Študijne oddelenie: 048/4341 222
Aj tento rok na deň otvorených dverí na Strednú odbornú školu informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici zavítal aj Mikuláš

Aj tento rok na deň otvorených dverí na Strednú odbornú školu informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici zavítal aj Mikuláš

Každá škola sa snaží v rámci vytvárania dobrých vzťahov s verejnosťou čo najviac dostať do povedomia ľudí, hlavne žiakov základných škôl. Okrem prezentácií, ktoré pre deviatakov ZŠ každoročne organizujú centrá pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva alebo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách Slovenskej republiky, či prezentácií našej školy v ESC v Banskej Bystrici, už tradične organizujeme aj Deň otvorených dverí.

                Deň otvorených dverí pripadol v tomto školskom roku na stredu 6. decembra a aj napriek tomu, že vonku snežilo a bola zima, o návštevníkov nebola núdza. Okrem toho sa na všetkých námestiach rozsvecovali stromčeky a húfy detí očakávali príchod Mikuláša. Jeden z nich za zúčastnil aj DOD na našej škole.

                Už od začiatku vyučovania naši žiaci pred vrátnicou netrpezlivo očakávali prvých návštevníkov, aby ich mohli sprevádzať areálom Strednej odbornej školy informačných technológií a pochváliť sa všetkým, čo tu majú.

                V zborovni učiteľov im organizátori tohto podujatia, Mgr. Vladimír Cipov a Ing. Karolína Hukelová, prostredníctvom krátkych filmov priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola každoročne realizuje. Žiaci mali tiež možnosť odniesť si so sebou bulletin, z ktorého sa dozvedeli ďalšie dôležité veci o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o ich uplatnení sa v praxi. Možno práve táto osobná prehliadka mnohých z nich presvedčila a sú rozhodnutí študovať práve u nás.

                Prehliadka školy následne pokračovala v učebniach odborného výcviku, kde im majstri odbornej výchovy prezentovali priamo počas vyučovacieho procesu činnosti jednotlivých študijných odborov, spôsob vyučovania odborného výcviku a vyučovacie metódy, ktoré využívajú. Mali možnosť vidieť žiakov pracovať, ale aj diskutovať o ich práci a vypočuť si ich názory.

                Aj keď mnohí z návštevníkov DOD museli vstávať zavčasu a už ráno mali za sebou stovky kilometrov, neľutovali. Veď okrem informácií, po ktoré k nám prišli, dostali aj sladkosť od anjela, ktorý sprevádzal Mikuláša, a mohli sa zohriať aj v čertovom vreci. Všetko si však museli zaslúžiť, a tak aj z úst niektorých návštevníkov zazneli básničky a pesničky. Toto podujatie ich potešilo a zároveň im spestrilo prehliadku školy.

                A deviatakov bolo aj tento rok neúrekom. Potešujúcim bol fakt, že okrem vyučujúcich či výchovných poradcov ich vo veľkej miere sprevádzali aj rodičia. Mnohí z nich už našu školu poznali, pretože v minulosti boli tiež našimi žiakmi, a tak mohli len konštatovať, akou veľkou premenou prešla. Moderné materiálne a technologické vybavenie, moderná IT technika, ale tiež profesionalita vyučujúcich nadchli nielen ich, ale aj tých, ktorí našu školu navštívili po prvýkrát. Aj preto, že ani rodičia neváhali merať cestu k nám nielen z Banskej Bystrice a okolia, ale aj z Levíc, Dolného Kubína, Revúcej, Prievidze, Brezna, Zázrivej, Detvy, Lučenca, Rimavskej Soboty, Martina a Ružomberka, sme presvedčení, že o štúdium na SOŠ IT v Banskej Bystrici je čoraz väčší záujem. 

 

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.