Študijne oddelenie: 048/4341 222
Dozvedeli sme sa, ako postupovať, keď sa nám pokazí telefón...

Dozvedeli sme sa, ako postupovať, keď sa nám pokazí telefón...

Ani v piatok 16. 11. 2018 nezískavali žiaci z I. E vedomosti len v učebniach školy. Hneď po tom, ako sa dozvedeli o postupoch pri reklamovaní produktov a služieb u mobilného operátora a po prijatí reklamácie formou protokolu, sa vybrali do špecializovanej predajne Telekomu  na námestí Slobody v Banskej Bystrici.  Opäť sa nás ujal vedúci predajne Martin Grman, ktorý žiakom vysvetlil postupy pri prijímaní reklamácie. Upozornil na to, že zamestnanec musí byť pri prijímaní reklamácie produktu (napr. mobilného telefónu)  dôsledný  a musí presne popísať stav prevzatého zariadenia. V opačnom prípade ho môže zákazník obviniť z poškodenia tohto zariadenia a žiadať nové.  Žiaci sa dozvedeli, že akékoľvek opravy a testovanie zariadení realizuje autorizovaný servis. Tiež, že častou príčinou reklamácie telefónov je mechanické poškodenie, napríklad rozbitý displej.  Pri routri alebo setoboxe  zákazníci často reklamujú pomalý internet.  Upozornil aj na to, že častou príčinou tohto stavu je to, že v dome sú kamenné hrubé steny, kvety alebo voda v akváriu. Všetky tieto aspekty spôsobujú nepriepustnosť signálu. V každom prípade príde technik, ktorý preskúša tieto zariadenia a odstráni poruchu. Záručné opravy sa vykonávajú na zariadenia do dvoch rokov po ich zakúpení a chyba nemôže byť spôsobená neopatrným zaobchádzaním, resp. mechanickým poškodením tohto zariadenia. Na takéto prípady sa vzťahuje poistenie produktu, ktoré zákazníkovi ponúkne predajca pri zakúpení produktu. V tomto prípade škody hradí poisťovňa. Lehota na vybavenie reklamácie je jeden mesiac a po vybavení reklamácie je zákazník automatický informovaný SMS. Na túto dobu mu predajňa poskytuje náhradný telefón. Vedúci predajne Telekom nám porozprával aktuálny príbeh, kde zákazníčka reklamovala veľmi starý typ telefónu. Predajňa jej zapožičala nový moderný model. Aj napriek tomu, že reklamácia je už dávno vybavená, túto zákazníčku v predajni viac nevideli. Nereaguje na správy SMS a po predstavení sa zamestnancov Telekomu preruší aj telefonické spojenie. Aj napriek tomu, že sa jej nový telefón evidentne zapáčil a nechce sa ho vzdať, bude  Telekom, a. s. telefón  od nej vymáhať.

Ďalšou časťou prezentácie bolo prijímanie  podnetov  a sťažností. Tieto ľudia najčastejšie podávajú na nespokojnosť s výškou faktúry.  Ak je zákazník s výškou faktúry nespokojní, musí ju zaplatiť a následne reklamovať. V opačnom prípade mu príde upomienka a po jej nezaplatení a uplynutí termínu splatnosti dochádza k vypnutiu služby. Služba je opäť zapojená do dvoch hodín po uhradení faktúry.

Okrem týchto zaujímavých, ale hlavne potrebných informácií mali žiaci možnosť vidieť priamo v prevádzke spôsob vedenia predajného rozhovoru, ktorý je témou nasledujúcich dní na odbornom výcviku. Túto tému a praktické zručnosti pri vedení obchodného rozhovoru nám sprostredkuje aj  vedúci predajne Telekom v NC Europa.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci I. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.