Študijne oddelenie: 048/4341 222
Prezentácia elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity žiakom  našej školy

Prezentácia elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity žiakom našej školy

Minulý týždeň  skončilo testovanie štvrtákov a hoci ešte stále prebieha hodnotenie testov, štvrtáci, ale aj žiaci tretieho ročníka,  mali možnosť ujasniť si predstavy o svojom budúcom smerovaní aj  účasťou na prezentácii  elektrotechnickej fakulty, ktorá bola premenovaná na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity. Informácie o možnostiach, ktoré škola ponúka, im opäť po roku sprostredkovali odborní asistenti Ing. Andrej Hock, PhD. a  odborná asistentka  Ing. Michaela Schneiderová, PhD. z katedry mechatroniky a elektroniky, Ing. Peter Sýkora z katedry multimédií a informačných technológií a doktorand Ing. Roman Michalík z katedry riadenia a informačných systémov.

Preto sa v tento deň štvrtáci a tretiaci technických odborov zhromaždili v školskej jedálni a hneď potom, ako ich privítal riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh, si mohli vypočuť ich  prezentácie.

Zamerali sa hlavne na prezentáciu bakalárskych študijných odborov na elektrotechnickej fakulte, ktoré považujú za perspektívne. Ako  výhodu svojej školy vyzdvihli možnosť zúčastniť sa študijných pobytov na najlepších univerzitách v Európe, tiež moderné vzdelávanie so špičkovým vybavením učební, ubytovanie v moderných internátoch, tiež to, že až 96 % absolventov nájde uplatnenie vo svojom odbore, bohaté kultúrne a športové zázemie a tiež možnosť získať štipendium až vo výške 1 200 €.

Potom sa už venovali prezentácii exponátov. Z projektov študentov predstavili hry na virtuálnu realitu, záverečné práce z predmetu programovanie mikropočítačov, diplomovú prácu, ktorou bola synchronizácia  motorov pomocou PLC.

Oboznámili ich tiež s podmienkami prijatia na štúdium a so všetkými možnosťami, ktoré škola ponúka. Nastal čas kladenia otázok, žiakov zaujímalo najmä to, ako je to s ubytovaním, s možnosťami uplatnenia sa po ukončení štúdia a s možnosťami získať štipendium. Množstvo položených otázok svedčilo o tom, že naši žiaci majú permanentný záujem o štúdium na tejto škole.

 „V stredu 21. 11. 2018 nám prišli predstaviť  svoje odbory a voľnočasové aktivity zástupcovia Žilinskej univerzity.  Dozvedeli sme sa tam, že  univerzita má celkom 7 odborov, z čoho je dokonca niekoľko z nich podporovaných štipendiami. Výhodou pre nás „chudobných“ študentov je, že štúdium  na univerzite je celkom zadarmo. Pri škole je možné zúčastniť sa rôznych športových aktivít, či už ide o futbal, stolný tenis alebo aj bojové športy. Okrem športu sa môžeme zúčastniť aj rôznych spoločenských akcií, ako sú napríklad školský ples, alebo ak preferujete niečo akčnejšie, máte možnosť zúčastniť sa aj na rôznych školských turnajoch. Výhodou našich žiakov je, že môžu  pokračovať v podobných odboroch, ako študujú tu na strednej škole,  napríklad Telekomunikácie pre práce v oblastí sietí alebo Multimediálne technológie, kde sa nájdu aj naši grafici. A aby som nehovoril len o svetlých stránkach, tak tu máme aj dva mínusy.... Univerzita je na kopci a parkoviská sú platené. Takže si buď začnite šetriť, alebo si urobte kondičku.“ Týmito slovami zhodnotil prezentáciu univerzity Martin Wagner z III. D.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
17.08.2019
a meniny má Milica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.