Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu zo IV. E navštívili Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania v Banskej Bystrici

Pracovníci marketingu zo IV. E navštívili Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania v Banskej Bystrici

Rozhodovanie o podnikaní nikdy nie je jednoduché, pretože ide o závažný krok, ktorý rôznym spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených.

A práve podnikaniu, vytvoreniu podnikateľského plánu a založeniu živnosti sa venujú žiaci štvrtého ročníka študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku a aj na hodinách ekonomiky.  

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Živnosti si môžu zakladať fyzické aj právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné, prípadne aj osobitné podmienky.

Tieto podmienky žiakom sprostredkovala Ing. Anna Hrončeková, odborná referentka OÚ, Odboru živnostenského podnikania.

Zdôraznila najdôležitejšiu podmienku, ktorou je  dosiahnutie veku 18 rokov,   spôsobilosť na právne úkony (fyzická osoba dokáže v právnych veciach sama rozhodovať),   bezúhonnosť (fyzická osoba nemá zápis v registri trestov, preukazuje sa to výpisom z registra trestov).  Žiakov tiež upozornila na osobitné podmienky, medzi ktoré patrí aj  odborná alebo iná spôsobilosť, ktorú si vyžaduje vykonávanie niektorých živností.

Nakoniec im  priamo v klientskom centre prakticky predviedla  všetko, čo môžu klienti u nich vybaviť  a doklady, ktoré oprávňujú klientov vykonávať podnikateľskú činnosť. Dozvedeli sa tiež, že OÚ, Odbor živnostenského podnikania,  je v postavení jednotného kontaktného miesta SR. Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony, ktoré súvisia so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a podobne). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie, ktoré sa týkajú vzniku oprávnenia na podnikanie.

„Pani Ing. Anna Hrončeková bola veľmi ochotná a milá, previedla nás miestnosťou, kde sa živnostenské oprávnenie vybavuje a ukázala nám návod, ako si musíme danú činnosť zaplatiť, a postup, ako ďalej pokračovať. Živnostenské oprávnenie si môžeme vybaviť aj cez internet. Je to síce lacnejší spôsob získania živnostenského oprávnenia, ale niektoré činnosti trvajú dlhšie na vybavenie. Dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavých faktov, kto si môže a kto nemôže vybaviť živnostenské oprávnenie. Tieto poznatky určite využijeme ako na praktickom vyučovaní, tak na teoretickom vyučovaní a tiež na hodinách ekonomiky. A samozrejme aj na maturitných skúškach, ktoré nás tento rok čakajú.“ Týmito slovami komentovala toto podujatie Lucia Laurová, jedna zo žiačok IV. E.

Autoka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.