Študijne oddelenie: 048/4341 222
Získavanie komunikačných zručností v I. E formou inscenačných a situačných  vyučovacích metód

Získavanie komunikačných zručností v I. E formou inscenačných a situačných vyučovacích metód

Aj v tomto školskom roku sa  na odbornom výcviku snažíme  sprostredkovať žiakom prvého ročníka komunikačné zručnosti  prostredníctvom zážitkového učenia. Okrem rôznych výcvikov a tréningov v škole  sme  im umožnili zúčastniť sa aj na workshopoch, ktoré zrealizovali zamestnankyne Informačného centra mladých a Junior centra v Banskej Bystrici. 

Najskôr nás, 5. októbra 2018, navštívila Mgr. Ivana Kivaderová z ICM, ktorá sa snažila žiakom prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu nielen poskytnutím nových informácii, ale aj formou rôznych aktivít, do ktorých sa žiaci aktívne a  zapájali. O týždeň neskôr, 12. októbra 2018, sme navštívili JUNIOR Centrum, kde Mgr. Gabriela Selecká zrealizovala workshop pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.  A aktivity, ktoré si pre žiakov pripravila, priniesli naozaj množstvo veselých situácií, ktoré absolvovali všetci žiaci a ich tváre prezrádzali, že sa im tento spôsob vyučovania páči. Či tomu bolo naozaj tak sa dozviete z ich reakcií: Pri tomto workshope som si užila veľa zábavy a bolo by pre mňa veľkým  prínosom, keby sme mali takéto podujatia aj v budúcnosti. Aj v Junior Centre sme mali množstvo zábavných a poučných aktivít,  ktoré ma veľmi bavili. Bolo to poučné a moje pocity boli veľmi pozitívne. Naučila som sa, že farba hlasu je veľmi dôležitá. Veľmi ma pobavilo, keď nám pani Selecká  čítala rozprávku O siedmich kozliatkach. Potom sme  mali  aktívne počúvať a mali sme sa dozvedieť čo najviac nových a zaujímavých informácií o tom druhom. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali aj v budúcnosti viac takýchto podujatí. Bolo to veľmi poučné, “ prezradila Laura Petrásková a svoje pocity pridáva aj Natália Turisová: „Mne osobne to dalo veľa nových skúseností a znalostí, ktoré v budúcnosti určite využijem v komunikácii. Pokúsim sa odstrániť svoje chyby v komunikácii, ktoré som doteraz robila a zredukujem aj  komunikačné bariéry, ako sú koktanie a hmkanie.“  „Na tomto workshope som mala príležitosť spoznať viac mojich spolužiakov, získala som nové informácie. Veľmi som sa zabavila, keď sme sa všetci postavili na dlhý špagát (mimochodom predstavoval most nad priepasťou a preto sme nemohli z neho vystúpiť) a mali sme sa zoradiť podľa svojho dátumu narodenia bez toho, aby niekto prehovoril a zostúpil zo špagáta. Povolená bola len neverbálna komunikácia.   Ďalšia zaujímavá aktivita bola, keď sme sa otočili chrbtom k sebe a jeden mal nakreslený obrázok, ktorý opisoval spolužiakovi. Ten ho mal nakresliť,“ povedala Natália Bodoríková. Aj  pocity Andreja Šipulu boli pozitívne a obidve podujatia považoval za poučné a zaujímavé. Bavili ho aktivity, ktoré absolvoval. Veľmi dobre sa tam cítil a dozvedel sa veľa nových informácii o svojich spolužiakoch. Vo svojom rozprávaní pokračuje:  Keď  nám povedala pani majsterka, že budeme mať workshop, nemal som  ani tušenie, o čom to bude a myslel som si, že to bude nudné. Moje pocity sa zmenili hneď po prvých vetách, začalo to byť zaujímavé. Hneď po prvej aktivite ma to začalo baviť a chcel by som viac takýchto workshopov.”

Jozef Ambróz  sa hlásil na odbor mechanik počítačových sietí na našej škole a aj  na SPŠ JM. Nakoniec sa z neho stal pracovník marketingu. Jeho nasledujúce slová svedčia o tom, že ho tento odbor baví: „Pocity z praxe mám veľmi dobré. Baví ma odborný výcvik,  pretože sa učím niečo nové a to, čo sa naučím, sa mi hodí do života. Mám perfektné majsterky, ktoré nám vysvetlia učivo a pripravia nás na každú skúšku do života.  Bavilo ma,  aj keď sme robili anketu počas Noci výskumníkov  v Europe. Mám super kolektív,  pretože si vieme pomôcť a vieme sa dohodnúť na niečom. Baví ma tento odbor.”  Aj Juraj Kubiš chcel byť mechanikom počítačových sietí, prípadne technikom. Skončil  však na marketingu a zdá sa, že ho to tiež baví: Na workshope sa mi páčila zábavná forma vyučovania a to, že sa celá trieda zapájala do rôznych aktivít.  Každá takáto skúsenosť mi dáva veľa a znamená posun  na mojej ceste k tomu, aby som sa mohol stať  dobrým manažérom v spoločnosti Orange Slovensko.“ So svojimi pocitmi sa podelil aj Jakub  Klimčík: „Táto forma vyučovania je zábavná a moje pocity veľmi pozitívne. Vychádzajú z aktívneho počúvania a zapájania sa do  všetkých aktivít. Je skvelé učiť sa správne komunikovať pomocou hier. Páčilo sa mi,  akou zábavnou formou tú prednášku pani Kivaderová podala. Nie každý to vie prezentovať aj s humorom. Zapájala nás do svojho prednesu hravou formou. Preskúšali sme si komunikačné zručnosti a overiili sme si, čo sme sa doteraz naučili. Mal som možnosť vyskúšať si, ako sa cíti podriadený človek  a ak mám uprimne povedať, nebol to najpríjemnejší pocit. Som rád, že študujem práve marketing.”

A my sme radi, ak aj táto forma vyučovania prispela k trvalejšiemu osvojeniu si  vedomostí a zaujala žiakov  natoľko, že si upevnili aj svoj vzťah k budúcemu povolaniu.  Pozitívne na uplatňovaní   týchto foriem vyučovania v edukačnom procese je  rozvíjanie kreativity žiakov a ich aktívne zapájanie sa do vyučovania.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.