Študijne oddelenie: 048/4341 222
Druhý ročník Olympijského dňa na našej škole

Druhý ročník Olympijského dňa na našej škole

Aj v tomto školskom roku posledná streda patrila Olympijskému dňu. V poradí už druhému. Žiaci vymenili školské lavice za športové ihrisko, kde sa hneď ráno zoradili podľa tried. Po odznení olympijskej hymny, ktorá zaznela hneď v úvode  tohto podujatia, sa slova ujal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy. Všetkých pozdravil a poprial im, aby tento deň prebehol v pohode, ale hlavne  fair play, pretože nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a snažiť sa o to, aby posledné hodiny školského roka plynuli v znamení priateľstva a športového ducha. Slovami „Športu zdar“ zahájil toto podujatie.

Aj vedúci predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu, Mgr. Atila Barus, vo svojom príhovore zdôraznil, že  Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy, ale je to hlavne deň, ktorý ľudí spája. Nezabudol poďakovať a popriať veľa ďalších úspechov ani našim halovým veslárom, ktorí na Medzinárodnej súťaži v halovom veslovaní stredných  škôl obhájili prvenstvo z minulého školského roku.  Potom už všetkých prítomných oboznámil s organizáciou Olympijského dňa na našej škole. Žiaci sa tak dozvedeli, že sa môžu zapojiť do športových súťaží ako je minifutbal, stolný tenis, florbal, skok do diaľky z miesta a vrh guľou. Slovenská hymna ukončila túto slávnostnú časť a všetci športuchtiví žiaci a členovia predmetovej komisie pre TŠV, ale aj ďalší pedagogickí zamestnanci sa odobrali na svoje športoviská.

V školskej telocvični štyri družstvá žiakov a jedno družstvo pedagogických zamestnancov hrali florbal a to systémom každý s každým. Ján Kasan, majster odbornej výchovy nám o sebe a svojich kolegoch prezradil, že sú na tom veľmi dobre fyzicky a ešte lepšie psychicky. Jeden z organizátorov podujatia, Mgr. Tomáš Trudič, opäť zdôraznil, že nie je dôležité vyhrať, ale dobre si zahrať, zrelaxovať a odísť s dobrým pocitom. Tešil sa z toho, že záujem žiakov je veľký, hrajú s chuťou a v duchu fair play.

Hneď vedľa telocvične PaedDr. Marta Petrová, Mgr. Miroslav Slotta a Ing. Mgr. Anna Samášová organizačne zabezpečovali súťaže žiakov v skoku do diaľky z miesta, kde súťažilo až sedemnásť  žiakov a vrh guľou, kde súťažili šiesti chlapci a tri dievčatá.  Mgr. Miroslav Slotta vyjadril prekvapenie nad záujmom žiakov o tieto športové disciplíny, hlavne zo strany chlapcov a tešilo ho, že mali z toho radosť a súperili medzi sebou, čím vytvárali priaznivú športovú atmosféru.

Mgr. Atila Barus  rozhodoval o tom, či hráči  dodržiavajú všetky pravidlá  pre minifutbal, ktorý hrali dve skupiny po tri družstvá. Víťazi jednotlivých skupín potom budú hrať  o prvé, v poradí druhí v skupinách o tretie a tretí o piate miesto. Aj jeho potešilo, že v porovnaní s minulým školským rokom je väčší záujem, športovcom praje aj počasie, je dobrá atmosféra, prevláda tu športový duch a to všetko  znásobuje dobrý pocit z celého podujatia.

Vedľa ihriska, v budove, ktorú všetci voláme školička, Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Ján Glončák organizujú turnaj v stolnom tenise. Súťaží tu v dvoch družstvách deväť žiakov,  ktorí hrajú vzájomné zápasy medzi sebou. Prví dvaja z každého družstva postupujú a  po týchto vzájomných zápasoch sa spočítajú body a určí sa poradie. Toto nám prezradila Mgr. Zuzana Zajacová, ktorá zároveň konštatuje, že minulý rok sa tejto hry zúčastnilo viac žiakov. Nuž, minuloroční finalisti sú už absolventmi našej školy. Hrá iba jedno dievča a niektorí chlapci sú takí šikovní, že zvládajú aj niekoľko športov súčasne. Aj Martin Považan z I. D sa teší, že organizácia je dobrá a aj keď priestorové podmienky sú trochu menšie, postačujú im. V súčasnosti sa tomuto športu venuje už iba rekreačne,  bude hrať o tretie a štvrté miesto. Aj preto, že súperi sú dobrí.

V poobedných hodinách, po skončení celého podujatia, sa tí najlepší okrem dobrej správy o umiestnení potešili aj sladkej odmene za umiestnenie.  Vo florbale to boli učitelia a majstri ako víťazi tohto turnaja, na druhom mieste sa umiestnili žiaci z II. A a tretie miesto patrilo žiakom z I. A.

Futbalisti z II. C si odniesli prvenstvo, druhí boli žiaci z II. A a tretí z III. C. Nasledoval stolný tenis, kde zvíťazil Adrián Lašák z  I. B, za ním sa umiestnil Erik Gracák  z I. A a na treťom mieste skončil Jakub Dušička z  II. A.

Vo vrhu  guľou sa dievčatá umiestnili v nasledujúcom poradí: Simona Višňáková  z II.B, Katarína Valušiaková z II. B a Veronika Saláková z II. B a chlapci v poradí   Viliam Srnka z III. A, Andrej Majer z II. C a Adam Priadka z II. B.

Odmenu za skok do diaľky z miesta získali dievčatá Simona Višňáková z II. B, Katarína Valušiaková z  II. B a Veronika Saláková z  II. B. Odmenení boli aj súťažiaci chlapci Andrej Majer z II. C, Jakub Kohút z II. A a Samuel  Daniš z II. A.

Tak, toto sú víťazi a na záver  názor jednej z organizátorov podujatia, Mgr. Kristíny Raganovej: „Teším sa, že aj druhý ročník Olypmpijského dňa prebiehal v pekný slnečný deň a tiež, že sa ho zúčastnilo viac žiakov ako vlani. Motiváciou a zároveň výzvou pre nich bolo  určite aj to, že do súťaží sa zapojili aj pedagogickí zamestnanci. Aj pre nás „telocvikárov“ je toto podujatie veľkou výzvou zorganizovať ho lepšie ako minulý rok. Na záver by som chcela poďakovať vedeniu školy za podporu a zahájenie súťaží a všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do organizácie tohto dňa a tiež do súťažných disciplín.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:   Mgr. art. Peter Lukáč, Mgr. art. Matej Opálený

Foto žiaci: Bednárová Natália, III. A, Miroslav Hanuska, I. A

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
25.08.2019
a meniny má Ľudovít
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.