Študijne oddelenie: 048/4341 222
Scénické čítanie v podaní členov Bábkového divadla na rázcestí

Scénické čítanie v podaní členov Bábkového divadla na rázcestí

V piatok, 9. novembra 2018,  nás navštívili členovia Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, aby našim žiakom  predstavili scénické čítanie knižného diela poľskej reportérky Angeliky Kuźniak  Papuša. Toto vzniklo ako súčasť projektu Školy za demokraciu a  podujatia sa zúčastnili žiaci I. E triedy počas vyučovania odborného výcviku, nakoľko táto téma korešpondovala s práve preberaným učivom zameraným na verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, a na predchádzanie všetkým formám rasizmu, diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie. Hlavnými protagonistkami boli dve študentky Gymnázia Mikuláša Kováča a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Príbeh zachytáva osud rómskej poetky Bronislawy Wajs. Scénické čítanie približuje osud umelkyne, ktorý sa odohráva na pozadí najzlomovejších udalostí pre rómske etnikum – vydaní zákona o zákaze kočovania, tzv. Zákona o potulných Cigánoch, určujúceho povinnosti hlásiť sa v domovských obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúceho „cigánske legitimácie“. Zákon upravoval podmienky kočovania, obmedzoval pohyb osôb, určoval veľkosť kočujúcej skupiny a vymedzoval miesta na táborenie.

Téma sa dotýka aj existencie Rómov počas druhej svetovej vojny, kedy boli rovnako ako Židia klasifikovaní ako „element zabraňujúci čistote rasy“, čo viedlo k hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva. Tiež povojnovému obdobiu a súčasnosti.

Po skončení predstavenia nasledovala beseda s dramaturgičkou BDNR Monikou Tatarkovou, obidvomi študentkami, ktoré sa svojich úloh zhostili naozaj profesionálne  a Mgr. Jolanou Nátherovou, členkou OZ Nádej deťom. A práve jej rozprávanie o svojom živote, štúdiu a o problémoch spojených s predsudkami spoločnosti voči Rómom  a o úspechoch, ktoré vo svojom živote dosiahla, žiakov veľmi zaujalo. Preto otázok, ktoré   vyslovili smerom k nej, ale aj k mladým rómskym herečkám, bolo neúrekom.

A svoje názory na toto podujatie prezradili aj nám:

„Dnes sa mi veľmi páčilo celé predstavenie a tiež rozprávanie o živote Rómov. Získal som väčší prehľad o nich a príbeh, ktorý prezentovali, to aké to mali ťažké v období holokaustu, bol smutný a všetkých nás zaujal,“ povedal Teodor Parobek.

Lucia Petrásková povedala: „Pocity z dnešného divadelného predstavenia mám veľmi dobré, pretože som sa veľa naučila o ich kultúre, tradíciách a zvykoch. Veľmi ma zaujal životný príbeh pani Jolany, ktorá nám rozprávala o jej rodine a o tom,  čím všetkým si prešla v živote.“

Svoje pocity vyjadrila aj Barbora Pántiková: „Pravdupovediac, zmenilo mi to úplne pohľad na Rómov. Príbeh Papuša ma nesmierne zaujal a celý ten čas som z nich nevedela spustiť oči. Študentky sú veľmi šikovné a museli si dať jednoznačne veľa námahy s predstavením. Po predstavení sa nám venovala pani Jolana, ktorá  sa s nami podelila o jej skúsenosti zo školy a života. Naozaj som nesmierne rada, že sme sa zúčastnili tohto podujatia.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                                          Foto. Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.02.2019
a meniny má Matej
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.