Študijne oddelenie: 048/4341 222
Maturity 2018

Maturity 2018

Po štyroch rokoch štúdia na SOŠ IT sa skončilo naše stredoškolské štúdium. Počas uplynulých rokov sme prežili veselé i krušné chvíle. Ako prváci sme na túto školu nastúpili plní očakávaní, s úsmevom nás pán riaditeľ, majstri, vychovávatelia a učitelia privítali na adaptačnom kurze. Pamätám si to ako včera a teraz zrazu stojím pred triedou s kytičkou pre triednu učiteľku. Idem si prevziať maturitné vysvedčenie a výučný list. V hlave sa mi stále premieta pondelok 21. máj 2018, keď to všetko začalo. Na slávnostnom zahájení maturitných skúšok sa zišlo päť tried z odborov grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, technik informačných a telekomunikačných technológií, pracovník marketingu, poštový manipulant. Neistý pocit v duši, zvieranie žalúdka a strach z prvej skúšky dospelosti nám pomohli prekonať všetci skúšajúci členovia maturitných komisií, učitelia a v neposlednom rade nás povzbudil aj pán riaditeľ, Ing. Štefan Balogh.

Maturitné skúšky trvali celých päť dní. Maturovali sme zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a z teoretickej časti odbornej zložky. Pri skúšaní panovala príjemná atmosféra. Len vo výnimočných prípadoch sa objavili neúspešní „účastníci“, ktorí však sami priznávajú, že dôvodom je ich nedostatočná príprava. My ostatní „sme to dali“ a ďakujeme všetkým, ktorí nás k tomuto cieľu posunuli.

Ďakujeme vedeniu školy, učiteľom, majstrom odborného výcviku, vychovávateľom a hlavne našim rodičom za to, že nám venovali svoj čas a trpezlivosť. Prajeme im všetko dobré, nech sa im ich snaha v dobrom vráti.

Autor textu a fotografií: žiaci IV.E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
17.08.2019
a meniny má Milica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.