Študijne oddelenie: 048/4341 222
Adaptačný kurz 2018

Adaptačný kurz 2018

Tak ako píše už dlhoročná tradícia našej školy, aj tento rok absolvovali prváci adaptačný kurz v luxusnom hoteli Kráľová. Hotel sa nachádza v malebnom prostredí stredného Slovenska a jeho súčasťou je aj rekreačný areál, ktorý v sebe ukrýva slovenskú tradíciu vo forme polí pokrytých stádami zvierat, lúk s pasúcimi sa koňmi a uchováva národný zvyk poľnohospodárstva.

Cieľom adaptačného kurzu je to, aby sa prváci medzi sebou zoznámili, aby spoznali svoju triednu učiteľku, pána riaditeľa, pani zástupkyňu... Po absolvovanom kurze majú prehľad o tom, čo ich čaká a čo neminie, získavajú prvé inštrukcie a stávajú sa „členmi našej rodiny“ na SOŠ ITTohtoročný adaptačný kurz sa realizoval v troch turnusoch a vystriedali sa na ňom žiaci piatich prváckych tried so študijnými odbormi: technik informačných a telekomunikačných technológií, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, marketing mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

V ranných hodinách žiaci nastúpili pred budovou školy do autobusu a vydali sa smerom na Zvolen, pri ktorom sa obec Kráľová nachádza. Cestu sprevádzali zvedavé pohľady, netrpezlivosť, očakávania... Po príchode do hotela mali žiaci z každého turnusu prednášky. Privítal ich  pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý predstavil históriu, charakter i víziu školy, krátkou prednáškou upozornil aj na problémy  požívania alkoholu v mladom veku. Nasledovali prednášky o projekte Erazmus+ od Bc. Radoslava Sanitru, prednáška pani zástupkyne Ing. Miriam Popovičovej o výchovnom poradenstve na škole, ako aj prednáška o študijnom odbore, ktorí budú žiaci študovať. Potom sa žiaci naobedovali a venovali sa voľnočasovým aktivitám. Prváci sa tak vydali na ľahkú túru do blízkeho okolia, navštívili Lunterov ranč s koňmi, hrali biliard, stolný futbal a večer si mohli zaplávať vo vnútornom bazéne. 

Každý jeden odchádzal z kurzu spokojný a plný zážitkov. Nikomu nechýbal úsmev šťastia na tvári. Tak, milí prváci, prajem vám, aby ste tento úsmev a radosť zo školy mali stále.

Autor: Ing. Karolína Hukelová

Foto: vyučujúci a Miroslav Brozman z I.E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.