Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pokladničná služba na poštách

Pokladničná služba na poštách

Jednou z najdôležitejších činností na pošte je vedenie pokladnice a celá pokladničná služba. Na odbornom výcviku sme sa naučili viesť doklady pokladničnej služby, aj to, ako sa tvoria prídely a odvody. Vyskúšali sme si tiež zisťovanie pravosti bankoviek, odovzdanie a prevzatie pokladničných kľúčov a tiež postupy pošty pri vzniknutých rozdieloch v pokladnici.  Okrem toho sme tieto činnosti  mali možnosť vidieť aj v reálnych podmienkach, a to hneď na dvoch poštách s rozdielnymi pokladničnými systémami.

Dňa 12. 9. 2018 sme sa vybrali na poštu 8 v Banskej Bystrici. Na tejto pošte je za pokladničnú službu zodpovedné jedno pracovisko. Vedúca pošty a pracovníčka poverená vedením pokladnice nám ochotne vysvetlili, že pokladničná služba zahŕňa prídelovú a odvodovú službu a tiež peňažný styk s bankou. Ak niektorá z priehradiek pošty potrebuje v priebehu dňa prídel hotovosti, stačí, ak v programe Aponet zašle žiadosť o prídel hotovosti na zodpovedné pracovisko. Pracovisko s pokladnicou tiež preberá nadbytočnú hotovosť večer po uzávierke, ktorú potom posiela na poštu Banská Bystrica 1, ktorá je pre ňu poverenou poštou. Dozvedeli sme sa aj to,  že Slovenská pošta prijíma aj opotrebované bankovky. Bankovky aj vymieňa, ale len ak nie sú  veľmi poškodené (napr. keď polovica bankovky chýba). V takomto prípade vymieňajú bankovky len banky. Ak je bankovka falšovaná, pracovníčka musí ešte raz skontrolovať pravosť prostredníctvom kashtesteru,  či čítačky. Počas tohto preverovania musí zákazník celý čas na túto bankovku vidieť. Ak bankovka neprejde testom pravosti, je zaslaná do Národnej banky Slovenska.  Zamestnanec poverený pokladničnou službou tlačí všetky príslušné doklady automaticky prostredníctvom IS APONET. Na záver nám ešte prezentovali doklad „Záznam o preberaní pokladničných kľúčov", kde sa vedie evidencia o tom,  kto má kľúče od pokladnice. Kľúče nikdy nezostávajú na pošte, pracovníčka si ich berie domov. Nakoniec nám pani vedúca ukázala čítačku mincí a ukázala spôsob, ako sa balia bankovky.

O týždeň neskôr sme sa boli pozrieť, ako sa postupuje pri pokladničnej službe na pošte Banská Bystrica 4, ktorá vedie pokladničný systém s pokladničnou  spoluuzáverou. Najskôr nám pracovníčka ukázala ako odosielajú žiadosti o peňažný prídel. Táto pošta žiada o prídel poverenú poštu Banská Bystrica  1, rovnako  ako pošta  Banská Bystrica  8. Je dôležité, aby sa žiadosť poslala minimálne tri  dni vopred. Zopakovali sme si aj to, čo je bezpečnostný limit, ktorý pošta v priebehu mesiaca nemôže prekročiť.  Na žiadosti o prídel sa podpisuje prvý pokladník a samozrejme vedúca pošty, pretože na tejto pošte je pokladničný systém  s pokladničnou spoluuzáverou. Nakoniec nás pracovníčka oboznámila aj s postupom pošty v prípade, ak nastane mimoriadna situácia, čo znamená, že  na pošte nemajú dostatok peňazí  na výplaty a musí sa  požiadať o mimoriadny prídel peňazí.

Veľmi si vážime ústretovosť a ochotu vedúcich a pracovníčok pôšt Banská  Bystrica 8 a Banská Bystrica  4, že nám  demonštrovali učivo o pokladničnej službe priamo v reálnych podmienkach  a my sme odchádzali z pošty opäť o niečo múdrejší.

 

Autorky: Barbora Gazdíková , Martina Vodičková  IV. B

Foto: Kristián Karaba, IV. B

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.