnik sme sa učili workshopmi u mobilných operátorov

Workshop slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie zručností. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.Workshop je stále obľúbené slovo zväčša u manažérov a práve preto  žiaci z I. E získavali odborné zručnosti z oblasti podnikového manažmentu na odbornom výcviku touto formou vzdelávania.

Aby získali čo najviac znalostí o spôsobe vedenia špecializovaných predajní mobilných operátorov, najprv dňa 16. 2. 2019  navštívili prevádzku Orange na ul. 29. augusta v Banskej Bystrici. Dávid Slivka, vedúci predajne, im vysvetlil organizačnú štruktúru a systém riadenia a zriaďovania týchto predajní. Dozvedeli sa tiež, prečo sú všetky predajne rovnaké, prečo sú všetci zamestnanci rovnako oblečení, čo je poslaním tejto spoločnosti a tiež etický kódex. Žiaci interaktívne vstupovali do aktivít, ktoré mal pripravené nielen vedúci predajne, ale aj jeho kolega a nakoniec neobišli ani tému pracovných pohovorov, motivačných listov, aké sú najčastejšie kladené otázky a dozvedeli sa tiež, čo je mysteryshopping.

 Akú úlohu má manažér predajne? Ktoré zručnosti využíva pri vedení svojho tímu? Ako motivuje svojich zamestnancov? Aké rieši problémové situácie vo vzťahu k zákazníkom, alebo vo vzťahu k zamestnancom? To už boli témy workshopu, ktorý sa zrealizoval následne 23. 2. 2019 v predajni Telekom v Europa SC v Banskej Bystrici. Nielen na tieto otázky odpovedalžiakom vedúci pobočky,Ing. Michal Mišek. Príjemným prekvapením bolo, že svoj čas nám venovali aj jeho kolegovia. Za všetkých spomenieme aspoň Mgr. Miroslava Machaya a Mgr. Luciu Mesíkovú. Všetci žiakom veľmi trpezlivo odpovedalina ich všetečné a zvedavé otázky, týkajúce sa napr. etického kódexu a štandardov správania sa zamestnancov voči zákazníkom. S veľkým záujmom sa opäť stretla téma takzvaného skúšobného zákazníka, čiže mysteryshopping.  S touto metódou a spôsobom získavania informácii o výskume trhu, ako aj o kvalite predajných zručností  jednotlivých zamestnancoch, sme sa už niekoľkokrát stretli aj u iných mobilných operátorov. Táto téma je však pre žiakov veľmi pútavá a odhaľuje im zákulisie prípravy zamestnancov na komunikáciu so zákazníkom, ako napr. reagovať v nepríjemných situáciách, ako aktívne počúvať a ako úspešne  predávať. Tiež má za úlohu viesť predajcov k lepším výkonom, zlepšovať zákaznícky servis a hlavne získavať nových zákazníkov.

Žiaci sa dozvedeli aj také skutočnosti,  že 80 až  90% zákazníkov navštívi predajňu  Telekomu v súvislosti so zaplatením faktúry, reklamáciou služby alebo produktu, resp. za účelom iných servisných požiadaviek. Ako sme boli informovaní, niektoré z požiadaviek zákazníkov dokážu zamestnanci predajne preveriť a uviesť na správnu mieru aj v samotnej predajni.

Len zvyšných 10% zákazníkov má záujem o rozšírenie súčasných poskytovaných služieb, prípadne o kúpu nového telefónu alebo novej služby. Predajná činnosť spoločnosti Telecom a získavanie nových zákazníkov je primárne realizovaná prostredníctvom školených telefonických operátorov.

Nevynechali sme ani motiváciu zamestnancov. Žiaci sa dozvedeli, že samotný zamestnávateľ, ale aj dodávateľské spoločnosti, motivujú zamestnancov k lepším výkonom vyhlasovaní rôznych súťaží, napr. o počet predaných telefónov určitej značky za jeden mesiac a pod. Odmeny, ktoré zamestnanci získajú, sú väčšinou zážitkové, a tak aj zamestnanci tejto predajne už navštívili rôzne destinácie a krajiny nielen Európy, ale celého sveta.

Z pohľadu majsterky odbornej výchovy považujem túto exkurziu za prínos vo vyučovacom procese, nakoľko prepojila nielen teóriu s praxou, ale ukázala žiakom aj neľahkú úlohou manažéra v reálnej pobočke mobilného operátora, čím sa výchovno-vzdelávací proces vyučovania stal pre žiakov efektívnejším, vzbudil záujem o učenie a celkovo spestril vyučovací proces.

Autorky:  Bc. Eva Kulichová a Bc. Vlasta Vilhanová, majsterky OV

Foto: žiaci I. E, pracovník marketingu

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.