Študijne oddelenie: 048/4341 222
PROFESIONÁLNE FOTENIE GRAFIKOV V DIVADLE ŠTÚDIA TANCA

PROFESIONÁLNE FOTENIE GRAFIKOV V DIVADLE ŠTÚDIA TANCA

Žiaci študijného odboru GDM sa v rámci tematického celku fotografia a film už niekoľkokrát zúčastnili tvorivých dielní v profesionálnom tanečnom divadle – Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Riaditeľka tohto divadla, Mgr. Zuzana Ďuricová Hájková, je známa svojou ústretovosťou a prepojením rôznych foriem umenia. V štúdiu bežne prebiehajú výstavy rôznych výtvarníkov a každý, kto má záujem, má možnosť objednať si sálu na prezentáciu svojej tvorby. Časté sú aj vernisáže, ktoré predchádzajú večernému predstaveniu. Workshop bol zameraný na fotoexperiment a hlavne tvorivú fotografiu pohybu. Úlohou žiakov bolo čo najpohotovejšie reagovať a najzaujímavejším spôsobom zachytiť pohyb tanečníkov.

Uvítala nás a počas celého pobytu sa nám venovala produkčná Mgr. Silvia Belejová, ktorá nám vysvetlila náplň a štruktúru inštitúcie, požiadavky na fotografie a pravidlá. Po príjemnej úvodnej inštruktáži a ukážkach inšpiračných zdrojov nám predstavila tanečníkov, ktorí sa už dolu v tréningovej sále pripravovali a precvičovali si nácviky choreografií. Nechýbali medzi nimi ani hosťujúci tanečníci z Talianska. Od nich sme sa dozvedeli, že deň tanečníkov pravidelne začína pohybovými rozcvičkami, ktoré zakončia nácvikom jednotlivých choreografií pod vedením tanečníka Tibora Trulika. Žiaci individuálne sledovali a fotili dianie s cieľom čo najlepšie zachytiť rýchly pohyb jednotlivcov či skupinky, a tiež zaujímavo výtvarne zachytiť dynamiku pohybu. Fotenie rýchlo a svižne sa zvŕtajúcich tiel nebolo jednoduché. Vznikal nejeden problém s vhodným nastavením parametrov fotoaparátu a pohotovou reakciou na nie vždy predvídateľný pohyb. Práca prebiehala v zaujímavej hudobnej atmosfére, čo vytváralo príjemnú pracovnú atmosféru.

Po asi 2-hodinovom tréningu nasledoval oddych a desiatová prestávka. Po doplnení energie sme sa všetci zišli a tanečníci sa pripravili na individuálne fotenie. Mali totiž skoro celý deň len pre nás. Skupiny žiakov mali možnosť si povyberať tanečníčky a tanečníkov na kreatívne fotenie. Fotilo sa v jednotlivých tréningových tanečných sálach, podľa požiadaviek a nápadov žiakov, či po vzájomných dohodách s tanečníkmi.

Celá táto práca bola pre všetkých zaujímavým prínosom a uvedomením si viacerých prvkov nevyhnutných pre správne nastavenie aparátu a zachytenie vhodného pohybu. Žiaci nevedeli, čo ich čaká, a tak museli riešiť mnohé problémy, ktoré im pomohli získavať nové zručnosti a prinášali nový pohľad na prácu profesionálneho fotografa. O návštevu určite požiadame opäť, nakoľko už budeme o niečo zdatnejší a práca v reálnych podmienkach prináša skutočné situácie, ktoré v improvizovanom prostredí žiaci nedokážu aplikovať.

Autor: Mgr. art. Peter Lukáč

Fotografie: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci II.B

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.