Študijne oddelenie: 048/4341 222
Odborný výcvik v I. E formou workshopov

Odborný výcvik v I. E formou workshopov

Dňa 19. 3. 2018 sa náš odborný výcvik  od tých  ostatných trochu odlišoval. V rámci jeho vyučovania sme sa venovali kritériám výberového konania a okrem našich odborných učební  sme navštívili aj Centrum voľného času JUNIOR, kde nám  Mgr. Janette Bursová formou prezentácie pod názvom „Škola končí, práca volá“  priblížila, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, čo áno a čo nie na pracovnom pohovore. Prezentovala aj to, ako napísať životopis a  motivačný list. Nasledoval workshop, kde sme po skupinkách písali kreatívne životopisy. Každá skupinka svoj životopis prezentovala a zároveň získala spätnú väzbu. Tie najlepšie si  pani lektorka nechala ako materiál, ktorý jej bude slúžiť k ďalším prezentáciám.

O týždeň neskôr nás navštívili PhDr. Angelika Slováková zo Slovenskej sporiteľne, a. s. a Ing. Jana  Gavláková z rovnakej spoločnosti,   ktoré v rámci rozvojového programu SLSP pod názvom ,,Manažérsky motivátorˮ realizujú rôzne aktivity so žiakmi stredných škôl. Nás čakali pracovné pohovory.  Vyskúšali sme si ich na vlastnej koži. Bola to dôležitá skúsenosť, lebo každý z nás sa v tejto situácii určite o pár rokov ocitne. Pripravili si pre nás tie najčastejšie otázky kladené na pracovnom pohovore. Najviac nás zaskočili otázky typu ,,Kde sa vidíte o 5 rokov, v čom sa líšite od ostatnýchˮ a  otázka ,,Ako riešite konfliktyˮ. Nechýbala ani otázka ako zvládame stresové situácie a toto bola tiež celkom stresová situácia, ktorú sme zvládli úspešne a s dobrým pocitom. Každý z nás mal vopred vypracovanú vlastnú fiktívnu firmu  a pracovnú pozíciu v nej, o ktorú sa na pracovnom pohovore uchádzal.

,,Aj ja som sa ocitol v úlohe uchádzača o zamestnanie na pozíciu manažéra Salaša sv. Martina  (moja vlastná fiktívna firma). Keďže som išiel ako prvý a nepripravil som sa na to, bol to pre mňa veľký stres, ktorý zo mňa  vďaka príjemnému vystupovaniu pani Slovákovej rýchlo opadol. Pýtala sa ma na moje motivácie, skúsenosti či úspechy a neúspechy. Ale tiež mi položila nepríjemnejšie  a citlivé otázky, ktoré ma zaskočili. Svojou  improvizáciou som sa dokázal dostať aj z tejto situácie. Som vďačný, že máme možnosť učiť sa aj takýmto spôsobom. ˮ Týmito slovami zhodnotil svoju prácu počas odborného výcviku Martin Necpal, žiak I. E triedy.

Aj ostatní spolužiaci boli radi, že získali novú skúsenosť, ktorá sa im zdala zaujímavá, prinútila ich prekonať vlastnú trému, otestovať si svoje komunikačné zručnosti, schopnosť improvizácie a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam.

Chceli by sme poďakovať pani PhDr. Angelike Slovákovej, že si našla na nás čas a pani Ing. Jane Gavlákovej, že prišla za nami až z Čadce, aby nám urobili vyučovanie zaujímavejším a taktiež za nové získané vedomosti a zručnosti z praxe.

 

Autori článku: Martin Necpal a Natália Oliveirová z I. E

Foto: Martin Necpal a Patrik Kalianko z I. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.