Študijne oddelenie: 048/4341 222
Štvrtáci absolvovali testy profesijnej orientácie

Štvrtáci absolvovali testy profesijnej orientácie

V priebehu mesiaca november sa na našej škole tak ako po iné školské roky realizovali testy profesijnej orientácie vo všetkých triedach štvrtého ročníka. Cieľom profesijnej orientácie žiakov stredných škôl bolo odporučiť im  pomocou testov odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní ich profesionálnu sebarealizáciu. Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií,  osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov.

Testy absolvovali so školskou psychologičkou Mgr. Monikou Súlovcovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Jej úlohou bolo na základe testov zistiť u žiakov predpoklady pre štúdium odboru, ktorý si zvolili. „Testy realizujeme každý rok na stredných školách, ktoré prejavia o toto testovanie záujem. Testy majú význam hlavne pre tých žiakov, ktorí majú vyhranené záujmy a už teraz vedia, čo chcú študovať. Ostatní majú možnosť pomocou testov získať informácie o sebe a o svojich predpokladoch.“  Týmito slovami  Mgr. Monika Súlovcova zhodnotila význam celého testovania.

Na to,  aký význam pripisovali testovaniu žiaci, sme sa opýtali ich samotných. Adam Cipka zo IV. A išiel na toto testovanie s už dopredu vybranou vysokou školou. „Išiel som sa uistiť, že robím správne rozhodnutie vo svojom živote. Som veľmi zvedavý na výsledky. Je možné, že zmenia moje rozhodnutie a môj budúci profesijný život,“  povedal nám po testovaní.

 S podobným rozhodnutím išla na testy aj Natália Vraniaková zo IV. E: „Na tieto testy som išla s vedomím, že chcem isť študovať na vojenskú vysokú školu, no nebola som o tom stopercentne presvedčená. Od výsledkov testovania očakávam, že buď potvrdia moje domnienky, že vojenská vysoká škola je pre mňa vhodná alebo mi prípadne ukážu iné zameranie, ktoré by som mohla študovať. Dúfam, že mi pomôžu vybrať si tú správnu vysokú školu.“

Aj jej spolužiak Tomáš Krjak od testovania očakáva, že mu pomôže vybrať jeho budúce smerovanie: „Rozhodujem sa medzi tromi smermi štúdia a to manažment, politológia a učiteľstvo. Testy boli zamerané na naše subjektívne vnímanie, na naše priestorové videnie, ale aj logické myslenie. Školy už mám vybrané, ostáva len zvoliť, ktoré zameranie je pre mňa to pravé. Verím, že výsledky mi to ukážu a že sa rozhodnem správne.“ 

Aj pre Kristínu Prašnickú zo IV.C bolo testovanie zaujímavou skúsenosťou. „Páčila sa mi predstava  zistiť o sebe  viac skrz oči odborníka a  možno objaviť v sebe  nové  schopnosti,  pomocou ktorých by som sa lepšie uplatnila na trhu práce. Verím, že mi to pomôže rozhodnúť sa medzi mojimi  hlavnými záujmami, ku ktorým smeruje aj výber školy. A to je riadená informatika - siete Cisco a letecká doprava - pilot.  Tak uvidím, čo ukážu výsledky.“

Dúfame, že aj týmto našim štvrtákom sa podarí aj s pomocou pani psychologičky správne nasmerovať svoj život po maturite a  študovať alebo robiť v živote to, čo ich bude napĺňať a v čom budú naozaj dobrí. Všetkým držíme palce.

Autorka. Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.