Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu z II. E prezentovali výsledky prieskumu trhu

Pracovníci marketingu z II. E prezentovali výsledky prieskumu trhu

O tom, že sa žiakom na odbornom výcviku snažíme sprostredkovať vedomosti a umožniť im získanie odborných zručností prostredníctvom reálnych činností v reálnych spoločnostiach, svedčí aj fakt, že už niekoľko rokov po sebe realizujú prieskum trhu pre konkrétnu firmu. V tomto školskom roku sme sa na spolupráci dohodli s marketingovou spoločnosťou CBRE, ktorá okrem iných činností spravuje aj Europa Shoping Center. Preto aj prieskum trhu bol zameraný na spotrebiteľské správanie sa zákazníkov  nákupno-zábavného centra ESC Banská Bystrica a zistené výsledky budú slúžiť spoločnosti CBRE, s. r. o. ako podklady  k skvalitneniu služieb a priblíženiu sa k zákazníkovi.  Žiaci  po vzájomnej konzultácii so zástupcami tejto spoločnosti navrhli dotazník a počas predchádzajúcich troch mesiacov sa usilovne  venovali zberu informácií a  vyhodnoteniu tohto dotazníka. Výsledky spracovávali do tabuliek a grafov a na základe zistených skutočností vypracovali závery a spoločnosti navrhli odporúčania. Všetko spracovali do powerpointovej prezentácie a 10. decembra 2018 ju prezentovali nielen zástupcom spoločnosti CBRE, marketingovému manažérovi  Michalovi  Bariakovi a marketingovej koordinátorke Jane Seleštianskej, ale aj zástupcom vedenia našej školy Ing. Miriam Popovičovej, zástupkyni pre teoretické vyučovanie a Ing. Katke Štrónerovej, zástupkyni pre praktické vyučovanie, učiteľke odborných ekonomických predmetov Ing. Monike Maruškinovej a triednemu učiteľovi Mgr. Romanovi Hadžegovi. Publikum dotvárali žiaci I. E triedy, ktorých podobný projekt čaká v budúcom školskom roku.

Po úvodných slovách majsterky OVY Bc. Vlasty Vilhanovej žiaci s obavami a s určitou dávkou trémy prezentovali svoju prácu. Bolo to ich prvé veľké manažérske vystúpenie a preto tento  pocit zodpovednosti bol opodstatnený. S ubúdajúcimi „slajdami“  ubúdala aj tréma a záverečný potlesk svedčil o tom, že svoju prácu zvládli dobre. Svedčili o tom aj slová prítomných, ktorí ocenili prácu žiakov a celú prezentáciu považovali za veľmi dobre zvládnutú. Žiakov potešili aj slová Michala Bariaka, zástupcu spoločnosti CBRE, ktorý okrem iného povedal aj to, že z výsledkov prieskumu sa   dozvedeli aj niektoré nové skutočnosti, o ktorých budú uvažovať.  Samozrejme žiakom poďakoval a pochválil ich za dobre odvedenú prácu.

A čo na to naši druháci? Tu sú ich vyjadrenia: Naša prezentácia mi veľa dala. Keďže som zo zdravotných problémov nemohla nacvičovať, o to väčšiu trému, obavy a neistotu som mala. Veď vystúpiť po troch  mesiacoch realizácie prieskumu trhu, prísť, postaviť sa pred zástupcov firmy CBRE a vedenie školy a prezentovať, nie je každodenná záležitosť. Myslím ale, že môžem za nás všetkých povedať, že sme pociťovali trému  a vieme, že je ešte veľmi veľa zručností, ktoré musíme doladiť. Aj ja som si po prezentácií uvedomila, že mám toho veľa doháňať a že moje prezentovanie nebolo dokonalé a moje komunikačné zručnosti nie sú až taká výhra. Ale snažila som sa rovnako ako my všetci a som rada, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ďakujem za túto skúsenosť.“ Povedala Soňa Vieriková a na záver prinášame ešte slová  Márie Strelníkovej: „Nastal deň, kedy sme museli ukázať svoje komunikačné zručnosti nazbierané z prvého ročníka. Prezentácia, ktorej sme sa naozaj báli, je úspešne za nami. S obavami sme predstúpili pred všetkých poslucháčov  a prezentovali priebeh a výsledky prieskumu trhu. Bola to veľká zodpovednosť, ale  vďaka našim majsterkám sme to naozaj zvládli. Naša prvá manažérska  skúsenosť bol pre nás zážitok, ktorý sa nám určite uchová v pamäti a z chýb, ktoré sme narobili, sa v budúcnosti poučíme“.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
17.08.2019
a meniny má Milica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.