Študijne oddelenie: 048/4341 222
Súčasťou marketingovej akcie ESC „Noc výskumníkov“ bola aj naša škola

Súčasťou marketingovej akcie ESC „Noc výskumníkov“ bola aj naša škola

Dvanásty ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku sa v Banskej Bystrici uskutočnil 28. septembra 2018. Miestom konania tohto podujatia sa stalo obchodné centrum  Europa SC a návštevníci tu mali možnosť   uvidieť mnoho vedcov, výskumníkov  a inovátorov.  Súčasťou tohto festivalu sa po prvýkrát stala aj Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici.  Traja zamestnanci a štyria žiaci na tomto podujatí svoju školu prezentovali ako súčasť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici.

A čo sa tu vlastne dialo?  V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centrum mali návštevníci možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Žilinskej univerzity, ale predstavila  sa aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. V dopoludňajších hodinách sa v sálach Cinemaxu konali  vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.

Návštevníci, medzi ktorými nechýbali ani žiaci základných škôl, okrem ankety, ktorú mali možnosť zrealizovať pre Inovačné centrum, si prišli na svoje aj  pri našom stánku. Grafik digitálnych médií Adam Cipka zo IV. A ich zaujal  3D modelovaním,  digitálnou maľbou  a videozáznamom žiackych prác. Ani technik informačných a telekomunikačných technológií Radovan Trepáč zo IV. C  a mechanik počítačových sietí Marek Zachar zo  IV. D za ním nezaostali a okrem 3D tlačiarne im predviedli aj ARDUINO roboty a elektronické stavebnice, ktoré tiež zostrojili naši žiaci. Pracovníci marketingu,  Andrea Zemánková a Tomáš Krjak zo IV. E,  ich zapojili do interaktívnej hry „Páli vám to“, kde si mali možnosť overiť svoje znalosti z oblasti marketingu alebo používania poštových a bankových služieb. Tieto inovatívne učebné pomôcky vzbudili ich záujem  o štúdium na našej škole a bulletiny, z ktorých mohli získať viac informácií, nám ubúdali veľmi rýchlo.

Zatiaľ sedemnásť usilovných prvákov z I. E realizovalo anketu, ktorá bola zameraná na zistenie záujmu o akreditované vzdelávacie programy, ktoré naša škola poskytuje. Najväčším zážitkom však bolo vystúpenie našich žiakov na pódiu, kde sa o svojej škole, o inovatívnych formách vyučovania, študijných a pracovných plánoch rozprávali so známym  moderátorom a zabávačom   Richardom Vrablecom, ktorý ocenil ich komunikačné zručnosti, rýchle a bezprostredné reakcie na jeho otázky, vzťah ku svojej škole, ale aj k svojim vyučujúcim. Aj z tohto dôvodu museli svoje vystúpenie zopakovať a ako sa tam cítili oni,  dozviete sa z nasledujúcich viet: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa  Noci výskumníkov v ESC. Z môjho pohľadu je veľmi dobre, že nám škola umožňuje zúčastňovať sa na takýchto akciách, kde si môžeme vyskúšať svoje manažérske zručnosti priamo v praxi. Bola som na tejto akcii prvýkrát a už teraz viem, že keď o rok, keď už nebudem žiačkou našej školy a budeme prezentovať, určite prídem. A moje pocity? Sama som bola prekvapená z našich pohotových odpovedí na otázky moderátora. Myslím si, že sme to zvládli dobre. Veľa nám pomohla aj príprava na odbornom výcviku  a rady vyučujúcich, aby sme sa nebáli komunikácie a odpovedí, a to najdôležitejšie, naučili nás automaticky formulovať svoje myšlienky do zrozumiteľných viet. Táto zručnosť nám veľmi pomohla aj v tejto situácií. Moje odpovede boli úprimné, tak ako aj môj vzťah k tejto škole. Nikdy by som ju nevymenila za žiadnu inú. A o to lepšie sa mi o nej rozprávalo.“  To sú slová pracovníčky marketingu Andrejky Zemánkovej a svoje vystúpenie zhodnotil aj Adam Cipka: „Asi by som mal spomenúť, že vo chvíli, keď sme začali prezentovať, som sa dozvedel, že pôjdem prezentovať školu aj na pódium. Vôbec som nebol pripravený. Myslím si však, že to môžem považovať za najlepší zážitok z celého dňa, lebo som si precvičil a hlavne preveril svoje  prezentačné schopnosti a to hneď pred veľkým publikom. Veľmi som si to tam užil a určite by som, ak sa v budúcnosti naskytne  možnosť, išiel školu prezentovať znova.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Lukáš Sihelský a Adam Cipka, IV. A

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.