Študijne oddelenie: 048/4341 222
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica  otvorila Stredoškolské Expo v Europa SC

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica otvorila Stredoškolské Expo v Europa SC

Podujatie Stredoškolské Expo, ktoré sa v tomto školskom roku nieslo pod heslom „Vyber si najlepšiu budúcnosť“, je určené predovšetkým pre žiakov základných škôl a ich rodičov. V rámci tohto podujatia  sa v čase od  22.  do  26.  januára  2018  v    ESC  prezentovalo  päť  stredných  škôl

z Banskobystrického kraja a našej škole patril práve pondelok. Neboli sme však žiadni nováčikovia, pretože s účasťou na tomto podujatí máme už niekoľkoročné skúsenosti.

Návštevníci si mohli opäť prezrieť práce najšikovnejších žiakov a oboznámiť sa s ponukou študijných odborov, ako i s ďalšími aktivitami a možnosťami realizácie našich žiakov. Propagačné stánky všetkých piatich študijných odborov prezentovali práce typické pre jednotlivé odbory a navyše, každý, kto prejavil záujem, si ich mohol aj vyskúšať. Technici informačných a telekomunikačných technológií priblížili konfiguráciu routera, predviedli zváranie optických vlákien a aj letovanie elektrických obvodov. Tých, ktorí mali záujem hlavne o počítačovú techniku, určite zaujali aj konfigurácie mechanikov počítačových sietí v CISCO Packet Traceri. Oslovil ich aj návrh PC sietí a následná simulácia. Návštevníci si mohli prezrieť model počítača pod názvom „PC na dlani“ alebo funkčný model VoIP siete, ktorý slúži na telefonovanie cez internet. Hneď pri vedľajšom stole si mohli vyskúšať prácu v programe EAGLE, v ktorom mali možnosť navrhnúť dosky s plošnými spojmi (DPS, PCB).

Na ďalších stoloch ich čakali tie najlepšie práce žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. Tu sa mohli zahrať aj 3D počítačovú hru, prezrieť si fotokatalógy, časopisy, CD booklety a obrazy. Všetko toto vytvorili žiaci v rámci maturitných projektov. Pozornosť vzbudila aj 3D tlačiareň, kde sa záujemcom vytvoril na základe skenovania 3D model a jednému z nich sa tento model aj vytlačil. Nikto, hlavne z mladšej generácie, neodolal pokušeniu založiť si 3D okuliare a prostredníctvom nich sa preniesť do virtuálnej reality. Na všetkých čakal fotoateliér, ktorý je už tradične asi najväčším lákadlom. Veď príležitosť získať profesionálne fotografie nemajú návštevníci ESC každý deň.

Tí, ktorí si chceli otestovať svoje vedomosti, mohli tak urobiť v prezentačnom stánku pracovníkov marketingu formou hry „Páli vám to?“. A aj tí menej úspešní si odniesli odmenu – pero alebo pohľadnicu našej školy.

Podnikatelia, ale aj tí, ktorí sa podnikať ešte len chystajú, si mohli vyskúšať vedenie účtovných dokladov prostredníctvom programu Cross. Používatelia poštových služieb si mohli zahrať pexeso, prípadne ďalšie interaktívne počítačové hry, v ktorých si mali možnosť preveriť svoje vedomosti o poštových zásielkach a o spôsoboch ich podávania. Toto im umožnili žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty.

Počas celého dňa pútali pozornosť vstupy moderátorov z radov pedagógov a žiakov našej školy, ktorí návštevníkom priblížili aktivity školy, ale aj pocity tých, ktorí ich absolvovali. A bolo naozaj o čom rozprávať. Príjemnú atmosféru navodili tiež vystúpenia našich žiakov. Folklórne vystúpenie tanečníc a hudobníkov na ľudových nástrojoch v krojoch, mažoretky či spev sprevádzaný hrou na gitare prinútili pristaviť sa aj tých najuponáhľanejších.

Vo výzve pre deviatakov na stránke ESC Banská Bystrica bola aj veta, v ktorej sa hovorilo, že možno vďaka návšteve tohto podujatia sa rozhodnú, aké bude ich budúce smerovanie. A naša škola svojim budúcim žiakom ponúka čoraz viac. Mnohí z nich si dohodli aj návštevu školy, a práve tu sa rozhodli o svojom budúcom štúdiu.

Nakoniec prinášame pocity Ing. Vladimíra Cipova, ktorý celé toto podujatie moderoval: „Bola to veľmi pekná akcia, kde mala škola možnosť prezentovať svoju činnosť. Tá je nielen vďaka svojim žiakom, ale aj vďaka učiteľom a majstrom odbornej výchovy naozaj bohatá. Myslím si, že sme zaujali ľudí nielen z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj z iných kútov Slovenska. Zastavovali sa pri nás aj Košičania a návštevníci z iných miest. Mnohí sa aktívne zapájali do ponúkaných aktivít a zvedavo sa pýtali na prezentované činnosti. Aj napriek prvotným obavám som mal z moderovania veľmi dobrý pocit. Škola je bohatá na udalosti a naozaj bolo o čom hovoriť, a bolo sa čím pochváliť. Som rád, že som mohol byť členom tohto tímu.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Lenka Kocúrová a Dominika Neuschlová zo IV. A

 

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.03.2019
a meniny má Jozef
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.