Študijne oddelenie: 048/4341 222
Krajské kolo súťaže ZENIT  na SOŠ IT, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Krajské kolo súťaže ZENIT na SOŠ IT, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Krátko po tom, čo na stredných školách prebehli školské kolá súťaže ZENIT, Okresný úrad, odbor školstva (garant súťaže) zorganizoval krajské kolo. Jedným z miest konania tohto kola bola aj naša škola. Tu sa konala súťaž v programovaní – kategória Grafik. Bolo to vôbec po prvýkrát na Slovensku, keď bola do súťaže zaradená aj táto kategória. A prečo práve na našej škole?

Škola je na veľmi vysokej odbornej úrovni po stránke materiálneho vybavenia, priestorového vybavenia a v neposlednom rade aj personálneho obsadenia. Organizácia súťaže bola veľmi dobrá, cítila som sa tu príjemne a vždy sa sem rada vrátim, pretože sa tu vždy v niečom zdokonalím. Som potešená, že sa do súťaže ZENIT dostala aj kategória Grafik – programovanie. Aj keď je tento rok prihlásených menej žiakov, verím, že na budúci rok bude o túto kategóriu veľký záujem,“ takto sa po súťaži vyjadrila Ing. Daniela Poturnajová, odborný radca z OÚ Banská Bystrica.

            V stredu 29. 11. 2017 sa v odbornej učebni pavilónu D2 zišlo desať žiakov z troch stredných škôl – štyria zo ŠPŠ JM v Banskej Bystrici, traja zo súkromného Gymnázia v Podbrezovej a napokon traja naši žiaci, aby si zmerali sily v kategórii Grafik – programovanie. Skôr ako im členovia odbornej hodnotiacej komisie rozdali zadania úloh, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, všetkých srdečne privítal a vyslovil želanie, aby prostredie našej školy bolo práve tým, čo im pomôže k pokojnému a príjemnému priebehu celej súťaže. Skôr ako súťažiacim zaželal všetko dobré, im predstavil členov hodnotiacej komisie. Okrem Mgr. art. Mateja Opaleného, predsedu komisie, a Mgr. Lukáša Sihelského, obidvoch zamestnancov našej školy, členkou hodnotiacej komisie bola aj Ing. Tatiana Vrábeľová zo SPŠ JM v Banskej Bystrici. V hodnotení takýchto súťaží má bohaté skúsenosti: „Súťaží ZENIT WEB Developer a Grafický dizajnér sa zúčastňujem už 4 roky. Prešla som všetkými kolami, nielen slovenskými, ale aj medzinárodnými. Ako expert člen hodnotiacej komisie som pracovala vo Francúzsku a Švédsku a som hrdá, že aj v konkurencii 14 štátov sme na Slovensko priniesli bronzovú medailu z Francúzska a striebornú zo Švédska. Dúfam, že tento ročník prinesie ďalších víťazov.“

            Potom už Mgr. art. Matej Opálený rozdal zadania a žiaci mohli pracovať. Aj tohto člena hodnotiacej komisie sme sa opýtali na jeho pocity: „Ako tvorca projektu krajského kola súťaže ZENIT kategórie Grafik som s priebehom súťaže veľmi spokojný. Na začiatku súťaže som bol mierne skeptický voči tomu, čo všetko stihnú žiaci zo zadania zrealizovať. No bol som príjemne prekvapený. Zadanie sa mi podarilo koncipovať tak, aby bolo realizovateľné. Napriek tomu, že má súťaž ZENIT a kategória PROGRAMOVANIE už dlhoročnú tradíciu, jej rozdelenie na WEBDEWELOPERA a GRAFIKA je čerstvou tohoročnou novinkou. Verím, že toto zadanie bolo zrozumiteľné, nakoľko sa väčšine súťažiacich podarilo zadania vypracovať presne podľa požiadaviek, čo ma veľmi potešilo. Hoci hodnotiace kritéria si vyžadovali veľmi veľa času, viem, že zabezpečili objektívne hodnotenie v rámci subjektívnej aj objektívnej zložky hodnotenia.“

            Všetci súťažiaci sa opäť zišli 7. 12. 2017, aby sa dozvedeli, ako v súťaži obstáli, a to za prítomnosti všetkých členov vedenia školy. Hneď po príhovore riaditeľa školy, Ing. Štefana Balogha, Mrg. art. Matej Opálený prečítal mená víťazov a organizátorka krajského kola súťaže ZENIT na SOŠ IT Banská Bystrica, Ing. Katarína Štrónerová, im slávnostne odovzdala ocenenia. Víťaz súťaže Juraj Dubovec a Ema Chválová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, obidvaja zo SPŠ JM v Banskej Bystrici, a tretí, žiak našej školy, Kevin Kostka, sa mohli okrem diplomu a darčekových predmetov od ŠVS v Banskej Bystrici a SOŠ IT v Banskej Bystrici tešiť aj z darčekovej poukážky predajne DATART, ktorú pre nich zakúpil OÚ, odbor školstva v Banskej Bystrici.

Bezprostredne po súťaži, ktorá sa na našej škole organizovala po prvýkrát, sa Ing. Katarína Štrónerová vyjadrila takto: „OÚ OŠ oslovil práve našu školu, aby sa stala miestom konania hlavne z dôvodu najlepšej technickej vybavenosti, ale aj personálneho obsadenia. Určite nás táto skutočnosť potešila a snažili sme sa súťaž zabezpečiť čo najlepšie. Verím, že boli spokojní nielen organizátori, ale aj všetci, ktorí sa na organizácii súťaže podieľali akýmkoľvek spôsobom. Žiaci súťažili v učebni, ktorá je na veľmi vysokej estetickej, ale aj odborne vybavenej úrovni. Preto dúfam, že aj skutočnosť, že pracovali v príjemnom prostredí, prispela k dobrým výsledkom a podnietila ich kreatívny prístup k vypracovaniu úloh. Radi sa podobnej úlohy zhostíme aj v budúcnosti.

            Odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj žiak IV. A triedy, Sebastián Richter, ktorý sa stal víťazom okresného kola súťaže ZENIT v kategórii WEB Developer, ktorá súbežne prebiehala v ŠVS Banská Bystrica. Prezradil nám, že sa ani tak nepotešil vecným cenám, ako diplomu a skutočnosti, že sa zúčastní celoslovenského kola tejto súťaže.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.