Študijne oddelenie: 048/4341 222
V pondelok 3. septembra 2018 otvorila naša škola brány pre svojich 558 žiakov

V pondelok 3. septembra 2018 otvorila naša škola brány pre svojich 558 žiakov

„A sme tu opäť.“ Týmito slovami začal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici, svoj príhovor počas  slávnostného otvorenia nového školského roka. Niektoré udalosti sa naozaj s presnou pravidelnosťou opakujú každý rok. A jednou z nich je aj začiatok školského roka. A práve v tento deň si tiež s presnou dávkou pravidelnosti  uvedomujeme fakt, že leto a školské prázdniny ubehli veľmi rýchlo a začiatok jesene priniesol aj začiatok nového školského roka.

Preto aj tento rok patril tretí september jeho slávnostnému otvoreniu. Žiaci po dvoch mesiacoch opäť prekročili brány svojej školy. Mnohí sa na túto chvíľu tešili. Ale na príchod svojich žiakov sa tešili aj pedagogickí zamestnanci, a preto ani oni nechýbali v tento slávnostný deň na školskom ihrisku pri svojich triedach.  Tešili sa zo svojich žiakov, ktorí počas prázdnin trochu povyrástli, a to nielen do výšky. Každý rok po prázdninách zisťujeme, že naši žiaci sú dospelejší, ale hlavne zodpovednejší. Len triedni učitelia prváčikov sa snažili zapamätať si čo najviac tvárí.    Všetci však mali spoločné neskutočné množstvo zážitkov, ktoré sa snažili svojim spolužiakom vyrozprávať. Pri zaznení prvých  tónov Slovenskej hymny však všetci stíchli a po nej sa už ujal slova pán riaditeľ, ktorý na začiatok všetkých privítal, špeciálne 150 prvákov. Pripomenul, že s počtom 558 žiakov patríme medzi veľké školy a v počte žiakov neustále rastieme. Okrem piatich aktuálnych študijných odborov pripravujeme aj ďalší a z troch škôl rovnakého zamerania na Slovensku sa naša ako jediná teší čoraz väčšej popularite, zatiaľ čo v Košiciach škola už zanikla a v Bratislave majú v súčasnosti len 113 žiakov.  Pripomenul aj skutočnosť, že škola to nie sú len budovy, ale škola sú hlavne žiaci a učitelia. Vyzval žiakov, aby sa snažili využiť svoj talent a schopnosti formou zapájania sa do rôznych súťaží, ale aj účasťou na mobilitnom projekte Erasmus+, ktorý sme v tomto školskom roku rozšírili o partnerskú školu v  Portugalsku. Vyzval ich aj k tomu, aby mali čisté myšlienky, ale aj čisté činy, aby prijímali výzvy a neutekali pred nimi, pretože iba ony im umožnia postupovať smerom hore, a aby riešili problémy, s ktorými sa stretnú. Pripomenul aj fakt, že  máme slobodnú vôľu, ale žijeme v spoločnosti, kde platia nejaké pravidlá, aby si vážili jeden druhého a tešili sa z toho. Nakoniec, nakoľko žiaci prežívajú najkrajšie roky svojej mladosti práve na strednej škole, vyslovil svoju radosť nad tým, že si na toto štúdium vybrali práve našu školu. Zaželal im, aby sa im darilo a vzápätí už predstavil ďalších členov vedenia školy.

Po tomto podnetnom príhovore zástupkyňa riaditeľa školy a výchovná poradkyňa Ing. Miriam Popovičová poskytla organizačné pokyny na nasledujúci týždeň. Okrem preberania učebníc a vyučovania v ňom žiaci prvého ročníka, už tradične, absolvujú adaptačný kurz, druháci  plavecký výcvik, na tretiakov čaká v najbližšom období kurz ochrany života a zdravia, žiakov prvého a druhého ročníka účelové cvičenie, no niektorých tiež opravné maturitné skúšky.

Zaželajme si teda, aby aj tento školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží a hier, aby sme  sa tešili zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby všetci žiaci v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže im, vysvetlí im, čo nepochopia a podá im pomocnú ruku. Aby vedeli, že si vybrali tú najlepšiu školu.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                               Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.