Študijne oddelenie: 048/4341 222
Kreatívne a inovatívne myslenie našich žiakov

Kreatívne a inovatívne myslenie našich žiakov

Iba dva  týždne po tom, ako sme sa stali súčasťou prezentačného stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas Noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica, nás  navštívil lektor tejto spoločnosti, Ing. Artur Šturmankin. Cieľom jeho návštevy bolo zrealizovať päťhodinový program zameraný na kreatívne a inovatívne myslenie našich žiakov. Preto sa v piatok ráno o 9,00 hod. v zborovni učiteľov našej školy stretlo s týmto  projektovým manažérom tridsať žiakov všetkých študijných odborov, aby sa podieľali na realizácii národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Všetkých čakalo päť hodín kreatívneho a inovatívneho myslenia. Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, hneď v úvode tohto podujatia vyslovil vieru v to, že budú mať veľa dobrých nápadov a že ich to určite posunie na ich profesionálnej ceste.

Po teste kreatívnych schopností sa naučili tvoriť metódou získavania informácií – synektikou. Úlohou žiakov rozdelených do skupín, z ktorých každá mala svojho hovorcu, bolo práve touto skupinovou metódou navrhnúť, resp. vypracovať, program, ktorý bude obsahovať aspoň tri inovatívne riešenia týkajúce sa zvýšenia atrakcie mesta Banská Bystrica a tiež vylepšenia prostredia Strednej odbornej školy informačných technológií, školy,  ktorú navštevujú. Hovorcovia jednotlivých skupín prezentovali svoje návrhy a ich nápady hovorili o tom, že títo mladí ľudia chodia s otvorenými očami a naozaj im záleží na prostredí, v ktorom žijú,  ale aj na budúcnosti svojho mesta. Posledná hodina preto patrila prezentácií ich nápadov.

Simonka navrhla vybudovať vyhliadkovú vežu, ktorá by prilákala viac turistov, parkovací dom, ktorý by riešil problémy s parkovaním a tiež parky pre psov. Martin a Majka by privítali viac  podujatí v meste pre rôzne vekové kategórie, ktoré by spájali týchto ľudí, na školách prednášky proti vandalizmu a obnovu historických budov. Peťo by chránil životné prostredie vybudovaním požičovne bicyklov, jeho skupina by privítala aj podporu výstavby ekologických domov a využívanie energie z prírody. Kristínka by bola za menší počet nákupných centier a budovaniu športovísk. Radovan a Kristínka navrhli menší park v okolí školy, „napájadlo“ pre ľudí a využitie tohto parku, napr. pre karaoke alebo premietanie kina. Marek, Kubo a David by skrášlili okolie školy vybudovaním „outdoorovej obývačky“, kde by sa vyučovalo a nakoľko si všimli, že v okolí je nevyužité ihrisko, obnovu tohto ihriska a nakoniec prezentovali nápady svojej  skupiny Peťo a Majka. Navrhli viac ovocných stromov (surovín do kuchyne), viac lavičiek, logo z kvetov alebo altánok.

Ku všetkým týmto návrhom sa vyjadril aj   riaditeľ školy, ktorého potešila skutočnosť, že žiaci sledujú dianie okolo seba, ale ocenil aj ich nápady, ktoré považoval za skvelé. Ku každému sa vyjadril a vysvetlil možnosti, ktoré škola alebo mesto má, resp. ich oboznámil s už prebiehajúcou realizáciou určitých projektov. Na konci tohto podujatia mu pán lektor odovzdal knihu o myslení inovátorov a vyslovil prekvapenie nad výsledkami žiakov. Pánovi riaditeľovi poďakoval za to, že mu otvoril dvere  našej školy. Vyslovil obdiv nad tým, že dokáže otvorene hovoriť so žiakmi aj o takých témach, ako sú drogy, fajčenie a iné sociálno-patologické javy. Nakoniec skonštatoval, že s našimi žiakmi sa pracovalo veľmi dobre a keby sa mal vyjadriť v číslach, ich výsledky sú minimálne o 40 % lepšie ako na iných školách. Nakoniec hovorcov tímov odmenil tričkami a aj ostaní si odniesli malé darčekové predmety. A to, ako sa im počas celého dňa pracovalo, sa dozviete z ich výpovedí: Tento workshop bol pre mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou. Rozšíril som si tu svoje vedomosti a rozvinul kreatívne myslenie. Za niekoľko  hodín som sa dozvedel veľmi veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré určite v budúcnosti využijem.  Chcel by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi a všetkým,  ktorí nám umožnili zúčastniť sa takejto skvelej akcie. Túto skúsenosť by som určite odporučil každému žiakovi, ktorý má chuť sa vo svojom živote vzdelávať a zdokonaľovať.“ Toto sú slová Radovana Trepáča zo  4.C a svoje nadšenie vyjadrila aj Majka Šipulová z III. E: „Až do tohto momentu bol pojem inovácie pre mňa absolútne nezaujímavý. No teraz to už vidím z úplne inej perspektívy. Už viem, že inovácie nám zrýchľujú a uľahčujú prácu. Inovatívne môže myslieť ktokoľvek, kto má dobrú predstavivosť. Naučila som sa tiež niečo o skupinovej metóde získavania informácií a to o synektike. Je to niečo ako brainstorming,  ale účinnejšie. Mohli sme si to vyskúšať na konkrétnom príklade, kde sme mali navrhnúť nápady ako skrášliť Banskú Bystricu. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa na tomto workshope. Načerpané poznatky určite využijem aj v budúcnosti.“

„Tento workshop s pomenovaním „Inovácie" vo mne zo začiatku vzbudil pocity neochoty a strateného času. No všetko sa to hneď zmenilo. Neformálny  a kamarátsky prístup Artura bol úžasným prostriedkom na získanie si pozornosti mňa, ale aj všetkých ostatných. Veľmi ma bavilo rozprávať sa s ním a vymýšľať rôzne nápady, ktoré mali perspektívu a zároveň to boli reálne riešenia aktuálnych problémov. Rozšíril som svoj kreatívny aspekt života a tento workshop mi dal motivačný boost do budúcnosti.“  To sú už slová  Martina Gombalu z III. E triedy a my im môžeme len prisľúbiť, že v podobných aktivitách budeme aj v budúcnosti určite pokračovať.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.02.2019
a meniny má Matej
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.