Študijne oddelenie: 048/4341 222
Erasmus +

Erasmus +

Banská Bystrica 17. - 28. 9. 2018

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou.  Erasmus+  je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania: od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Erasmus+ podporuje tiež nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu tak, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

Začiatkom  školského roka 2018/2019 pricestovalo štrnásť žiakov školy Andreas Gordon Schule  Erfurt, aby sa zúčastnilo na riešení projektu Smart home a modelovania v 3D na našej strednej škole -  SOŠ IT Banská Bystrica. Počas dvoch týždňov si nemeckí žiaci mohli overiť naučené poznatky v praxi a tiež nadobudnúť ďalšie skúsenosti. S našimi žiakmi i pedagogickými pracovníkmi mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku, spoznať nové prostredie a nadviazať kontakty so žiakmi našej školy.

Pod vedením Mgr. art. Mateja Opáleného a Bc. Ondreja Rumana žiaci navrhli v programe Scatch Up pôdorys domu a vytlačili ho na 3D tlačiarni. V spolupráci s naším žiakom IV. D triedy,  Marekom Krausom, Ing. Petrom Turanským a Mgr. Jánom Hôreckým, naprogramovali microcontrollers ESP 32 pre ovládanie LCD displeja, PIR snímačov, LED diód, merača teploty a vlhkosti. Funkčné prepojenie snímačov a microcontrollers vyhotovili žiaci v spolupráci s Jánom Kasanom.

Okrem pracovnej časti počas pobytu nemeckí žiaci navštívili mnoho zaujímavých a nádherných miest na Slovensku. Dozvedeli sa niečo o bohatej histórii, kultúre a tradíciách našej krajiny.

Posledný deň pobytu patril prezentácii práce žiakov. Výsledok odprezentovali nemeckí žiaci za prítomnosti riaditeľa SOŠ IT B. Bystrica, Ing. Štefana Balogha, zástupkyne pre TV, Mgr. Miriam Popovičovej a zástupkyne pre OV, Ing. Kataríny Štrónerovej. Riaditeľ SOŠ IT poďakoval nemeckým žiakom za skvelo odvedenú prácu, záujem o danú problematiku a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Dva týždne pobytu ubehli rýchlo ako voda v Hrone. Posledné stisky rúk a všetci sme sa rozišli do svojich domovov,  za svojimi každodennými povinnosťami. Zostali nám ale nezabudnuteľné spomienky na príjemných ľudí a veľa nových zážitkov, priateľov a nových skúseností. Takže Auf Wiedersehen Freunde!

Autor: Ján Kasan

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.