Študijne oddelenie: 048/4341 222
Prezentácia vedenia obchodného rozhovoru pri ponuke produktov Poštovej banky, a. s.

Prezentácia vedenia obchodného rozhovoru pri ponuke produktov Poštovej banky, a. s.

            Jednou z manažérskych činností klientskych manažérov pošty z III. B je aj vedenie obchodného rozhovoru pri ponuke produktov Poštovej banky, a. s. Okrem nácvikov simulovaných situácií a konkrétnych činností počas odborného výcviku na pracoviskách Pošty Banská Bystrica 1 sme o sprostredkovanie tejto témy požiadali aj Bc. Eriku Zádrapovú, vedúcu priehradiek finančných služieb z Centra regionálneho predaja Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici, ktorá je zároveň aj absolventkou našej školy.

            Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli, akým spôsobom Slovenská pošta pripravuje svojich zamestnancov na predaj jednotlivých produktov, im porozprávala aj o svojom pôsobení na našej škole, o možnostiach, ktoré sa im po skončení školy ponúkajú, ale tiež o svojej profesionálnej dráhe a hrdosti. Žiaci boli, samozrejme, zvedaví na spôsob realizácie odborného výcviku v minulosti a v diskusii, ktorá nasledovala, vyslovili aj vlastné poznatky, ktoré počas predchádzajúcich troch rokov na škole získali.

            „Teším sa z toho, že Stredná odborná škola informačných technológií ako jediná na Slovensku pripravuje aj odborníkov pre Slovenskú poštu, a. s. Vidím veľkú perspektívu novokoncipovaného odboru klientsky manažér pošty a tiež  možnosti absolventov zamestnať sa vo svojom odbore. Pozitívne je hlavne to, že škola sa prispôsobuje neustále sa meniacim podmienkam, modernizuje sa a umožňuje žiakom osvojovať si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb aj formou takýchto prezentácií,“ povedala na záver pani Erika Zádrapová a nakoniec každého žiaka odmenila perom od mobilného operátora 4ka.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristián Karaba

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.