Študijne oddelenie: 048/4341 222
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám!

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám!

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.“

V takomto krásnom ľudovom duchu sa uberala vianočná besiedka, ktorú si v posledný predvianočný školský deň pripravili pre učiteľov a spolužiakov žiaci našej školy pod vedením svojich vychovávateľov zo školského internátu.

Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov začína už mesiac pred Štedrým dňom, keď sa postupne rozhoria štyri sviečky na adventnom venci. A práve tomuto obdobiu, vianočným zvykom a vianočným symbolom sa venoval kultúrny program. Účinkujúci nám priniesli zaujímavosti o tradíciách na Slovensku, na ktoré sa každý rok v zime tešíme.

Začali sme tradíciami a zvykmi na sv. Ondreja, 30. novembra, kedy boli obľúbenými veštby o vydaji. Dievčatá verili, že na Ondreja sa môžu dozvedieť viac o svojom budúcom ženíchovi:

„Plote, plote, trasiem ťa,

svätý Ondrej, prosím ťa,

daj mi tejto noci znať,

s kým ja budem pred oltárom stáť.“

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“

Stridží deň - aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie, vraj najväčšej bosorky. V predvečer Lucie po domoch chodievali ženy, zahalené do bielych plachiet, s pomúčenou tvárou, mlčky, aby ich nespoznali, a vymetali kúty, vyháňali z domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

  1. december – sv. Mikuláš - nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi. Svätého Mikuláša si zvolili za svojho patróna: deti, rybári, lodníci, zlatníci, lekárnici, voňavkári. V 9. storočí určila cirkev 6.december za sviatok sv. Mikuláša. Pôvodne Mikuláš chodil oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený plášť s červenou čiapkou a na tvári biela dlhá brada. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Krásny biely anjel dobrým deťom rozdáva sladkosti a ovocie. Pre deti, ktoré neposlúchali, má čierny čert pripravené vo vreci uhlie. Deti vítajú Mikuláša krátkymi básničkami a pesničkami:„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš.

Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Pre dobrú Aničku, cukrovú paličku,

pre zlého Janíčka korbáč a metličku.“

 

A postupne sme sa vďaka účinkujúcim preniesli asi k najkrajším sviatkom roka, sviatkom pokoja a lásky, Vianociam, ktoré slávia 24. - 25. decembra na celom svete takmer dve miliardy kresťanov.

Presný dátum narodenia Pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Čo dodať na záver? V prvom rade poďakovať všetkým zainteresovaným do programu, pretože určite každému pohladil dušu a rozžiaril oko, a už si len zaželať, nech sú i tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti, bohaté na čarovné momenty a naplnené priania...

V novom roku 2018 nech vás víta zdravie, šťastie, láska, úspech, pohoda...

 

         Mgr. Zuzana Zajacová

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.