Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mladým  inovátorom pre rok 2018 sa stal Marek Kraus

Mladým inovátorom pre rok 2018 sa stal Marek Kraus

O tom, že SOŠ IT na Tajovského 30 v Banskej Bystrici má kreatívnych žiakov, ktorým slovo inovácie nielenže veľa hovorí, ale ich aj sami vytvárajú,  svedčí množstvo ocenení získaných na  rôznych súťažiach.  Preto sme ani chvíľu neváhali a prijali sme výzvu zapojiť sa do súťaže Krištáľový Merkúr, ktorú každé dva roky vyhlasuje  Slovenská obchodná a priemyselná komora, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrický samosprávny kraj.  V nej organizátori vyzývali  zamestnancov a študentov, aby využili možnosť prezentovať výsledky svojej duševnej činnosti.

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 23. ročník tejto súťaže a záujemcovia sa mohli prihlásiť do štyroch kategórií, a to  produktová inovácia I. a II. stupňa, technologická inovácia alebo mladý inovátor, ktorá bola určená pre mladých ľudí do 30 rokov.  Prihlášku do tejto súťaže poslalo hneď päť žiakov našej školy a odborná komisia nasledujúce dva týždne po odoslaní prihlášok dôsledne hodnotila a posudzovala jednotlivé inovatívne riešenia firiem, ale aj žiakov a študentov rôznych škôl.

Výsledky tejto súťaže boli nakoniec vyhlásené 18. februára 2019 počas verejnej časti  Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.  Už pred 15:00 hodinou začali prichádzať do peknej historickej budovy Robotníckeho domu v Banskej Bystrici žiaci aj v sprievode svojich konzultantov. Podporiť svojich žiakov prišiel aj Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy a Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie.

Po úvodných príhovoroch viceprimátora mesta Banská Bystrica Milana Lichého, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Miroslava Čellára a generálnej tajomníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR Petry Presperínovej, ktorí sa v nich zamerali hlavne na otázku nezamestnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov,  vytvárania sociálnych podnikov v kraji,  ale aj o tom, aké dôležité sú pre rast inovácie, sa ujala slova pani riaditeľka regionálnej komory SOPK  Ing. Mária Spirová, PhD., aby vyhlásila  výsledky súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2018“.  Opäť nás neprekvapilo, keď z jej úst zaznelo meno Marek Kraus zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, ktorému  odovzdala prestížnu cenu Krištáľový Merkúr 2018 v kategórii Mladý inovátor za prácu „Kamerový slider pre tvorbu videí“,  ktorú zhotovil pod odborným vedením Bc. Ondreja Rumana. Ďakovný list a malé darčeky od organizátorov súťaže získali aj  Marek Zachar za „Fibre to the home s použitím riser kábla" pod odborným vedením Mgr. Martina Popoviča, Tomáš Krjak za „Manuál pre nezamestnaných" pod odborným vedením Ing. Karolíny Hukelovej, Miroslava Medveďová a Martina Rusnáková za „Manuál na vyučovanie marketingu pri prieskume trhu" pod odborným vedením Bc. Vlasty Vilhanovej. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za reprezentáciu školy, ale tiež za to, že svoj čas investujú do vytvárania hodnôt a sú dôkazom toho, že aj učenie sa môže stať záľubou.

Určite všetkých vyučujúcich  a spolužiakov potešil aj nasledujúci príspevok, ktorý sa hneď na druhý deň po vyhlásení výsledkov súťaže objavil  na  Spravodajsko-kultúrno-spoločenskom portáli pre Banskú Bystricu a okolie  „Bystricoviny.sk“:  „KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2018 PRE MLADÉHO INOVÁTORA PUTUJE DO BANSKEJ BYSTRICE.  Držiteľom ocenenia Krištáľový Merkúr 2018 v kategórii „Mladý inovátor" sa stal študent SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici Marek Kraus. S pomocou majstra odborného výcviku Ondreja Rumana vymyslel kamerový slider, ktorého konštrukcia pozostáva z dielov vymodelovaných a vytlačených na 3D tlačiarni, vrátane priemyselných profilov.“

Po opakovaných víťazstvách v súťaži ZENIT, kde  Marek Kraus aj  v tomto školskom  roku  získal v celoštátnom kole 1. miesto, či po opakovaných víťazstvách v súťaži  Mladý tvorca v Nitre, kde získal už dve najvyššie ocenenia, predpokladáme, že si už na úspechy zvykol. Po získaní tohto ocenenia nám však povedal: „Táto súťaž bola pre mňa nová. Bolo to príjemné  prekvapenie,  pretože som  nepoznal konkurenciu  a preto som ani  ocenenie  neočakával. Bolo pre mňa o  to väčším prekvapením. Najviac ma však teší to, že prezentujem nielen seba a svoju prácu, ale aj školu,  ktorú navštevujem a na ktorú som právom hrdý.“   To už sú Marekove skromné slová a my mu k získanému úspechu  úprimne gratulujeme.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.