Študijne oddelenie: 048/4341 222
Prezentácia nástrojov marketingovej komunikácie

Prezentácia nástrojov marketingovej komunikácie

            Po viac ako polročnej spolupráci so spoločnosťou FaxCopy, a. s. na ul. Janka Kráľa 3 v Banskej Bystrici pri realizácii nástrojov marketingovej komunikácie žiakmi III. E triedy prišiel tak dlho očakávaný záver. Prezentácia, na ktorú sme sa dlho pripravovali, sa zrazu stala skutočnosťou a my sme opäť stáli pred veľmi zodpovednou úlohou.

            V deň D, 27. 3. 2018, sme hneď ráno začali nacvičovať. Nemali sme vôbec trému, ale horšie bolo dať dokopy to, čo chceme vlastne povedať. Pani majsterka nás hneď naviedla na správnu cestu a potom sme už vedeli,  kedy a čo máme povedať. Samotný projekt, nakoľko sme ho robili pre reálnu spoločnosť, sa nám už nezdal byť náročný a veľa z tých vecí, ktoré sme za predchádzajúce obdobie realizovali,  nás bavili, takže ani nebolo ťažké o tom hovoriť. Veď ak hovoríme o niečom, čo  skutočne zažijeme, ide to ľahšie.  Napriek tomu sa však našlo niekoľko chýb, ktoré sme potrebovali opraviť a doladiť, a mohli sme ísť „na ostro.“

            Presne, keď odbilo na hodinkách 10:45 (na tento čas sme mali pozvaných hostí), začali prichádzať do našej odbornej učebne. Najskôr prišli spolužiaci s majsterkou OV,  Bc. Kristou Hambálkovou a neskôr sme privítali aj Ing. Blažeja Rybára, zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti,  Ing. Katarínu  Štrónerovú, zástupkyňu riaditeľa pre praktické vyučovanie, vedúcu predmetovej komisie  Ing. Karolínu  Hukelovú, ale aj pani učiteľku Ing. M. Maruškinovú. Ostatným pozvaným členom vedenia školy a našej triednej učiteľke  sa nepodarilo prísť, vrátane oblastnej manažérky spoločnosti  FaxCopy, Ing. Andrei Kališkovej, čo nás nesmierne mrzelo,  ale aj tak nás to nezastavilo a chceli sme so vztýčenými hlavami prezentovať prácu, na ktorú sme boli hrdí.

            Celú prezentáciu uviedla pani majsterka Bc. Vlasta Vilhanová. Samozrejme sme mali trochu trému, ale vďaka našim skúsenostiam z predošlých ročníkov sme vedeli byť „nad vecou“.  Prezentovali sme  našu reklamnú agentúru,  reklamnú kampaň na fotoobraz, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou, ale aj osobný predaj. Na záver  každý z nás vyslovil  úprimný názor a poďakovanie za celý priebeh projektu. Snáď najväčším zážitkom pre každého z nás bolo natáčanie propagačného videa na podporu predaja v ESC Banská Bystrica a realizácia PR podujatia v Detskom domove Srdiečko v Banskej Bystrici. To, že sme odviedli skutočne dobrú prácu, nám potvrdili aj pozvaní hostia, pretože spätná väzba, ktorú nám poskytli, bola viac ako pozitívna.             Na záver by sme len podotkli, že táto práca nám priniesla veľa zážitkov a skúsenosti. Pre nás je najvzácnejšie to, že sme mohli spolupracovať s reálnou firmou a v reálnych podmienkach. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnosti FaxCopy a zároveň našej pani majsterke, Bc. Vlaste Vilhanovej, za vytvorené podmienky, odborné vedenie a možnosť stať sa aspoň na chvíľu tvorivým manažérskym tímom. 

Autorky: Nikola Šimová, Andrea Zemánková

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.03.2019
a meniny má Gabriel
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.