Študijne oddelenie: 048/4341 222
Spolupráca so spoločnosťou Orange Slovensko začala exkurziou I. E

Spolupráca so spoločnosťou Orange Slovensko začala exkurziou I. E

Pracovníci marketingu mobilného operátora, študijný odbor, ktorý na našej škole vyučujeme, sa pripravujú hlavne pre oblasť mobilných operátorov. Preto sme privítali záujem spoločnosti  Orange Slovensko so sídlom na  Jegorovovej ul. č.  22 v Banskej Bystrici opäť spolupracovať s našou školou. Už v minulosti tu naši žiaci okrem exkurzií absolvovali aj odbornú prax a niektorí z našich absolventov dodnes v spoločnosti Orange pracujú.

Prvou našou aktivitou obnovenej spolupráce bola exkurzia žiakov I. E triedy, ktorú sme zrealizovali v piatok 30. novembra 2018. Spolu s nami sa prezentácie tejto spoločnosti zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie, Ing. Katarína Štrónerová. V spoločnosti Orange nás privítala Veronika Kisová, ktorá pricestovala až z Bratislavy a  spolu so svojimi kolegami Michaelou Môcikovou, Romanom Hlubockým a Marekom Zuborom postupne prezentovali činnosť jednotlivých oddelení spoločnosti Orange. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť o  úseku služieb zákazníkom (Customer servise), kde sa nachádza  Zákaznícka linka 905,  CS Quality&Support a Backoffice. Súčasťou prezentácie boli aj testové otázky, ktoré si pripravili pre našich žiakov a tí mali  možnosť preukázať svoje vedomosti o spoločnosti Orange. Spoločnosť Orange si vôbec dala na tomto projekte záležať a čakalo nás ešte niekoľko príjemných prekvapení. Prvým z nich bol príchod riaditeľa úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko  Vladislava Kupku, ktorý si dokázal nájsť čas aj napriek hektickému predvianočnému obdobiu. Ten žiakov srdečne pozdravil a porozprával im aj o možnostiach kariérneho rastu. Tiež mal pre nich pripravených niekoľko otázok a za správnu odpoveď prisľúbil aj odmenu. Kontaktné údaje si vyžiadal od Adama Hrušku, ktorému sa síce na tretíkrát, ale predsa, podarilo odpovedať správne. Ďalším prekvapením bol príchod a prezentácia Petra Nepšinského, absolventa našej školy. Aj toto milé gesto bolo pre prvákov veľkou motiváciou. Nakoniec každý z nich získal od spoločnosti Orange darček v podobe ekologickej tašky, pera a kalendára.

Nasledovala návšteva Dohľadového centra (Service Supervision & Maintenance) a toto pracovisko fascinovalo hlavne chlapcov. Tu mali možnosť vidieť množstvo monitorov a dozvedieť sa, ako celý systém funguje.

Ďalšia hodina bola vyhradená návšteve CS priestorov. Žiaci rozdelení do troch skupín postupne navštívili  oddelenie 905, prevencie, oddelenia Backoffice pre biznis zákazníkov (B2B), Online Media Group (OMG) a Hotline 912, kde im zamestnanci  predstavili  pracovnú činnosť.  Na týchto pracoviskách mali možnosť reálne si vypočuť vybavovanie požiadaviek zákazníkov. Prekvapením na týchto pracoviskách bolo stretnutie s Jankou Babicovou, ďalšou absolventkou našej školy.

A o prekvapení, ktoré pán riaditeľ spôsobil nášmu žiakovi Adamovi Hruškovi po odchode z týchto príjemných priestorov, vám už porozpráva on sám: Keď sme vstúpili do hlavnej budovy spoločnosti Orange, mal som v hlave pocit, že toto bude dobrá skúsenosť. Bezprostredne po začatí prezentácie sa nám predstavili zamestnanci firmy Orange a uviedli nás do celého deja fungovania spoločnosti. Prezentácia  bola veľmi podnetná a podaná pútavým, ale zároveň poučným spôsobom. Páčil sa mi prístup zamestnancov a bolo vidieť, že ich práca baví a napĺňa, a na mňa to pôsobilo veľmi dobre. Až tak, že som premýšľal nad tým, že v treťom ročníku by som išiel na prax práve do tejto spoločnosti. Tiež nám ukázali spôsob fungovania spoločnosti a aj toto poznanie bolo pre mňa  úžasným zážitkom. Neskôr nás nečakane prišiel navštíviť pán riaditeľ. Jeho návšteva nás prekvapila a bol som rád, že si na nás našiel čas. Okrem jeho príjemných a motivačných slov nás upútal aj  menšou hádankou. Za jej rozlúštenie sľúbil odmenu. Všetci sme sa nadchli a začali sme hádať, hoci sme  mali len tri pokusy. Náhodou práve ja som to na tretí pokus uhádol. Štyri dni po tejto udalosti prišiel kuriér a dostal som prekvapenie v podobe  moderného  mobilu a športových bluetooth hodiniek. Veľmi ma to potešilo a som rád, že som mohol nadobudnúť nové zručnosti, vedomosti a tiež  darčeky. Túto možnosť si veľmi cením  a ďakujem všetkým, ktorí si na nás našli čas, prešli veľkú vzdialenosť, aby sa nám mohli venovať, pánovi riaditeľovi a tiež  naším majsterkám.“

Naša spolupráca však touto exkurziou neskončila. Pripravujeme ďalšie, a to pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, tiež koncoročnú exkurziu na pracovisko vymáhania pohľadávok v Bratislave.  A práve v tejto spoločnosti budú vykonávať odbornú prax nielen pracovníci marketingu mobilného operátora v treťom a štvrtom ročníku, ale aj technici informačných a telekomunikačných technológií.  Spoločnosti Orange Slovensko za túto príležitosť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Nasledujúcimi slovami vyjadrila svoj pohľad na spoluprácu aj Veronika Kisová zo spoločnosti Orange Slovensko, ktorej patrí naše veľké poďakovanie. Tu sú jej slová:

„My v Orange Slovensko sa veľmi tešíme takejto spolupráci, ktorú máme so SOŠ informačných technológii v Banskej Bystrici. Mladí ľudia, ktorí stoja ešte len pred prahom pracovného života, majú možnosť vidieť  prostredie firmy, našich šikovných „super-heroes“ kolegov, dôležitosť ich reálnej náplne práce a čo je nemenej dôležité – našu neformálnu a príjemnú atmosféru. Aj takýmito aktivitami chceme priblížiť mladých ľudí k praxi u nás, autenticky im predstaviť „život Orange-áka“ a  uľahčiť im tak dôležité rozhodnutia pri výbere prvého zamestnávateľa. Aj tu platí  „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“. Ako jeden príklad za všetky by som spomenula napr. to, že agenti na našom úseku Customer Service (čiže úsek služieb zákazníkom) získavajú výborný podklad pre budúci kariérny rast na iné pozície, ako im to na svojom príbehu deklaroval aj riaditeľ Vladislav Kupka.  

Spoluprácu sme reštartovali touto exkurziou pre študentov 1. ročníka a na rok 2019 už máme naplánované ďalšie aktivity pre starších žiakov rovnakého odboru, či odbornú prax a pred letnými prázdninami ich prevedieme aj životom na Customer Service v našej bratislavskej centrále. Ďakujem hlavne pani majsterke  Vlaste Vilhanovej, ktorá dáva energiu do sprostredkovania tak dôležitej praxe s firmami pre svojich študentov.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Juraj Kubiš, I. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
17.08.2019
a meniny má Milica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.